Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 16.03.07

Ενημέρωση για τα δρώμενα στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη...

Θέματα Δήμου

- Δημοτικό Συμβούλιο 26.02.07 (Ποντοκώμη)

- Δημοτικό Συμβούλιο 08.03.07 (Μαυροδένδρι)

- Προκήρυξη θέση ειδικού συνεργάτη!

Επικαιρότητα συλλόγων

- Δελτίο Τύπου Συλλόγου «Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δημητρίου Υψηλάντη

_____________________________________________________________________

Δημοτικό Συμβούλια

Δημοτικό Συμβούλιο 26.02.07

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ζητήθηκε από την αντιπολίτευση με θέμα τη ΔΕΗ (περιβάλλον και προσλήψεις).

Θεωρώντας δεδομένο ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.02.07 (ως έκτακτο θέμα) πήραμε απόφαση για την κατάθεση ένστασης ως Δ.Σ. στη Ν.Α. Κοζάνης με το αιτιολογικό ότι εάν η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης να μην γίνει δεκτή καταθέσαμε εγγράφως τις παρακάτω προτάσεις οι οποίες και ψηφίστηκαν ομόφωνα:

Περιβάλλον

 1. Προτείνουμε για την Ποντοκώμη να κατατεθεί αίτημα στο ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για το διανοιγόμενο ορυχείο και να καταδεικνύει την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης και λήψη ανάλογης περιβαλλοντικής μέριμνας για το Μαυροδένδρι.
 2. Προτείνουμε για το Μαυροδένδρι την εκπόνηση πραγματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη τη σημερινή λειτουργία της ΔΕΗ και την αναμενόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος για το Μαυροδένδρι από τη διάνοιξη του ορυχείου της ΔΕΗ. Η μελέτη αυτή προτείνουμε να γίνει υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με προγραμματική σύμβαση είτε με πανεπιστήμιο του εσωτερικού είτε του εξωτερικού το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτάσεις για παρεμβάσεις - επεμβάσεις. Σε αυτήν τη μελέτη να θεωρείται δεδομένο η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης ως υπόθεση εργασίας.
 3. Η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Η μελέτη αυτή να λάβει υπόψη της όλες τις αντίστοιχες επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για το θέμα.
 4. Προτείνουμε να κατατεθεί στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης στο μέτρο του περιβάλλοντος ως έκτακτο αίτημα (Τεχνικό Δελτίο) στην επιτροπή παρακολούθησης για χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 600.000€ με τίτλο «Μελέτες - προπαρασκευαστικές ενέργειες – νομική κάλυψη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος Ποντοκώμης - Μαυροδενδρίου»
 5. Τα παραπάνω εφόσον ψηφιστούν προτείνουμε να κατατίθενται ως ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να μνημονεύονται από οποιονδήποτε χρειάζεται να τοποθετείται δημόσια.
 6. Να ζητήσουμε να εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια όργανα ελέγχου των πραγματικών ελέγχων των ρύπων. Ζητούμενο είναι η πληρέστερη online ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε (CO2, μικροσωματίδια, κλπ). Να ανατεθεί στην ΑΝΚΟ η προετοιμασία της πρότασης - μελέτης για την υλοποίηση των παραπάνω.
 7. Να διατυπωθεί ξεκάθαρα σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο ότι δεν θα δεχθούμε πιθανές διαφοροποιήσεις κάποιων (μεμονωμένων φυσικών προσώπων) οι οποίοι θα προτάξουν το οικονομικό τους συμφέρον έναντι του συμφέροντος όλων.
 8. Να εξειδικεύσουμε με τη Ν.Α. Κοζάνης το κοινό πλαίσιο ενεργειών που θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στο νομικό επίπεδο. Θα χρειαστεί να προσφύγουμε το πιθανότερο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο συνήγορο του πολίτη, στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Να χρησιμοποιήσουμε δικηγόρο σύμφωνα με τα πατήματα της Μαυροπηγής.
 9. Να προτείνουμε στη Ν.Α. Κοζάνης να γίνει σε αυτό το χώρο κοινό δημοτικό και νομαρχιακό συμβούλιο για τα θέματα περιβάλλοντος και απασχόλησης σε συνδυασμό με ευρεία δημοσιότητα στα ΜΜΕ ώστε να λάβουν γνώση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της χώρας.
 10. Να εκφράσουμε με ομόφωνη απόφαση και δημοσίευση στον τύπο την ικανοποίηση μας στο Ν.Σ. για την ομόφωνη απόφασή του και την ξεκάθαρη στήριξη των θέσεων του Δήμου μας. Να αποσταλεί τόσο στο Ν.Σ. όσο και στον τοπικό τύπο η σχετική απόφαση.
 11. Να γίνει χρήση του άρθρου 101 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία άμεσα Επιτροπής Περιβάλλοντος και Απασχόλησης με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων, τις συναντήσεις με φορείς (ΔΕΗ, ΝΑ, Περιφέρεια, κλπ) για τα παραπάνω θέματα. Θυμίζω ότι η επιτροπή έχει εκπροσώπους οριζόμενους από κάθε παράταξη σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΔΚΚ. Η Επιτροπή αυτή μαζί με τον υπό ίδρυση σύλλογο περιβάλλοντος πιστεύουμε ότι μπορεί να τρέξει αποδοτικότερα και προπαντός έξω από πολιτικές σκοπιμότητες τα θέματα που μας «καίνε» . Μάλιστα προτείνετε να είναι πενταμελής (5) όπου συμπεριλαμβάνεται πλην των εκλεγμένων συνδυασμών και η Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία.

Απασχόληση

 1. Ζητούμε να υπάρξει πρόταση για κατηγοριοποίηση της μοριοδότησης σε κατοίκους πρώτα, σε δημότες δευτερευόντως και μετά για τους υπόλοιπους κατοίκους. Να αποσταλεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επ’ αυτού προς τα αρμόδια όργανα (ΔΕΗ ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΣΔΔΑ).
 2. Ζητούμε με ομόφωνη απόφαση να κατατεθεί η άρση των ορίων ηλικίας. Είναι απαράδεκτο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που προαναφέραμε [συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό της 18.02.07].
 3. Εισήγηση στο Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ.:

* για έκδοση διαμαρτυρίας για την προκήρυξη της ΔΕΗ

* για δημιουργία συνεδρίου με αντικείμενο τη ΔΕΗ και την πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια

* πρόσληψης δικηγόρου εκ μέρους της αυτοδιοίκησης του Νομού για να δούμε πώς θα κινηθούμε περαιτέρω ενόψει της παρούσας προκήρυξης

 1. Να προτείνουμε να γίνει δεκτή προς τη Ν.Α. Κοζάνης η πρόταση δημότη για στέγαση του ΚΕΠΕ ή της Δνσης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Ποντοκώμης και επιτόπια παρουσία του αρμόδιου αντινομάρχη για θέματα περιβάλλοντος όποτε απαιτείται

Μετά από αυτό ετοιμάστηκε το παρακάτω κείμενο από τον κ. Μιχαηλίδη ως απόφαση του Δ.Σ. της 26.02.07 στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν όλοι εκτός από τη δική μας παράταξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11 Χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτη τη Μ.Π.Ε. για τη διάνοιξη του ορυχείου στο ΔΑ. Ποντοκώμης,

2] Συμφωνούμε με όλο το πλαίσιο απόρριψης της Μ.Π.Ε. όπως αυτό τέθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

3] Ακολουθούμε τις κατευθύνσεις διεκδίκησης όπως αυτές τέθηκαν, τις συμμαχίες που προτάθηκαν, τους στόχους που οριοθετήθηκαν όπως παρακάτω:

α] Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δε θα προχωρήσει ούτε ένα μέτρο χωρίς να καταχωρηθεί απολύτως η μετεγκατάσταση του οικισμού ΙΙοντοκώμης και vα δοθεί στη συνέχεια ιδιαίτερη περιβαλλοντική μέριμνα για τον οικισμό του Μαυροδενδρίου για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο περιβάλλον για τους κατοίκους του οικισμού.

β] Αφού εξασφαλιστεί η μετεγκατάσταση, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. να αποδεχτεί όλες τις παρατηρήσεις της τοπικής κοινωνίας, τις επιστημονικές θέσεις φορέων που θα οριστούν από τη συνεργασία ΔΗΜΟΥ-Ν.Α,ΚΟΖΑΝΗΣ και να σεβαστεί απόλυτα τους νόμους, τις ευαισθησίες των κατοίκων μας, ως ισότιμων πολιτών της Ελληνικής Επικράτειας, πολίτες μιας Ευρώπης απόλυτα ευαισθητοποιημένης σε περιβαλλοντικούς βιασμούς όπως αυτοί συντελούνται σήμερα από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην περιοχή μας, και θα επιδεινωθούν και πολλαπλασιαστούν με τη διάνοιξη του ορυχείου.

4] Για τη συνεργασία Δήμου με τη Ν.Α.Κοζάνης, η οποία ταυτίζεται με τις απόψεις μας όπως αυτό φάνηκε από την απόφαση του, πέρα από την κοινή δράση που θα έχουμε, προτείνουμε τη χρηματοδότηση μέσα από τον ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ των παρακάτω:

α] Την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης από to Τ.Ε.Ε./ΤΔΜ που να καταδεικνύει

την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.

β] Την εκπόνηση πραγματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους

οικισμούς Ποντοκώμης, Μαυροδενδρίου από τη σημερινή λειτουργία της ΔΕΗ και

την αναμενόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη διάνοιξη του νέου

ορυχείου.

γ] Να ζητηθούν από την Ν.Α. όλες οι μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς από αυτήν για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη λειτουργία της Δ.Ε.Η. Α Ε

και

δ] να υπάρξει συνεργασία σε όλα τα θέματα και προβλήματα που θα προκύψουν στην πορείαγια την διεκδίκηση των παραπάνω δίκαιων αιτημάτων μας

Για τη νομική υποστήριξη που πρέπει να έχουμε από δικηγόρο προτείνουμε την κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ δικηγόρο πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία κατάγεται από το Δ.Δ. Ποντοκώμης και με την οποία θα συνεργαστούμε στην πορεία.

Η απορρόφηση των ανέργων κατά προτεραιότητα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ποντοκώμης, Μαυροδενδρίου, Σιδερών και Λιβερών οπό τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. «είναι ένα πάγιο αίτημα μας για όλες τις μορφές προσλήψεων [ μόνιμο προσωπικό, 8/μηνα, 2/μηνα ] για το οποίο αγωνιζόμαστε και αγωνιστούμε μέχρι εσχάτων.

_____________________________________________________________________

Δημοτικό Συμβούλιο 08.03.07

- Θέσαμε το ζήτημα, εκτός ημερησίας διατάξεως, ότι άλλα αποφασίσαμε και άλλα εμφανίζονται ως κείμενο εκτός ημερησίας διάταξης.

Καταθέσαμε και εγγράφως ότι «επειδή ως συνδυασμός είμαστε ξεκάθαροι και επειδή επί των γραπτών μας ομόφωνα ψηφισμένων προτάσεων στις 26.02.07 υπήρξαν παρερμηνείες δηλώνουμε ότι στην παρούσα φάση κατά σειρά προτεραιότητας για τα θέματα περιβάλλοντος έχουμε:

i. Την μη επέκταση του ορυχείου στο αγρόκτημα Ποντοκώμης.

ii. Εάν υπάρχει ανάγκη επέκτασης του ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου (έστω και για ένα μέτρο γης) τότε μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

iii. Περιβαλλοντική μέριμνα για το Μαυροδένδρι, που σημαίνει οι αναγκαίες παρεμβάσεις (έργα και δράσεις) για να μπορέσουν οι κάτοικοι του Μαυροδενδρίου να ζήσουν ασφαλείς, με δεδομένη τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.

Επίσης δηλώνουμε ότι ενώ ως Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαμε ομόφωνα να γίνουν δεκτές οι προτάσεις του συνδυασμού μας (ενώπιον περίπου 300 ατόμων στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης) και να συγκεραστούν με τις προτάσεις του κ. Αμανατίδη (για τον ορισμό της Επιτροπής) και του κ. Χαϊτίδη (για τη μελέτη για την υγεία των κατοίκων) είδαμε άλλες προτάσεις ως προτεινόμενη απόφαση. Επίσης συμφωνήσαμε με την πρόταση που ανέγνωσε ο κ. Αθανασιάδης.

Ο Δήμαρχος μας απέστειλε τις προτάσεις του για τις οποίες, με δική του δήλωση, συμφώνησαν ο κ. Αμανατίδης και ο κ. Αθανασιάδης.» Σε ερώτησή μας απάντησαν ότι συμφωνούν με το κείμενο του κ. Μιχαηλίδη.

Επειδή θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό καταθέσαμε πρόταση προς πρόταση τις αντιρρήσεις μας με το προτεινόμενο από τον κ. Μιχαηλίδη κείμενο [το οποίο στέλνεται ως συνημμένο]. Σε κάθε περίπτωση εάν o κ. Μιχαηλίδης είχε διαφωνίες ή προσθήκες επί των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Δ.Σ. της 26.02.07 έπρεπε να τις καταθέσει μπροστά και στους συνδημότες μας.

-> Τέθηκε ως έκτακτο θέμα, από τον κ. Φιλιππίδη πρόεδρο του αθλητικού συλλόγου, η οικονομική ενίσχυση της ομάδας ποδοσφαίρου. Εμείς διαφωνήσαμε με το αιτιολογικό ότι πρέπει όλοι οι σύλλογοι να μπουν σε μία ενιαία λογική επιχορήγησης ανάλογα με το τι προσφέρει ο καθένας στην τοπική κοινωνία. Η πρόταση επιχορήγησης 7.000€ από το σύνολο των 15.000€ που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό, καταψηφίστηκε μόνο από το συνδυασμό μας και ο κ. Αθανασιάδης ψήφισε λευκό.

-> Αναφέρθηκε η πληρωμή των δικαστικών εξόδων του κ. Μιχαηλίδη για την αγωγή που έγινε για την κλήρωση και τις φερόμενες παράνομες μεταδημοτεύσεις από δύο δημότες του Δήμου. Επισημαίνεται ότι η υπόθεση δε εξετάστηκε στην ουσία της αλλά απορρίφθηκε για δικονομικούς λόγους. Υπέρ της άποψης του κ. Μιχαηλίδη, θεωρώντας ότι κατηγορήθηκε για ενέργειες του ως Δημάρχου, ήταν και η υπόλοιπη αντιπολίτευση υιοθετώντας την παραπάνω άποψη. Το θέμα θα τεθεί ως τακτικό στη Δημαρχιακή Επιτροπή όπου και θα συζητηθεί.

-> Για τους εκπροσώπους της ΤΕΔΚ προτάθηκαν από μέρους μας (η αντιπολίτευση εκλέγει 2 και η συμπολίτευση 5) οι:

* Μαυροματίδης Δημήτριος

* Τσακιλτζίδης Γεώργιος

Οι οποίοι και εκλέχτηκαν.

-> Για τις παραχωρήσεις κοινοχρήστων εκτάσεων (με εξαγορά) δηλώνουμε ότι συμφωνούμε διότι αυξάνει την επιχειρηματικότητα. Βέβαια εδώ αναδεικνύεται το μείζον πρόβλημα της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου το οποίο και πρέπει να συζητηθεί.

->Για τις προτάσεις έργων στο πρόγραμμα Θησέας

Ζητήσαμε να μας γίνεται ενημέρωση με ένα εισηγητικό πιο πριν. Η πρόταση μας για το επόμενο 35% του Θησέα είναι να γίνουν μελέτες για το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για να έχουμε ετοιμότητα.

Προτείνεται από μέρους μας:

1. Η σύνταξη ενός «Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)»

 1. Η εκπόνηση μελέτης και σχε­δίου ολοκληρωμένης παρέμβασης στα Κτενά – χαρακτηρισμός του ως παραδοσιακού οικισμού.
 2. Η μελέτη για κατασκευή δημοτικού ξενώνα στα Σιδερά – Κτενά

4. Η μελέτη για δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στα ΔΔ Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης

5. Η μελέτη δημιουργίας λαογραφικού μουσείου Δημ. Υψηλάντη

6. Η μελέτη για επέκταση αρδευτικού δικτύου Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου

7. Η μελέτη δημιουργίας ζωνών πρασίνου γύρω από τους οικισμούς

8. Μελέτη για τη δημιουργία ΚΑΠΗ

9. Μελέτες βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών:

* Ποντοκώμης – Σιδερών

* Μαυροδενδρίου – Κοίλων

* Ποντοκώμης – Μαυροδενδρίου

* Μαυροδενδρίου – Κτενών

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι σε επόμενο συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα για το 35%. Για το 45% (πρώτη δόση) ψηφίσθηκαν οφειλές 2 μεγάλων έργων.

_____________________________________________________________________

Προκήρυξη θέση ειδικού συνεργάτη!

Δεν είναι δυνατόν να προκηρύσσεις θέση ειδικού συνεργάτη με πτυχίο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εμπειρία ως αιρετός σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα δημοσίων σχέσεων όταν έχεις ήδη έναν συνεργάτη σε ένα Δήμο 3.000 κατοίκων με οικονομικά προβλήματα και μάλιστα αυτήν την περίοδο! Στείλαμε ως συνδυασμός το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Δελτίο Τύπου

Με την παρούσα επιστολή δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην προσπάθεια υποβάθμισης της λειτουργίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με την προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου με αντικείμενο «για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων» και απαιτούμενο πτυχίο που να συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτικής εκπαίδευσης!

Γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα για τους δημότες του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με την εν λόγω προκήρυξη:

 1. Είναι απαραίτητη η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη με «τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης τουλάχιστον» σε ένα Δήμο 3.000 κατοίκων με 4 μόνιμα στελέχη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;
 2. Είναι απαραίτητη αυτή η πρόσληψη όταν υπάρχει ήδη ένας ειδικός συνεργάτης σε ένα Δήμο με περιορισμένα τακτικά έσοδα;
 3. Είναι δυνατόν να προκηρύσσει ο Δήμαρχος θέση ειδικού συνεργάτη για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων και όχι επιστημονικού συμβούλου για θέματα περιβάλλοντος όταν ως Δήμος έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επιβίωση των κατοίκων του Δήμου, που είναι τα θέματα περιβάλλοντος και μεταξύ αυτών είναι και η επιχειρούμενη από τη ΔΕΗ Α.Ε. διάνοιξη του νέου ορυχείου Ποντοκώμης;

Εάν θέλετε κύριε Δήμαρχε θέση ειδικού συμβούλου είναι προτιμότερο να είναι για θέματα περιβάλλοντος, ασφαλώς με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να υπάρχει από πλευράς Δήμου μία ουσιαστικότερη παρακολούθηση και πάλη για τα εν λόγω θέματα. Η κοινωνία μας χρειάζεται αγώνα για λύσεις ουσιαστικές και όχι μόνο για μικροεξυπηρετήσεις…

Δημήτρης Μαυροματίδης

Επικεφαλής Συνδυασμού «Ισχυρός & Ανθρώπινος Δήμος»

Δημητρίου Υψηλάντη


_____________________________________________________________________

Επικαιρότητα συλλόγων

Δελτίο Τύπου Συλλόγου

«Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δημητρίου Υψηλάντη

Ύστερα από συνεδρίαση του Δ.Σ του Συλλόγου Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής (05/03/2007) ολοκληρώθηκε η κατανομή αξιωμάτων στα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ είναι :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

2

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

5

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6

ΤΑΜΙΑΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ

7

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΑΡΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

8

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

9

ΜΕΛΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10

ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

11

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

AddThis Social Bookmark Button