Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 18.11.07

Θέματα

 • Δημοτικό Συμβούλιο 09-11-07
 • Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ
 • *Επίσκεψη Παπαρήγα (ΚΚΕ) στην περιοχή μας
 • *Συνέδριο ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15~17 Νοεμβρίου)
 • *Τοποθέτηση - πρόταση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για την Απασχόληση
 • *Τοποθέτηση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για τον Καποδίστρια 2

 • ***Δημοτικό Συμβούλιο 09-11-07

Θέσαμε προ ημερησία διάταξης:

1. Καταθέσαμε «να βγουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για όλες τις υπεργολαβίες που ο Δήμος αναθέτει σε πρόσωπα που έχουν ή όχι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να αναλάβουν εργασία. Το έχουμε ζητήσει και στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος προτείνουμε να απευθύνονται σε όλους τους δημότες του Δήμου μας και να τοιχοκολληθούν μόνο στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου μας χωρίς να δοθεί δημοσιότητα στα ΜΜΕ. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αποφυγή προκλήσεων των ανέργων και χαμηλόμισθων του Δήμου μας. Ενδεχομένως με την ανακοίνωση της πρόσκλησης να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μπορεί ωστόσο να καταλήξουμε και στην έλλειψη κάποιων ειδικοτήτων ή πρόθεσης εργασίας από τους δημότες μας.»

Έγινε συζήτηση και ομόφωνα αποφασίστηκε να προταθεί στη Δημαρχιακή Επιτροπή να εξειδικεύσει τις θέσεις και μετά εάν δεν υπάρχει ομοφωνία να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ζητήσαμε «να φροντίσετε να μην υπάρχει υπόνοια διάθεσης μηχανημάτων και προσωπικού του Δήμου για ιδιωτικές εργασίες για να διαφυλάξουμε το κύρος του Δήμου μας απέναντι στους δημότες.»

Έγινε συζήτηση και ειπώθηκε ότι εάν γίνονται ιδιωτικά έργα δεν είναι σε γνώση της δημοτικής αρχής. Υπήρξε σχετική ένταση στο θέμα όπου σύσσωμη η αντιπολίτευση συμφώνησε ότι πρέπει να αποφεύγονται.

3. Ζητήσαμε να εξεταστεί η παροχή προς κυριότητα και χρήση στο Δήμο και μέσω αυτού στον πολιτιστικό σύλλογο του κτιρίου της παλιάς αστυνομίας στο Τ.Δ. Ποντοκώμης.

Δεσμεύτηκαν ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ποσό 26.959,50 €

Ψηφίστηκε ομόφωνα

2. Αναμόρφωση προυπολογισμού α] Διαγραφή από τον Κ.Α. 20.7135.06 ποσού 15.000,00 € για προμήθεια κάδων απορριμμάτων , μεταφορά στο σκέλος των εξόδων και δημιουργία Κ.Α. 15.7135.010 με το ποσό των 15.000,00 € για προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς. Β] κατάργηση των Κ.Α. 15 7133 με ποσό 6.000,00 € του Κ.Α. 15 7135.05 6.000,00 € και του Κ.Α. 20.7135.07 ποσού 3.000,00 € συνολικά 15.000,00 € και μεταφορά στον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων στον Κ.Α.35.6692 με το ποσό των 15.000,00 € για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων.

Συμφωνήσαμε εφόσον οι κωδικοί οι οποίοι διαγράφηκαν έχουν αντιστοίχιση σε μη αναγκαίες δράσεις – έργα του Δήμο

3. Ψήφιση πιστώσεων.

Συμφωνήσαμε. Αφορούσαν έξοδα εκδηλώσεων.

4. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων μετακίνησης και ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου στην Αθήνα .

Συμφωνήσαμε

5. Αιτήσεις τεσσάρων εταιρειών για την χορήγηση εκτάσεων σε Δ.Δ. του Δήμου για Φωτοβολταικά .

Η τοποθέτησή μας ήταν ότι «Στο Δ.Σ. στις 4.9.07 ζητήσαμε να γίνει ανάκληση της απόφασης 69/2007 του Δ.Σ. μας για «καταρχήν παραχώρηση της έκτασης» στην εταιρεία ΛΕΝΙΟΣ ΙΙ ΕΠΕ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιπλέον σας θυμίζω ότι στα Δημοτικά Συμβούλια αναφερθήκαμε και συμφωνήσαμε στην μη απόδοση άλλων δημόσιων – δημοτικών εδαφών σε ιδιώτες εάν δεν ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ. Συνεπώς διαφωνούμε γιατί:

 • δεν είμαστε ενημερωμένοι ως προς τις ακριβείς τοποθεσίες και
 • πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα της χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών μέσα και από το ΣΧΟΟΑΠ»

Τελικώς μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η μη παραχώρηση έκτασης σε ιδιώτες εάν πρώτα δεν εξεταστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση του ΣΧΟΑΑΠ και την απόδοση συγκεκριμένων εκτάσεων σε ιδιώτες.

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 927,29 € με ΦΠΑ για συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση δικτύου ΦΟΠ για ηλεκτροδότηση κτίσματος Γαβριηλίδη Θεοδώρου στο Δ.Δ. Λιβερών.

Συμφωνήσαμε

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 281,08 € με ΦΠΑ για ηλεκτροδότηση ΠΙΛΑΡ στο πάρκο «ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ» στο Δ. Δ. Μαυροδενδρίου.

Συμφωνήσαμε

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 281,08 € με ΦΠΑ για ηλεκτροδότηση ΠΙΛΑΡ του έργου : κρασπεδόρειθρα οδοφωτισμός δικτύου εισόδου Δ.Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ .

Συμφωνήσαμε

9. Αύξηση Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Διαφωνήσαμε διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια οικονομίας για να μην έχουμε προβλήματα με τους κατοίκους μας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Ας μη λησμονούμε ότι ο τόπος μας πρέπει να είναι ανταγωνιστικός ως τόπος κατοικίας.

Η προτεινόμενη αύξηση ήταν 4% η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

10. Αύξηση τελών ύδρευσης

Διαφωνούμε για παρόμοιους λόγους. Πάντως το θέμα συζητήθηκε εκτενώς

.

*Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την υποβολή αιτημάτων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλισθούν άδειες ηλεκτροπαραγωγής για τις εξής πέντε (5) Μονάδες:
- Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 800 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
- Μονάδα ισχύος 450 MW, με καύσιμο λιγνίτη, στον ΑΗΣ Μελίτης.
- Μονάδα ισχύος 450 MW, τεχνολογίας ρευστοποιημένης κλίνης, με καύσιμο λιγνίτη, στην περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας.
- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στο Αλιβέρι.
- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στη Λάρυμνα.
Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων και, μεταξύ άλλων, θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για την εξασφάλιση καυσίμου για τη Μονάδα της περιοχής Κοζάνης Πτολεμαΐδας, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα της Νομαρχίας Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

2. Ενέκρινε την υλοποίηση της στρατηγικής για εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη, η οποία προβλέπει:
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες και ενέργειες για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται στη βάση του ενεργειακού σχεδιασμού του Συστήματος της Κρήτης (κατασκευή νέων Μονάδων, μετατροπή/ μεταφορά απόσυρση Μονάδων) ενόψει της εισαγωγής του φυσικού αερίου στην Κρήτη.
- Να δρομολογηθούν όλες οι σχετικές ενέργειες για την υπογραφή συμφωνίας με τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για την τροφοδότηση των Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη με φυσικό αέριο (ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη θέση Κορακιά και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μεταφοράς αερίου).
- Να διερευνηθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για την κάλυψη των αναγκών των Σταθμών Παραγωγής της Επιχείρησης στην Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα:
- Η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατασκευάσει δύο νέες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 250MW εκάστη και θα μετεγκαταστήσει στο νέο Σταθμό Κορακιάς τρεις αεριοστροβίλους από το Σταθμό Λινοπεραμάτων.
- Οι Μονάδες του Σταθμού των Χανίων θα μετατραπούν σε Μονάδες κατάλληλες για καύση φυσικού αερίου και δύο αεριοστρόβιλοι θα μετατραπούν σε Μονάδα συνδυασμένου κύκλου.
- Ο Σταθμός των Λινοπεραμάτων θα τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι το 2014 ενώ με την ολοκλήρωση των αγωγών φυσικού αερίου στη Μονάδα του Αθερινόλακκου μέχρι το 2016 οι Μονάδες που λειτουργούν εκεί θα μετατραπούν έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.

3. Αποφάσισε να εκπονηθούν μελέτες για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναδιάρθρωσης της εταιρείας και να συνεχισθεί η σχετική διαβούλευση με βάση τις προτάσεις της Επιχείρησης και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τις μελέτες, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

Σχετικά με τις εγκριθείσες αποφάσεις ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., δήλωσε:
"Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη μελλοντική πορεία της ΔΕΗ, γιατί πήραμε κρίσιμες αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και στην αισθητή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Το πρόγραμμα του παραγωγικού εκσυγχρονισμού της Επιχείρησης είναι πολύ σημαντικό γιατί θα επιτρέψει την ένταξη στο Ηπειρωτικό σύστημα Μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών στο περιβάλλον, συνολικής ισχύος περίπου 3.200 MW.
Στα οφέλη από την πραγματοποίηση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού πρέπει ιδιαίτερα να εκτιμηθεί η ουσιαστική βελτίωση που θα προκύψει για το περιβάλλον, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα αλλά και υποχρέωση της ΔΕΗ απέναντι στις Τοπικές Κοινωνίες.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, προωθούμε την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη με την ανάπτυξη τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θέση Κορακιά και με την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων από νέες.
To παραπάνω συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων που εγκρίθηκε ποτέ, ύψους άνω των τεσσάρων δισ. ευρώ, το οποίο θα οδηγήσει σε αισθητή βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων του παραγωγικού μας δυναμικού και των οικονομικών επιδόσεων της Επιχείρησης.
Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών αποφάσεων και των πολύ σημαντικού ύψους επενδύσεων εκσυγχρονισμού θα έχουν πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, τους μετόχους, το Περιβάλλον και τους εργαζόμενους της Επιχείρησης και γενικότερα για την Ελληνική Οικονομία".

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Από το Γραφείο Τύπου


*Επίσκεψη Παπαρήγα (ΚΚΕ) στην περιοχή μας

Στις 15 Νοεμβρίου επισκέφθηκε η κ. Παπαρήγα την περιοχή μας και το Δήμο μας όπου ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ για τη ΔΕΗ ΑΕ. Ομόφωνα αποφασίστηκε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η παράθεση γεύματος στην κ. Παπαρήγα και στους συνεργάτες της από το Δήμο μας.


*Συνέδριο ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15~17 Νοεμβρίου)

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) στην Κυλλήνη με κυριότερα θέμα τον «Καποδίστρια 2» και τις σχεδιαζόμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Από το Δήμο μας συμμετείχαν οι Δημήτρης Μαυροματίδης (από την ΤΕΔΚ) και Τσακιλτζίδης Γιώργος από το συνδυασμό μας.

Τέθηκαν τρεις προϋποθέσεις με ομόφωνο ψήφισμα της ΚΕΔΚΕ:

 • 1η προϋπόθεση: η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Επιβάλλεται να αποτελεί μέρος, ενός συνολικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • 2η προϋπόθεση: Ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου συνενώσεων - των εθελοντικών με κίνητρα ή των υποχρεωτικών με συνοδευτικά μέτρα - θα πρέπει να προηγηθεί ο σχεδιασμός των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων», με κριτήρια πληθυσμιακά, πολιτισμικά, χωροταξικά και κοινωνικοοικονομικά, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών, για να αποφευχθούν συνενώσεις, που θα υπαγορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις ναρκοθέτησαν τον πρώτο «Καποδίστρια».

· 3η προϋπόθεση: Απαρέγκλιτος όρος, για την επιτυχή έκβαση ενός νέου κύματος συνενώσεων δήμων, είναι η σύνταξη και υλοποίηση ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους ΟΤΑ, το οποίο θα χρηματοδοτείται με πόρους, ανεξάρτητους από τους ΚΑΠ, θα αξιοποιεί συμπληρωματικά τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

Ø την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και τη φορολογική αποκέντρωση,

Ø την κατασκευή των βασικών, απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφική ενότητα,

Ø τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους,

Ø την ανάπτυξη και οργάνωση των δημοτικών λειτουργιών και ιδιαίτερα των επιτελικών,

Ø την ολοκλήρωση της εισαγωγής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους Ο.Τ.Α.,

Ø τη βελτίωση των σχέσεων των Ο.Τ.Α. με το υπόλοιπο διοικητικό σύστημα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να περιέχει ένα ολοκληρωμένο και σαφές σύστημα εγγυήσεων και κινήτρων, με εξασφαλισμένη τη σχετική χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης και σε συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει ο κάθε νέος Δήμος να χρηματοδοτηθεί από την Κυβέρνηση, για την υλοποίηση ενός Δημοτικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βασικών Υποδομών του, δηλαδή της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, του ψηφιακού Δήμου.

Έγιναν τοποθετήσεις από τους συνέδρους αναφορικά με τα θέματα του Συνεδρίου.


*Τοποθέτηση - πρόταση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για την Απασχόληση

Κυρίες και κύριοι,

Τα περί μερικής απασχόλησης και Stage δεν χρειάζεται να τονίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση διότι, ας το ομολογήσουμε, είναι ντροπή για όλους μας. Η ευελιξία που χρειάστηκε ο ιδιωτικός τομέας για να είναι ανταγωνιστικός ας μην «ποτίσει» την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο κείμενο εργασίας σας αναφέρεται ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση και στην αξιοποίηση του κοινωνικού ταμείου.

Εγώ θα θέσω ένα ζήτημα το οποίο θίχτηκε ακροθιγώς στο κείμενο σας προς προβληματισμό:

Τα εργαλεία για την υλοποίηση πραγματικών συμφώνων απασχόλησης και τοπικών πρωτοβουλιών των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών απέχουν πολύ από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα (ΟΑΕΔ). Δηλαδή πρακτικά δεν έχουμε εργαλεία σε θεσμικό επίπεδο ως αυτοδιοίκηση. Ο ΟΑΕΔ έχει μπλέξει σε μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία παρόλο που τα στελέχη του καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να βοηθήσουν την απασχόληση.

Σήμερα οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εάν δεν απέτυχαν, επί της ουσίας τουλάχιστον δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγή νοοτροπίας, θεσμικό πλαίσιο που αυτοαναιρείται (ξεχωριστές επιδοτήσεις μέσα από τις ΤΠΑ και αυξημένες ανταγωνιστικές από τον ίδιο των ΟΑΕΔ!), κλπ

Θα καταθέσω μία πρόταση αναφορικά με τους άξονες που προδιαγράφονται για την ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης που είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητηρίου απασχόλησης. Δεν μιλάμε για μία απλή σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων αλλά για δυναμικό εργαλείο, web based, με δυνατότητες ανεύρεσης στοιχείων που να είναι ένα προγραμματικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση.

Προτείνω τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ όπου οι ΤΕΔΚ θα συνεισφέρουν και θα διαχειρίζονται τα ζητήματα που αναλογούν τα γεωγραφικά όρια του νομού τους και στα οποία είναι πολιτικά υπεύθυνες. Θα έχουν αυτόνομη δυνατότητα παρέμβασης μέσω μίας διαρκούς ομάδας εργασίας σε επίπεδο Νομού. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στις ΤΕΔΚ να συλλέγουν και να τροφοδοτούν με στοιχεία το σύστημα. Ταυτόχρονα η ΚΕΔΚΕ θα το τροφοδοτεί με τα αποτελέσματα αναλύσεων και μελετών σε επίπεδο χώρας.

Σε αυτό το σύστημα τα δημοτικά και κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση, άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κατά παρόμοιο τρόπο με τα ΚΕΠ.

Δηλαδή στην ουσία θα χτίσουμε ένα σύστημα δυναμικό, το οποίο δεν θα είναι στατικό, θα τροφοδοτείται με στοιχεία και θα έχει διττό ρόλο: αφενός μεν την δυνατότητα σύζευξης εργοδοτών και ανέργων - υποαπασχολουμένων και αφετέρου ένα αξιόπιστο εργαλείο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Άρα θα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ.

Σημειώνω ότι ο ομιλών είχε την τύχη να είναι συντονιστής Τοπικής Πρωτοβουλίας στο Ν. Κοζάνης όπου η ΤΕΔΚ Κοζάνης ήδη σε συνεργασία με τη Ν.Α. Κοζάνης και άλλους φορείς προχωρεί δυναμικά στη δημιουργία της παραπάνω δομής για το νομό Κοζάνης. Στη διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση εάν κρίνετε χρήσιμο. Είμαστε πια στη χρονική φάση όπου τεχνολογία και προγραμματισμός μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα πρακτικά ζητήματα – προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.Τοποθέτηση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για τον Καποδίστρια 2

Κυρίες και κύριοι,

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εισήγηση που μας δώσατε ως ΚΕΔΚΕ και στην οποία εξειδικεύετε τις προτάσεις σας για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Για να μην επαναλαμβάνομαι σημειώνω ότι στο κείμενο σας η επιδιωκόμενη αναφερόμενη «σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας των ΟΤΑ ανά ανθρωπογεωγραφική ενότητα» είναι κατουσίαν η εθελούσια συνένωση η οποία επιζητάται από όλους την τελευταία εικοσαετία. Το ερώτημα που γεννάται είναι «τα θεσμικά κριτήρια πότε θα δοθούν για τις εθελούσιες συνενώσεις;»

Σε ένα σημείο του κείμενο σας αναφέρεται ότι το 2014 θα υποδειχθεί η αναγκαστική συνένωση για τους ΟΤΑ οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο δεν θα συμφωνήσουν.

Λοιπόν κύριοι συμφωνώ με όσα λέτε αλλά βάζω ένα «αλλά». Ο ομιλών είναι δημοτικός σύμβουλος μικρού καποδιστριακού δήμου με τη μικρή εμπειρία ενός καποδιστριακού μηχανικού που συμμετείχε σε ορισμένα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ ως παρατηρητής.

Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί είναι τόσο αυτονόητος ο «Καποδίστριας 2» και μάλιστα κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι ώριμες οι κοινωνίες να τον αποδεχθούν; Οι κοινωνίες είναι ενήμερες, όχι ώριμες…

Η απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς στο παραπάνω ερώτημα είναι: για την ενδυνάμωση των ΟΤΑ με την ύπαρξη αξιόπιστου μηχανισμού υποστήριξης των Δήμων. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τη διαδημοτική στήριξη των ΟΤΑ στα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στο κείμενο εργασίας; Τους μηχανισμούς τους έχουμε. Τη γνώση για το πώς την έχουμε και τουλάχιστον κάποιοι μπορούν να ανατρέξουν και σε προηγούμενα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ. Θα μπορούσα απλοϊκά να πω ότι όπως προβλέφθηκαν, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, η δυνατότητα συγκρότησης μηχανισμών υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να προβλεφθούν και οι όποιες δομές οριζόντιας στήριξης των ΟΤΑ. Για τα παραπάνω εάν θέλετε είμαι στη διάθεση σας όποτε απαιτηθεί. Γνώμονας πάντα θα πρέπει να είναι η ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η χρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων δομών στήριξης.

Ως παράδειγμα θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2000, ως καποδιστριακός μηχανικός, συμμετείχα σε ομάδα έργου με στελέχη της ΤΕΔΚ και της Αναπτυξιακής (ΑΝΚΟ) όπου και καταθέσαμε επεξεργασμένη πρόταση για τη διαδημοτική συνεργασία με τη δημιουργία Συνδέσμου Τεχνικής Στήριξης (Σ.ΤΕ.Σ.). Στην πρόταση εκείνη προτείναμε την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης ως φορέα πολιτικού σχεδιασμού και την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής και υλοποίησης. Στόχος τότε ήταν η δημιουργία του τεχνοκρατικού υποβάθρου που θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και ελλείψεις της ΤΥΔΚ (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης) ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις που διαμορφωνόταν με το 3ο ΚΠΣ.

Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα σύστημα σχεδιασμού που θα καταλήγει σε εφαρμόσιμο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο δεν θα συμμετέχουν οι υφιστάμενοι ΟΤΑ και οι ΤΕΔΚ. Οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Άλλα τα χαρακτηριστικά των Δήμων με αυτάρκεια και άλλα των προβληματικών. Άλλα των επαρκώς στελεχωμένων με μία κουλτούρα εύρυθμης λειτουργίας και άλλα αυτών που από την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους είναι με προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι πρακτικά ήδη έχουμε τη δημιουργία δημοτικής συνείδησης και κουλτούρας μετά από 10 περίπου χρόνια και τώρα πρέπει να τολμήσουμε να πειραματιστούμε για τη δημιουργία νέας δημοτικής συνείδησης ιδιαίτερα των κατοίκων των μικρών ΟΤΑ χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι τον πολίτη, δημότη, κάτοικο αυτής της χώρας δεν τον ενδιαφέρει εάν μία δράση ή ένα έργο γίνει από το Δήμο, τη Νομαρχία, την Περιφέρεια ή το κράτος.

Τον ενδιαφέρει απλά να γίνει με το σωστό τρόπο, στο σωστό χρόνο, με τη μέγιστη ωφέλεια.

Ο κοινός στόχος όλων μας είναι μία σύγχρονη διοικητική δομή η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Διαφορετικά θα μπούμε σε περιπέτειες πειραματισμών που θα έχουν ως απώλεια πόρους του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πάνω από 200 ΣΧΟΟΑΠ, έχουμε σχεδιασμό ΕΣΠΑ με 5 διοικητικές περιφέρειες και ζητήματα που έχουν σχέση με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ζητήσαμε, όσοι λέμε να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό ο «Καποδίστριας 2», να σταματήσουν άμεσα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα περισσότερα από το Θησέα, λόγω της επερχόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης;

Σχεδιάζουμε με δεδομένα Καποδίστρια α’, μιλάμε για Καποδίστρια β’ και στην ουσία αυξάνουμε άγαρμπα την αβεβαιότητα του συστήματος ιδιαίτερα στους μικρούς, θα μου επιτρέψετε να πω, «υπό απορρόφηση», ΟΤΑ.

Άρα ορθή η 1η προϋπόθεση που τίθεται από την ΚΕΔΚΕ ότι καμιά αποσπασματική μεταρρύθμιση που δεν είναι ενταγμένη σε Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Άρα να εμμένουμε ότι καμιά διαφοροποίηση δεν πρέπει να τολμηθεί εάν αυτή δεν γίνει συνολικά και συγκροτημένα με αναμόρφωση ουσιαστικά του 2ου βαθμού και της αιρετής περιφερειακής διοίκησης. Ας τολμήσουμε να πούμε ως αυτοδιοίκηση και να δείξουμε το ειδικό πολιτικό μας βάρος λέγοντας στην πολιτεία: «σύμφωνοι αλλά ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από το 2ο βαθμό και την περιφερειακή αναδιάρθωση της χώρας μας και μετά η Τοπική Αυτοδιοίκηση παράλληλα θα ακολουθήσει».

Η λογική του κόστους οφέλους με κοινωνικές παραμέτρους πρέπει πραγματικά να υπολογισθεί όπως και ο σχεδιασμός για τα νερά που πρέπει να βασίζεται στις ορισμένες από το θεσμικό πλαίσιο (Ν.3199/03) και που συζητείται σε διπλανή αίθουσα για το Περιβάλλον με τις Λεκάνες Απορροής Ποταμού. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και αυτοί που μπορούν να συνεισφέρουν κυρίως, για να μην τονίσω μόνο, είναι οι έχοντες την εμπειρία στα τοπικά δρώμενα της κάθε περιοχής, και γνωρίζουν καλά οι ΤΕΔΚ.

Συνεπώς προτείνω:

συγκεκριμένο πρόγραμμα με ομάδα εργασίας από κάθε ΤΕΔΚ σε συνεργασία με τεχνοκράτες από την ΚΕΔΚΕ, το οποίο σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα καταθέσει τις προτάσεις του στα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων σε επίπεδο Νομού (γενική συνέλευση ΤΕΔΚ).

Οι αναγκαστικές συνενώσεις θα ήταν απαραίτητες εάν δεν είχαμε την εμπειρία του Καποδίστρια α’ στην πράξη. Άρα να σταματήσουμε να μιλάμε τουλάχιστον άμεσα για υποχρεωτικές συνενώσεις. Δεν μας τιμά. Ζητούμε το μαστίγιο ή τον «μεγάλο» που πρέπει να μας νουθετήσει;

Ας μην αγωνιούν κάποιοι. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση που αναζητούμε εναγωνίως μεταρρυθμίσεις, εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση που χρειαζόμαστε ουσία και αυτή μόνο μέσα από διάλογο μπορεί να προέλθει με συμμετοχή όλων όσων αφορά ο «Καποδίστριας 2» και που είναι οι κάτοικοι των ΟΤΑ μας. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια, είμαστε σίγουροι ότι από πλευράς προσόντων και μηχανισμών μπορούν όλες οι Δημοτικές Αρχές μας να εξασκήσουν project management σε δήμους με πολλά δημοτικά διαμερίσματα; Πολύ φοβάμαι πως όχι…

Κυρίες και κύριοι,

για να προχωρήσουμε στον Καποδίστρια 2 θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα, τα οποία προφανώς οι ίδιοι οι ΟΤΑ θα προκαλέσουν, ώστε να υπάρχει ουσιαστική νομιμοποίηση. Τέλος σημειώνω ότι καμιά ομάδα εργασίας με στόχο τον κάθετο σχεδιασμό δεν πρέπει να γίνει εάν δεν είναι οι ΤΕΔΚ υπεύθυνες. Ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ σε αυτή τη φάση να περιοριστεί στο ρόλο ενός helpdesk για τις ΤΕΔΚ και τους ΟΤΑ και να φροντίσει για τη χρηματοδότηση των ΤΕΔΚ. Έχουμε πολύ δουλειά εάν θέλουμε να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και να καταστήσουμε την αυτοδιοίκηση πυλώνα ευημερίας των πολιτών μας. Και σε αυτό το εγχείρημα δεν υπάρχουν μονόδρομοι…

AddThis Social Bookmark Button