Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 04.02.08

Δημοτικό Συμβούλιο 04.02.08

Προ ημερησίας διάταξης (από μέρους μας τίθενται):

 1. Σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια [15.05.07, 08.06.07, 15.01.08] ζητήσαμε για πολλαπλή φορά γραπτώς από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το πιο αυτονόητο: εισηγήσεις για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Πια είμαστε σίγουροι ότι το κάνετε σκόπιμα. Δεν θέλετε να υπάρχουν εισηγήσεις υποβαθμίζοντας τη λειτουργία του Δήμου και σοβαρά θέματα τα αμελείτε. Δεν θέλετε για τι δεν έχετε θέσεις για τη πορεία του Δήμου μας. Εμείς άμεσα θα προβούμε σε ενέργειες για να αποκαλύψουμε στους δημότες μας το πώς πραγματικά λειτουργείτε. Τελείωσε η μονομερής κατανόηση. Οφείλουμε να προστατέψουμε το Δήμο μας από τις αυτές συμπεριφορές και πρακτικές σας.

Στη διαδικασία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Τσιμεντερίδης είπε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μας δίνει εισηγήσεις και ότι δεν θα μας τις επισυνάπτει!!!

 1. Ζητήσαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. [15.01.08] με πρότασή μας να γίνει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στο Τ.Δ. Ποντοκώμης το οποίο και δεχτήκατε λέγοντας ότι στα τέλη αυτού του μήνα θα συνεδριάζαμε για τα ζητήματα της ΔΕΗ. Είμαστε πάλι έκπληκτοι. Γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο μόλις λίγες ημέρες από την ανακοίνωση της ΔΕΗ για τις μετεγκαταστάσεις και εσείς δεν το έχετε βάλει ούτε καν θέμα στα τακτικά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου!!! Συμβαίνει κάτι;

Ο κ. Αμανατίδης Γιώργος, Γεν. Διευθυντής της ΑΝΚΟ παρουσίασε την προμελέτη για τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών. Υπήρξαν έντονες αντιρρήσεις από μέλη του Συλλόγου Περιβάλλοντος. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι ετοίμασαν μαζί με τον κ. Αμανατίδη Γιώργο κέιμενο. Σε ερώτηση δική μας [Μ.Δ.] είπε ότι στο κείμενο είπε να συμπληρωθούν ορισμένες τοποθεσίες… Του είπαμε με ποιο δικαίωμα και μας απάντησε με το δικαίωμα του Δημάρχου. Του τονίσαμε ότι για τις κινήσεις του είναι υπόλογος στους δημότες μας. Επί της ουσίας τονίσαμε ότι έπρεπε το Δ.Σ. να γίνει στο αμφιθέατρο Τ.Δ. Ποντοκώμης παρόντων όλων των δημοτών μας που ενδιαφέρονται. Πιστεύουμε ότι υπάρχει σκοπιμότητα από μέρους του κ. Μιχαηλίδη και σε αυτό φυσικά δεν έχει συμμετοχή ο κ. Αμανατίδης Γιώργος ο οποίος κλήθηκε και παραβρέθηκε ως όφειλε.

 1. Ζητήσαμε αναλυτική ενημέρωση με τακτικό θέμα για το σύνδεσμο λυμάτων (πρόσληψη προσωπικού, τιμολογιακή πολιτική, έσοδα- έξοδα, προγραμματισμός). Παρακαλούμε να είναι παρόντες και οι σχετιζόμενοι με το Σύνδεσμο Λυμάτων από το Δήμο μας.

 1. Ζητήσαμε να μεριμνήσουν για το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού που λειτουργεί στο Τοπικό Διαμέρισμα Μαυροδενδριου Ζητήσαμε ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και ποιος παίρνει τις αποφάσεις όταν κλείνει ο παιδικός σταθμός τις εργάσιμες μέρες.

Έγινε συζήτηση [Τ.Γ.] στην οποία αναφέραμε και συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες δεν λειτούργησε ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός. Ο κ. Χαϊτίδης από την παράταξη κ. Μιχαηλίδη είπε ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας. Ζητήσαμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας προσκομιστεί.

 1. Ζητήσαμε ενημέρωση για την εξέλιξη της επανυποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη ΔΕΗ ΑΕ για τη διάνοιξη του ορυχείου Ποντοκώμης.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 100 & 3 «Το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.». Θυμίζουμε ότι ζητήσαμε:
  • αναλυτικά το αθροιστικό κόστος των δαπανών για τις δεξιώσεις που δαπανήσαμε για το σύνολο του 2007 ανά επιχείρηση (πρακτικά Δ.Σ. 15-1-08).

Μας δόθηκε λίστα δαπανών κατά τη συνεδρίαση την οποία και θα αναλύσουμε.

  • για τη μελέτη τηλεθέρμανσης (277.397€) θυμίσαμε ότι ζητήσαμε σε προηγούμενο Δ.Σ. (7-10-07) την παρουσίασή της διότι έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις αφενός μεν ως προς την οικονομική ωφελιμότητά της και αφετέρου ως προς το σχεδιασμό για τον πάροχο της τηλεθέρμανσης, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας. Αυτά τα θέσαμε πριν την ανακοίνωση μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.
  • Ενημέρωση επισήμως για την κεντρική πλατεία στο Μαυροδένδρι μέρος της οποίας αποξηλώθηκε. Πέραν των άλλων αντιρρήσεων μας σας επισημάναμε ότι με την αποξήλωση μέρους της πλατείας ξεγυμνώθηκαν και οι ρίζες δέντρων πολλών ετών με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα ξήρανσής τους. (πρακτικά Δ.Σ. 04.09.07)
  • ενημέρωση στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα που έχει σχέση με τις κατασκηνώσεις του 2006 αναλυτικά. Θυμίζω ότι ήταν δέσμευσή σας στη Δημαρχιακή Επιτροπή (πρακτικά Δ.Σ. 04.09.07)
  • να απαντήσετε εάν έχουνε δοθεί αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια Αν όχι θα δοθούν και πότε;.{πρακτικά 12.02.07 και υπενθύμιση 27.06.07)
  • να βγουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για όλες τις υπεργολαβίες που ο Δήμος αναθέτει σε πρόσωπα που έχουν ή όχι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να αναλάβουν εργασία [πρακτικά Δ.Σ. 09.11.07]. Το έχουμε συζητήσει και στη Δημαρχιακή Επιτροπή στις 22.01.08 όπου θέσαμε το θέμα. Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος προτείναμε να απευθύνονται σε όλους τους δημότες του Δήμου μας και να τοιχοκολληθούν μόνο στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου μας χωρίς να δοθεί δημοσιότητα στα ΜΜΕ. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Μαυροδενδρίου έτους 2007

Συμφωνήσαμε..

Θέμα 2ο Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Ποντοκώμης έτους 2007.

Συμφωνήσαμε.

Θέμα 3ο Εξουσιοδότηση υπαλλήλου ως εκπρόσωπος του Δήμου για τις συναλλαγές μας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αναφορικά με τις τράπεζες ζητήσαμε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε προσφορές και από άλλες τράπεζες σχετικά με τις προσφορές τους προς το Δήμο μας.

Δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει από το αρμόδιο στέλεχος.

Θέμα 4ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για μελέτη ΤΕI ποσού 600,00 € συν ΦΠΑ .

Συμφωνήσαμε.

Θέμα 5ο Τρόπος εκτέλεσης του έργου « συντήρηση Δημαρχείου Δ.Δ. Μαυροδενδρίου»

Συμφωνήσαμε. Ζητήσαμε για το Δημοτικό κατάστημα να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες κτιριακές προσθήκες (στο 2ο όροφο δωμάτιο επιπλέον στον ακάλυπτο). Το ύψος της μελέτης είναι 20.000€ με δημοπρασία.

Θέμα 6ο Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής επιχείρησης στο Δ.Δ. Ποντοκώμης»

Συμφωνήσαμε. Αφορά μόνο τους εξωτερικούς χώρους. Ζητήσαμε να συμπεριληφθεί το εσωτερικό του Κλειστού Αμφιθεάτρου και να μπουν όλες οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις διότι εφεξής θα χρησιμοποιηθεί πολύ περισσότερο. Το ύψος της μελέτης 33.000€ με δημοπρασία.

Θέμα 7ο Έγκριση για οριστική παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση κεντρικού οδικού άξονα οικισμού Μαυροδενδρίου

Συμφωνήσαμε

Θέμα 8ο Γνωμοδότηση για την ειδική Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( ΜΠΕ ) αποκατάστασης , αφορά στη ζώνη 300 μέτρων από την Ε.Ο Κοζάνης Πτολεμαίδας στη θέση «Πρόποδες Καστρί» του Λατομείου Αδρανών υλικών της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Κοζάνης Α.Ε. στο Δ.Δ. Ποντοκώμης για την έγκριση συμπληρωματικής μελέτης περιβαλλοντικών όρων.

Χωρίς εισήγηση, χωρίς να δούμε τη μελέτη, χωρίς να ενημερωθεί ούτε καν το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης, έρχεται θέμα. Δεν σας καταλαβαίνουμε πραγματικά. Ζήτησε να υποβάλλουμε ένσταση. Ψηφίσαμε λευκό ή να αναβληθεί για να ενημερωθούμε και αν σταλεί αντίγραφο στο Τοπικό Συμβούλιο και στο Σύλλογο Περιβάλλοντος..

Θέμα 9ο Προτάσεις έργων στον Τοπικό πόρο Ανάπτυξης

Ο κ. Μιχαηλίδης (χωρίς εισήγηση πάντα για το οποίο και αντιδράσαμε) πρότεινε να γίνει κατανομή 1.079.000€ ως εξής:

 1. Κάλυψη οφειλών ΔΕΗ για ύδρευση 200.000€
 2. Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Μαυροδένδρι 200.000€
 3. Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας Μαυροδενδρίου 79.000€
 4. Δενδροφυτεύσεις 600.000€.

Ο κ. Αθανασιάδης ζήτησε να μεριμνήσουμε για νομική κάλυψη (100.000€) ενόψει θεμάτων ΔΕΗ και τα υπόλοιπα να διατεθούν στα Τ.Δ. Σιδερά – Λιβερών. Ο κ. Αθανασιάδης είπε ότι τα ψηφίζει μόνο σε περίπτωση που χάσουμε ως Δήμος τα χρήματα που μας αναλογούν. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι εάν σε 5 ημέρες δεν κατατεθεί πρόταση τα χρήματα θα χαθούν. Του τονίσαμε [Μ.Δ] ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση εφόσον καταλήξουμε σε λίγες ημέρες, εντός του μήνα μετά από τη συζήτηση που θα προκύψει για τα αναγκαία έργα.

Η θέση μας είναι ότι ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για το Δήμο μας πρέπει να διοχετευθεί μόνο στις απαραίτητες μελέτες για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και την περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου. Ο Θησέας και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα να διοχετευθούν προς τα υπόλοιπα έργα τα οποία ο Δήμος μας προγραμματίζει και να μην αμελούμε το 4ο ΚΠΣ (ΕΣΠΑ). Επίσης αναφορικά με το θέμα της κάλυψης οφειλών ΔΕΗ για ύδρευση σημειώσαμε ότι ζητήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο [15.01.08] να ζητήσει επισήμως ο Δήμος από τη ΔΕΗ λόγω της διαφοροποίησης ή καταστροφής ή επιδείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου μας. Εάν το παραπάνω δεν ικανοποιηθεί επισήμως τότε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημ Υψηλάντη να γνωστοποιήσει ότι θα προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες τις οποίες ευρέως και θα δημοσιοποιήσει. Για την παραπάνω τεκμηρίωση προτείνω να αποτυπωθούν οι καταναλώσεις για τις υδρευτικές ανάγκες μας κατά τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι ο πληθυσμός δεν έχει ουσιαστικά διαφοροποιηθεί. Με την απόφαση πληρωμής των οφειλών δημιουργούμε δεδικασμένο διότι αναγνωρίζουμε την οφειλή μας.

Καταψηφίσαμε την πρόταση.

Θέμα 10ο Διαγραφή χρεών από μίσθωση αγρών ως κακώς βεβαιωθέντων για τα έτη 2005-06, 2006-07 και 2007-08.

Πάλι δεν υπήρξε ενημέρωση. Επρόκειτο για διαγραφή οφειλών δημότη μας στον οποίο χρεώθηκε έκταση 22 στρ. στο Μαυροδένδρι που δεν κατείχε. Υπήρχε σχετική βεβαίωση από τη Δνση Γεωργίας. Συμφωνήσαμε.

Στο τέλος της διαδικασίας ο κ. Αθανασιάδης ζήτησε από τον κ. Μιχαηλίδη να συζητηθεί το θέμα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης όπως ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε από το Σύλλογο Περιβάλλοντος με τηλεφώνημα στον κ. Αθανασιάδη. Ο κ. Αθανασιάδης επέδωσε τις θέσεις του Συλλόγου. Εκεί θυμίσαμε στο Δ.Σ. [Δ.Μ.] ότι ανάλογο ψήφισμα πάρθηκε το Μάιο με δική μας πρόταση και ουδέποτε εστάλη στους αρμόδιους φορείς. Ο κ. Αθανασιάδης τόνισε ότι για τη μετεγκατάσταση του Μαυροδενδρίου απαιτείται αλλαγή νομικού πλαισίου όπως πρέπει να γίνει και με την Ακρινή, αλλιώς αποτελεί προσπάθεια αποπροσανατολισμού του κόσμου προς ίδιον όφελος αυτών που χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθοδεύσεις.

Επίσης ζήτησε εκ μέρους του Συλλόγου Περιβάλλοντος να έρθουν άμεσα ο Νομάρχης και Περιφερειάρχης να ενημερώσουν τον κόσμο αλλιώς μονόδρομος θα είναι οι κινητοποιήσεις.

Σημειώνεται ότι ο κ. Αμανατίδης Παύλος απουσίαζε. Είχε ζητήσει αναβολή (2 ημέρες νωρίτερα) της συνεδρίασης λόγω παρουσίας του στην Αθήνα η οποία και δεν έγινε δεκτή από τον κ. Μιχαηλίδη (εμείς συμφωνήσαμε για πιθανή αναβολή).

AddThis Social Bookmark Button