Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 05.03.08

Θέματα

 1. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επί της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η προσφυγή μας που σημαίνει ότι η υπόθεση θα επανακριθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε μόλις καθαρογραφεί η απόφαση τις επόμενες ημέρες. Εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τιμώντας το θεσμικό μας ρόλο με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου μας όπως πράττουμε με συνέπεια μέχρι σήμερα.

 1. Hμερομηνία διενέργειας εκλογών για ανάδειξη Τοπικών συμβουλίων νέων.

Oρίστηκε η 23 Μαρτίου 08 από 10:00 έως 18:00

 1. Δημοτικό Συμβούλιο 04.03.08

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 04.03.08

Προ ημερησίας διάταξης

Συζητήθηκε γραπτό αίτημα 27 νέων δημοτών του Μαυροδενδρίου για Λαϊκή Συνέλευση στο Μαυροδένδρι για θέματα ΔΕΗ και Περιβάλλοντος που να διοργανωθεί με μέριμνα του Δήμου και να κληθούν όλοι οι κάτοικοι του Μαυροδενδρίου.

Ο κ. Μιχαηλίδης στην αρχική του τοποθέτηση είπε ότι λόγω λειτουργίας μας ως Δήμου ίσως δεν χρειάζεται δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 29 Φεβ 08 στην Ποντοκώμη που έγινε μόλις μερικές μέρες πριν αφορούσε και το Μαυροδένδρι. Εμείς δείξαμε την πρόσκληση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου όπου αναγράφεται ως μοναδικό θέμα «Ενημέρωση για τη ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ οικισμού Δ. Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ από τον κ. Νομάρχη Κοζάνης και εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε.». Άρα όλα τα υπόλοιπα περί περιβάλλοντος, ΔΕΗ, κλπ δεν ήταν αντικείμενο της συνεδρίασης. Συνεπώς για εμάς πρέπει να γίνει η λαϊκή συνέλευση διότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε ως Δήμος. Άλλωστε εμείς πρώτοι επιμέναμε από το Φεβρουάριο 07 με γραπτές προτάσεις μας και για την περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου. Ο κ. Αθανασιάδης ζήτησε να πραγματοποιηθεί η ανοικτή συγκέντρωση για να ενημερωθούν οι δημότες του Μαυροδενδρίου θέση που είχε και ο κ. Αμανατίδης. Τοποθετήθηκε και ο κ. Ιωαννίδης Λευτέρης (ένας εκ των 27 δημοτών) και τελικώς ομοφώνησε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο εντός του επόμενου μηνός το αργότερο στο Μαυροδένδρι.

Προ ημερησίας διάταξης θέματα που κατατέθηκαν με γραπτή εισήγηση μας στα πρακτικά:

 1. Σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια [15.05.07, 08.06.07, 15.01.08 και 4.2.08] ζητήσαμε για πολλαπλή φορά γραπτώς από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το πιο αυτονόητο: εισηγήσεις για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Πιστεύουμε ότι δεν θέλετε να υπάρχουν εισηγήσεις για να μην είμαστε ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι. Παρακαλώ να τοποθετηθούν όλοι οι σύμβουλοι διότι είναι θέμα μείζονος σημασίας για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους διότι μας αγνοείται πρακτικά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρθηκε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να δίνει θέματα και εισηγήσεις. Οι μόνοι σύμβουλοι που απόρησαν γιατί δεν δίνονται εισηγήσεις ήταν της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των επόμενων θεμάτων. Κανένας από την παράταξη του κ. Μιχαηλίδη δεν μίλησε επί του θέματος!

 1. Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο καταθέσαμε γραπτώς την τοποθέτησή μας όπου μεταξύ άλλων ζητήσαμε και ομόφωνα αποφασίσαμε:
  • να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να αποσταλεί στη ΔΕΗ ΑΕ και κοινοποίηση σε όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με την προετοιμασία άμεσα από μέρους της πρότασης χρονοδιαγράμματος.
  • απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη μελέτης «περιβαλλοντικής αξιολόγησης» για το Τ.Δ. Ποντοκώμης και η παράλληλη εκκίνηση των διαδικασιών εντός 15 ημερών που να εκκινεί και τυπικά το διάλογο με όλους όσους ενδιαφέρονται να «φιλοξενήσουν» την Ποντοκώμη.
  • ενέργειες απόκτησης ιδιοκτησίας με συνδρομή Ν.Α. και Περιφέρειας ώστε ο Δήμος να εισπράξει τις αποζημιώσεις και όχι το κράτος.

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να δοθεί ή να σχεδιασθεί ερωτηματολόγιο τώρα διότι θα χρειαστεί κατά την μελέτη «περιβαλλοντικής αξιολόγησης» να προστεθούν στοιχεία. Είναι αναλυμένη ως διαδικασία στην τοποθέτησή μου που καταθέσαμε και στα πρακτικά του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους να ξαναγίνει Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί το ερωτηματολόγιο με παρατηρήσεις την επόμενη εβδομάδα. Επιμείναμε ότι δεν είμαστε οι ειδικοί για να συντάξουμε τέτοιο ερωτηματολόγιο και ότι αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει της ανάθεσης της μελέτης περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Τονίστηκε ότι δεν έχουμε αντίρρηση να είναι και η ΑΝΚΟ αυτή που θα αναλάβει την «περιβαλλοντική αξιολόγηση» και η οποία θα καταλήξει πιθανόν σε νέες παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο ερωτηματολόγιο.

 1. Αναφορικά με τα του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Σας αποστείλαμε επιστολή που ζητούμε να στείλετε έγγραφα τα οποία να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας περί απώλειας χρημάτων. Δυστυχώς τέτοια έγγραφα δεν λάβαμε παρά το έγγραφο της ΤΕΔΚ για υποβολή προτάσεων. Δηλαδή προσπαθήσατε να παρασύρετε το Δημοτικό Συμβούλιο και κάνατε κατανομή ποσού 1.079.000€ χωρίς καμία συζήτηση πρακτικά, ούτε καν με μία γραπτή εισήγηση! 6. Σύμφωνα με το άρθρο 100 & 3 «Το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.». Οπότε κακώς μας αποστείλατε έγγραφο να απευθυνόμαστε εφεξής στον κ. Τσιμεντερίδη (πρόεδρο Δ.Σ.) Παρακαλώ για την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων.

Μόνο ο κ. Μιχαηλίδης τοποθετήθηκε λέγοντας ότι θα χάνονταν τα χρήματα.

 1. Θυμίζουμε ότι ζητήσαμε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο απαντήσεις και για άλλα θέματα τα οποία σας δώσαμε γραπτώς.

Από τον κ. Αθανασιάδη ζητήθηκε να κοινοποιηθεί στο Δήμο η απόφαση της 9μελούς επιτροπής η οποία ελέγχει περιβαλλοντικά τη ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με την τοποθέτηση του Νομάρχη.

Ο κ. Χαϊτίδης προσκόμισε τον κανονισμό λειτουργίας για τον παιδικό σταθμό (ερώτημα που θέσαμε γραπτά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο) αναφέροντας ότι μερικές φορές το προηγούμενο καλοκαίρι έκλεισε νωρίτερα λόγω καύσωνα.

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων στους : I]Ιωαννίδου Ελένη του Ζαχαρία στο Δ.Δ. Μαυροδενδρίου 2] Δουλγερίδη Θεοφάνη του Αλεξάνδρου στο Δ.Δ. Μαυροδενδρίου 3]Κεσίδου Ιωάννα του Λουκά στο Δ.Δ. Ποντοκώμης 4] Κουμισκερτανιδου Ζωή του Ελευθερίου στο Δ.Δ. Ποντοκώμης 5] Μελίδη Παναγιώτη του Ανέστη στο Δ.Δ. Ποντοκώμης 6] Γραμματικόπουλο Νικόλαο του Θωμά στο Δ.Δ. Ποντοκώμης .

Συμφωνήσαμε.

Θέμα 2ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσία (Ο.Ε.Υ) του Δήμου για δημιουργία θέσεων υπαλλήλων ΚΕΠ

Καταθέσαμε γραπτώς ότι «προφανώς συμφωνούμε με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Ωστόσο σε συνάντηση που είχαμε με τις υπαλλήλους του ΚΕΠ αναφέρθηκε ότι απεστάλη Αίτηση Διαμαρτυρίας προς το Δήμο για την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο ουδέποτε ενημερώθηκε και ουδέποτε απαντήθηκε (ακόμη και εάν θεωρείται μόνο θέμα διοίκησης). Επί της ουσίας ζητείται η εκκαθάριση και καταβολή των απαιτήσεών των εργαζομένων για τα έτη 2002~ 2007. Είναι άδικο σε άλλους Δήμους να αμοίβονται. Το θέμα το έθεσε και ο κ. Αμανατίδης με τον οποίο είχαμε κοινή άποψη.»

Απάντησαν ότι είναι θέμα νομοθεσίας και ότι επί της αιτήσεως διαμαρτυρίας απάντησαν προφορικά. Ζητήσαμε να επανεξεταστεί η αίτηση.

Θέμα 3ο Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την COSMOTE για εκμίσθωση χώρου ιδιοκτησίας μας στο Δ.Δ. Ποντοκώμης 500 τ.μ.

Καταθέσαμε γραπτώς ότι «δεν υπάρχει εισήγηση. Το θεωρούμε σημαντικό θέμα. Παρακαλούμε να έρθει στο επόμενο Δ.Σ. με εισήγηση.»

Το θέμα αναβλήθηκε και θα σταλεί στο Τοπικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση.

Θέμα 4ο Έγκριση ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού «ΚΤΕΝΩΝ» του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη (99 οικόπεδα -Ειδικοί όροι δόμησης)

Καταθέσαμε γραπτώς ότι «στις 8 Μαρτίου 07 ζητήσαμε για ένταξη στο Θησέα του έργου «Εκπόνηση μελέτης και σχε­δίου ολοκληρωμένης παρέμβασης στα Κτενά – χαρακτηρισμός του ως παραδοσιακού οικισμού.» Δεν εισακουστήκαμε λέγοντας ότι δεν είναι χαρακτηρισμένος οικισμός σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο!

Στις 11 Ιουλίου 07 σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε τα Κτενά ιδιαίτερα αλλά και ο Σιδεράς – Λιβερά πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία «(Β2). Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού» σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ για το ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (2 Μαΐου 2007). Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε εάν η πρόταση για το Περιφερειακό Συμβούλιο περί ένταξης του Ασκίου Όρους – Δυτικής Εορδαίας περιλαμβάνει όχι μόνο ονομαστικά αλλά και στο χάρτη που επισυνάπτεται τους παραπάνω οικισμούς μας.»

Θέλουμε να πούμε απλά ότι δεν υπάρχει εισήγηση για ένα τέτοιο θέμα το οποίο αφορά το μέλλον του τόπου μας. Εάν υπάρχουν π.χ. ειδικοί όροι δόμησης που να αναδεικνύουν τον οικισμό ως παραδοσιακό. Παρακαλούμε να έρθει στο επόμενο Δ.Σ. με εισήγηση.» Επίσης ζητήσαμε να σταλεί στην ΑΝΚΟ για να μελετήσει το θέμα ιδιαίτερα των όρων δόμησης.

΄

Ισχυρίστηκαν ότι είχαν σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων του Κτενά χωρίς ωστόσο να είναι κανείς από τον Σύλλογο του Κτενά να μας ενημερώσει. Ο κ. Αθανασιάδης το ψήφισε, ο κ. Αμανατίδης το καταψήφισε διότι θεωρεί ότι η μη προσκόμιση πρακτικών εγείρει σοβαρά ερωτηματικά, εμείς επιμείναμε στην αναβολή και τοποθέτησή μας αφού υπάρξει ενημέρωση. Τελικώς ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Στο θέμα υπήρξε ένταση διότι εμείς θεωρούμε πολύ σοβαρό ένα θέμα που αφορά την κατασκευή ενός οικισμού πρακτικά να αντιμετωπίζεται με τέτοια προχειρότητα και με σκοπιμότητα τη μη επίδοση εισήγησης για το θέμα!

Θέμα 5ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κρασπεδόρειθρα Οδοφωτισμός Δυτικής εισόδου Δ.Δ. Ποντοκώμης»

Συμφωνούμε.

Θέμα 6ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ» ΜΙ (1403526) της Εταιρείας COSMQTE -κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στο Δ.Δ. Σιδερών του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη στο Ν. Κοζάνης

Καταθέσαμε γραπτώς ότι «Να ερωτηθεί το Τοπικό Συμβούλιο Σιδερών και να έρθει ως θέμα με εισήγηση.»

Τελικώς αναβλήθηκε. Ο κ. Αθανασιάδης ζήτησε τεχνικό Σύμβουλο για θέματα ακτινοβολίας των κεραιών που τοποθετούνται. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

Θέμα 7ο Καθορισμός ημερομηνίας διενέργειας εκλογών για ανάδειξη Τοπικών συμβουλίων νέων.

Ορίστηκε η 23 Μαρτίου 08 από 10:00 έως 18:00.

Θέμα 8ο Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για πληρωμή ενοικίου στη Δημοτική επιχείρηση για τη μίσθωση οικήματος

Συμφωνήσαμε και θυμίσαμε να αναλυθεί κάποια στιγμή η πολιτική της συμπολίτευσης ως προς τη Δημοτική Επιχείρηση καθώς και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα.

Θέμα 9ο Ψήφιση πιστώσεων για επιχορήγηση εκκλησιαστικής επιτροπής Σιδερών και Σύλλογο γονέων Μαυροδενδρίου

Καταθέσαμε γραπτώς ότι «Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Μαρτίου 2007 ζητήσαμε ενιαία λογική επιχορήγησης ανάλογα με το τι προσφέρει ο καθένας στην τοπική κοινωνία όταν ο αθλητικός σύλλογος επιχορηγήθηκε από μέρους σας με 7.000€ από το σύνολο των 15.000€ που ήταν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Συμφωνούμε με τις επιχορηγήσεις αλλά θα θέλαμε να γίνει ένας προγραμματισμός οικονομικός και χρονικός ως προς τις αιτήσεις.»

Αποφασίστηκε να δοθούν 1000€ στην εκκλησιαστική επιτροπή και 750€ στο σχολείο για επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων.

Θέμα 10ο Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την προένταξη ενέργειας «Μελέτες Έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Κοζάνης» και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.

Είναι διαδημοτική σύμβαση από το Θησέα. Συμφωνήθηκε ομόφωνα.

Θέμα 11ο Καθορισμός τέλους άρδευσης ανά m3 στο Δ.Δ. Ποντοκώμης

Καταθέσαμε γραπτώς ότι «Στις 15 Ιανουαρίου 08 σε τακτικό θέμα συζητήθηκε αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποντοκώμης για κατασκευή δεξαμενής άρδευσης. Είπατε ότι είναι μεγάλο έργο και θα εντασσόταν στο Θησέα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν εξετάσατε το θέμα ως προς το κόστος του και τα άλλα τεχνικά του στοιχεία

Επί του θέματος ογκοχρέωσης δεν υπάρχει εισήγηση. Το θεωρούμε σημαντικό θέμα. Παρακαλούμε να έρθει στο επόμενο Δ.Σ. με εισήγηση. Σημειώνουμε ότι εισηγήσεις ζητούμε μόνο στα θέματα που χρήζουν ανάλυσης.»

Απάντησαν ότι είναι σύμφωνος ο αγροτικός συνεταιρισμός με την τοποθέτηση 2 φορητών δεξαμενών. Επίσης ότι το m3 θα χρεώνεται 1€.

AddThis Social Bookmark Button