Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 17 4 08

Θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο 17.04.08

Επιστολές μας για εισηγήσεις και παροχή στοιχείων

Αίτηση αντιπολίτευσης για Δημοτικό Συμβούλιο

Οι Νέοι Στόχοι της ΔΕΗ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για το περιβάλλον στο Ν. Κοζάνης

Δημοτικό Συμβούλιο 17.04.08

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παραβρέθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος Πάρις ο οποίος τόνισε ότι δεν παραβρέθηκε στην Ποντοκώμη (λόγω του πρόσφατου ατυχούς γεγονότος) και ότι εάν το Δημοτικό Συμβούλιο το επιθυμεί μπορεί να παραβρεθεί στις 30.04.08 για παρουσίαση. Έκρινε σκόπιμο αυτοπροσώπως να παραβρεθεί στο Δ.Σ. και να δηλώσει την επιθυμία του Δήμου Κοζάνης να «φιλοξενήσει» την Ποντοκώμη. Στο τέλος του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο στις 30.04.08 ώρα 19:00 στην Ποντοκώμη με θέμα την παρουσίαση της πρότασης του Δήμου Κοζάνης για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης. Η πρόταση θα περιλαμβάνει δύο σενάρια σε έκταση αυτόνομη και στη ΖΕΠ.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Βερμίου κ. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής.

Προ ημερησίας διάταξης (από μέρους μας τέθηκαν):

1. [Εισήγηση Χ. Μαυροπουλίδης] Υπάρχει ένα θέμα με τις αιτήσεις δημοτών για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν. Πέραν των άλλων πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα άρδευσης με «μπαστούνι» στην Ποντοκώμη όπως ήδη γίνεται στο Μαυροδένδρι.

Απαντήθηκε ότι το θέμα θα αποσταλεί στο Τοπικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση θα

τοποθετήσουν ρολόγια μετά το Πάσχα.

2. [Εισήγηση Χ. Μαυροπουλίδης] Τι γίνεται με το θέμα της θέρμανσης του χώρου που φιλοξενεί το ΚΔΑΠ;

Απαντήθηκε ότι θα φροντίσουν να υπάρχει θέρμανση.

3. [Εισήγηση Γ. Τσακιλτσίδης] Παρατηρήθηκαν χαλικοστρώσεις με έναν τρόπο άναρχο κατά την άποψή μας στο Μαυροδένδρι. Θα παρακαλούσαμε να μας πείτε με ποια κριτήρια έγιναν οι αμμοχαλικοστρώσεις στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου; Από πού προμηθευτήκαμε ως Δήμος το υλικό; Διότι παρατηρήθηκε το φόρτωμα αμμοχάλικου από τις στροφές του Δήμου μας προς την Κοζάνη. Ελπίζουμε να μην υπάρχει θέμα εμπλοκής του Δήμου μας με την χρήση αμμοχάλικου από το εγκαταλειμμένο λατομείο στην τοποθεσία που έγινε η εργολαβία από τη Ν.Α. Κοζάνης για λογαριασμό μας. Εμείς σημειώνουμε ότι είμαστε προβληματισμένοι με τη συμπεριφορά σας. Επιπλέον παρατηρείται η χρήση των μηχανημάτων του Δήμου μας από δημότες που ουδεμία σχέση έχουν τουλάχιστον τυπικά με το Δήμο μας (χωρίς σύμβαση εργασίας από όσα γνωρίζουμε). Εδώ υπάρχει θέμα σοβαρό, πέραν της χρήσης μηχανημάτων του Δήμου από ή για δημότες, αυτό της ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος (δέστε το πρόσφατο εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη).

Απαντήθηκε ότι το αμμοχάλικο προέρχεται από την εκβάνθυνση του δρόμου προς Κοίλα. Όσο για τα μηχανήματα ειπώθηκε ότι συμφωνούν και δεν θα επαναληφθεί.

4. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε και να επισπεύσετε τη διαδικασία καθαρισμού – εκβάθυνσης των παρακάναλων στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου – Ποντοκώμης και καθαρισμό του Σουλού. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τους αγρότες μας ιδιαίτερα λόγω της αύξησης των καυσίμων. Παρακαλώ να σταλεί επίσημα έγγραφο με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από μέρους μας στη ΔΕΗ δεδομένου ότι λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ έχουμε πτώση του υδροφορέα και για εμάς αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ η κάλυψη των αναγκών σε άρδευση των αγροκτημάτων μας. Σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από μέρους μας.

Απαντήθηκε ότι θα αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα της εκβάνθυνσης με εργολαβία της ΔΕΗ.

5. Περί της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης.

* Γιατί δεν τέθηκε το 15ήμερο στην εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο; Επειδή πρέπει να καταλήγουμε ας προσδιοριστεί χρονικά όχι αργότερα από το τέλος του Απριλίου. Όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά οφείλουν να είναι έτοιμοι δεδομένου ότι τους στείλαμε πριν το έγγραφο και την απόφαση του Δ.Σ. της 29.02.08 όπου αναγραφόταν.

* Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ;

* Τι έγινε με τον προσδιορισμό των δημοτικών – δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Ποντοκώμης; Προχωρήσαμε σε διαδικασία; Την απόφαση την λάβαμε το Φεβρουάριο [ΔΣ 29.02.08].

Απαντήθηκε ότι θα ειδοποιήσουν τους Δήμους να απαντήσουν έως 30 Απριλίου. Η προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ δεν υπογράφηκε ακόμη αλλά θα υπογραφεί. Για τις εκτάσεις ειπώθηκε ότι υπάρχουν αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια. Ο κ. Αθανασιάδης προβληματίστηκε με το ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για την πορεία απόφασης των κατοίκων της Ποντοκώμης.

6. Τέθηκε από μέρους μας και από τον κ. Αμανατίδη κοινό ερώτημα για το πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη νεολαία στο Μαυροδένδρι και τα θέματα περιβάλλοντος όπως ζητήθηκε. Το ερώτημα συνοδεύτηκε και από επίσημο έγγραφο όλης της αντιπολίτευσης (παρατίθεται παρακάτω).

Απαντήθηκε ότι αναμένουν ειδοποίηση από τους δημότες που έκαναν την επιστολή διότι έτσι συμφωνήθηκε. Διαφωνήσαμε λέγοντας ότι απεναντίας αναμένουν τον προσδιορισμό ημερομηνίας οι δημότες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει. Εμείς καταθέσαμε την αίτηση ώστε να γίνει υποχρέωση και με βάση και το Νόμο.

Ο κ. Αμανατίδης έθεσε το θέμα της μη υλοποίησης αυτών που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι δεν κρατούνται ορθές διαδικασίες.

Ο κ. Αθανασιάδης έθεσε θέμα για το εάν απαντήθηκε το ερώτημα του Δήμου σχετικά με την επιχειρούμενη απαλλοτρίωση και η απάντηση ήταν αρνητική.

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Κατανομή Α΄ τριμήνου 2008 ποσού 11.075,86 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Συμφωνήσαμε

Θέμα 2ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικών διανομών (Ε.Ο.Δ) για τη διετία 2008-2009

Προτείναμε τον κ. Μαυροπουλίδη Χρήστο και η παράταξη του κ Μιχαηλίδη τον κ. Παναγιωτίδη Παύλο. Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία όπου μειοψήφησε η πρόταση μας με 5 ψήφους αφού ψηφίστηκε μόνο από την αντιπολίτευση.

Θέμα 3ο Α] Τροποποίηση προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων για δημιουργία Κ.Α. 2113 τακτικά έσοδα από τέλη άρδευσης έτους 2007 ποσού 5.000,00 € . Β] Τροποποίηση προϋπολογισμού γα δημιουργία πίστωσης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0331 ποσού 10.000,00 € για δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2008. Γ] Δημιουργία πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού με το ποσό των 15.000,00 € στον Κ.Α. 6272 για άρδευση..

Συμφωνήσαμε

Θέμα 4ο Ψήφιση πιστώσεων α) ποσό 3.000,00 € για το Σύνδεσμο Λυμάτων εισφορά έτους 2008. β) Ψήφιση πιστώσεων α) για δεξίωση 25 ης Μαρτίου στην Ιωαννίδου Ελένη του Ζαχαρία ποσού δαπάνης 330,00 € , γ) Για προμήθεια ειδών δεξίωσης στον Τιντζογλίδη Ηλία ποσού445,30 € δ) Για προμήθεια στεφάνων στην Τσιμεντερίδου Σοφία ποσού 510,12 € και στην Τσαρσιταλίδου Σοφία ποσού 240,00 € .

Α) Ζητήσαμε ενημέρωση πλήρη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Σύνδεσμο Λυμάτων [4.02.08] με τακτικό θέμα για το σύνδεσμο λυμάτων (πρόσληψη προσωπικού, τιμολογιακή πολιτική, έσοδα- έξοδα, προγραμματισμός) με παρόντες και τους σχετιζόμενους με το Σύνδεσμο Λυμάτων από το Δήμο μας. Επίσης ζητήσαμε ενημέρωση και για όλα τα Νομικά Πρόσωπα στα οποία ο Δήμος συμμετέχει συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Επιχείρησης μας. Δεν έγινε ποτέ η ενημέρωση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εδώ και στο εξής έως ότου γίνει αναλυτική ενημέρωση δεν θα ψηφίζουμε τις πιστώσεις και δεν την ψηφίσαμε.

Β) Συμφωνήσαμε υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κυκλική εναλλαγή στα κέντρα εστίασης του Δήμου μας. Πράγμα το οποίο τονίσαμε και στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Γ),Δ) Συμφωνήσαμε

Θέμα 5ο Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης Δημοτικών εκτάσεων προς τρίτους (ΚΕΧΑΙΔΗ – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ)

Σε ερώτημα μας οι εκτάσεις δόθηκαν στην προηγούμενη δημοτική περίοδο επί Δημαρχίας κ. Μιχαηλίδη. Εμείς διατυπώσαμε τον προβληματισμό μας για το πώς δόθηκαν οι εκτάσεις σε μη δημότες μας…

Θέμα 6ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Λιβερών»

Συμφωνήσαμε

Θέμα 7ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ» ΜΙ(1403526) της εταιρείας COSMOTE- κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στο Δ.Δ. Σιδερών του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη Ν. Κοζάνης

Στο προηγούμενο Δ.Σ. [4.3.08] ζητήσαμε την γραπτή άποψη – απόφαση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου. Θυμίζω ότι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανασιάδης ζήτησε τεχνικό Σύμβουλο για θέματα ακτινοβολίας των κεραιών που τοποθετούνται πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. Έχει γίνει τίποτα; Εάν ναι τότε συμφωνούμε αλλιώς διαφωνούμε.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τον κ. Αθανασιάδη να βάζει θέματα και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής από τις κεραίες.

Θέμα 8ο Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την COSMOTE για εκμίσθωση χώρου 500 τ.μ. στο Δ.Δ. Ποντοκώμης

Ανάλογη τοποθέτηση με το προηγούμενο θέμα.

Θέμα 9ο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2008

Συμφωνήσαμε

Θέμα 10ο Απένταξη του έργου «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Δήμου Πτολεμαίδας με τους οικισμού Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 253.755,86 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ένταξη των παρακάτω έργων:

α) Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 84.770,39 € στο 45% του ΘΗΣΕΑ

β) Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 480.000,00 € με χρηματοδότηση 452.590,93 στο 35 % του ΘΗΣΕΑ και 27.409,07 € από ιδίους πόρους.

γ) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης στο μηχάνημα πολλαπλών» προϋπολογισμού 78.000,00 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

Ζητήσαμε γραπτώς να ενημερωθούμε για την τηλεθέρμανση στο παρόν Δ.Σ. [4.2.08 και 7.10.07]. Δεν ήρθε ως τακτικό θέμα. Ζητήσαμε να μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμό που έχετε ως Δήμος και ποτέ δεν έγινε. Πάλι μας αιφνιδιάζετε. Διαφωνούμε με την πρακτική σας. Εξετάσατε π.χ. την ένταξη του έργου του δικτύου ύδρευσης στο ΕΣΠΑ (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης); Λυπούμαστε πολύ για τον τρόπο που λειτουργείτε. Παρόλο που συμφωνούμε με την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης στο Σιδερά μας αναγκάζετε να ψηφίσουμε λευκό στο θέμα και σε όλα τα θέματα προγραμματισμού που θα εισηγείστε έως ότου στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάσετε τον προγραμματισμό σας.

Ο κ. Αμανατίδης ψήφισε το έργο μόνο ως προς το ότι είναι ύδρευση τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει προγραμματισμός και εισηγήσεις.

Εδώ τέθηκε θέμα από τον κ. Αθανασιάδη να προχωρήσει σε κάθε περίπτωση η τηλεθέρμανση και γιατί αργεί από την ΑΝΚΟ τόσο πολύ. Χρειάζεται να υλοποιηθεί άμεσα και από τον Τοπικό Πόρο λόγω μετεγκατάστασης. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ας μπει από τη νέα κατανομή του πόρου και εμείς είπαμε ας αποσύρει την παλιά κατανομή. Αυτό επιβεβαιώνει για εμάς τον πρόχειρο σχεδιασμό της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Θέμα 11ο Διαγραφή χρεών ως κακώς βεβαιωθέντων α) Εκμίσθωσης υπόστεγων Λαϊκής αγοράς Ποντοκώμης β) Μισθωμάτων Νικολαίδη Παρασκευά.

Δεν συμφωνήσαμε εφόσον αφού δεν υπήρξε εισήγηση από υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου μας. Το θέμα τονίστηκε και από τους κ. Αμανατίδη και Αθανασιάδη. Ειδικά για το (β) το θέμα ήταν γνωστό από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Πάντως σε γραπτό ερώτημα μας (παρατίθεται παρακάτω) δεν υπήρξε εισήγηση.

Επιστολές μας για εισηγήσεις και παροχή στοιχείων
Την 16.04.08 εστάλησαν τρεις επιστολές από μέρους μας στο Δήμο όπου ζητούνται στοιχεία :

Επιστολή 1η:

Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία για τα υπ. αριθμ. (πρόσκληση 2216/14-4-08):

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.875,OO€ για προμήθεια φωτεινών πινακίδων για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. από T0P VISION LTD και

23. Ανάθεση έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Ποντοκώμης & Δ.Δ. Λιβερών»

Επιστολή 2η:

Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία πόσες εργολαβίες πρασίνου και προμήθειες φυτών έχουν ανατεθεί από το Δήμο μας από 1-1-07 και ποιοι είναι οι ανάδοχοι.

Επιστολή 3η:

Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία (εισηγήσεις) για τα υπ. αριθμ. (πρόσκληση 2206/14-4-08):

10. Απένταξη του έργου «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Δήμου Πτολεμαίδας με τους οικισμού Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 253.755,86 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ένταξη των παρακάτω έργων:

α) Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 84.770,39 € στο 45% του ΘΗΣΕΑ

β) Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 480.000,00 € με χρηματοδότηση 452.590,93 στο 35 % του ΘΗΣΕΑ και 27.409,07 € από ιδίους πόρους.

γ) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης στο μηχάνημα πολλαπλών» προϋπολογισμού 78.000,00 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

11. Διαγραφή χρεών ως κακώς βεβαιωθέντων α) Εκμίσθωσης υπόστεγων Λαϊκής αγοράς Ποντοκώμης β) Μισθωμάτων Νικολαίδη Παρασκευά

Αίτηση αντιπολίτευσης για Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτηση

(προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)

Στο Δ.Σ. της 4 Μαρτίου 08 συζητήθηκε γραπτό αίτημα 27 νέων δημοτών του Μαυροδενδρίου για Λαϊκή Συνέλευση στο Μαυροδένδρι για θέματα ΔΕΗ και Περιβάλλοντος που να διοργανωθεί με μέριμνα του Δήμου και να κληθούν όλοι οι κάτοικοι του Μαυροδενδρίου. Επειδή έως σήμερα δεν έγινε το Δ.Σ. παρακαλούμε να οριστεί άμεσα δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 95&2 στο Μαυροδένδρι με κεντρικό μοναδικό θέμα αυτό που περιγράφεται στην παραπάνω αίτηση των συνδημοτών μας του Τ.Δ. Μαυροδενδρίου.

Μαυροδένδρι 17-4-08

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  1. Μαυροματίδης Δημήτριος
  2. Τσακιλτσίδης Γεώργιος
  3. Μαυροπουλίδης Χρήστος

  1. Αμανατίδης Παύλος

  1. Αθανασιάδης Ανδρέας

Οι Νέοι Στόχοι της ΔΕΗ

Ενδιαφέρον άρθρο – ρεπορτάζ για τους νέους στόχους της ΔΕΗ ΑΕ. Κλικ στην σύνδεση…

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για το περιβάλλον στο Ν. Κοζάνης

Η αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

AddThis Social Bookmark Button