Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 26.05.08

  • Δημοτικό Συμβούλιο 23.05.08
  • Θέματα Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης 15.05.08

--------------------------------------

Δημοτικό Συμβούλιο 23.05.08

Θέματα εκτός ημερησία διάταξης:

Θέμα 1ο

Τέθηκε αίτημα του Δήμου Πτολεμαϊδας για παρουσίαση της πρότασής του για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης την Κυριακή 1 Ιουνίου 08. Επίσης τέθηκε το θέμα και της παρουσίασης πρότασης από το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (προετοιμασία από την ΑΝΚΟ).

Εμείς τονίσαμε τα παρακάτω:

«Εκφράζουμε την αγωνία μας διότι ως Δήμος καθυστερούμε στη συνέχιση των διαδικασιών για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης. Θεωρούμε ότι όσα αποφασίσαμε δεν υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να είναι έκδηλη η αγωνία του κόσμου.

Θέσαμε προθεσμία 15 ημερών στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29.02.08 στην Ποντοκώμη για την κατάθεση προτάσεων με την εκκίνηση και τυπικά των διαδικασιών.

Επαναπροσδιορίστηκε η ημερομηνία μετά και από ερώτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17.04.08 στις 30 Απριλίου 08.

Ουσιαστικά έχουμε 2 δήμους με 3 προτάσεις: 2 του Δήμου Κοζάνης και 1 του Δήμου Μουρικίου.

Επειδή οι εξελίξεις σχετικά με την ενέργεια και τη ΔΕΗ ΑΕ «τρέχουν» εμείς οφείλουμε να βρούμε γρήγορα τον τόπο μετεγκατάστασης και άμεσα η ΔΕΗ με προγραμματική σύμβαση των τεσσάρων τουλάχιστον μερών, Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμος υποδοχής, ΔΕΗ ΑΕ, Πολιτεία (Περιφέρεια ή Υπουργείο Ανάπτυξης) με αντικείμενο την προχρηματοδότηση των έργων υποδομής δημόσιου χαρακτήρα (ανάλογες συμβάσεις έγιναν στις περιπτώσεις πετυχημένων μετεγκαταστάσεων στη Γερμανία).

Θυμίζουμε ότι ζητήσαμε τη δέσμευση από τη ΔΕΗ ΑΕ [Δ.Σ. 29.02.08] του προγραμματισμού της μετεγκατάστασης.

Είναι ο μόνος τρόπος να αποδειχθεί ότι η μετεγκατάσταση θα προχωρήσει.

Για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προτείνω να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

  1. Να δοθεί στο σύμβουλο περιβαλλοντικής αξιολόγησης (ΑΝΚΟ ΑΕ) η εντολή για το επόμενο βήμα που είναι η αξιολόγηση των παραπάνω χώρων άμεσα με σημερινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ενδεικτική ημερομηνία έως 10 Ιουνίου 08.
  2. Σύγκλιση λαϊκής συνέλευσης στην Ποντοκώμη όπου να διατυπωθούν ερωτήματα από τους δημότες με παρουσία του Συμβούλου (ΑΝΚΟ). Ενδεικτική ημερομηνία 11~15 Ιουνίου 08.
  3. Εισήγηση της ΑΝΚΟ (μετά από επεξεργασία των ερωτημάτων) προς το Δημοτικό Συμβούλιο και Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης και κοινοποίηση της στο Σύλλογο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημ. Υψηλάντη. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει αναλύσεις σε σχέση με τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα – προοπτικές των προτεινόμενων χώρων μετεγκατάστασης και απαντήσεις πιθανόν που δεν θα έχουν προβλεφθεί κατά την προηγούμενη λαϊκή συνέλευση και θα έχουν διατυπωθεί είτε στη λαϊκή συνέλευση είτε εγγράφως κατόπιν στο Σύμβουλο Αξιολόγησης. Ενδεικτική ημερομηνία 25~30 Ιουνίου 08.
  4. Απόφαση είτε με λαϊκή συνέλευση είτε με Τοπικό Δημοψήφισμα. Το Τοπικό Δημοψήφισμα πρέπει να επιλεγεί μόνο εφόσον υπάρχουν προβλήματα διαδικαστικού χαρακτήρα που μπορούν να προκαλέσουν αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της τελικής λαϊκής συνέλευσης. Και αυτό διότι προφανώς θα είναι περισσότερο χρονοβόρο. Η λαϊκή συνέλευση εάν προτιμηθεί να ανακοινωθεί στον τύπο τουλάχιστον 10 ημέρες πιο πριν. Ενδεικτική ημερομηνία 10~15 Ιουλίου 08.

Οι παραπάνω χρόνοι μπορούν να διαφοροποιηθούν σε συνεννόηση με την ΑΝΚΟ. Πάντα πρέπει να έχουμε την καλύτερη διαχείριση του χρόνου.»

Για το βήμα 1 απαντήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι η ΑΝΚΟ ήδη προετοιμάζεται και για να μπορεί να συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση της Πτολεμαϊδας καλό είναι να γίνει γρήγορα ώστε αρχές Ιουνίου να γίνει παρουσίαση.

Ο κ. Αθανασιάδης ενημέρωσε ότι ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση ώστε να διαμορφωθούν ερωτήματα από τα μέλη του τη Δευτέρα στις 19:00 αναφορικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στο κλειστό αμφιθέατρο.

Θέμα 2ο

Θέσαμε:

«Στις 6 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο των Κοίλων θα υπάρξει γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ Κοζάνης για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ζητήσαμε εγκαίρως με αίτηση όλης της αντιπολίτευσης (24.04.08) να πραγματοποιηθεί ένα ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούν οι δημότες μας και να έχουμε μία κατά το δυνατόν κοινή απόφαση για το παραπάνω θέμα το οποίο θα κορυφωθεί στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 23~24 Ιουνίου στην Αθήνα.»

Η Δημοτική Αρχή ζήτησε να γίνει την ίδια ημέρα η συνεδρίαση στο τέλος. Τονίσαμε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό διότι πρέπει να τοποθετηθούν φορείς, κόμματα και πολίτες και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μετά το δικαστήριο (29.05.08) και πριν τις 06.06.08.

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2008 στον Γεωργιάδη Γεώργιο του Ιωάννη στο Μαυροδένδρι.

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 2ο Έγκριση συμμετοχής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών γυναικών στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού των γυναικών Τ.Σ. Ποντοκώμης α) Μελίδου Βαρβάρα β) Αγγελίδου Άννα γ) Χοροζίδου Ελένη, από 19 έως 22 Ιουνίου στα Ιωάννινα.

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 3ο Υποβολή πρότασης στον Τ.Π.Α. για αλλαγή του έργου « Κατασκευή Γερυφοπλάστιγγας Τ. Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 79.000,00 €, το οποίο είναι ενταγμένο με προϋπολογισμό 60.000,00€ στα έργα γέφυρας του Τ.Π.Α. , στο έργο με τίτλο « Κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 79.000,00 €

Η τοποθέτησή μας:

«Αποδείχτηκε η ορθότητα των ισχυρισμών μας περί προχειρότητας στα βασικά θέματα αποφάσεων του Δήμου μας.

Επισημαίνω τα γεγονότα:

Δημοτικό Συμβούλιο 13.09.08: Ερώτηση από μέρους μας για το λόγο αποξήλωσης της πλατείας τον Αύγουστο του 08 όπου αποξηλώθηκε για να κατασκευαστεί η καινούρια η οποία δεν είχε ακόμη μελέτη!

Στον προϋπολογισμό του 2008 έχουμε στον κωδικό 7322.01 ποσό 100.000€ για την πλατεία (65.000 από τη ΔΕΗ και 35.000 από ιδίους πόρους). Ωστόσο ψηφίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης έργου στο Δ.Σ. 24.03.08 για 169.724,74 € χωρίς από ότι φαίνεται σήμερα να έχει διασφαλιστεί όλο το ποσό!

Το έργο έχει ανάδοχο και σήμερα συμπληρώνουμε το υπόλοιπο ποσό!

Ως προς τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε άλλο τι συμβαίνει. Το έχουμε εξαντλήσει ως θέμα από το Δ.Σ. της 04.02.08

Δεν πρόκειται να αναδείξουμε άλλο το θέμα επί του παρόντος για να μην υπάρξει πρόβλημα στο έργο γέφυρα…

Επειδή δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε και να δεχτούμε τον τρόπο λειτουργίας σας ψηφίζουμε λευκό…»

Σε ερώτημα τι σημαίνει λευκό διευκρινίσαμε ότι από τον Κώδικα και τον κανονισμό προσμετρείται ως καταψήφιση.

Το θέμα το καταψήφισε ο κ. Αθανασιάδης γιατί αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος εσπευσμένης ψήφισης των έργων του Τοπικού Πόρου.

Ο κ. Αμανατίδης το ψήφισε σημειώνοντας όμως την έλλειψη προγραμματισμού του Δήμου, θέμα το οποίο τονίστηκε πολλές φορές.

Θέμα 4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Προμήθεια οργάνων μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων» προϋπολογισμού 22.000,00 €.

Ψηφίστηκε ομόφωνα. Θυμίσαμε την πρόβλεψη και για το Μαυροδένδρι όσων είπαμε και συναποφασίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 16.05.08

Θέμα 5ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών του έργου εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Λιβερών..

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 6ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ( 1725 Ποντοκώμη) της εταιρίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. στη θέση Αυγό πλησίον του Τ.Δ. Ποντοκώμης

Ανάλογες διαδικασίες γνωμοδότησης και απόφασης Τοπικού Συμβουλίου που ακολουθήσαμε και για τις άλλες όπως στο Δ.Σ. της 05.03.08. Η θέση αυτή ήταν κοινή όλης της αντιπολίτευσης.

Θέμα 7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού με το ποσό των 20.000,00 € για πολιτική προστασία.

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 8ο Απόφαση περί υποβολής ή μη του τέλους (2% - 5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λόγω μικρού πληθυσμού.

Ψηφίστηκε ομόφωνα η μη επιβολή του τέλους.

Θέμα 9ο Αποδοχή ποσού 600.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Αναδάσωση Δημοτικών εκτάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων.

Θέμα 10ο Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Κάλυψη δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις υδρευτικές γεωτρήσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» Τροποποίηση προυπολογισμού εσόδων εξόδων.

Θέμα 11ο Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Δημ. Υψηλάντη» Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων

Όπως στο τρίτο θέμα…

Θέμα 12ο Σύσταση συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Ψηφίστηκε ομόφωνα

Θέμα 13ο Συμπλήρωση τεχνικού προγράμματος έτους 2008 με τα παραπάνω έργα.

Όπως στο τρίτο θέμα…

Θέμα 14ο Ψήφιση πιστώσεων δαπανών εκδήλωσης 21ης Μαΐου.

Διαφωνήσαμε, μετά από εισήγηση του κ. Τσακιλτζίδη Γιώργου, η ψήφιση πίστωσης 450€ για στεφάνια από επιχεί

ρηση που εδρεύει στο Μαυροδένδρι και τη διατηρεί πρόσωπο με πρώτο βαθμό συγγένειας με Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής αφού το ποσό θεωρήθηκε πολύ υψηλό σε σύγκριση με αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου.

Θέμα 15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων α] Μεταφορά από το αποθεματικό Κ.Α. 911 ποσού 1500,00 € και ενίσχυση του Κ. Α. 10 7135.01 όπου είναι γραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 € για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος Β] Έγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1699.02 ποσού 20.000,00 € και στα έξοδα ενισχύουμε τον Κ.Α 10.6011 αποδοχές υπαλλήλων.

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

--------------------------------------

Θέματα Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης 15.05.08

Δύο θέματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

1. «Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών -μη επικίνδυνων- Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας».

Το σχέδιο το εκπόνησε για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η ΔΙΑΔΥΜΑ και το παρουσίασε στέλεχος της. Η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική και αφορά 15 φορείς στη Δυτική Μακεδονία. Στην παρουσίαση, μεταξύ άλλων, τέθηκαν από μέρους μου οι παρακάτω επισημάνσεις για αναγράφηκαν στα πρακτικά:

i. Σχετικά με το χώρο απόθεσης της λυματολάσπης (η οποία θα αποτίθεται στο ΧΥΤΑ αφού θα αποξηραίνεται και πιθανόν να χρησιμοποιείται ως λίπασμα) ζήτησα να γραφεί στα πρακτικά ότι η ΤΕΔΚ δεν θα συναινέσει εφόσον για τη λυματολάσπη δεν διασφαλιστεί η μη επίπτωση στην υγεία των κατοίκων των όμορων οικισμών (Ποντοκώμης, Μαυροδενδρίου, Ακρινής). Και αυτό γιατί βλέπουμε την αντίδραση στην Αττική για τη λυματολάσπη και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Συμφώνησαν όλοι στο παραπάνω και είπαν ότι .

ii. Σχετικά με τους χώρους απόθεσης μπαζών πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση όπου θα γίνεται διαλογή και επαναχρησιμοποίηση μεγάλου μέρους των μπαζών μέσα στα εγκαταλειμμένα λατομεία όπως γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες. Θα έχουμε με αυτό τον τρόπο ενίσχυση της πράσινης οικονομίας με απασχόληση σε ανακύκλωση.

iii. Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης των κατοίκων και όχι των Δημοτικών Αρχών (αφού ισχυρίστηκε το στέλεχος που έκανε την παρουσίαση ότι ενημερώνονται οι Δήμαρχοι). Άρα αυτό το έλλειμμα πρέπει να καλυφθεί από τη ΔΙΑΔΥΜΑ με δική της ευθύνη. Ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης με την εφαρμογή ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους από αρχές Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο ζητήσαμε να αποσταλεί στα μέλη της ΤΕΔΚ και ότι έπρεπε με βάση την κείμενη νομοθεσία να είναι έτοιμο από το Δεκέμβριο του 2005!

2. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης.

Αποφασίστηκε η γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο των Κοίλων ώρα 10:00 με θέμα τη διοικητική μεταρρύθμιση.

AddThis Social Bookmark Button