Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 6 6 08

Δημοτικό Συμβούλιο 05.06.08. 1

Γενική Συνέλευση ΤΕΔΚ Κοζάνης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. 3

--------------------------------------

Δημοτικό Συμβούλιο 05.06.08 (Μαυροδένδρι 19:00):

«Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Τακτικό Θέμα

Η τοποθέτηση μας ήταν η ακόλουθη:

Ζητήσαμε με επιστολή μας (όλη η αντιπολίτευση) να υπάρξει τακτικό θέμα για τον Καποδίστρια 2 διότι:

 • Στο Συνέδριο της Κυλλήνης το Νοέμβριο του 2007 τέθηκε στον κύκλο των θεσμικών ζητημάτων από την ΚΕΔΚΕ και ενσωματώθηκε στο ψήφισμα.
 • Στο Συνέδριο της ΕΝΑΕ στην Αθήνα το Μάιο 2008 ήταν κεντρικό θέμα και υπήρξε στο ψήφισμα της
 • Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπόνησε μελέτη για το θέμα
 • Η εφαρμογή του ΕΣΠΑ (4ο ΚΠΣ) συνείσφερε στο διάλογο.
 • Αύριο έχει γενική συνέλευση η ΤΕΔΚ με αντικείμενο αυτό το θέμα.

Εκτίμηση μας είναι ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα σύστημα σχεδιασμού που θα καταλήγει σε εφαρμόσιμο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο δεν θα συμμετέχουν οι υφιστάμενοι ΟΤΑ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα θέλει πόρους, θέλει στελεχιακό δυναμικό , θέλει δουλειά για να μην μείνει στα χαρτιά.

Οι Δήμοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με ενιαία λογική, υπεραπλούστευσης. Τόνισα στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ της Κυλλήνης και τονίζω ότι «Οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Άλλα τα χαρακτηριστικά των Δήμων με αυτάρκεια και άλλα των προβληματικών. Άλλα των επαρκώς στελεχωμένων με μία κουλτούρα εύρυθμης λειτουργίας και άλλα αυτών που από την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους είναι με προβλήματα.» Εμείς ως Δημ Υψηλάντης έχουμε προβλήματα και προκλήσεις. Ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη είναι το κέντρο της ενεργειακής λιγνιτικής λεκάνης. Βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω μας καθημερινά.

Θα μου επιτρέψετε να βάλω μερικούς προβληματισμούς:

* Είναι δυνατόν να έχουμε σε εξέλιξη ΣΧΟΟΑΠ για το Δήμο μας και ακόμη να μη γνωρίζουμε εάν θα γίνει διοικητική μεταρρύθμιση;

* Θα μπορέσει κάποιος να εγγυηθεί ότι τα χωριά μας θα έχουν τουλάχιστον της ίδιας προσοχής που έχουν σήμερα;

* Θα μπορεί κάποιος να κινείται σε καθημερινό επίπεδο όταν διαπιστώνονται προβλήματα όπως με τη ρύπανση;

Για να μην αναφέρω πληθώρα άλλων θεμάτων…

Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη συνεκτιμώντας όλες τις συνιστώσες που απορρέουν από την εφαρμογή ενός ευρύτερου προγράμματος ανασυγκρότησης της χώρας αποφασίζει ότι δεν θα δεχθεί καμία μεταρρύθμιση η οποία να διαφοροποιεί τα διοικητικά όρια του Δήμου μας ή να τον «απορροφεί» οποιοσδήποτε γειτονικός Δήμος εάν:

 1. Δεν υπάρξει πρώτα συνολική πραγματική μεταρρύθμιση του κράτους με αιρετό περιφερειάρχη και αναπροσαρμογή του ρόλου των Νομαρχιών.
 2. Δεν δοθούν οικονομικά κίνητρα εφαρμόσιμα μέσω ενός εφαρμόσιμου επιχειρησιακού σχεδίου για την αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένες δράσεις.
 3. Δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις για την εξυπηρέτηση του δημότη και την προστασία των οικισμών μας
 4. Εάν δεν συναινέσουν οι Δημότες μας μετά την εφαρμογή των παραπάνω και την παρουσίαση τους με εξαντλητικό διάλογο. Θεωρούμε προσβλητικό ως κοινωνία στον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας να μην ακολουθούνται πραγματικές δημοκρατικές διαδικασίες αλλά να προσπαθούν κάποιοι εντέχνως να τις επιβάλουν.

Είμαστε σίγουροι ότι όπως οι πολίτες του Δήμου μας έχουν την ωριμότητα να κρίνουν και να εκλέγουν τους αιρετούς τους είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα έχουν και την ωριμότητα να κρίνουν και να αποφασίσουν για το μέλλον τους ιδιαίτερα όταν τους παρουσιαστεί ένα όραμα που να μπορεί να υλοποιηθεί.

Μετά από διάλογο λήφθηκε ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την εισήγηση δηλ.: «το Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη συνεκτιμώντας όλες τις συνιστώσες που απορρέουν από την εφαρμογή ενός ευρύτερου προγράμματος ανασυγκρότησης της χώρας αποφασίζει ότι δεν θα δεχθεί καμία μεταρρύθμιση η οποία να διαφοροποιεί τα διοικητικά όρια του Δήμου μας ή να τον «απορροφεί» οποιοσδήποτε γειτονικός Δήμος εάν:

 1. Δεν υπάρξει πρώτα συνολική πραγματική μεταρρύθμιση του κράτους με αιρετό περιφερειάρχη και αναπροσαρμογή του ρόλου των Νομαρχιών.
 2. Δεν δοθούν οικονομικά κίνητρα εφαρμόσιμα μέσω ενός εφαρμόσιμου επιχειρησιακού σχεδίου για την αυτοδιοίκηση με συγκεκριμένες δράσεις.
 3. Δεν υπάρξουν νομικές δεσμεύσεις για την εξυπηρέτηση του δημότη και την προστασία των οικισμών μας
 4. Εάν δεν συναινέσουν οι Δημότες μας μετά την εφαρμογή των παραπάνω και την παρουσίαση τους μέσα από εξαντλητικό διάλογο.

Θέματα εκτός ημερησία διάταξης:

Θέμα 1ο

Είναι δυνατόν να καθαιρούνται πεζοδρόμια χωρίς πρόβλημα περιμετρικά του Δημαρχείου και να επανατοποθετούνται ακριβώς τα ίδια; Έχουμε χρήματα για σπατάλη; Εάν θέλαμε να κάνουμε πεζοδρόμια γιατί δεν κάναμε στο υπόλοιπο μέρος του οικισμού που δεν έχει;

Θέμα 2ο

Η επίλυση του ζητήματος της άρδευσης του Τ.Δ. Ποντοκώμης [εισήγηση Χ. Μαυροπουλίδης]

Θέμα 3ο

Επαναβεβαίωση απόφασης μη τμηματικής απαλλοτρίωσης αγροκτήματος ΤΔ Ποντοκώμης.


Γενική Συνέλευση ΤΕΔΚ Κοζάνης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

Κλικ για την τοποθέτηση μου στην ΤΕΔΚ …

Αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να ενσωματωθούν οι θέσεις του Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη που αναλύονται παραπάνω.

AddThis Social Bookmark Button