Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 25.11.08

Δημοτικό Συμβούλιο 25.11.08 (Μαυροδένδρι 18:00)


Θέματα –ερωτήσεις που τέθηκαν από μέρους μας εκτός ημερησία διάταξης:


  1. Νομίζουμε ότι έχει εξαντληθεί πολιτικά το θέμα για όσα διαδραματίζονται στο Δήμο μας. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο από ότι έχουμε ήδη καταθέσει ήδη στα πρακτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25 Αυγούστου 2008 περί διαπαραταξιακής συνεννόησης.
  2. Καταθέσαμε τους προβληματισμούς μας αναφορικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και γενικότερα για την πορεία της ΔΕΗ στην περιοχή μας μετά την κοινοποίηση του business plan της. Για ανάλυση στο www.mavromatidis.gr μπορείτε να το δείτε.
  3. Στο Δελτίο Τύπου για την 8η συνεδρίαση του προγράμματος Πίνδος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων: «Με πρόσφατες αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και οι ορεινές περιοχές των Σερβίων, του Βελβεντού, των Καμβουνίων, της Αιανής και του Δήμου Μουρικίου». Δηλαδή είναι όλοι οι Δήμοι πλην του δικού μας. Σημειώνουμε ότι ο ορεινός όγκος ο δικός μας είναι του ευρύτερου όγκου του Ασκίου που είναι ενταγμένος ως περιοχή στο πρόγραμμα Πίνδος. Ζητήσαμε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη των ορεινών περιοχών του Δήμου μας (Σιδερά – Λιβερών) στο πρόγραμμα Πίνδος. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στον ΓΓ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Νομάρχη Κοζάνης, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Πίνδος και σε όλους τους συναρμόδιους ως αίτημα από το Δήμο μας.

Έγινε δεκτό το αίτημα μας.

Τακτικά Θέματα


Θέμα 3.Τροποποίηση προϋπολογισμού για δημιουργία πίστωσης και ψήφιση της για ενίσχυση του Συνδέσμου Λυμάτων.

Εκτίμησή μας είναι ότι δεν μπορεί να γίνει ψήφιση πίστωσης εάν πρώτα δεν γίνει η ανάλυση των δεδομένων για το Σύνδεσμο Λυμάτων σύμφωνα και με όσα είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23 Σεπ 08. Δεν το ψηφίσαμε.

Θέμα 4.Αποδοχή ποσού 27.750,63 € από τον Τ.Π.Α. για κάλυψη δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας υδρευτικών γεωτρήσεων, τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων.

Συμφωνήσαμε διότι πρόκειται για αποδοχή. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμεί η μελέτη που θα αποδεικνύει ότι η ΔΕΗ είναι υπεύθυνη για το μεγάλο κόστος άντλησης υδάτων και θα πρέπει να καλύψει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Θέμα 5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού μεταφορά ποσού 17.000,00 € από το αποθεματικό για ενίσχυση πιστώσεων α] Κ.Α. 10 6691 για προμήθεια χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών ειδών με το ποσό των 6.000,00 € β] Του Κ.Α. 20 6691 για προμήθεια εορταστικών επιστήλιων διακοσμητικών ειδών με το ποσό των 6.000,00 € και γ] Του Κ.Α. 10 6012 με το ποσό των 5.000,00 € για υπερωρίες υπαλλήλων που συμμετέχουν σε επιτροπές ,και πρακτικογράφων.

Εκτίμηση μας είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό για προμήθεια ειδών αφού υποτίθεται ότι έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια στις αποθήκες μας. Εμείς προτείναμε μέσω δημοτικής επιχείρησης από αυτά τα διαθέσιμα χρήματα να αγοραστεί πετρέλαιο για τις πολύ άπορες οικογένειες ή να αγοραστούν τρόφιμα για ένα Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από τα καταστήματα του Δήμου μας. Το κονδύλι είναι 12.000 € και προτείνουμε επιτροπή από το Δ.Σ. που θα χειριστεί το θέμα διακριτικά. Δεν έγινε δεκτό. Ο κ. Αθανασιάδης ζήτησε να μπουν και φάτνες. Το θέμα της ενίσχυσης είπαν ότι θα το δούν και θα μας απαντήσουν για τα διαθέσιμα χρήματα για ενίσχυση δημοτών μας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και ομόφωνα μόνο το [γ].

Θέμα 7.Συντελεστές υπολογισμού τελών για το 2009 για Δημοτικά τέλη, Δημοτικό φόρο και ΤΑΠ που εισπράττονται από τη ΔΕΗ.

Δεν υπήρξε εισήγηση. Αναφορικά με τα τέλη υπάρχει απόφαση της ΚΕΔΚΕ για πάγωμα των τελών στους δημότες. Σε κάθε περίπτωση ζητήσαμε να εξεταστεί η δυνατότητα να αυξηθεί το τίμημα που πληρώνει η ΔΕΗ στο Δήμο μας για να μειώσουμε το έλλειμμα που έχουμε στην κάλυψη των υδρευτικών μας αναγκών.

Θέμα 8.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ (κατανομή 45%) του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη (Διαμόρφωση βόρειας Εισόδου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου προϋπολογισμού 115.901,46 €)

Θέλουμε μία πλήρη εικόνα της πορείας του Θησέα. Δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από το πιθανό συνολικό πρόγραμμα του Δήμου. Το έργο ζητήσαμε να αλλαχθεί σε κάλυψη αναγκών εσωτερικής οδοποιίας Ποντοκώμης – Μαυροδενδρίου. Το σκεπτικό αυτό είναι σε συνάφεια με το επόμενο θέμα.

Θέμα 9.Υποβολή προτάσεων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Κοζάνης των έργων

1. Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λιβερών : 250.000,00 €

2. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Λιβερών: 50.000,00 €

3. Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Ποντοκώμης : 104.645,16 €

4. Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου : 100.000,00 €

Ζητήσαμε να σεβαστή η εκτελούσα χρέη δημοτικής αρχής τη σημερινή κατάσταση ζήτημα που θέσαμε και στην αρχή. Εμείς θέλουμε να δούμε τι υπάρχει στο δήμο μας σε επίπεδο μελετών και μετά να σχεδιάσουμε. Το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο επικαλέστηκαν δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα οποία έως σήμερα έλαβαν σε επίπεδο αποφάσεων. Υπάρχει μία φιλοσοφία που πρέπει να διαπνέει τα χωριά μας διότι έχουμε ιστορική ευθύνη. Πρέπει να τα προετοιμάσουμε και να τα θωρακίσουμε για το μέλλον. Να τολμήσουμε και να αξιοποιήσουμε το ΕΣΠΑ.

Αναφορικά με τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, εάν υπάρχει έγγραφο που είναι επείγουσα η λήψη απόφασης τότε προτείνουμε:

1. Μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Μαυροδένδρι 100.000€ (η επιπλέον χρηματοδότηση θα καλυφθεί αργότερα).

2. Βελτίωση κτιρίου Δημοτικής Επιχείρησης (προετοιμασία αίθουσας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, βελτίωση αιθουσών, ενίσχυση βιβλιοθήκης, πρόσβαση δημοτών στο διαδίκτυο, κλπ) 100.000 €

3. Κοινωνικές υποδομές 104.645,16€ επιπλέον για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά το 2009 αφού έχουμε ειλημμένη απόφαση.

4. Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Λιβερών να παραμείνει 50.000€ η κατασκευή να δρομολογηθεί από το ΕΣΠΑ και εάν δεν ενταχθεί τότε να προταθεί στον επόμενη κατανομή ΤΠΑ.

5. Μελέτη τεύχη δημοπράτησης, οικονομικοτεχνική μελέτη για υπαγωγή στο LEADER+ ξενώνα στα Σιδερά – Κτενά 100.000€.

6. Μελέτη βιωσιμότητας δημοτικής επιχείρησης Δημητρίου Υψηλάντη. Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξής της 10.000€

7. Μελέτη αξιοποίησης δυνατοτήτων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή μας 20.000€.

8. Επιχειρησιακό σχέδιο Δημητρίου Υψηλάντη 20.000€ (το προηγούμενο είναι ανενεργό και ξεπερασμένο)

Τονίσαμε ότι πρέπει να δούμε το μέλλον του Δήμου μας και να αξιοποιήσουμε το 4ο ΚΠΣ. Η πλειονότητα των παραπάνω προτάσεων συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θέτουμε θέμα μη εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων αλλά θέμα προτεραιοτήτων. Είναι πιο επείγον να θωρακίσουμε το Μαυροδένδρι (το καταθέτουμε από το Φεβρουάριο του 2007) για την πιθανή «ακρινοποίηση» του ή αν ματαιωθεί η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης να γίνει αυτό για την Ποντοκώμη παρά να γίνουν οι πυλώνες για το γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι πρώτη προτεραιότητα να γίνει το δημοτικό κατάστημα Ποντοκώμης στολίδι αφού στεγάζει ημερίδες και πληθώρα δραστηριοτήτων. Είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς να έχει ουσιαστικό προσανατολισμό ο Δήμος μας και η Δημοτική μας επιχείρηση.

Θέσαμε ότι εάν δεν είναι υλοποιήσιμη από το άλλους πόρους η κάλυψη της προγραμματικής σύμβασης για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης αυτή πρέπει να καλυφθεί από το τρέχον πρόγραμμα. Επί του παρόντος είναι αναγραφόμενη στα προτεινόμενα έργα του Ν.Σ. Το θέμα είναι εάν αυτά τα έργα θα είναι άμεσα χρηματοδοτούμενα το οποίο κατά τη συνεδρίαση δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.

Η παράταξη του κ. Μιχαηλίδη δεν δέχθηκε την εισήγησή μας παρόλο που όπως δηλώνει συμφωνεί με τη φιλοσοφία που αναπτύξαμε. Ο κ. Αθανασιάδης ψήφισε την πρόταση του κ. Μιχαηλίδη με την υπόδειξη για αλλαγή του έργου ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου του Μαυροδενδρίου σε ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών που προτείναμε και να ξεκινήσουμε τον επόμενο χρόνο από αυτά που προτείναμε εμείς.

Διαφωνήσαμε, δηλώσαμε ότι εμείς δεν δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου όταν παίρνονται με τέτοιο τρόπο διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος για το Δήμο μας.

Ομόφωνα

Θέμα 10.Τεχνικό πρόγραμμα για το 2009.

Δεν υπάρχει για εμάς αποτυπωμένο όραμα. Πέρσι το ψηφίσαμε κάνοντας τις παρατηρήσεις μας στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει μία αξιολόγηση και τα μεταφερόμενα έργα από το προηγούμενο Τεχνικό Πρόγραμμα. Ερώτημα που τίθεται είναι ποιο μέρος του Τεχνικού Προγράμματος 2008 υλοποιήθηκε και ποιο μεταφέρθηκε.

Επειδή κατά την εκτίμησή μας δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο παρά η διεκπεραίωση μίας τυπικής διαδικασίας δεν το ψηφίζουμε. Και αυτό φαίνεται διότι είναι αναγεγραμμένα και τα προτεινόμενα έργα του προηγούμενου θέματος (χωρίς να υπάρξει απόφαση)! Άλλωστε ο προϋπολογισμός θα δείξει την αλήθεια.

Τα παρακάτω θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκαν ομόφωνα:

1.Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια ειδών δεξίωσης για την ημερίδα περιβάλλοντος.

2.Αποδοχή ποσού 12.000,00 € από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών πληρωμής προσωπικού ΚΕΠ , τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων

5.Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση ΦΟΠ στο Δ.Δ. Ποντοκώμης

6.Ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια ειδών δεξίωσης 28ης Οκτωβρίου.

Έγκριση διαγράμματος χωροθέτησης 1300 στρ. περιοχής μετεγκατάστασης Ποντοκώμης.

AddThis Social Bookmark Button