Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 18.02.07

Δημοτικό Συμβούλια

  • Δημοτικό Συμβούλιο 30.01.07
  • Δημοτικό Συμβούλιο 12.02.07
Επικαιρότητα συλλόγων
Κινητοποίηση κατοίκων Δημητρίου Υψηλάντη για τη δημιουργία συλλόγων
_____________________________________________________________________
Δημοτικό Συμβούλιο 30.01.07

30-1-07 Δημοτικό Συμβούλιο
Για το τακτικό θέμα του Τεχνικού Προγράμματος επέμεναν ότι οι μελέτες δεν είναι επιλέξιμες όπως και ότι μπορούσαν να περάσουν από την Περιφέρεια έργα διασπασμένα ανά δημοτικό διαμέρισμα. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο είπαν ότι έκαναν λάθος και ότι οι περιφέρεια ορισμένα έργα τα έκανε αποδεκτά ανά δύο.
Όταν ζητήθηκε από τον κ. Μιχαηλίδη από το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει συνένοχο στην επιχειρούμενη παρανομία να δίνονται δηλαδή βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας για τη ΔΕΗ σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως του που διαμένουν δεν συνηγορήσαμε διότι ο νόμος είναι σαφής και είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου. Αντιπροτείναμε μαζί με τον Αθανασιάδη να γίνει επιτροπή, η οποί και θα εξέταζε περιπτώσεις δύσκολες, την οποία και δεν αποδέχθηκε ο κ. Μιχαηλίδης.Την πρόταση την καταψήφισαν ο συνδυασμός μας και ο κ. Αθανασιάδης.
Τις επόμενες ημέρες δήλωνε ο κ. Μιχαηλίδης και ο συνδυασμός του ότι ο Μαυροματίδης θα μας κάνει μήνυση εάν δώσουμε και στους άλλους δημότες πλην των μονίμων κατοίκων, όπως αναφέρει η προκήρυξη!!!
Κατατέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο από μέρους μας οι παρακάτω γραπτές θέσεις για τον επιχειρούμενο διαγωνισμό της ΔΕΗ οι οποίες ενώ ψηφίσθηκαν δεν εφαρμόστηκαν:
«Παρατήρηση 1η.
Το ποσοστό για πρόσληψη του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη είναι 3,23% για την Ποντοκώμη και 2,21% για το Μαυροδένδρι. Επειδή στην προκήρυξη για το ΛΚΔΜ αναγράφεται: «… προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων στα οποία προκύπτουν θέσεις από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα» με επιμέρους υπολογισμούς προκύπτουν 8 θέσεις για την Ποντοκώμη και 5 θέσεις για το Μαυροδένδρι δηλαδή 13 θέσεις που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,55% και όχι 5,44% (=3,23% +2,21%) που είναι κανονικά 16 θέσεις. «Χάνονται» 3 θέσεις εργασίας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο ΛΚΔΜ τα ποσοστά με τα οποία εισέρχονται τα ΔΔ Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου είναι ιδιαίτερα χαμηλά (λόγω του ότι είμαστε Δήμος με μόνο 2 δημοτικά διαμερίσματα με απαλλοτριωθείσες εκτάσεις. Είναι φοβερό δε ότι είμαστε τελευταίοι για πιθανή μη κάλυψη θέσεων. Για παράδειγμα ο ηλεκτρολόγος μηχανικός για το ΛΚΔΜ έχει πρακτικά μηδενική πιθανότητα διότι και εάν ακόμη άλλος δήμος (π.χ. Ελλησπόντου δεν καλύψει τη θέση τότε οι Δήμοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας προηγούνται με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται και οι πόλεις τους…)
Παρατήρηση 2η.
Δεν μπορεί κατά την προκήρυξη να μπαίνουν έτη γεννήσεως (π.χ εάν είναι διοικητικοοικονομικής ή ΠΕ ή ΤΕ να είναι από το 1967, αλλιώς από το 1972). Είναι απαράδεκτο και πολιτικά και αναπτυξιακά. Η ΔΕΗ δεν είναι επιχείρηση μόνο της περιοχής μας αλλά και όλης της Ελλάδας. Δεν μπορεί δηλαδή στο βωμό του πιθανού κέρδους να κατηγοριοποιούνται οι πολίτες – άνεργοι – υποψήφιοι εργαζόμενοι εμμέσως ως «ικανοί ή μη ικανοί». Και εάν πάλι το δεχόμασταν αυτό θα έπρεπε η ΔΕΗ να είχε μία συνέπεια στις προσλήψεις της και όχι να υπάρχει μία «χαμένη γενιά» των 35 έως 49 ετών. Το φοβερότερο όλων: Η νομοθεσία με την οποία γίνονται προσθήκες στον 2190/94 (περί προσλήψεων) είναι ο Ν. 3051/02 όπου στο άρθρο 9 θεσπίζει την εντοπιότητα και στο άρθρο 10 καταργεί τα όρια ηλικίας εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι πολίτες και οι φορείς της περιοχή μας με πρώτη την αυτοδιοίκηση του Νομού μας, ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων και συσχετισμών, πρέπει να πει ΟΧΙ στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ με τρόπο σαφή και σθεναρό.
Παρατήρηση 3η.
Με την προκήρυξη ζητούν 10 θέσεις Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών Παραγωγής (Τ3/Η) που θέλει πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, Σχολής Μηχανικών, Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, Τμήματος Μηχανικών και άδεια Γ΄ Τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού! Ενώ οι Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) είναι οι ΤΕ Μηχανολογίας. Δεν πρόκειται να απορροφηθούν σίγουρα όλοι.
Παρατήρηση 4η.
Το Κεφάλαιο ΔΕΗ πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά με άξονες:
  • Περιβάλλον
  • Απασχόληση
  • Αποκαταστάσεις – αποδόσεις εδαφών
  • Μεταλιγνιτική περίοδος
Πρόταση:
  • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για διαμαρτυρία στην τρέχουσα προκήρυξη. Αίτημα για ματαίωση της εάν δεν υπάρξει δέσμευση για άμεσες προσλήψεις προσωπικού στο Λ.Κ.Δ.Μ. και στον Α.Η.Σ. Καρδιάς.
  • Δημιουργία βάση απασχόλησης του Δήμου μας. Δημιουργία εντύπων συμπλήρωσης - φορμών για κατηγοριοποίηση των ανέργων και των υποαπασχολούμενων του Δήμου μας.
  • Εισήγηση στο Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ.:
για έκδοση διαμαρτυρίας για την τρέχουσα προκήρυξη της ΔΕΗ
για δημιουργία συνεδρίου με αντικείμενο τη ΔΕΗ και την πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια
πρόσληψης δικηγόρου εκ μέρους της αυτοδιοίκησης του Νομού για να δούμε πώς θα κινηθούμε περαιτέρω ενόψει της παρούσας προκήρυξης»
____________________________________________________________________
Δημοτικό Συμβούλιο 12.02.07
Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο προϋπολογισμός.
Επί του προϋπολογισμού…
Ο συνδυασμός μας δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό στο σκέλος των οφειλών που είναι κάτω των 7.000 €. Ο λόγος είναι ότι το πρωί της ίδιας ημέρας με επιτόπια παρουσία μου (και του δημοτικού συμβούλου κ. Μαυροπουλίδη Χρήστου) στο Δημαρχείο ρωτήθηκαν τα στελέχη του Δήμου κ Κατακαλίδης και Λιάκου οι οποίοι και μας είπαν ότι πολλά από τα έργα των οφειλών του 2006 έγιναν με άλλο όνομα άλλες εργασίες με άλλον ανάδοχο τυπικό και άλλος πληρωνόταν!!! Σημειώνεται ότι κατά την συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής της 5-2-07 ειδοποίησα ότι θα ελέγξω όσα φαίνονται ως οφειλές.
Αναλυτικότερα αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 4 έργα συντήρηση κοιμητηρίων του κάθε χωριού ύψους 6.900€ η καθεμία και 4 έργα ανάπλαση χώρων πρασίνου Ποντοκώμης, συντήρηση χώρων πρασίνου Ποντοκώμης, διαμόρφωση αυλής δημοτικού σχολείου Ποντοκώμης και Διαμόρφωση πάρκου Δημαρχείου, τα οποία τα εκτέλεσαν οι κ. Σιδέρη και Ιωαννίδης (από 4 έργα ο καθένας). Σε ερώτηση ποιος είναι ο κ. Σιδέρης η απάντηση ήταν εργολάβος του Ιωαννίδη που έκοψε τιμολόγια για φορολογικούς λόγους! Σε ερώτηση εάν τα έργα έγιναν πραγματικά όπως π.χ στα κοιμητήρια Μαυροδενδρίου η απάντηση ήταν («λιγα μπετά») τα υπόλοιπα στο συντριβάνι Ποντοκώμης, Δηλαδή κατασκευάσαμε ένα έργο αμφιβόλου αξίας στην Ποντοκώμη όπου κόψαμε μεγάλα δέντρα προϋπάρχοντα και ξοδέψαμε ούτε λίγο ούτε πολύ από όσα γνωρίζουμε τουλάχιστον 8 έργα των 7.000 €!!! Σημειώνεται ότι για έργα κάτω των (2.000.000 δρχ + ΦΠΑ περίπου = 7.000 €) η νομοθεσία των ΟΤΑ επιτρέπει τα έργα να γίνονται με απλές τεχνικές εκθέσεις των στελεχών του Δήμου, με απόφαση μόνο Δημαρχιακής Επιτροπής (την προηγούμενη τετραετία ήταν 3 άτομα μόνο του συνδυασμού του κ. Μιχαηλίδη), να παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς συμβούλους (ήταν πάλι του συνδυασμού του κ. Μιχαηλίδη) και να πληρώνονται… Φυσικά μπορούν τα παραπάνω έργα να γίνονται μέσω ΤΥΔΚ (μηχανικοί της Περιφέρειας οι οποίοι και το εκτελούν – παραλαμβάνουν) αλλά δεν έγιναν. Οι Δήμοι για λόγους ταχύτητας επιλέγουν πολλές φορές τις απευθείας αναθέσεις.
Επίσης υπήρξαν 2 έργα (ηλεκτροφωτισμός οδών – πλατειών ΔΔ Μαυροδενδρίου και Ηλεκτροφωτισμός οδών – πλατειών ΔΔ Ποντοκώμης από 6.100 € το καθένα τα οποία σε ερώτηση μας αν εκτελέσθηκαν από την Ουζουνίδου που φαίνεται εργολάβος η απάντηση ήταν ότι εκτελέστηκαν για να πληρωθεί ο Πασχαλίδης Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος του κ. Μιχαηλίδη και Αντιδήμαρχος!!! Είναι προφανές ότι του ενώ μπορούσε να εκδόσει κατευθείαν δελτίο παροχής υπηρεσιών για τα παραπάνω έργα αυτά πληρώθηκαν σε άλλο όνομα (δεν εκτελέσθηκαν τα ίδια αλλά ισχυρίζονται μέρος αυτών πήγε στο περιβόητο συντριβάνι) για να μπορεί ο κ. Πασχαλίδης να συμμετέχει ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του κ. Μιχαηλίδη διότι η νομοθεσία απαγορεύει εάν έχει συμβάσεις με το Δήμο πάνω από 5.000 € για ευνόητους λόγους!!!
Πέραν των παραπάνω 10 έργων υπήρξαν άλλα 6 έργα στα οποία άλλος κατασκεύασε, άλλος πληρώθηκε και άλλα έγιναν.. Σημειώνεται ότι για τα έργα τα οποία πληρώθηκαν εντός του 2006 (και προφανώς είναι πολύ περισσότερα των 16 που συζητήσαμε) δεν νομιμοποιούμαστε πολιτικά να κάνουμε έλεγχο διότι πολιτικά υπόλογο είναι το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.
Επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι απαράδεκτη κατά τη δική μας άποψη δεν ψηφίσαμε και μάλιστα υπήρξε ένταση, Ο κ. Αμανατίδης δήλωσε παρών στην ψήφιση του προϋπολογισμού αναφέροντας ότι είναι αντιαναπτυξιακός. Ο κ. Αθανασιάδης τον ψήφισε διότι παρόλες τις ενστάσεις μας θεωρεί ότι έτσι όφειλε επειδή λειτούργησε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση των απευθείας αναθέσεων όταν ερωτηθήκαμε ζήτησα (και ως το μοναδικό μέλος της αντιπολίτευσης στη Δημαρχιακή Επιτροπή):
* Να συζητούνται όλα τα θέματα τα οποία χρειάζονται διαφάνεια λόγω της υφής τους στο Δημοτικό Συμβούλιο
* Να ανακοινωθούν όλες οι συμβάσεις με φυσικά πρόσωπα άμεσες ή έμμεσες (μέσω άλλων προσώπων) για να είναι γνωστός ο προγραμματισμός τους σε όλο το Δήμο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα χαρτιά τους.
Να σταματήσουν οι έχοντες μόνιμη εργασία να απασχολούνται με «μαύρα» από το Δήμο (π.χ. συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Μαυροδενδρίου). Το τελευταίο ζητήθηκε και από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Την περασμένη εβδομάδα αντιλήφθηκα ότι έχει υποβληθεί από τη ΔΕΗ για γνωμοδότηση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο (μέσω ΥΠΕΧΩΔΕ) η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διάνοιξη του ορυχείου Ποντοκώμης. Με βάση τη νομοθεσία το Νομαρχιακό Συμβούλιο έλαβε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τη μελέτη και τη δημοσίευσε στις 13 Ιανουαρίου 2007 για 30 ημέρες μήπως και υποβληθεί ένσταση. Ένσταση δεν υποβλήθηκε αλλά αντιθέτως κανένας δεν ήξερε τίποτα. Ενημέρωσα τη συντονιστική επιτροπή για τη δημιουργία του συλλόγου περιβάλλοντος και καταθέσαμε μαζί με τον κ. Αθανασιάδη έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Μιχαηλίδης έδειξε κατάπληκτος. Του είπαμε να καταθέσει την επομένη ένσταση ως Δήμος με σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι δεν είναι δυνατόν να φτάνει 250 μέτρα από την Ποντοκώμη και να μην προβλέπεται μετεγκατάσταση του οικισμού. Μάλιστα έδωσα και την περίληψη της ΜΠΕ στους παραβρισκόμενους (την έλαβα μόλις την ίδια ημέρα με αίτηση μου στη γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου και την επισυνάπτω συνημμένα).
Τέθηκε το ζήτημα πώς είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να μη γνωρίζει ένα τέτοιο θέμα όταν μάλιστα έχει τόσο καλές σχέσεις με τη ΔΕΗ (από τον κ. Αθανασιάδη).
Ωστόσο τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος όντως κατέθεσε την ένσταση ως Δήμος, βγήκε στα ΜΜΕ (μάλιστα μερικά από αυτά με πρωτοσέλιδους τίτλους). Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Παρασκευής συζητήθηκε το θέμα (με παρέμβαση και του κ. Μιχαηλίδη ο οποίος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ενημερώνεται από τον Μαυροματίδη!) και αποφασίστηκε με πρόταση του Νομάρχη να συζητηθεί σε μοναδική συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου την Τρίτη 14-2-07 μάλλον στην Κοζάνη και να διαμαρτυρηθεί το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Ωστόσο ο Νομάρχης πρότεινε να εξεταστεί και ως χώρος συνάντησης η Ποντοκώμη). Την Τρίτη το πρωί θα διευκρινιστεί ο τόπος οριστικά.
Επί της ανεργίας
Ζητήθηκε από παραβρισκόμενους εκπρόσωπους της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Μαυροδένδρι για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ. Διαμαρτυρήθηκαν για την τρέχουσα προκήρυξη και γιατί δεν έχει γίνει καταγραφή των ανέργων. Δεν επετράπη αρχικά να τοποθετηθούν αλλά αντέδρασε σύσσωμη όλη η αντιπολίτευση. Ζητήθηκε η υποστήριξη του Δήμου. Σε τοποθέτησή μας αναφέραμε ότι είναι ανέντιμο να λένε ότι ο Μαυροματίδης φταίει γιατί δεν δίνονται βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας σε δημότες. Αντιπρότεινα να υπάρχει μοριοδότηση σε μόνιμους κατοίκους μεγαλύτερη, μετά μικρότερη σε δημότες και μετά όλοι οι υπόλοιποι μη κάτοικοι και μη δημότες. Ο Μιχαηλίδης είπε ότι συμφωνεί και ότι ήδη το ανέφερε.
Ζητήθηκαν
* Να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο μόνο για τα θέματα ΔΕΗ (περιβάλλον και προσλήψεις) ζητήθηκε από όλη την αντιπολίτευση ενυπόγραφα (μάλιστα είχε ζητηθεί και κατά το πρώτο δημοτικό συμβούλιο από τον κ. Αθανασιάδη αλλά επειδή δεν έγινε και μετά τα γεγονότα που διαδραματίζονται ζητήθηκε)
* Να ενημερωθούμε πότε θα ανατεθούν αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια.
___________________________________________________________________
Κινητοποίηση κατοίκων Δημητρίου Υψηλάντη για τη δημιουργία συλλόγων

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνάντηση – συζήτηση στο αμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος Ποντοκώμης για τη δημιουργία συλλόγου περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής για όλο το Δήμο (με πρωτοβουλία των κ. Αθανασιάδη Ανδρέα και Βαγγέλη Εμμανουηλίδη). Ωστόσο λόγω της μικρής έλευσης κατοίκων από το Μαυροδένδρι αποφασίστηκε να ειδοποιηθούν κάτοικοι και από τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, να γίνει μία μεγάλη συνάντηση στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και να συζητηθεί πιθανόν το σχέδιο καταστατικού από τη συντονιστική επιτροπή.
Παράλληλα στο Μαυροδένδρι με πρωτοβουλία των ανέργων πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία και συζητήθηκε η αναγκαιότητα αντίδρασης στην παρούσα προκήρυξη της ΔΕΗ και δημιουργίας συλλόγου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη και υποκίνηση δημιουργίας συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας. Σε επόμενη συνάντηση συμφωνήθηκε η δημιουργία ενιαίου συλλόγου στο Δήμο και συμμετοχή τους στη συνάντηση της 23ης Φεβρουαρίου.

AddThis Social Bookmark Button