Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Τοποθέτηση Μαυροματίδη Δημήτρη στο Δ.Σ. 26.02.2007

Το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στην Ποντοκώμη στις 26.02.2007. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν έγιναν ομόφωνα αποδεκτές. Αναλυτικά η εισήγηση όπως κατατέθηκε στα πρακτικα γραπτώς:
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος μας ενδιαφέρει η τοποθέτηση όλων των συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που απειλούν την ύπαρξη του Δήμου μας. Μάλιστα για την Ποντοκώμη και το Μαυροδένδρι είναι ημέρες ανάλογες των προγόνων μας. Σημειώνουμε ότι το παρόν δημοτικό συμβούλιο ζητήθηκε γραπτώς από την αντιπολίτευση (5 σύμβουλοι) από τον πρόεδρο του Δ.Σ. στις 12.02.07.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Να αναφέρουμε λίγο τι συνέβη ως ιστορικά στοιχεία επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
Αντιλήφθηκα ότι έχει υποβληθεί από τη ΔΕΗ για γνωμοδότηση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο (μέσω ΥΠΕΧΩΔΕ) η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διάνοιξη του ορυχείου Ποντοκώμης. Με βάση τη νομοθεσία το Νομαρχιακό Συμβούλιο έλαβε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τη μελέτη και τη δημοσίευσε στις 13 Ιανουαρίου 2007 για 30 ημέρες στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος μήπως και υποβληθεί ένσταση. Ένσταση δεν υποβλήθηκε αλλά αντιθέτως κανένας δεν ήξερε τίποτα. Ενημέρωσα τη συντονιστική επιτροπή για τη δημιουργία του συλλόγου περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και καταθέσαμε μαζί με τον κ. Αθανασιάδη έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας είπαμε να καταθέσετε την επομένη ένσταση ως Δήμος με σύμφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διότι δεν είναι δυνατόν να φτάνει 250 μέτρα από την Ποντοκώμη και να μην προβλέπεται μετεγκατάσταση του οικισμού (στην περίπτωση που δεν το κάνατε θα την υποβάλλαμε εμείς). Μάλιστα έδωσα και την περίληψη της ΜΠΕ στους παραβρισκόμενους (την έλαβα μόλις την ίδια ημέρα με αίτηση μου στη γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου).

Στο τελευταίο νομαρχιακό συμβούλιο κατατέθηκαν απόψεις από όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο και φορείς της περιοχής. Είναι προφανές ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις όλων και την ομόφωνη απόφαση του Ν.Σ.

Ταυτόχρονα θα ήταν χρήσιμο όταν λέτε ως παράταξη για αγώνες να είσαστε παρόν όταν 300 άτομα στο αμφιθέατρο της Ποντοκώμης από όλα τα χωριά μας συζητούν για τη δημιουργία συλλόγου εκφράζοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό τους και όχι την ίδια ώρα να δίνετε συνέντευξη στα κανάλια λέγοντας μάλιστα ότι το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ήταν καλύτερο από το σημερινό. Μήπως σας τρομάζουν οι ξεκάθαρες θέσεις μας;Προτάσεις για το περιβάλλον

 1. Προτείνουμε για την Ποντοκώμη να κατατεθεί αίτημα στο ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για το διανοιγόμενο ορυχείο και να καταδεικνύει την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης και λήψη ανάλογης περιβαλλοντικής μέριμνας για το Μαυροδένδρι.
 2. Προτείνουμε για το Μαυροδένδρι την εκπόνηση πραγματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη τη σημερινή λειτουργία της ΔΕΗ και την αναμενόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος για το Μαυροδένδρι από τη διάνοιξη του ορυχείου της ΔΕΗ. Η μελέτη αυτή προτείνουμε να γίνει υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με προγραμματική σύμβαση είτε με πανεπιστήμιο του εσωτερικού είτε του εξωτερικού το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτάσεις για παρεμβάσεις - επεμβάσεις. Σε αυτήν τη μελέτη να θεωρείται δεδομένο η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης ως υπόθεση εργασίας.
 3. Η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Η μελέτη αυτή να λάβει υπόψη της όλες τις αντίστοιχες επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για το θέμα.
 4. Προτείνουμε να κατατεθεί στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης στο μέτρο του περιβάλλοντος ως έκτακτο αίτημα (Τεχνικό Δελτίο) στην επιτροπή παρακολούθησης για χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 600.000€ με τίτλο «Μελέτες - προπαρασκευαστικές ενέργειες – νομική κάλυψη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος Ποντοκώμης - Μαυροδενδρίου»
 5. Τα παραπάνω εφόσον ψηφιστούν προτείνουμε να κατατίθενται ως ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να μνημονεύονται από οποιονδήποτε χρειάζεται να τοποθετείται δημόσια.
 6. Να ζητήσουμε να εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια όργανα ελέγχου των πραγματικών ελέγχων των ρύπων. Ζητούμενο είναι η πληρέστερη online ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε (CO2, μικροσωματίδια, κλπ). Να ανατεθεί στην ΑΝΚΟ η προετοιμασία της πρότασης - μελέτης για την υλοποίηση των παραπάνω.
 7. Να διατυπωθεί ξεκάθαρα σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο ότι δεν θα δεχθούμε πιθανές διαφοροποιήσεις κάποιων (μεμονωμένων φυσικών προσώπων) οι οποίοι θα προτάξουν το οικονομικό τους συμφέρον έναντι του συμφέροντος όλων.
 8. Να εξειδικεύσουμε με τη Ν.Α. Κοζάνης το κοινό πλαίσιο ενεργειών που θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στο νομικό επίπεδο. Θα χρειαστεί να προσφύγουμε το πιθανότερο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο συνήγορο του πολίτη, στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Να χρησιμοποιήσουμε δικηγόρο σύμφωνα με τα πατήματα της Μαυροπηγής.
 9. Να προτείνουμε στη Ν.Α. Κοζάνης να γίνει σε αυτό το χώρο κοινό δημοτικό και νομαρχιακό συμβούλιο για τα θέματα περιβάλλοντος και απασχόλησης σε συνδυασμό με ευρεία δημοσιότητα στα ΜΜΕ ώστε να λάβουν γνώση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες της χώρας.
 10. Να εκφράσουμε με ομόφωνη απόφαση και δημοσίευση στον τύπο την ικανοποίηση μας στο Ν.Σ. για την ομόφωνη απόφασή του και την ξεκάθαρη στήριξη των θέσεων του Δήμου μας. Να αποσταλεί τόσο στο Ν.Σ. όσο και στον τοπικό τύπο η σχετική απόφαση.
 11. Να γίνει χρήση του άρθρου 101 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία άμεσα Επιτροπής Περιβάλλοντος και Απασχόλησης με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων, τις συναντήσεις με φορείς (ΔΕΗ, ΝΑ, Περιφέρεια, κλπ) για τα παραπάνω θέματα. Θυμίζω ότι η επιτροπή έχει εκπροσώπους οριζόμενους από κάθε παράταξη σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΔΚΚ. Η Επιτροπή αυτή μαζί με τον υπό ίδρυση σύλλογο περιβάλλοντος πιστεύουμε ότι μπορεί να τρέξει αποδοτικότερα και προπαντός έξω από πολιτικές σκοπιμότητες τα θέματα που μας «καίνε» . Μάλιστα προτείνετε να είναι πενταμελής (5) όπου συμπεριλαμβάνεται πλην των εκλεγμένων συνδυασμών και η Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ως προς την απασχόληση:
Για την απασχόληση θυμίζουμε την τοποθέτηση μας η οποία κατατέθηκε στα πρακτικά του Δ.Σ. την 30.01.07 για το έκτακτο θέμα του Δ.Σ.: ΔΕΗ και προσλήψεις

Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Παρατήρηση 1η.
Το ποσοστό για πρόσληψη του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη είναι 3,23% για την Ποντοκώμη και 2,21% για το Μαυροδένδρι. Επειδή στην προκήρυξη για το ΛΚΔΜ αναγράφεται: «… προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών διαμερισμάτων στα οποία προκύπτουν θέσεις από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα» με επιμέρους υπολογισμούς προκύπτουν 8 θέσεις για την Ποντοκώμη και 5 θέσεις για το Μαυροδένδρι δηλαδή 13 θέσεις που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,55% και όχι 5,44% (=3,23% +2,21%) που είναι κανονικά 16 θέσεις. «Χάνονται» 3 θέσεις εργασίας και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο ΛΚΔΜ τα ποσοστά με τα οποία εισέρχονται τα ΔΔ Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου είναι ιδιαίτερα χαμηλά (λόγω του ότι είμαστε Δήμος με μόνο 2 δημοτικά διαμερίσματα με απαλλοτριωθείσες εκτάσεις. Είναι φοβερό δε ότι είμαστε τελευταίοι για πιθανή μη κάλυψη θέσεων. Για παράδειγμα ο ηλεκτρολόγος μηχανικός για το ΛΚΔΜ έχει πρακτικά μηδενική πιθανότητα διότι και εάν ακόμη άλλος δήμος (π.χ. Ελλησπόντου δεν καλύψει τη θέση τότε οι Δήμοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας προηγούνται με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται και οι πόλεις τους…)

Παρατήρηση 2η.
Δεν μπορεί κατά την προκήρυξη να μπαίνουν έτη γεννήσεως (π.χ εάν είναι διοικητικοοικονομικής ή ΠΕ ή ΤΕ να είναι από το 1967, αλλιώς από το 1972). Είναι απαράδεκτο και πολιτικά και αναπτυξιακά. Η ΔΕΗ δεν είναι επιχείρηση μόνο της περιοχής μας αλλά και όλης της Ελλάδας. Δεν μπορεί δηλαδή στο βωμό του πιθανού κέρδους να κατηγοριοποιούνται οι πολίτες – άνεργοι – υποψήφιοι εργαζόμενοι εμμέσως ως «ικανοί ή μη ικανοί». Και εάν πάλι το δεχόμασταν αυτό θα έπρεπε η ΔΕΗ να είχε μία συνέπεια στις προσλήψεις της και όχι να υπάρχει μία «χαμένη γενιά» των 35 έως 49 ετών. Το φοβερότερο όλων: Η νομοθεσία με την οποία γίνονται προσθήκες στον 2190/94 (περί προσλήψεων) είναι ο Ν. 3051/02 όπου στο άρθρο 9 θεσπίζει την εντοπιότητα και στο άρθρο 10 καταργεί τα όρια ηλικίας εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι πολίτες και οι φορείς της περιοχή μας με πρώτη την αυτοδιοίκηση του Νομού μας, ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων και συσχετισμών, πρέπει να πει ΟΧΙ στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ με τρόπο σαφή και σθεναρό.
Παρατήρηση 3η.
Με την προκήρυξη ζητούν 10 θέσεις Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σταθμών Παραγωγής (Τ3/Η) που θέλει πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, Σχολής Μηχανικών, Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, Τμήματος Μηχανικών και άδεια Γ΄ Τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού! Ενώ οι Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β) είναι οι ΤΕ Μηχανολογίας. Δεν πρόκειται να απορροφηθούν σίγουρα όλοι.

Παρατήρηση 4η.
Το Κεφάλαιο ΔΕΗ πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά με άξονες:
 • Περιβάλλον
 • Απασχόληση
 • Αποκαταστάσεις – αποδόσεις εδαφών
 • Μεταλιγνιτική περίοδος

Προτάσεις για την απασχόληση που είχαν κατατεθεί (στις 12.02.07):
* Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για διαμαρτυρία στην τρέχουσα προκήρυξη. Αίτημα για ματαίωση της εάν δεν υπάρξει δέσμευση για άμεσες προσλήψεις προσωπικού στο Λ.Κ.Δ.Μ. και στον Α.Η.Σ. Καρδιάς.
* Δημιουργία βάση απασχόλησης του Δήμου μας. Δημιουργία εντύπων συμπλήρωσης - φορμών για κατηγοριοποίηση των ανέργων και των υποαπασχολούμενων του Δήμου μας. Εδώ προχωρήσατε μόνο στους ανέργους του Δήμου και πρέπει να επεκταθεί και στους ενδιαφερομένους γενικότερα.
* Εισήγηση στο Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ.:
1. για έκδοση διαμαρτυρίας για την προκήρυξη της ΔΕΗ
2. για δημιουργία συνεδρίου με αντικείμενο τη ΔΕΗ και την πολιτική της όλα αυτά τα χρόνια
3. πρόσληψης δικηγόρου εκ μέρους της αυτοδιοίκησης του Νομού για να δούμε πώς θα κινηθούμε περαιτέρω ενόψει της παρούσας προκήρυξης

Επιπλέον προτάσεις για την απασχόληση που κατατίθενται:

* Ζητούμε την ενεργοποίηση κοινής επιτροπής (αναλύθηκε παραπάνω για κοινή επιτροπή με το περιβάλλον) με χρήση του άρθρου 101 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου.
* Ζητούμε να υπάρξει πρόταση για κατηγοριοποίηση της μοριοδότησης σε κατοίκους πρώτα, σε δημότες δευτερευόντως και μετά για τους υπόλοιπους κατοίκους. Να αποσταλεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επ’ αυτού προς τα αρμόδια όργανα (ΔΕΗ ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΣΔΔΑ).
* Ζητούμε με ομόφωνη απόφαση να κατατεθεί η άρση των ορίων ηλικίας. Είναι απαράδεκτο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που προαναφέραμε.Αποδεχόμαστε τις προτάσεις του δημότη κ. Τσουφλίδη Αντώνη και προτείνουμε να γίνει δεκτή η πρόταση προς τη Ν.Α. Κοζάνης για στέγαση του ΚΕΠΕ ή της Δνσης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Κατάστημα Ποντοκώμης και επιτόπια παρουσία του αρμόδιου αντινομάρχη για θέματα περιβάλλοντος όποτε απαιτείται.

Ακόμη θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.02.07 (ως έκτακτο θέμα) πήραμε απόφαση για την κατάθεση ένστασης ως Δ.Σ. στη Ν.Α. Κοζάνης με το αιτιολογικό ότι εάν η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης να μην γίνει δεκτή.


ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι τακτική σας είναι η παράλειψη ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα που θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι μας. Το κάνετε από μυστικοπάθεια; Έχετε κάτι να κρύψετε; Ή το κάνετε από άγνοια;
Και για γίνω ποιο συγκεκριμένος. Υπάρχουν πολλά και διάφορα θέματα σχετικά με τη ΔΕΗ όπου μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά ή λίγα για το καλό των δημοτών μας. Για μια ακόμη φορά παρεμπιπτόντως πληροφορηθήκαμε ότι προτάθηκε η δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου στην περιοχή των εξαντλημένων ορυχείων της ΔΕΗ. Το Ενεργειακό Πάρκο είναι μια δράση που μας αφορά άμεσα και θα πρέπει να έχουμε ένα σημαντικό λόγο στην υλοποίησή του. Η δράση αυτή λοιπόν, εμφανίζεται σε κάποια από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν πριν από λίγο καιρό (στις 31/1/2007) για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης και στην οποία πρόταση, συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος μας. Είναι γνωστό ότι οι προτάσεις αυτές των ΠΚΣΑ αποτελούν τον πρόδρομο για τα έργα του Δ’ ΚΠΣ.
Και σας ρωτώ:
Μπορείτε να μας ενημερώσετε τι ακριβώς αφορά το Ενεργειακό Πάρκο;
Μπορείτε να μας ενημερώσετε γενικότερα για την εν λόγω πρόταση τι περιλαμβάνει;
Προτείναμε κάτι εμείς σαν Δήμος ή πάλι το ρόλο του κομπάρσου θα παίξουμε;
Στην συγκεκριμένη πρόταση με ποιους όρους και προϋποθέσεις συμμετείχαμε;

AddThis Social Bookmark Button