Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 18.06.07

Θέματα Δήμου

  • Δημοτικό Συμβούλιο 8 Ιουνίου 07
  • Δημαρχιακή Επιτροπή 4 Ιουνίου 07
  • Δημοτικό Συμβούλιο 12 Ιουνίου 07

Διάφορα Θέματα

  • Συμβούλιο Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων 30 Μαϊου 07

_____________________________________________________________________

Θέματα Δήμου

Δημοτικό Συμβούλιο 8 Ιουνίου 07

Στις 8.06.07 πραγματοποιήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο (δεν παραβρέθηκα εγώ και ο κ. Αθανασιάδης) με τα παρακάτω θέματα :

Εξειδίκευση θέσεων μερικής απασχόλησης:

Προτάθηκε ένας οδηγός Jcb και δύο εργάτες. Σημειώνεται ότι οδηγό έχουμε ήδη με πρόσφατη οκτάμηνη σύμβαση. Ψηφίστηκε ομόφωνα.

Εισφορά 2006 και 2007 για το σύνδεσμο λυμάτων

Κατατέθηκε στα πρακτικά: «Ζητήσαμε αναλυτική ενημέρωση ως αντιπολίτευση για τους συνδέσμους λυμάτων και καθαριότητας στα πρώτα δημοτικά συμβούλια. Δεν έγινε καμμία ενημέρωση όπως δηλώσατε ότι θα κάνατε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζουμε ότι είχατε προτείνει να συνεχιστεί ο δωρεάν καθαρισμός των βοθρολυμάτων από τους δημότες. Είχαμε αναφορές ότι έχουν γίνει πληρωμές επ’ αυτού. Παρακαλούμε να μας δώσετε περαιτέρω εξηγήσεις και οικονομικά στοιχεία. Ζητούμε το θέμα να αναβληθεί διαφορετικά δεν το ψηφίζουμε υπό την έννοια της έλλειψης ενημέρωσης.»

Το θέμα καταψηφίστηκε από το συνδυασμό μας και πέρασε κατά πλειοψηφία.

Γεύμα 21η Μαϊου Ιωαννίδου Ελένη

Αφορά γεύμα ύψους 1.300 € για την 21η Μαϊου. Δεν ψηφίστηκε η πίστωση διότι θεωρούμε ότι, όπως ειπώθηκε και στο προηγούμενο Δ.Σ., δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις στα καταστήματα εστίασης του Δήμου μας. Πρέπει οι εκδηλώσεις να γίνονται σε όλα εκ περιτροπής και όχι πάντα στο ίδιο.

Τα υπόλοιπα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα εκτός ημερησίας διάταξης θα συζητηθούν στο αμέσως επόμενο Δ.Σ.

Ζητήθηκαν στοιχεία για την πρόσφατη προκήρυξη του ειδικού συνεργάτη αλλά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αρνήθηκε να καταγραφεί στα πρακτικά (!!!) λέγοντας ότι είναι προσωπικό θέμα του Δημάρχου.

Δημαρχιακή Επιτροπή 4 Ιουνίου 07

Επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2006 υπήρξε η παρακάτω τοποθέτηση από μέρους μου:

Για τον απολογισμό ψηφίσαμε με επιφύλαξη διότι στο Δ.Σ. της 12.02.07 καταθέσαμε τις απόψεις μας για μία σειρά ζητημάτων για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας. Πιστεύουμε ότι πολιτικά υπόλογο είναι το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο για το 2006. Εμείς ως συνδυασμός κοιτάμε μπροστά για την ουσιαστική λειτουργία του Δήμου μας και το αποδεικνύουμε με την καθημερινή μας λειτουργία και τις προτάσεις που καταθέτουμε προς ψήφιση στο Δ.Σ.

Δημοτικό Συμβούλιο 12 Ιουνίου 07

Θέμα: Απολογισμός οικονομικού έτους 2006

Διατυπώσαμε την άποψη που αναφέρθηκε και στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Επί της δήλωσής μας ο κ. Παναγιωτίδης Παύλος (μέλος του Δ.Σ. με τον κ. Μιχαηλίδη) αντέδρασε και αποχώρησε.

Ο κ. Αμανατίδης το καταψήφισε διότι θεωρεί αντιαναπτυξιακό τον προϋπολογισμό του 2006 (θέση που υποστήριξε και για τον προϋπολογισμό του 2007) και γιατί δεν ήταν στο προηγούμενο Δ.Σ. ως μέλος.

Επίσης ο κ. Αμανατίδης ζήτησε ότι συζητάμε πολλά θέματα στο Δ.Σ. τα οποία είτε δε λύνονται είτε δε συζητούνται .Με την άποψη του συμφωνήσαμε και εμείς αναφέροντας περιπτώσεις όπως της ΔΕΗ όπου παρόλο που ψηφίστηκαν ομόφωνα οι προτάσεις του Δ.Σ. της 24.02.07 δεν έγινε πρακτικά τίποτα.

Θέσαμε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω θέματα τα οποία προσκομίσαμε και στα πρακτικά:

  1. Ζητήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί το θέμα (και να μπει στα θέματα του συμβουλίου της 15η Μαιου) για τη ΔΕΗ με την εξής διατύπωση:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Δημητρίου Υψηλάντη έλαβε υπόψη του τη θετική στάση του Νομαρχιακού Συμβουλίου αναφορικά με τα αιτήματα του Δήμου μας για τη διάνοιξη του Ορυχείου «Νοτιοδυτικού Πεδίου» και την απόφαση 106298/1727/24-4-07 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την επιστροφή της απορριφθείσας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανασύνταξή της για τη διάνοιξη του Ορυχείου «Νοτιοδυτικού Πεδίου». Επειδή με την προαναφερθείσα απόφαση του, το ΥΠΕΧΩΔΕ ζητά να λάβει η ΔΕΗ Α.Ε. υπόψη της την πρόβλεψη της μετεγκατάστασης του Δ.Δ. Ποντοκώμης, τη λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων της Ποντοκώμης και του Μαυροδενδρίου, δηλώνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη νέα μελέτη που η ΔΕΗ θα επανυποβάλλει προς έγκριση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτυπώνεται με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο η άμεση μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης και οι αναγκαίες λοιπές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για το Μαυροδένδρι.

Δεν δεχόμαστε ως Δήμος να τεθούν ζητήματα διερεύνησης της υπόθεσης ή λοιπών μελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν για να καταδείξουν πιθανόν σε χρόνο μεταγενέστερο τη μετεγκατάσταση του Δ.Δ. Ποντοκώμης.

Με την παρούσα απόφαση εκφράζουμε την ικανοποίηση μας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη θετική στάση του και στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε για ένα θέμα που αφορά την επιβίωση των κατοίκων του Δήμου μας.

Η παραπάνω απόφαση να σταλεί σε όλους του αρμόδιους φορείς, εμπλεκόμενα υπουργεία, Ν.Α. Κοζάνης, ΤΕΔΚ, ΔΕΗ ΑΕ, επιμελητήρια, λοιπούς φορείς και να σταλεί ως Δελτίο Τύπου.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι έκανε δεκτή την πρόταση μας για ενσωμάτωση της απόφασης στο Δ.Σ. της 15.05.07.

  1. Το Μάρτιο βγήκε η προκήρυξη για 2ο ειδικό συνεργάτη για το Δήμο μας με ελάχιστα προσόντα σε μία διακήρυξη στην οποία εμείς φέραμε αντιρρήσεις ως προς τη σκοπιμότητά της. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε γραπτώς στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο εάν έχει γίνει η πρόσληψη και τι κόστος επιφέρει στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οι δύο θέσεις των ειδικών συνεργατών που έχετε. Επίσης εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη θέση του ειδικού συμβούλου. Σε περίπτωση θετικής απάντησης τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εάν δεν υπάρχει τεκμηριωμένο νομικό κώλυμα.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να μη γραφεί στα πρακτικά το παραπάνω γιατί είναι θέμα του Δημάρχου. Του απάντησα ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να θέσει ερώτημα έχοντας έννομο συμφέρον για οποιοδήποτε θέμα το οποίο κοστίζει στο Δήμο έστω και ένα ευρώ! Κατόπιν τούτου ζήτησε να γίνει εγγράφως η ερώτησή μας και του απαντήσαμε ότι την καταθέτουμε γραπτώς στο Δ.Σ.

  1. Ζητούμε να μας στέλνετε από εδώ και πέρα σύντομες εισηγήσεις για κάθε θέμα που συζητείται. Το ζητήσαμε και την προηγούμενη φορά (στις 15 5 07 είναι κατατιθεμένο στα πρακτικά) όπου δεν γνωρίζαμε το μέγεθος του έργου πρασίνου που φέρατε ως θέμα και καταψηφίσαμε. Ένα τέτοιο έργο ήταν και το έργο για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου στο Δ.Σ. στο οποίο δεν ξέραμε ότι αφορούσε ποσό 247.000 €.

  1. Στη δημοτική επιχείρηση προτάθηκε και υιοθετήθηκε ομόφωνα η πρόταση για την οργάνωση κατασκηνώσεων με προγραμματική σύμβαση για τα παιδιά του Δήμου με ειδικά κριτήρια. Λυπούμαστε διότι γενικώς αναφέρατε ότι εμείς είμαστε υπαίτιοι για τη μη υλοποίηση τους διότι δε συμφωνούμε. Αν’ αυτού προτείνουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν. Παρακαλούμε για τη θέση σας.

Απήντησαν ότι γίνεται δεκτό.

  1. Αναφορικά με τη ΔΕΗ θα θέλαμε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση (παρόντος και των υπόλοιπων Δημοτικών Συμβούλων) άμεσα το θέμα και τις κινήσεις που κάναμε και κάνουμε ως Δήμος.

  1. Διαπιστώσαμε ότι δεν αναγράφονται οι τοποθετήσεις μας στις αποφάσεις του Δ.Σ. (π.χ. για το πρόγραμμα Θησέας όπου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις στην απόφαση 37/2007 της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ.). Παρακαλούμε να μας δίνετε άμεσα τα αναλυτικά πρακτικά των συνεδριάσεων και να αναγράφονται στις αποφάσεις οι προτάσεις ή διαφωνίες των δημοτικων συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Διάφορα Θέματα

ü Συμβούλιο Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων 30 Μαϊου 07

Κατέθεσα για τη ΔΕΗ την παρακάτω πρόταση ως μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ:

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με τη ΔΕΗ είναι πρωταρχικός. Επειδή το θέμα δεν προσφέρεται για αποσπασματικές τοποθετήσεις χωρίς συντονισμό προτείνω τη δημιουργία ενός θεματικού συνεδρίου για τη ΔΕΗ με εισηγήσεις τόσο από ειδικούς του χώρου όσο και από τους τοπικούς φορείς. Στο τέλος του κάθε θεματικού κύκλου θα υπάρχει στρογγυλή τράπεζα για την δημιουργία ενός συμφωνημένου οδηγού πολιτικής της αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη ΔΕΗ. Το Συνέδριο προτείνω να οργανωθεί με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης και να δοθεί ευρεία δημοσιοποίηση στο γεγονός. Διοργανωτές θα είναι η ΤΕΔΚ και η Ν.Α. Κοζάνης όπου θα κληθεί να συμμετάσχει και η ΔΕΗ ΑΕ πέραν των άλλων φορέων.

Οι προτεινόμενοι άξονες του Συνεδρίου:

Ø Περιβάλλον

* Αποκαταστάσεις εδαφών

* Υπόγειος υδροφορέας

* Εναέριοι ρύποι

* Μηχανισμοί ελέγχου ρύπων

Ø Υγεία

* Παρούσα κατάσταση

* Δράσεις πρόληψης – αντιμετώπισης ασθενειών

Ø Μετεγκαταστάσεις οικισμών

* Αναγκαιότητα

* Χρονοπρογραμματισμός

Ø Απασχόληση

* Ειδικότητες όρια ηλικίας, προσλήψεις

* Απόδοση εδαφών

* Έρευνα – καινοτομία στο χώρο της ενέργειας

* Αστική – εξωαστική χρήση τηλεθέρμανσης

* Κοινές επιχειρήσεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Ιπτάμενη τέφρα, Βιομηχανικό – Τεχνολογικό Πάρκο)

Ø Λιγνίτης – εκσυγχρονισμός μονάδων

* Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ

* Δημιουργία ή μη νέων μονάδων

Ø Μεταλιγνιτική περίοδος

* Βιομηχανική κληρονομιά

* Green Economy

* Προοδευτική αναδιάρθρωση οικονομίας

* Αποτύπωση αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή

* Χρονοπρογραμματισμός δράσεων μεγάλης κλίμακας με προστιθέμενη αξία στην περιοχή

Ακόμη επιγραμματικά πολιτικά τα συνολικά θέματα που απασχολούν το Ν. Κοζάνης :

1. Την απαίτηση των πολιτών, του Ν. Κοζάνης:

* Να εφαρμόζονται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ

* Να ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της ατμόσφαιρας

* Να ενταθούν οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των νέων εδαφών στα ορυχεία.

* Τη δημιουργία οργάνου (π.χ. με ουσιαστική ενεργοποίηση του ΚΕΠΕ) για την παρακολούθηση των δεικτών περιβαλλοντικής ρύπανσης

2. Μετεγκατάσταση οικισμών που πλήττονται βάναυσα από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ

3. Την αύξηση των θέσεων εργασίας στις παραγωγικές μονάδες της περιοχής.

4. Την αξιοποίηση 800 MW στην περιοχή για αντικατάσταση παλαιών μονάδων με νέες σύγχρονες μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των οικολογικών οργανώσεων.

5. Την εξωαστική χρήση της τηλεθέρμανσης και επέκταση της αστικής χρήσης.

6. Την επιστροφή και αξιοποίηση των νέων εδαφών που προκύπτουν μετά την αποκατάσταση από τα ορυχεία για αναπτυξιακές δράσεις και στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

7. Την αξιοποίηση των νερών που διαχειρίζεται η ΔΕΗ, ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα.

8. Την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου με ήπιες παρεμβάσεις

9. Την από κοινού πρόταση για δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου και τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ της περιοχής με την παραγωγική δραστηριότητα της ΔΕΗ.

10. Την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας

AddThis Social Bookmark Button