Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 22.05.07

Θέματα Δήμου

  • Δημοτικό Συμβούλιο 17.05.07
  • Δημαρχιακή Επιτροπή 19 Απριλ 07
  • Απάντηση Υπουργείου Ανάπτυξης στην επερώτηση Βλατή για Ποντοκώμη
  • Πρόσληψη πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη που εδρεύει στο Μαυροδένδρι Κοζάνης

_____________________________________________________________________

Θέματα Δήμου

Δημοτικό Συμβούλιο 17.05.07

Την Πέμπτη 17.05.07 πραγματοποιήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

1. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη».

Πρόκειται για έργο 247.000 € που αφορά τη συντήρηση πρασίνου 25,3 στρεμμάτων για 15 μήνες. Διαφώνησε σύσσωμη η αντιπολίτευση και ο κ. Μιχαηλίδης απέσυρε την πρόταση! Δημιουργήθηκε θέμα ιδιαίτερα στο ότι με τόσα χρήματα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας ανέργων από το Δήμο. Στην ερώτηση πόσο κοστίζει η συντήρηση πρασίνων στο Δήμο υπήρξε η απάντηση περί των 100~110 χιλιάδων ευρώ ετησίως.

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος με πίστωση ποσού 289,68 € με ΦΠΑ για το έργο «Διαμόρφωση πάρκου ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ Δ.Δ. Μαυροδενδρίου χρηματοδότηση ΥΜΑΘ».

Ομόφωνα

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 281,08 € με ΦΠΑ για ηλεκτροδότηση PILLAR Λαικής αγοράς Ποντοκώμης

Ομόφωνα.

4. Ψήφιση πιστώσεων για τοποθέτηση ΦΟΠ στα Δημοτικά διαμερίσματα .

Ομόφωνα με τη σημείωση από μέρους αρκεί η επέκταση ΦΟΠ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν υποβληθεί και από τους προέδρους των Τοπικών διαμερισμάτων.

5. Αίτηση Δουλγερίδη Ιωάννη Αλεξάνδρου για παραχώρηση έκτασης 7.714,41 τ.μ. στο Δ.Δ. Μαυροδενδρίου για εκτροφή κουνελιών.

Ψηφίστηκε ομόφωνα με την υπενθύμιση ότι δεν θα ξαναδοθεί χώρος σε ιδιώτη εάν δεν ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός του Δήμου μας

6. Ψήφιση πίστωσης για 25η Μαρτίου .

Ψηφίστηκε ομόφωνα με τη σημείωση από μέρους μας οι πιστώσεις να είναι λογικού κόστους και το δημοτικό χρήμα θα πρέπει να δαπανάται με σύνεση. Έχουμε ήδη διαφωνήσει και πει δια του παριστάμενου εκ μέρους μας στη δημαρχιακή επιτροπή ότι θέλουμε να γίνεται προγραμματισμός για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης του Δήμου μας.

7. Αίτημα Πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου για οικονομική ενίσχυση για το 2007.

Ψηφίστηκαν ομόφωνα η πρόταση για 2.000€ σε κάθε σύλλογο (Μαυροδενδρίου, Ποντοκώμης, Σιδερών) και καταγράψαμε ότι θεωρούμε εξαιρετικά μικρό το ποσό σε σχέση με το ποσό που δόθηκε στον αθλητικό σύλλογο. Καταγράφουμε τη συμφωνία μας αλλά τονίζουμε ότι χρειάζεται προγραμματισμός ανάλογα με τη δραστηριότητα του κάθε συλλόγου, πράγμα το οποίο ειπώθηκε από μέρους μας κατά τη συνεδρίαση της 8.3.07

8. Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου ύδρευσης για το 2007 για την υδροδότηση Στρατοπέδου ΧΟΝΔΡΟΥ στο Μαυροδενδρι.

Ομόφωνα

9. Κατανομή ποσού 9.985,00 από Β΄ δόση για Λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Ομόφωνα

10. Ψήφιση πιστώσεων για πληρωμή οφειλής στη ΔΕΗ ποσού 80.000,00 €

Ομόφωνα.

11. Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων – καταστημάτων.

Ομόφωνα

Θέσαμε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω θέματα προ ημερησίας διάταξης:

  1. Έχει παρατηρηθεί ότι δεν αναγράφονται κρίσιμα σημεία των τοποθετήσεων μας κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητήσαμε επανειλημμένως να μας δοθούν τα πρακτικά και οι αποφάσεις του Δ.Σ. Επιμένουμε να μας δοθούν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και εάν δεν υπάρχουν (όπως έχει ειπωθεί από τον Πρόεδρο) τότε να δοθούν οι μαγνητοταινίες. Θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και επιμένουμε.
  2. Αναφορικά με τη ΔΕΗ. Είναι αδιαμφισβήτητα μία θετική εξέλιξη η επιστροφή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ωστόσο επειδή η μελέτη ζητά να λάβουν υπόψη την πρόβλεψη μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης και τη λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης, θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με το θέμα. Προτείνουμε να τονιστεί ότι στη νέα μελέτη που η ΔΕΗ θα επανυποβάλλει πρέπει να αποτυπώνεται με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης και οι αναγκαίες λοιπές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για το Μαυροδένδρι. Εάν για την Ποντοκώμη τεθούν ζητήματα διερεύνησης ή λοιπών μελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν για να καταδείξουν σε χρόνο μεταγενέστερο τη μετεγκατάσταση να απορριφθούν. Η παραπάνω απόφαση να σταλεί ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ως του ανώτερου πολιτικού οργάνου του Δήμου μας σε όλους τους φορείς.

Στο παραπάνω θέμα δηλώθηκε από όλους τους παραβρισκόμενους ότι θα το δουν και καταρχήν δεν έχουν αντίρρηση.

  1. Σημειώνουμε ότι έχουμε καθυστέρηση στις αποφάσεις που πήραμε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στην Ποντοκώμη στις 24 Φεβρουαρίου 2007, τι οποίες εάν τώρα τις υλοποιούσαμε θα προλαβαίναμε ακόμη περισσότερο καταστάσεις που τείνουν να διαμορφωθούν στο Νομό μας. Π.χ. η σύγκληση κοινού δημοτικού και νομαρχιακού συμβουλίου στο Δήμο μας. Αναφορικά με τις προτάσεις που ψηφίστηκαν θα θέλαμε επίσης να μας δοθούν τα αναλυτικά πρακτικά και όσα ειπώθηκαν.

_____________________________________________________________________

Δημαρχιακή Επιτροπή 19 Απριλ 07

Ψηφίστηκαν ομόφωνα τα θέματα πλην του γεύματος της 21ης Μαϊου 2006 το οποίο προγραμματίστηκε να γίνει στον ίδιο χώρο (ταβέρνα κ. Ιωαννίδη). Διαφωνήσαμε λόγω της πάγιας θέσης μας που αποτυπώθηκε και στο 6ο θέμα του Δ.Σ. παραπάνω

_____________________________________________________________________

Απάντηση Υπουργείου Ανάπτυξης στην επερώτηση Βλατή για Ποντοκώμη [κλικάρετε για να διαβάσετε]

_____________________________________________________________________

ü Πρόσληψη πέντε (5) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη που εδρεύει στο Μαυροδένδρι Κοζάνης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τεχνίτης – Υδραυλικός Δ.Ε.

1

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα , αναγράφονται παρακάτω

8 μήνες

Οδηγός – απορριμματοφόρου Δ.Ε.

1

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα , αναγράφονται παρακάτω

8 μήνες

Χειριστής εκσκαφέα –φορτωτή Δ.Ε.

1

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα , αναγράφονται παρακάτω

8 μήνες

Εργάτες – εργάτριες καθαριότητας

2

Δεν απαιτείται κανένα τυπικό προσόν

8 μήνες

Αναλυτικά η προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο…

AddThis Social Bookmark Button