Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 10.09.07

Θέματα Δήμου

Δημοτικό Συμβούλιο 4 Σεπτεμβρίου 2007

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου:

«Σας προσκαλώ

Σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 7:30 στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου στο Δ. Δ. Μαυροδενδρίου με θέματα:

1. Διαγραφή οφειλής εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΕΠΕ ποσού 30.000,00 € συν 16.800,00 € προσαυξήσεις και δημιουργία νέου ποσού κεφάλαιο συν προσαυξήσεις 46.800,00 € που θα εξοφληθεί από την εταιρεία που έκανε αίτηση για το σκοπό αυτό σε 24 δόσεις με . προκαταβολή 10 % το Σεπτέμβριο.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2007 καθώς παρακάτω:

Α. Για ενίσχυση πίστωσης κάλυψης πληρωμής αποδοχών 2ου ειδικού συνεργάτη ανάληψη ποσού 14.000,00 € από το αποθεματικό και ενίσχυση των Κ.Α. 00.6031 με ποσό 10.000,00 € αποδοχές και του Κ.Α. 006053 με το ποσό των 4.000,00 € εργοδοτική εισφορά.

Β. Ενίσχυση Κ.Α. εσόδων 0211 τόκοι κεφαλαίου από Τράπεζα Πειραιώς με ποσό 2.000,00 €

Γ. Ενίσχυση από το αποθεματικό του Κ.Α. 006132 με ποσό 4.000,00 για αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή στα συμβούλια.

Δ. Διαγραφή Κ.Α. 30.7323 II ποσού 3.827,79 από χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑ μεταφορά στον υπάρχοντα Κ.Α. 30.7324,04 με ενίσχυση από το αποθεματικό με το ποσό των 3.370,32 ήτοι σύνολο 7.198,11 για πληρωμή του έργου (πλακοστρώσεις κεντρικών οδών Σιδερών Λιβερών )

Ε. Ενίσχυση του Κ.Α. 30.7323.12 διαμόρφωση νότιας εισόδου Ποντοκώμης με ποσό 0,14 € από τον Κ.Α. 911 αποθεματικό για κάλυψη και πληρωμή της πιστοποίησης και του τιμολογίου του έργου

ΣΤ. Δημιουργία Κ.Α. 00.6737 «Λοιπές προαιρετικές εισφορές» Μεταφερόμενο από το αποθεματικό για τους πυροπαθείς .

3. Γνωμοδότηση συμβουλίου για την παραχώρηση τίτλου Ο.Τ 26 αριθμ. οικοπέδου 216 στην εκκλησιαστική επιτροπή με σκοπό την κατασκευή πνευματικού κέντρου - σύμφωνη γνώμη Τοπικού συμβουλίου Ποντοκώμης .

4. Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Δ.. Ποντοκώμης έκτασης 7.390 τ.μ. στο Μελίδη Βασίλειο.

5. Υποβολή πρότασης στην τυπική κατανομή του 45 % προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της μελέτης «Μελέτες εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου και Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 28.375,74 €

6. Υποβολή πρότασης στην προγραμματική κατανομή του 35 % προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της μελέτης «Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης» προϋπολογισμού 89.250,00 €

7. Υποβολή προτάσεων στην προγραμματική κατανομή 35 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έργων.

8. Αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ 14.150,00 € για «Προμήθεια φορτηγού μη ανατρεπόμενου» - τροποποίηση προϋπολογισμού.

9. Χορήγηση αδείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για δύο ειδικά διασκευασμένα
τραπέζια στο κατάστημα Δουλγερίδη Θεοφάνη του Αλεξάνδρου στο Μαυροδενδρι.

10. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά τη προεκλογική
περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για
την προεκλογική προβολή τους .»

Ερωτήματα προς το Δήμαρχο και Πρόεδρο του Δ.Σ.

  1. Με ποια νομοθεσία πάρθηκε η απόφαση 69/07 του Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη περί «καταρχήν παραχώρηση της έκτασης» στην εταιρεία ΛΕΝΙΟΣ ΙΙ ΕΠΕ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος; Για να δείτε το μέγεθος της επιπολαιότητας σας, που εκθέτει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Δημητρίου Υψηλάντη, σας καταθέτω την απόφαση 108/2007 του Δ.Σ. Σερβίων το οποίο μιλάει για εκμίσθωση της έκτασης (που ζητά στο Δ. Σερβίων η αντίστοιχη εταιρεία) και μάλιστα έναντι ποσού 120€ το στρέμμα. Σημειώνεται ότι καταρχήν η εταιρεία ζήτησε να της παραχωρηθεί δίπλα στον οικισμό της Καστανιάς αλλά το Τοπικό Συμβούλιο και ο πολιτιστικός σύλλογος ζήτησε να τοποθετηθεί σε χώρο 4 km μακρύτερα από τον οικισμό, χωρίς οπτική επαφή, όπως και έγινε. Ζητούμε να γίνει ανάκληση της παραπάνω απόφασης 69/2007 του Δ.Σ. μας. «Ειδικό τέλος» κύριοι της συμπολίτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν καταβάλλεται διότι τα φωτοβολταϊκά εξαιρούνται ρητά με αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτείται το Τ.Δ. Σιδερών.

  1. Στο Δ.Σ. της 8ης Απριλίου καταθέσαμε πρόταση για χαρακτηρισμό του Κτενά ως παραδοσιακού οικισμού. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας δεδομένου ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους κατοίκους του Κτενά.

  1. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε επισήμως για την κεντρική πλατεία στο Μαυροδένδρι μέρος της οποίας αποξηλώθηκε. Εμείς σας δηλώνουμε ότι θεωρούμε πολυτέλεια να επενδύονται χρήματα σε έργα «βιτρίνας» όταν υπάρχουν ουσιαστικότερες ανάγκες ακόμη και για την περιποίηση ή κατασκευή χώρων πρασίνου περιμετρικά των οικισμών μας. Ακόμη όμως και να πάρετε αυτήν την απόφαση της αποξήλωσης, θα έπρεπε αυτό να γίνει μερικές μέρες πριν την εγκατάσταση εργολάβου ενώ εμείς ως Δήμος ακόμη δεν έχουμε δημοπρασία αφού δεν ολοκληρώθηκε η μελέτη! Επιπλέον με την αποξήλωση μέρους της πλατείας ξεγυμνώθηκαν και οι ρίζες δέντρων πολλών ετών με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα ξήρανσής τους.

  1. Παρακαλώ να ενημερώσετε το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα που έχει σχέση με τις κατασκηνώσεις του 2006 αναλυτικά. Θυμίζω ότι ήταν δέσμευσή σας στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Θέμα 1ο

Συμφωνούμε εάν υπάρχει εισήγηση από το αρμόδιο τεχνοκρατικό στέλεχος του Δήμου μας διότι ουσιαστικά είναι διακανονισμός χρεών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Θέμα 2ο «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2007 καθώς παρακάτω:

Α. Για ενίσχυση πίστωσης κάλυψης πληρωμής αποδοχών 2ου ειδικού συνεργάτη ανάληψη ποσού 14.000,00 € από το αποθεματικό και ενίσχυση των Κ.Α. 00.6031 με ποσό 10.000,00 € αποδοχές και του Κ.Α. 006053 με το ποσό των 4.000,00 € εργοδοτική εισφορά»

Έχουμε διαφωνήσει με την πρόσληψη 2ου ειδικού συνεργάτη χωρίς ουσιαστικά προσόντα. Δημοσιοποιήσαμε την αντίδραση μας για τα μειωμένα προσόντα ΚΑΙ του δεύτερου ειδικού σας συνεργάτη. Συγκεκριμένα σας ρωτούμε:

  1. Είναι απαραίτητη η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη προσόντων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ένα Δήμο 3.000 κατοίκων με 10 μόνιμα στελέχη εκ των οποίων τα 6 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης;
  2. Είναι απαραίτητη αυτή η πρόσληψη όταν υπάρχει ήδη ένας ειδικός συνεργάτης σε ένα Δήμο με περιορισμένα τακτικά έσοδα;
  3. Είναι δυνατόν να προκηρύσσει ο Δήμαρχος θέση ειδικού συνεργάτη για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων και όχι επιστημονικού συμβούλου για θέματα περιβάλλοντος όταν ως Δήμος έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση που είναι τα θέματα περιβάλλοντος μεταξύ αυτών και η επιχειρούμενη διάνοιξη του νέου ορυχείου;

Απόδειξη όσων ισχυριζόμαστε είναι και η σύμβαση «Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης» για την οποία υπάρχει εισήγηση στο 6ο θέμα του παρόντος Δ.Σ. και η οποία χρειάζεται προφανώς κάποιον με εξειδικευμένες γνώσεις για να την παρακολουθήσει.

Σημειώνω ότι από όσα γνωρίζουμε έχουν διαμαρτυρηθεί οι υπάλληλοι του Δήμου μας για την προκήρυξη που βγάλατε διότι υποβαθμίζει το Δήμο μας.

Εμείς δεν σας λέμε ποιον να επιλέξετε. Αλλά στο θέμα του πώς λειτουργεί ο Δήμος είμαστε υποχρεωμένοι να σας ελέγχουμε με βάση το θεσμικό μας ρόλο.

Σημειώνουμε ότι δεν τιμά καθόλου έναν δήμαρχο να παίρνει ειδικούς συνεργάτες για να ενισχύσουν τη λειτουργία του και να είναι μειωμένων ουσιαστικών και τυπικών προσόντων. Δεν τιμά τον ίδιο το Δήμαρχο αλλά και το Δήμο μας.

Πέραν όμως του ουσιαστικού υπάρχει και το τυπικό μέρος της υπόθεσης όπου σύμφωνα με τον N. 3584/28-6-07 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-07) Νέος Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ, άρθρο 163 (Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.) για την πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών απαιτούνται:

α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17)

β. πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Δηλαδή δεν ισχύει πλέον για τους ειδικούς συνεργάτες ότι αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα που προσλαμβάνονται, χωρίς να απαιτούνται τα λοιπά προσόντα. Σας επισυνάπτω στα πρακτικά και το αντίστοιχο άρθρο από το Νόμο.

Ακόμη πώς είναι δυνατόν να προκηρύσσετε το Μάρτιο του 2007 θέση 2ου ειδικού συνεργάτη χωρίς να υπάρχουν οι πιστώσεις στο Δήμο μας; Μήπως αυτός είναι ο λόγος που δεν απαντήσατε στα συνεχόμενα ερωτήματα μας για ενημέρωση μας για το θέμα του ειδικού συνεργάτη;

Ως προς την ψήφιση της πίστωσης: Συνεχώς για διάφορα θέματα στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο μιλάτε για περιορισμένες πιστώσεις. Θα σας θυμίσω τα θέματα π.χ. για την ενίσχυση των συλλόγων του Δήμου μας οι οποίοι έχουν αξιόλογη πολιτιστική δραστηριότητα και την οποία, στους χαιρετισμούς τουλάχιστον ενώπιον κοινού, δηλώνετε την στήριξη ως δημοτική αρχή.

Συνεπώς για όλους τους παραπάνω λόγους δεν ψηφίζουμε την τροποποίηση προϋπολογισμού για την εξεύρεση πίστωσης για το 2ο ειδικό συνεργάτη και παρακαλώ να αναγραφούν τα παραπάνω και στην απόφαση του Δ.Σ..

Β. συμφωνούμε

Γ. συμφωνούμε

Δ. συμφωνούμε

Ε. συμφωνούμε

ΣΤ. Συμφωνούμε στην παροχή οικονομικής βοήθειας. Άλλωστε συμφώνησα ως μέλος του Δ.Σ..στην επιστολή της ΤΕΔΚ που κοινοποιεί την απόφαση της στους ΟΤΑ για οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων συμπολιτών μας. Το θέμα δεν προσφέρετε για πολιτική αντιπαράθεση και η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. Σε κάθε περίπτωση να αναγραφεί στην απόφαση ότι είμαστε στη διάθεση να επανεξεταστεί από μέρους του Δ.Σ. σε επόμενη φάση εάν απαιτηθεί πρόσθετη βοήθεια.

Θέμα 3ο

Συμφωνούμε με την απόφαση του Τ.Σ. Ποντοκώμης. Είναι μία πράξη κανονιστικού τύπου και σε καμιά περίπτωση δεν έχει σχέση με την αύξηση της εκκλησιαστικής περιουσίας σε βάρος του Δήμου μας και των δημοτών.

Θέμα 4ο

Προφανώς συναινούμε διότι είναι μία πράξη πάλι διακανονισμού για μια επιχείρηση του Δήμου μας που ήδη λειτουργεί και όχι για νέα παραχώρηση.

Θέμα 5ο

Συμφωνούμε. Απλά να δηλωθεί το τελικό κόστος της μελέτης.

Θέμα 6ο

Συμφωνούμε αφού εμείς με πρόταση μας στο Δ.Σ. εισηγηθήκαμε την εκτέλεση της μελέτης και τον τρόπο χρηματοδότησής της. Πιστεύουμε ότι η σημερινή απόφαση θα μπορούσε να περιληφθεί αφού ως απόφαση πάρθηκε στο Δ.Σ. της 11/7/07 και να μην είχαμε καθυστέρηση στην υπογραφή της.

Θέμα 7ο «Υποβολή προτάσεων στην προγραμματική κατανομή 35 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έργων»

Στο Δ.Σ. της 8.3.07 καταθέσαμε γραπτώς τις προτάσεις μας. Πέραν της εκπόνησης Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) το οποίο προτείναμε και εμείς και αποφασίστηκε στις 8 Μαρτίου 2007, προτάθηκαν από μέρους μας σε εκείνη τη συνεδρίαση και:

  1. Η εκπόνηση μελέτης και σχε­δίου ολοκληρωμένης παρέμβασης στον Κτενά – χαρακτηρισμός του ως παραδοσιακού οικισμού. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενέργειες διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα.
  2. Η μελέτη για κατασκευή δημοτικού ξενώνα στο Σιδερά ή Κτενά. Ο χώρος να προσδιοριστεί ανάλογα με τους διαθέσιμους χω΄ρους που ανήκουν στο Δήμο.

3. Η μελέτη για δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών στα ΔΔ Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης

4. Η μελέτη δημιουργίας λαογραφικού μουσείου Δημ. Υψηλάντη

5. Η μελέτη για επέκταση αρδευτικού δικτύου Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου

6. Η μελέτη δημιουργίας ζωνών πρασίνου γύρω από τους οικισμούς.

7. Μελέτη για τη δημιουργία ΚΑΠΗ διότι το ΚΑΠΗ δεν είναι μόνο η παροχή καφέδων αλλά και ένας χώρος συνάθροισης με πληθώρα χρήσιμων δραστηριοτήτων.

8. Μελέτες βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών:

* Ποντοκώμης – Σιδερών

* Μαυροδενδρίου – Κοίλων

* Ποντοκώμης – Μαυροδενδρίου

και η αναγνωριστική - μελέτη σκοπιμότητας για το δρόμο Μαυροδενδρίου – Κτενά.

Επίσης στην τοποθέτησή μας στις 8/3/07 διατυπώσαμε ότι για το επόμενο 35% του Θησέα πρέπει να γίνουν μελέτες για το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για να έχουμε ετοιμότητα στην απορρόφηση κονδυλίων. Προς τούτου θα παρακαλούσαμε να δοθεί αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου στους συμβούλους, όπου θεωρητικά πρέπει να αποτυπώνεται το «όραμα» του Δήμου μας.

Σε κάθε περίπτωση καμία δημοτική αρχή δεν πρέπει να ενεργεί πρόχειρα για το μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Δήμου μας.

Θέμα 8ο

Συμφωνούμε

Θέμα 9ο

Συμφωνούμε

Θέμα 10ο

Είναι θέμα των κομμάτων μεταξύ τους.

AddThis Social Bookmark Button