Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 09.10.07

Ενημέρωση για τα δρώμενα στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη...

Θέματα

-Δημοτικό Συμβούλιο 7 Οκτ 2007

-Ανακοινώσεις Αθανασόπουλου (Διευθύνοντα Συμβούλου ΔΕΗ)

-Σαρωτικές αλλαγές με τον Καποδίστρια 2

Δημοτικό Συμβούλιο 7 Οκτ 2007

Η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου:

1. Αποδοχή ποσού 30.000,00 € από κατανομή προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για προμήθεια οχήματος 4x4, τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων
2.
Τροποποίηση προϋπολογισμού στο σκέλος των εξόδων για ενίσχυση Κ.Α. 30.6041 αποδοχές εκτάκτου προσωπικού από το αποθεματικό με το ποσό των 10.000,00 €
3.
Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ στην Ποντοκώμη στο όνομα Τσαρσιταλίδου Σοφία Κωνσταντίνου.
4.
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και υπαλλήλου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.
5.
Ψήφιση πιστώσεων :
Α. Γρηγοριάδη Ιωάννη γεύμα εκλογών ποσό 152,60 € .
Β. Μελίδης Παναγιώτης γεύμα εκλογών ποσό 97,61 €.
Γ. Κουμισκερτανίδης Σάββας γεύμα εκλογών ποσό 376,05€.
Δ. Τζαλαζίδης Αναστάσιος γεύμα εκλογών ποσό 185,30 €
Ε. Ακριτίδης Δημήτριος δεξιώσεις ποσό 1395,20 €

5.
Ψήφιση πιστώσεων για ενίσχυση συλλόγων και απόρων πολιτών.
6.Κίνηση διαδικασίας εκπόνησης «Σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΑΠ) Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.

7. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης της μελέτης «Τηλεθέμανση Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» και ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης .
8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης της μελέτης «Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης»—και ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης .

Στο τρέχον Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετηθήκαμε ότι επειδή αυτές οι ημέρες αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους σε επίπεδο ενεργειακού σχεδιασμού που αφορά και την περιοχή μας, ερωτήσεις μας αναφορικά με τη λειτουργία του Δήμου μας θα τεθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης οι ερωτήσεις που καταθέσαμε εγγράφως στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 4 9 07 ας απαντηθούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 1ο

Συμφωνούμε ωστόσο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα θέσουμε θέμα σχετικά με την παράτυπη χρήση των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου μας.

Θέμα 2ο

Συμφωνούμε για τις αποδοχές του εκτάκτου προσωπικού. Ωστόσο υπάρχει μία παρατήρηση. Η διαδικασία που ακολουθείται να είναι νόμιμη.

Π.χ. θα ήθελα να σταθούμε ιδιαίτερα στη μερική απασχόληση. Η μερική απασχόληση υποτίθεται ότι ενισχύει επικουρικά τις θέσεις απασχόλησης ΑΥΣΤΗΡΑ με 4 ώρες την ημέρα (20 ώρες εβδομαδιαίως) και αυτό γιατί με το Ν. 3250/04 στο άρθρο 2 προβλέπεται για τη σύμβαση μερικής απασχόλησης: «Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες. Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο επιτρέπεται να καταρτιστεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών, τουλάχιστον, από τη λήξη της προηγούμενης. Ο χρόνος εργασίας, για κάθε συμβασιούχο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι ώρες εβδομαδιαίως.» Επί της ουσίας όταν η μερική απασχόληση υπερβαίνει τις 20 ώρες εβδομαδιαίως και γίνεται κανονική απασχόληση στερεί, κατά την άποψή μας, τη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλον εργαζόμενο με τις νόμιμες συνθήκες.

Θυμίζουμε ότι στο θεσμό του τακτικού ή εκτάκτου προσωπικού (με κανονικό ωράριο) δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα υπερωριακής απασχόλησης.

Θέμα 3ο

Συμφωνούμε.

Θέμα 4ο

Συμφωνούμε.

Θέμα 5ο

Προτείνουμε ίσο καταμερισμό του διαθέσιμου ποσού και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιδερά. Η πρόταση της πλειοψηφίας ήταν για χρηματοδότηση του Αθλητικού Συλλόγου και των Πολιτιστικών Συλλόγων Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης. Το συνολικό ποσό προς διανομή ήταν 2.000 €.

Δεν ψηφίσαμε την πρόταση της πλειοψηφίας η οποία ψηφίστηκε από όλους τους παραβρισκόμενους της πλειοψηφίας.

Θέμα 6ο

Συμφωνούμε αφού με πρόταση μας στο Δ.Σ. της 8.3.07 το καταθέσαμε γραπτώς προς ένταξη στο Θησέα.

Θέμα 7ο

Συμφωνούμε κατ’ αρχήν. Στη μελέτη πρέπει να δούμε τα θέματα που έχουν σχέση με την εξασφάλιση της παροχής και την οικονομικότητα της επένδυσης. Θα παρακαλούσαμε σε ένα επόμενο Δ.Σ. να έρθει ως τακτικό θέμα για ενημέρωσή μας. Εκφράζουμε πολλές επιφυλάξεις συνολικά για την Τηλεθέρμανση τόσο για τον παροχέα που είχε ονοματιστεί η Πτολεμαϊδα όσο και για το ίδιο το συμφέρον των δημοτών μας.

Θέμα 8ο

Συμφωνούμε αφού εμείς με πρόταση μας στο Δ.Σ. εισηγηθήκαμε τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης και τον τρόπο χρηματοδότησής της. Πιστεύουμε ότι η σημερινή απόφαση θα μπορούσε να περιληφθεί στην απόφαση που πάρθηκε στο Δ.Σ. της 11/7/07 και να μην είχαμε καθυστέρηση στην υλοποίησή της.

Τέθηκε θέμα για μελέτη σκοπιμότητας που ζητήθηκε από την Περιφέρεια πριν την έγκριση. Τοποθετηθήκαμε λέγοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα κανένας να ευτελίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου εξασκώντας έλεγχο σκοπιμότητας αλλά μόνο νομιμότητας. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να ελέγχει για την πολιτική του το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά μόνο για τη νομιμότητα των πράξεων του. Ζητήσαμε να κατατεθεί απόφαση Δ.Σ. ως διαμαρτυρία στην Περιφέρεια.

Ανακοινώσεις Αθανασόπουλου (Διευθύνοντα Συμβούλου ΔΕΗ)

Την Τρίτη ήρθε ο κ. Αθανασόπουλος στην Κοζάνη. Τοποθετήθηκε το σύνολο των φορέων σε μία συνάντηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου τα ΜΜΕ αποκλείστηκαν. Επίσης η Συντονιστική Επιτροπή του Συμφώνου Συνεργασίας συναντήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Στην παρουσίαση αναφέρθηκαν όσα το παρακάτω δημοσίευμα περιλαμβάνει:

«Κλείνει το 2010 ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και αντικαθίσταται από νέα μονάδα, λέει η ΔΕΗ

Από νέα μονάδα ισχύος 250-400 MW θα αντικατασταθεί ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας που θα κλείσει το 2010, είπε την Τρίτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, στην παρουσίαση της μελέτης για τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας στην Κοζάνη.

«Η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει η ναυαρχίδα της ενέργειας», τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος, επισημαίνοντας την ανάγκη για έναν εθνικό φορέα ενέργειας. Ακόμη, είπε πως η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας θα μειωθεί το 2016 σε 51% από 62% που είναι σήμερα, ενώ τα αποθέματα λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία επαρκούν έως το 2042.

Ο κ. Αθανασόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του Συμφώνου Συνεργασίας τοπικής κοινωνίας με τη ΔΕΗ, στην οποία αποφασίστηκε η αντικατάσταση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με νέα μονάδα, η μετεγκατάσταση Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Ωστόσο, από εκπροσώπους των τοπικών φορέων εκφράστηκε η ανησυχία για το ενδεχόμενο αποβιομηχάνισης και αύξησης της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία από τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Κοζάνης αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την έκδοση ψηφίσματος, όπου θα καταγράφονται όλες οι διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας απέναντι στη ΔΕΗ. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Ιορδάνης Ανδρεάδης, εξέφρασε την ανησυχία πως με το κλείσιμο των μονάδων θα χαθούν θέσεις εργασίας.

Εξάλλου, το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε να συμμετέχει στις συντονισμένες ενέργειες φορέων και πολιτών του νομού, προκειμένου να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για την περιοχή από την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΕΗ.»

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.in.gr 9-10-07

Σαρωτικές αλλαγές με τον Καποδίστρια 2 (Εφ. Καθημερινή)

Στόχος της επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης είναι οι δήμοι να γίνουν 400, οι νομαρχίες 16 και οι περιφέρειες έξι

Της Εφης Χατζηϊωαννιδου

Δραστικές αλλαγές στον αριθμό των δήμων, των νομαρχιών, αλλά και των περιφερειών όλης της χώρας θα συντελεστούν κατά την επικείμενη Διοικητική Μεταρύθμιση, «Καποδίστριας 2», που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, σε μια προσπάθεια η αυτοδιοίκηση να καταστεί ευέλικτη, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών. Με στόχο οι δήμοι να μην ξεπερνούν τους 400 (από 1.034), οι νομαρχίες τις 16, από τις 52 που υπάρχουν σήμερα και οι περιφέρειες να συρρικνωθούν σε έξι, θα αρχίσει η διαβούλευση αμέσως μετά τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ (14-15-16 Νοεμβρίου) και της ΕΝΑΕ (6-7-8 Δεκεμβρίου).

Το νέο διοικητικό μοντέλο στοχεύει στη δημιουργία κρίσιμων αυτοδιοικητικών μεγεθών, ικανών να αποτελέσουν δυναμικούς αναπτυξιακούς μοχλούς και αυτοδύναμες οικονομικές οντότητες, εν όψει μάλιστα και του Δ΄ ΚΠΣ, που δίνει ιδιαίτερο προβάδισμα στις Περιφέρειες.

Αν και το εγχείρημα παραμένει ακόμη αντικείμενο μελέτης, εν τούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το υπουργείο Εσωτερικών δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να αγωνιά τόσο για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του, όσο για τα ποιοτικά και οργανωτικά του δεδομένα, μιας και από αυτά θα εξαρτηθεί και θα κριθεί η επιτυχία του. Δηλαδή εάν θα καταστεί δυνατόν να ενωθούν πόλεις και νομοί με ενιαία κοινωνικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή και να ωριμάσουν τα προαπαιτούμενα για οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη.

Οπως όλα δείχνουν, η κοινωνία είναι ώριμη για τη νέα διοικητική δομή. Τα κόμματα είναι ώριμα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, προϊδέασε για τις εξελίξεις που επίκεινται. Αναμένεται, ωστόσο, να διατυπωθούν αντιρρήσεις, που αν δεν αποτυπώνουν προκατασκευασμένες πολιτικές επιλογές, το βέβαιο είναι ότι θα αναδύουν έντονο τοπικό... χρώμα, λόγω μικροπολιτικών, κομματικών και πελατειακών κινήτρων που ευδοκιμούν και επωάζονται στις αυτοδιοικητικές έριδες.

Αλλαγές στους δήμους

Μια δεκαετία έχει ήδη παρέλθει από την ισχύ του πρώτου σχεδίου «Καποδίστριας», που εφαρμόστηκε το 1998, όταν με απόφαση του τότε υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέκου Παπαδόπουλου (και μάλιστα γενναία, αφού έγινε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που υποστήριζε ότι θα τον καταργήσει) οι 6.000 δήμοι και κοινότητες της χώρας έφτασαν τους 1.033.

Δέκα χρόνια μετά, το εγχείρημα, που παρά τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του (δεν δόθηκαν τα απαιτούμενα κονδύλια για οικονομική αυτοδυναμία των νέων μονάδων ούτε και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί που θα τις έκαναν παραγωγικές και αποδοτικές) κρίνεται θετικό και δικαιώνεται. Ομως η διοικητική παθολογία μεγενθύνεται. Το αποσυγκεντρωμένο κράτος παραμένει πάγιο αίτημα. Οι απλές διορθωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον μοντέλο δεν μπορούν να αποδώσουν. Οι μεγάλοι δήμοι, με αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα και λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία είναι επιβεβλημένοι.

Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», αυτήν τη στιγμή μελετάται η σημαντική τους μείωση με στόχο να φτάσουν τους 400. Και την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζεται και το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, δήμαρχος Κοζάνης κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, συχνά υποστήριζε ότι οι δήμοι θα πρέπει να είναι 300.

Το στοίχημα όμως δεν θα κριθεί ενδεχομένως από τον τελικό αριθμό. Θα κριθεί από τα κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι συνενώσεις. Η γεωγραφία, η σύνθεση του πληθυσμού, ο βαθμός ανάπτυξης, η κοινωνική συνοχή θα είναι το ζητούμενο της νέας μονάδας που θα προκύψει. Για παράδειγμα, αν στην Αττική μοιάζει... εύκολο να συνενωθούν οι δήμοι Νέας Πεντέλης, Παλαιάς Πεντέλης, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Νέου Ψυχικού και Μελισσίων (γεωγραφικές, οικονομικές και πληθυσμιακές συγγένειες), εν τούτοις είναι ενδεχομένως λάθος, καθώς η Παλιά και Νέα Πεντέλη πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Κηπουπόλεις, με χαλαρό αστικό ιστό, ενώ οι υπόλοιποι δήμοι έχουν κλασική αστική δομή και διαφορετικά περιβαλλοντικά προβλήματα (δεν συνορεύουν με περιαστικό δάσος).

Σε πρώτη φάση, οι συνενώσεις θα είναι εκούσιες, με την παροχή οικονομικών κινήτρων. Στη συνέχεια, όμως, καθώς η Ν.Δ. θέλει να πάει στην επόμενη αυτοδοικητική αναμέτρηση με κατοχυρωμένη τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, θα προχωρήσει στην υποχρεωτική συνένωση. Να σημειωθεί ότι οι δημαρχίες δεν θα κλείσουν (ούτε θα συρρικνωθούν οι υπηρεσίες τους), απλώς θα λειτουργούν ως... υποκαταστήματα των νέων δομών, προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης.

Πάντως, από τις μέχρι τώρα βολιδοσκοπήσεις, σε περιφερειακή κλίμακα, πολλοί είναι οι δήμοι που φαίνεται να ανακουφίζονται από μια τέτοια εκδοχή. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, πολλοί δήμαρχοι που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, δηλώνουν έτοιμοι. Η ζύμωση φαίνεται να έχει αρχίσει. Ηδη στη Ρόδο, για παράδειγμα, σε τοπικές εφημερίδες (Το Βήμα της Δωδεκανήσου), εμφανίζονται κιόλας τα πρώτα πιθανά σενάρια συνενώσεων.

Οσοι γνωρίζουν τον αυτοδιοικητικό κώδικα επικοινωνίας, υποστηρίζουν, πάντως, ότι το εγχείρημα ενός νέου Καποδίστρια θα «κολλήσει», όχι μόνο σε κάποιες... κόκκινες ζώνες, αλλά και στη ματαιοδοξία πολλών τοπαρχών.

Αλλαγές στις νομαρχίες

Στις νομαρχίες οι αλλαγές θα είναι πολλαπλές και θα αφορούν όχι μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από 52 που είναι σήμερα ενδεχομένως να φτάσουν τις 16. Τα νέα σχήματα που θα προκύψουν θα έχουν τις αρμοδιότητες που έτσι και αλλιώς έχουν σήμερα οι Ν.Α., με τη διαφορά όμως ότι καθώς τα μεγέθη θα διογκωθούν, θα μπορούν να πάρουν και επιπλέον αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες, όπως άλλωστε προβλέπει το Σύνταγμα για τις τοπικές υποθέσεις. Παράλληλα, θα διαχωριστούν οι αρμοδιότητες των νέων διευρυμένων πλέον νομαρχιών, από τον Α΄’ βαθμό και κυρίως θα ενισχυθεί ο αναπτυξιακός και προγραμματικός τους ρόλος.

Η λειτουργία του νέου σχήματος θα είναι πιθανότατα κεντροβαρής. Μέχρι στιγμής φαίνεται να κερδίζει αυτή η εκδοχή, καθώς κρίνεται πως ο επικεφαλής που θα εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, μαζί με το κεντρικό του συμβούλιο και τις αντίστοιχες επιτροπές, θα αποτελούν το πολιτικό προσωπικό που θα μπορεί να παράγει έργο. Υπάρχει όμως το δίλημμα. Ο πολιτικός προϊστάμενος θα εκλέγεται μαζί με το κεντρικό συμβούλιο, κατά το πρότυπο της σημερινής υπερνομαρχίας (παθογενές και ατελέσφορο κατά γενική ομολογία) ή θα διορίζεται από τον επικεφαλής, κατά το πρότυπο της λειτουργίας των αντινομαρχών; Η διαβούλευση που ήδη έχει αρχίσει θα δώσει απαντήσεις. Ηδη στη Μεσσηνία οι εφημερίδες φιλοξενούν άρθρα και απόψεις (στη συγκεκριμένη περίπτωση του νομάρχη Μεσσηνίας και προέδρου της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρη Δράκου) για πιθανή δημιουργία δύο μεγάλων νομαρχιών στην Πελλοπόνησο, η μία εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Αργολίδας.

Στις έδρες του κάθε νομού θα παραμείνει ως έχει η υπάρχουσα υπηρεσιακή δομή, όπως και εκείνη που έχει αναπτυχθεί εντός των ορίων νομών.

Αν για τους δήμους δοθεί μία περίοδος εκούσιας συνένωσης, στις νομαρχίες τα πράγματα θα είναι πιο σκληρά! Η υποχρεωτική συνένωση ίσως είναι μονόδρομος. Οσο για το όνομα που θα έχει η νέα διευρυμένη νομαρχιακή δομή, όλα είναι πιθανά!

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100019_07/10/2007_244298

AddThis Social Bookmark Button