Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 11.09.08

Δημοτικό Συμβούλιο 10.09.2008
Μαυροδένδρι 19:00

Τακτικά Θέματα
Θέμα 1. Έγκριση διαδικασίας ψηφοφορίας για την ΕΠΙΛΟΓΗ του χώρου προτίμησης ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ οικισμού ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ.

Η τοποθέτηση μας:
«Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να γίνει στην Ποντοκώμη για να ειπωθούν οι λεπτομέρειες σε όλους. Συμφωνούμε με την απόφαση της 08.09.08 του Τ.Σ. Ποντοκώμης.
Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε κάτι σημαντικό για τον προτεινόμενο χώρο στο Μαυροδένδρι.
Είναι γνωστό ότι αξιολογήθηκε από την ΑΝΚΟ με μία από τις καλύτερες βαθμολογίες. Επίσης είναι γνωστό ότι επιμένουμε διαρκώς από το Φεβρουάριο του 2007 για ειδική πρόβλεψη για την περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου καταθέτοντας τότε γραπτώς στο Δημοτικό μας Συμβούλιο:
«Προτείνουμε για το Μαυροδένδρι την εκπόνηση πραγματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη τη σημερινή λειτουργία της ΔΕΗ και την αναμενόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος για το Μαυροδένδρι από τη διάνοιξη του ορυχείου της ΔΕΗ. Η μελέτη αυτή προτείνουμε να γίνει υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με προγραμματική σύμβαση είτε με πανεπιστήμιο του εσωτερικού είτε του εξωτερικού το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτάσεις για παρεμβάσεις - επεμβάσεις. Σε αυτήν τη μελέτη να θεωρείται δεδομένο η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης ως υπόθεση εργασίας.»
Σήμερα τονίζουμε ότι εάν δεν προκύψει από την διαδικασία επιλογής το Μαυροδένδρι την προσεχή Κυριακή, λόγω ακριβώς της αναμενόμενης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του από τη διάνοιξη του ορυχείου, στην ουσία θα έχουμε δώσει οι ίδιοι ένα «όπλο» στη ΔΕΗ όταν στο άμεσο μέλλον θα επιμένουμε για περιβαλλοντικές δράσεις, με πιθανή και τη μετεγκατάσταση του. Διότι δεν μπορεί από τη μια να προτείνεται, με υψηλή βαθμολογία, ως ένας από τους καλύτερους χώρους μετεγκατάστασης και από την άλλη να ζητούμε να προστατευθεί το Μαυροδένδρι για να μην καταντήσει «Ακρινή» μετά από 15 χρόνια. Πολύ δε περισσότερο εάν ζητήσουμε την μετεγκατάστασή του οικισμού ενώ τον έχουμε ως προτεινόμενο χώρο μετεγκατάστασης για την Ποντοκώμη. Και εδώ έχετε ευθύνη διότι έγινε αξιολόγηση με την παρούσα κατάσταση και όχι με την αναμενόμενη με δεδομένη τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης!
Εμείς έχουμε τοποθετηθεί με καθαρότητα και σαφήνεια στο [Δ.Σ. 04.02.08] για την υλοποίηση από τον Τοπικό Πόρο των άμεσων μελετών και έργων για την προστασία του Μαυροδενδρίου. Έχουμε πει επίσης ότι το θέμα δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά και νομικό – τεχνοκρατικό. Θα κουράσουμε εάν αναφερθούμε πόσες φορές γραπτώς καταθέσαμε αυτές τις απόψεις μας εδώ και ενάμιση χρόνο.
Εμείς επιμένουμε να εξαιρεθεί το Μαυροδένδρι από τη λίστα επιλογής. Δεν θα αναφέραμε για μετεγκατάσταση του Μαυροδενδρίου ενώ ταυτόχρονα θα το προτείναμε ως χώρο υποδοχής της Ποντοκώμης! Και αυτό, αναλογιζόμενοι όχι μικροπολιτικά οφέλη, αλλά την ίδια την επιβίωση του Μαυροδενδρίου και των κατοίκων του μεθαύριο. Το θέμα είναι πολύ επείγον και ζητεί να δοθεί ο λόγος και στους κατοίκους του Μαυροδενδρίου που μας ακούν.
Επίσης θα ήθελα να προτείνω, επειδή πολλά ακούγονται, να συμπεριληφθεί η περιοχή της Κρυόβρυσης στην λίστα επιλογής διότι υπήρξε ενδιαφέρον δημοτών μας εκτός αν ορίζεται από την ΑΝΚΟ ότι είναι απολύτως ακατάλληλος ο χώρος. Μάλιστα η Δήμαρχος κ. Βρυζίδου το ζήτησε η ίδια προσωπικά.
Εάν τα παραπάνω είναι θέμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης και Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης την προσεχή Παρασκευή που γίνεται λαϊκή συνέλευση (προγραμματισμένη από το Τοπικό Συμβούλιο) μπορεί να επιβεβαιωθεί η τροποποίηση του ερωτηματολογίου. Άλλωστε ο παραπάνω προβληματισμός ειπώθηκε και στην τελευταία λαϊκή συνέλευση.»
Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο κ. Αμανατίδης Γιώργος από την ΑΝΚΟ.
Αναφορικά με το Μαυροδένδρι, για το οποίο επιμείναμε στη λογική που αναλύθηκε στην τοποθέτησή μας, ο κ. Μιχαηλίδης διαφώνησε ότι πρέπει να μείνει το Μαυροδένδρι διότι επειδή δεν θα επιλεγεί τελικώς ως χώρος, θα βοηθήσει να πούμε ότι λόγω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος δεν επιλέχθηκε. Διαφωνήσαμε μαζί του.
Αναφορικά με την Κρυόβρυση υπήρξε διαφωνία από όλους τους υπολοίπους να βγει το Μαυροδένδρι και να μπει η Κρυόβρυση. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι εστάλη και έγγραφο του Δήμου Μουρικίου για να μπορεί να υπάρξει επιλογή στη θέση. Συμβιβαστικά αποφασίστηκε να υπάρχει κενή θέση στο ερωτηματολόγιο ως «Άλλη θέση» όπου ο κάθε κάτοικος θα συμπληρώσει την προτίμησή του.
Εγκρίθηκε η διαδικασία με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης (το οποίο προκαλεί ανοικτή συζήτηση την Παρασκευή 12.09.08 και ώρα 19:00) να ενσωματώνεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφίστηκαν και μία σειρά διαδικαστικών θεμάτων για την ψηφοφορία της Κυριακής 14 Σεπ 08 που θα διεξαχθεί από 9:00 έως 18:00.
Επίσης υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ για διευρυμένη τεχνική υποστήριξη του Δήμου συμπεριλαμβανομένης και της Νομικής Στήριξης.
Θέμα 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικής επιχείρησης Τ.Δ. Ποντοκώμης».
Η τοποθέτηση μας:
«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιες ενέργειες έχετε κάνει για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του αμφιθεάτρου δεδομένου ότι είναι ο χώρος στον οποίο θα γίνονται εφεξής πολλές συγκεντρώσεις - παρουσιάσεις.»
Θέμα 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. -1η συμπληρωματική σύμβαση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου Δ. Δ. Μαυροδενδρίου»
Η τοποθέτηση μας:
«Να δούμε τα έγγραφα διότι επί του Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. διότι διαφωνήσαμε [Δ.Σ. 26.05.08] με την αποξήλωση και κατασκευή νέων πεζοδρομίων για να φτιάξουμε τα ίδια στο εν λόγω έργο. Δεν το ψηφίζουμε εάν περιλαμβάνει τα πεζοδρόμια.» Τελικώς περιλάμβανε κράσπεδα και δεν το ψηφίσαμε.
Θέμα 4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη»
Η τοποθέτηση μας:
«Ζητούμε να αποσυρθεί το θέμα.
Οι λόγοι απόσυρσης έχουν κατατεθεί στο προηγούμενο Δ.Σ. 25.08.08. Θυμίζουμε επιγραμματικά:
«Σεβόμενοι κατ’ ελάχιστον την πολιτική δεοντολογία και την πολιτική ηθική που πρέπει να διακατέχει όλους όσους καλούνται να υπηρετούν κατ’ ουσίαν τα κοινά, οφείλετε στο μεσοδιάστημα να φροντίζετε μόνο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Οτιδήποτε άλλο πρέπει να είναι επείγον και απαιτείται ομοφωνία από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά οφείλουμε για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας να αναδεικνύουμε στους πολίτες και στις θεσμικές αρχές την ανάρμοστη πολιτικά αυτή συμπεριφορά.»
Είναι γνωστό ότι για το προτεινόμενο έργο έχουμε αντιδράσει και δεσμευθεί ότι θα αποσυρθεί όταν εγκατασταθούμε ως Δημοτική Αρχή και το έχετε αποφασίσει με σχετική πλειοψηφία. Οφείλετε κατά την άποψή μας να μην προχωρήσετε διότι δεν είναι επείγον.
Επιπλέον είναι σαφές ότι η αναγκαιότητα για δημιουργία επιπλέον αθλητικών εγκαταστάσεων για το Δήμο μας δεν υφίσταται. Στο προηγούμενο μάλιστα [Δ.Σ. 26.05.08] όταν διαφωνήσαμε για τις παραχωρήσεις των γηπέδων χωρίς αποφάσεις και προσφορές σε ομάδες εκτός δήμου, μιλήσατε για συντηρήσεις τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε στα ήδη υπάρχοντα (!).
Εάν δεν αποσυρθεί μας υποχρεώνετε να το καταγγείλουμε στους δημότες μας πράγμα που πιστέψτε μας δεν θέλουμε.»

Μας είπαν να κάνουμε ότι θέλουμε από καταγγελίες. Το έργο είχε προϋπολογισμό 243.000€ και αφορούσε τελικώς ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και ενός γηπέδου μπάσκετ στο Μαυροδένδρι. Σημειώνεται ότι το έργο είχε ενταχθεί στον Τοπικό Πόρο σε επεισοδιακή συνεδρίαση στο [Δ.Σ. 04.02.08] με 200.000€!
Το θέμα ψηφίστηκε από την τυπική πλειοψηφία του κ. Μιχαηλίδη και τον κ. Π. Αμανατίδη. Οι υπόλοιποι το καταψηφίσαμε.
Θέμα 5. Τρόπος εκτέλεσης «Δημοπράτηση αγρών» Δ. Δ. Ποντοκώμης –Μαυροδενδρίου , Σιδερών και Λιβερών.
Η τοποθέτηση μας:
«Εδώ θα πρέπει να δοθεί ένας συνολικός χάρτης των εκτάσεων και των προβλέψεων που υπάρχουν για διάφορες χρήσεις γης. Υπάρχουν σύμφωνες γνώμες των Τοπικών Συμβουλίων;
Σύμφωνα με το άρθρο 129 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων το Τοπικό Συμβούλιο «διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο, για το τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος»
Δηλαδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο λάβαμε λανθασμένη απόφαση αφού δεν είχαμε τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης και πρέπει και εκείνο το θέμα να σταλεί στο Τοπικό Συμβούλιο.
Μπορείτε να προχωρήσετε μόνο για το Μαυροδένδρι άμεσα το οποίο δεν έχει Τοπικό Συμβούλιο ως έδρα του Δήμου.»
Αποσύρθηκε το θέμα και το στείλανε στα Τοπικά Συμβούλια. Ψηφίσανε μόνο για τη δημοπρασία του Μαυροδενδρίου.
Θέμα 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 363,50 € για γεύμα στον Πολιτιστικό σύλλογο Αλεξανδρούπολης.
Συμφωνήσαμε. Ζητήσαμε να μας πουν τι γίνεται με την ενίσχυση των συλλόγων.
Θέμα 7. Υποβολή πρότασης στο Διαδημοτικό ΘΗΣΕΑ για την προένταξη του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων μικρής επικινδυνότητας Νομού Κοζάνης και έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.
Συμφωνήσαμε για την διευθέτηση και εξάλειψη των παράνομων χωματερών

AddThis Social Bookmark Button