Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Θέμα Δημοτικού Συμβουλίου 20.10.09 Αποχέτευσης Ποντοκώμης - Μαυροδενδρίου

Στο 1ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Μιχαηλίδης ως δημοτική αρχή πρότεινε την κατάθεση ενιαίας πρότασης για τους οικισμούς στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) ύψους 5,5 εκ ευρώ.

Εμείς διαφωνήσαμε διότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και θα απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές και το γνωρίζουν. Προτείναμε άλλη λύση: του διαχωρισμού των μελετών σε Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης και την ξεχωριστή υποβολή τους για να μην "καταδικαστεί" το Μαυροδένδρι αλλά να δούμε την ουσία. Επίσης προτάθηκε από μέρους μας η ανάληψη πρωτοβουλίας και για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης ώστε να ανακινηθεί πολιτικά το θέμα. Με την εισήγηση μας συμφώνησαν και τα στελέχη της ΑΝΚΟ κ. Γ. Αμανατίδης, κ. Ι. Γκίνης και κ. Δ. Πεκόπουλος οι οποίοι είχαν αυτήν την άποψη πριν ένα έτος για να μην υπάρχει πρόβλημα. Παρόν ήταν και ο αντινομάρχης Κοζάνης κ. Λ. Γκερεχτές. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαμε ότι δεν θα απορριφθεί το έργο της αποχέτευσης για το Μαυροδένδρι λόγω μετεγκατάστασης Ποντοκώμης. Η εισήγηση μας έγινε τελικώς αποδεκτή. Η αναλυτική τοποθέτηση μας την οποία καταθέσαμε γραπτά στα πρακτικά είναι η παρακάτω:

Στο 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας είχαμε δυνατότητα υποβολής προτάσεων για έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στο μέτρο 6.2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και συγκεκριμένα στην κατηγορία πράξης 6.2.2 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».
Η Διαχειριστική Αρχή εξέδωσε 3 προσκλήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία πράξης και συγκεκριμένα:

(1) Έναρξη υποβολής προτάσεων: 08.03.2002 Προϋπολογισμού:1.467.351,43€
(2) Έναρξη υποβολής προτάσεων: 03.02.2005 Προϋπολογισμού:2.461.233,00€
(3) Έναρξη υποβολής προτάσεων: 03.11.2005 Προϋπολογισμού:3.000.000,00€
Για την 1η πρόσκληση να δεχθούμε ότι δεν είχαμε την δυνατότητα υποβολής πρότασης λόγω ανωριμότητας. Το διάστημα που πέρασε μεταξύ της 1ης και των επόμενων προσκλήσεων ήταν 3 χρόνια, μέσα στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα ωρίμανσης των μελετών για την διεκδίκηση της χρηματοδότησης τους από το 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Για ποιόν λόγο δεν διεκδικήσαμε τουλάχιστον το 2005 την χρηματοδότηση αυτών; Και ξέρετε ποιο είναι το τραγελαφικό της υπόθεσης; Ότι προεκλογικά το 2006 λέγατε ότι είναι έτοιμη η μελέτη αποχέτευσης…
Σήμερα και δεδομένης της πρόθεσης μετεγκατάστασης του ΤΔ Ποντοκώμης γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα έχει πρόβλημα η πρόταση. Δεν θα εγκριθεί. Δυστυχώς δεν αντιληφθήκατε ότι η νομοθετική ρύθμιση που ζητούσαμε έχει αυτήν την λογική. Την διασφάλιση του ΤΔ Ποντοκώμης (ως προς τη μετεγκατάσταση) και την χωρίς πρόβλημα υλοποίηση έργων στο ΤΔ Μαυροδενδρίου.
Κάθε πρόταση είναι αυτοτελής και απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτή με άμεση αξιολόγηση. Άρα τυπικά υπάρχει πρόβλημα και το γνωρίζετε διότι η πρόταση θα απορριφθεί.
Επιπλέον τίθεται το ερώτημα της διάθεσης για επεξεργασία των λυμάτων που είναι πλέον προαπαιτούμενο για την χρηματοδότηση αυτού του είδους των παρεμβάσεων.
Από 1-9-09 η υποβολή προτάσεων. Στους περιβαλλοντικούς όρους είναι ονοματισμένα τα πάντα άρα και στον βιολογικό της ΒΙΠΕ. Το 1999 εκδόθηκαν μόνο για Μαυροδένδρι και όχι για την Ποντοκώμη. Με το στρατόπεδο τι γίνεται που έχει ισοδύναμες παραγωγές λυμάτων μάλιστα όταν είναι πλήρες έχει μεγαλύτερα φορτία από το Μαυροδένδρι; Εδώ θα έπρεπε να μπει το Υπουργείο Άμυνας ώστε να τεκμηριωνόταν καλύτερα και η σκοπιμότητα – αναγκαιότητα του έργου.
Από μέρους σας τα παραπάνω δείχνουν προχειρότητα ως Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή κοντολογής προτείνουμε κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι θα απορριφθεί. Θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο… Για να πούμε στους δημότες μας ότι το υποβάλλαμε αλλά κολλάει για «άλλους» λόγους. Και να μετακυλήσετε τις δικές σας ευθύνες (εδώ και 7 χρόνια) σε τρίτους (Περιφέρεια, ΑΝΚΟ ή Νομαρχία). Χρειάζεται συνεννόηση σε πολιτικό επίπεδο για την αποχέτευση Μαυροδενδρίου όπως και για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης που προφανώς δεν κάνατε με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας και το γνωρίζουμε όλοι εδώ μέσα.

Συνεπώς για να μην υπάρξει κώλυμα προτείνω την λήψη δύο αποφάσεων για υποβολή 2 ξεχωριστών προτάσεων: Μία για το Μαυροδένδρι ξεχωριστά η οποία θα υποβληθεί άμεσα και μία για την Ποντοκώμη που θα υποβληθεί αργότερα (1~2 μήνες) για να μην αποδυναμώσουμε αφενός μεν το βασικό αίτημα της μεταγκατάστασης της και να μην μπλοκάρουμε την αποχέτευση του Μαυροδενδρίου. Γι’ αυτό το λόγο επίσης προτείνουμε να γίνει υπόμνημα στην αρμόδια υπουργό και τον αρμόδιο υφυπουργό με κοινοποίηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τους βουλευτές του Ν. Κοζάνης με το οποίο να λέμε ότι η ενωρίτερη νομοθετική ρύθμιση για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης θα έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων χωρίς σπατάλη τους (αναφέροντας ως παράδειγμα την αποχέτευση και την τηλεθέρμανση) και ότι παρακαλούμε για τις ενέργειες τους.
Επίσης μετά την απόφαση θα προτείνουμε και λήψη άλλων αποφάσεων τις οποίες από το Σεπτέμβριο του 2008 προτείνω αλλά ποτέ δεν δέησε ο Περιφερειάρχης και η ΔΕΗ να λάβει.AddThis Social Bookmark Button