Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 13.07.07

Θέματα Δήμου

-Δημοτικό Συμβούλιο 11 Ιουλίου 07

-Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης

-Καθυστέρηση στην συγκρότηση της επιτροπής του 3ου ΕΑΠ

Διάφορα Θέματα

-ΤΕΔΚ

-Χοροί Συλλόγων

_____________________________________________________________________

Θέματα Δήμου

Δημοτικό Συμβούλιο 27 Ιουνίου 07

Στις 11-07-07 πραγματοποιήθηκε στο Μαυροδένδρι Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα (επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα θέματα 4 και 5 τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον):

ΣΑΣ ΚΑΛΩ


Σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 με θέματα:

1. Αποδοχή ποσού 4.459,44 € από χρηματοδότηση του Τ.Π.Α. για εξόφληση τελικού λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση Νότιας εισόδου Δ.Δ. Ποντοκώμης» τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων.

2. Υποβολή πρότασης στο 35 % προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για «Προμήθεια φωτεινών πινακίδων για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000,00 € .

3. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή αποζημίωσης μελών Δημοτικού συμβουλίου και δημαρχιακής επιτροπής για το Α' εξάμηνο 2007.

4. Αίτηση Εταιρείας ΑΕΝΙΟΣ ΕΠΕ για έγκριση εγκατάστασης και παραχώρησης έκτασης στο Δ.Δ. ΣΙΔΕΡΑ για Φωτοβολταικό σύστημα 4 MW.

5. Πρόταση του Α.Π, Θ. για ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης.

6. Δενδροφύτευση – αναδάσωση στο Δήμο μας

7. Ορισμός επιτροπής οριστικών διανομών


Τοποθέτηση συνδυασμού μας επί των τακτικών θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Υψηλάντη 11-07-07 (Μαυροδένδρι):

Θέμα 1ο «Αποδοχή ποσού 4.459,44 € από χρηματοδότηση του Τ.Π.Α. για εξόφληση τελικού λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση Νότιας εισόδου Δ.Δ. Ποντοκώμης» τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων»

Συμφωνούμε

Θέμα 2ο «Υποβολή πρότασης στο 35 % προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για «Προμήθεια φωτεινών πινακίδων για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000,00 €»


Συμφωνούμε. Σημειώνουμε ότι έχουμε καταθέσει γραπτώς στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου τις προτάσεις μας για το πρόγραμμα Θησέας (στις 8-3-07 και 4-4-07). Στις 8-3-07 σας θυμίζουμε ότι δεσμευτήκατε ότι για τη συνολική κατανομή ως θέμα θα ερχόταν στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα 3ο «Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή αποζημίωσης μελών Δημοτικού συμβουλίου και δημαρχιακής επιτροπής για το Α' εξάμηνο 2007»

Συμφωνούμε

Θέμα 4ο «Αίτηση Εταιρείας ΛΕΝΙΟΣ ΕΠΕ για έγκριση εγκατάστασης και παραχώρησης έκτασης στο Δ.Δ. ΣΙΔΕΡΑ για Φωτοβολταικό σύστημα 4 MW».


Το θέμα το εισηγήθηκε ο κ. Χαϊτίδης Δημήτρης (δημοτικός σύμβουλος του κ. Μιχαηλίδη) ο οποίος και ζήτησε να ψηφιστεί. Σημειώνεται ότι από την εταιρεία που υπέβαλλε το αίτημα δεν παραβρέθηκε κανείς.

Η τοποθέτηση μας η οποία κατατέθηκε γραπτώς:

«Οι επενδύσεις στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη ως γενική αρχή, είναι καλοδεχούμενες από μέρους μας διότι αυξάνουν τα έσοδα του Δήμου και δημιουργείται έμμεση ή άμεση ωφέλεια για τους δημότες.

Όμως:

 1. Κατά την άποψη μας τα Κτενά ιδιαίτερα αλλά και ο Σιδεράς – Λιβερά πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία «(Β2). Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού» σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ για το ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (2 Μαΐου 2007). Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε εάν η πρόταση για το Περιφερειακό Συμβούλιο περί ένταξης του Ασκίου Όρους – Δυτικής Εορδαίας περιλαμβάνει όχι μόνο ονομαστικά αλλά και στο χάρτη που επισυνάπτεται τους παραπάνω οικισμούς μας.
 2. Πρόθεσή μας είναι η τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση των Κτενών, Σιδερά και Λιβερών. Αυτό έχει άλλωστε τονιστεί από μέρους μας και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια. Τέτοιες επενδύσεις δεν αναβαθμίζουν ουσιαστικά την περιοχή.
 3. Επιπλέον στα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια αναφερθήκαμε και συμφωνήσαμε στην μη απόδοση άλλων δημόσιων – δημοτικών εδαφών σε ιδιώτες εάν δεν ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ.
 4. Επειδή η επένδυση θεωρείται προσοδοφόρα για το Δήμο (60.000€ εκτιμώμενα έσοδα ετησίως κατά την εταιρεία) θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εξετάσουμε να χωροθετηθεί σε χώρο που δεν θα έχει οπτική επαφή με τα αξιόλογα δημοτικά διαμερίσματα (π.χ. ανάμεσα στα βουνά μεταξύ Σιδερών, Μαυροδενδρίου, Ποντοκώμης)

Δε συμφωνούμε με την εν λόγω πρόταση και την καταψηφίζουμε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω

Ο κ. Αμανατίδης Παύλος έβαλε το θέμα να γίνει η επένδυση από το Δήμο μας ή αν είναι μεγάλο το κεφάλαιο να γίνει ως συγχρηματοδοτούμενο έργο και το καταψήφισε.

Ο κ. Αθανασιάδης Ανδρέας ρώτησε τους παραβρισκόμενους δημότες μας από το Σιδερά εάν συμφωνούν.

Ο κ. Τσεπραηλίδης Γιώργος (δημοτικός σύμβουλος του κ. Μιχαηλίδη) είπε ότι ερωτήθηκαν όλοι στα Κτενά και συμφωνούν!

Ο κ. Δεμερτζίδης Βασίλης (δημοτικός σύμβουλος του κ. Μιχαηλίδη και αντιδήμαρχος) συμφώνησε.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σιδερών κ. Τζαλαζίδης Δήμος εισηγήθηκε ότι το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραχωρηθεί (επισημάναμε στο ακροατήριο και στο Δ.Σ ότι το Τ.Σ. στα Σιδερά είναι όλα από την παράταξη του κ. Μιχαηλίδη! και ότι έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα το Τοπικό Συμβούλιο, δηλαδή εισηγείται).

Ο κ. Καρασσαβίδης Λευτέρης (Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιδερών) διαφώνησε και είπε δώστε τα στο Σύλλογο να φυτέψει τσάι αλλά όχι αυτό.

Ο κ. Αθανασιάδης ψήφισε τελικά την πρόταση αφού θεώρησε ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι από τα Σιδερά και το τοπικό συμβούλιο το θέλει.

Τους είπαμε ότι είναι ένα έγκλημα για την περιοχή που θέλουμε να την αναβαθμίσουμε (θα είναι σαν να έχουν 300 στρέμματα ηλιακούς θερμοσίφωνες!) σε έναν οικισμό που γίνεται αγώνας να γίνει πετρόκτιστος και παραδοσιακός. Μας αντέτειναν τόσα χρόνια γιατί δεν έγινε τίποτα και του απαντήσαμε ότι εμείς δεν είμαστε δημοτικοί αρχή αλλά άλλοι.

Θέμα 5ο «Πρόταση του Α.Π, Θ. για ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης.»


Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε να το δούμε το θέμα με τη Νομαρχία η οποία προγραμματίζει να το υλοποιήσει για όλη τη λεκάνη και ότι δεν γνωρίζει απολύτως το θέμα. Του απαντήθηκε από τους κ. Αθανασιάδη Ανδρέα και Μιχαηλίδη Χρήστο ότι κλήθηκε στη συνάντηση αλλά δεν ήρθε.

Ο κ. Αθανασιάδης Ανδρέας ζήτησε να μπορούμε να έχουμε στοιχεία ως Δήμος διότι μπορεί να μείνουμε μόνοι μας στον αγώνα μας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και επέμεινε η μελέτη να γίνει άμεσα.

Ο κ. Αμανατίδης ζήτησε να το δούμε το θέμα αν είναι και με τη Νομαρχία για να μη χάσουμε πιθανόν συμμάχους χωρίς να είναι αρνητικός.

Η τοποθέτησή μας η οποία ζητήσαμε να γραφεί στα πρακτικά:

«Συμφωνούμε διότι:

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Φεβρουαρίου για τη ΔΕΗ ΑΕ, εισηγηθήκαμε με μία πληθώρα προτάσεων να έχουμε τα ισχυρά εργαλεία ως Δήμος που θα τεκμηριώνουν τα αιτήματά μας και την πορεία μας εν γένει σε σχέση με τη ΔΕΗ ΑΕ.

Παρακολουθήσαμε τον καθηγητή κ. Μελά αναφορικά με τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις του για τους ρύπους μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δημ. Υψηλάντη και συμμετείχαμε στο διάλογο που ακολούθησε.

Προτείνω να γίνει προγραμματική σύμβαση και να υποβληθεί στο μέτρο 2.1.α του Θησέα όπου υπάρχουν υπόλοιπα για το Δήμο εάν ο Τοπικός Πόρος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει λόγω μη λειτουργίας του άμεσα την παρούσα μελέτη. Εάν η Ν.Α. Κοζάνης θέλει να χρηματοδοτήσει τη μελέτη ή να κάνει κάτι οριζόντιο ας αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της ομάδας μελέτης.»

Μετά από έντονους διαλόγους συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει δεκτή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τις λεπτομέρειες να εξειδικευτούν από τον κ. Μιχαηλίδη ως Δήμαρχο και τον κ. Αθανασιάδη. Πρακτικά ψηφίστηκε το θέμα με την τοποθέτησή μας ως προς τον τρόπο και χρηματοδότηση να γίνεται δεκτή.


Θέμα 6ο «Δενδροφύτευση – αναδάσωση στο Δήμο μας»


Συμφωνούμε με οποιαδήποτε πολιτική αναδάσωσης στο Δήμο μας αρκεί να μην είναι αποσπασματική. Προτείνουμε μάλιστα πέραν όλων των άλλων να πάρουμε απόφαση τόσο για την αποκατάσταση των λατομείων όσο και για τη δενδροφύτευση κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας.

Τέθηκε από μέρους μας και το θέμα με τις χωματερές. Ζητήσαμε ένα γίνει συνεννόηση με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για να τοποθετούνται όλα τα σκουπίδια (και κλαδιά, κλπ). Για το θέμα της ανεξέλεγκτης απόθεσης ζητήσαμε να σταλεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο περιβαλλοντικού περιεχομένου σε κάθε σπίτι του Δήμου μας το οποίο θεωρήθηκε περιττό.

Θέμα 7ο «Ορισμός επιτροπής οριστικών διανομών»

Συμφωνούμε.

Επίσης κατατέθηκαν από μέρους μας το παρακάτω υπόμνημα στο Δημοτικό Συμβούλιο διότι υποβαθμίζεται η λειτουργία του αφού δεν απαντούνται οι ερωτήσεις που θέτουμε στο Δήμαρχο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου!

«Τα παρακάτω αφορούν τοποθέτηση μας στο ΔΣ της 12-7-07 και αφορούν τα ερωτήματα που θέσαμε γραπτώς στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια και στην πλειονότητα τους δεν απαντήθηκαν. Θυμίζουμε λοιπόν:

ΔΣ 15/1/2007

Ζητήσαμε:

 1. Γραφείο αντιπολίτευσης

απαντήσατε ότι δεν υπάρχει χώρος

 1. Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου να στέλνονται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις

Δεν επιλύθηκε

 1. Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στα οποία γίνεται αναφορά σε νομοθετήματα πλην του ΔΚΚ να επισυνάπτεται και ο νόμος ή το συγκεκριμένο άρθρο ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικά

Δεν επιλύθηκε

ΔΣ 12/2/2007

Ζητούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ποιοι εργάζονται στα νομικά μας πρόσωπα και στο Δήμο και πώς πληρώνονται; Εάν γίνανε και ποιες αλλαγές στο προσωπικό από 01-01-07;

Δεν απαντήσατε γραπτώς.

Έχουνε δοθεί αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια; Αν όχι θα δοθούν και πότε;

Δεν απαντήσατε

ΔΣ 26/02/07

Ψηφίστηκαν ομόφωνα αποφάσεις οι οποίες ποτέ δεν καθαρογράφηκαν. Γιατί;

Δεν γράψατε απόφαση!

ΔΣ 8/3/07

Ξαναζητήσαμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ποιοι εργάζονται στα νομικά μας πρόσωπα και στο Δήμο και πώς πληρώνονται; Εάν γίνανε και ποιες αλλαγές στο προσωπικό από 01-01-07;

Δεν απαντήσατε

Ξαναρωτήσαμε εάν έχουνε δοθεί αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια; Αν όχι θα δοθούν και πότε;

Δεν απαντήσατε

Ζητήσαμε να μας προσκομίσετε απομαγνητοφωνημένα αντίγραφα των πρακτικών των Δ.Σ. της 30.1.07 και της 26.2.07, διαφορετικά από τις μαγνητοφωνήσεις που κρατούνται, θέλουμε αντίγραφα. Επίσης εάν δεν προβλέπεται διαδικασία (απομαγνητοφώνησης) να την αποφασίσουμε. Το κόστος απομαγνητοφώνησης ανέρχεται σε 50~80 € ανά συνεδρίαση.

Δεν απαντήσατε

Από τον κ. Μαυροπουλίδη Χρήστο κατατέθηκαν γραπτώς:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε να διανέμεται με βεβαιώσεις που δίνονται από το δήμο , δωρεάν κάρβουνο(μπριγκέτα) από το ΛΚΔΜ

Θέλω να γνωρίζω:

α. Με ποια κριτήρια καθορίζονται οι δικαιούχοι και δίνονται οι βεβαιώσεις

β. σε ποιους δόθηκε μέχρι σήμερα βεβαίωση (ανά Δημ. διαμέρισμα)»

Δεν απαντήσατε

Τις συμβάσεις των εργαζομένων στο Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ (πλην των μόνιμων υπαλλήλων) καθώς και τι αλλαγές επήλθαν μετά την 31/12/2006.

Δεν απαντήσατε

ΔΣ 15/05/07

Ζητήσαμε επανειλημμένως να μας δοθούν τα πρακτικά και οι αποφάσεις του Δ.Σ. Επιμένουμε να μας δοθούν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και εάν δεν υπάρχουν (όπως έχει ειπωθεί από τον Πρόεδρο) τότε να δοθούν οι μαγνητοταινίες. Θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και επιμένουμε.

Δεν απαντήσατε

Ζητήσαμε να υπάρχουν σύντομες εισηγήσεις για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου που να επιδίδονται μαζί με την πρόσκληση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στην κατάθεση εισηγήσεων διότι τουλάχιστον στο Δήμο μας έχουμε αξιόλογα υπηρεσιακά στελέχη.

Ικανοποιήθηκε μερικώς

Ζητήσαμε ψήφισμα για τη ΔΕΗ

Ικανοποιήθηκε;

«Σημειώνουμε ότι έχουμε καθυστέρηση στις αποφάσεις που πήραμε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στην Ποντοκώμη στις 24 Φεβρουαρίου 2007, τι οποίες εάν τώρα τις υλοποιούσαμε θα προλαβαίναμε ακόμη περισσότερο καταστάσεις που τείνουν να διαμορφωθούν στο Νομό μας. Π.χ. η σύγκληση κοινού δημοτικού και νομαρχιακού συμβουλίου στο Δήμο μας. Αναφορικά με τις προτάσεις που ψηφίστηκαν θα θέλαμε επίσης να μας δοθούν τα αναλυτικά πρακτικά και όσα ειπώθηκαν.»

Δεν επιλύθηκε για πολλαπλή φορά

ΔΣ 8/6/07

«Ζητούμε να μας στέλνετε από εδώ και πέρα σύντομες εισηγήσεις για κάθε θέμα που συζητείται. Το ζητήσαμε και την προηγούμενη φορά (στις 15 5 07 είναι κατατιθεμένο στα πρακτικά) όπου δεν γνωρίζαμε το μέγεθος του έργου πρασίνου που φέρατε ως θέμα και καταψηφίσαμε.»

Δεσμευτήκατε

«Στη δημοτική επιχείρηση προτάθηκε και υιοθετήθηκε ομόφωνα η πρόταση για την οργάνωση κατασκηνώσεων με προγραμματική σύμβαση για τα παιδιά του Δήμου με ειδικά κριτήρια. Λυπούμαστε διότι γενικώς αναφέρατε ότι εμείς είμαστε υπαίτιοι για τη μη υλοποίηση τους διότι δε συμφωνούμε. Αν’ αυτού προτείνουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν. Παρακαλούμε για τη θέση σας.»

Αναμένουμε ενημέρωση

Ζητήσαμε αναφορικά με τη ΔΕΗ να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση (παρόντος και των υπόλοιπων Δημοτικών Συμβούλων) άμεσα το θέμα και τις κινήσεις που κάναμε και κάνουμε ως Δήμος.

Αναμένουμε ενημέρωση

Το Μάρτιο βγήκε η προκήρυξη για 2ο ειδικό συνεργάτη για το Δήμο μας με ελάχιστα προσόντα σε μία διακήρυξη στην οποία εμείς φέραμε αντιρρήσεις ως προς τη σκοπιμότητά της. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε γραπτώς στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο εάν έχει γίνει η πρόσληψη και τι κόστος επιφέρει στον προϋπολογισμό του Δήμου μας. Επίσης εάν έχουν υποβληθεί και άλλες αιτήσεις για τη θέση του ειδικού συμβούλου.

Δεν επιτρέψατε καν να γίνει συζήτηση

Ζητήσαμε αναλυτική ενημέρωση ως αντιπολίτευση για τους συνδέσμους λυμάτων και καθαριότητας στα πρώτα δημοτικά συμβούλια. Δεν έγινε καμμία ενημέρωση όπως δηλώσατε ότι θα κάνατε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζουμε ότι είχατε προτείνει να συνεχιστεί ο δωρεάν καθαρισμός των βοθρολυμάτων από τους δημότες. Είχαμε αναφορές ότι έχουν γίνει πληρωμές επ’ αυτού. Παρακαλούμε να μας δώσετε περαιτέρω εξηγήσεις και οικονομικά στοιχεία. Ζητούμε το θέμα να αναβληθεί διαφορετικά δεν το ψηφίζουμε υπό την έννοια της έλλειψης ενημέρωσης.

Δεν απαντήσατε

ΔΣ 12/6/07

Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις:

Ζητήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί το θέμα (και να μπει στα θέματα του συμβουλίου της 15η Μαιου) για τη ΔΕΗ με την εξής διατύπωση:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Δημητρίου Υψηλάντη έλαβε υπόψη του τη θετική στάση του Νομαρχιακού Συμβουλίου αναφορικά με τα αιτήματα του Δήμου μας για τη διάνοιξη του Ορυχείου «Νοτιοδυτικού Πεδίου» και την απόφαση 106298/1727/24-4-07 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την επιστροφή της απορριφθείσας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επανασύνταξή της για τη διάνοιξη του Ορυχείου «Νοτιοδυτικού Πεδίου». Επειδή με την προαναφερθείσα απόφαση του, το ΥΠΕΧΩΔΕ ζητά να λάβει η ΔΕΗ Α.Ε. υπόψη της την πρόβλεψη της μετεγκατάστασης του Δ.Δ. Ποντοκώμης, τη λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων της Ποντοκώμης και του Μαυροδενδρίου, δηλώνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη νέα μελέτη που η ΔΕΗ θα επανυποβάλλει προς έγκριση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτυπώνεται με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο η άμεση μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης και οι αναγκαίες λοιπές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για το Μαυροδένδρι.

Δεν δεχόμαστε ως Δήμος να τεθούν ζητήματα διερεύνησης της υπόθεσης ή λοιπών μελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν για να καταδείξουν πιθανόν σε χρόνο μεταγενέστερο τη μετεγκατάσταση του Δ.Δ. Ποντοκώμης.

Με την παρούσα απόφαση εκφράζουμε την ικανοποίηση μας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη θετική στάση του και στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την κοινωνική ευαισθησία που επέδειξε για ένα θέμα που αφορά την επιβίωση των κατοίκων του Δήμου μας.

Η παραπάνω απόφαση να σταλεί σε όλους του αρμόδιους φορείς, εμπλεκόμενα υπουργεία, Ν.Α. Κοζάνης, ΤΕΔΚ, ΔΕΗ ΑΕ, επιμελητήρια, λοιπούς φορείς και να σταλεί ως Δελτίο Τύπου.»

Ψηφίστηκε αλλά εστάλη η απόφαση; Αλλιώς είναι ως μη γενόμενη.

Επανήλθαμε στο θέμα που δεν επιτρέψατε να συζητηθεί δηλαδή ότι το Μάρτιο βγήκε η προκήρυξη για 2ο ειδικό συνεργάτη για το Δήμο μας με ελάχιστα προσόντα σε μία διακήρυξη στην οποία εμείς φέραμε αντιρρήσεις ως προς τη σκοπιμότητά της. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε γραπτώς στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο εάν έχει γίνει η πρόσληψη και τι κόστος επιφέρει στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οι δύο θέσεις των ειδικών συνεργατών που έχετε. Επίσης εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη θέση του ειδικού συμβούλου. Σε περίπτωση θετικής απάντησης τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εάν δεν υπάρχει τεκμηριωμένο νομικό κώλυμα.

Δεν καταλαβαίνουμε τι φοβάστε και δεν απαντάτε!

«Στη δημοτική επιχείρηση προτάθηκε και υιοθετήθηκε ομόφωνα η πρόταση για την οργάνωση κατασκηνώσεων με προγραμματική σύμβαση για τα παιδιά του Δήμου με ειδικά κριτήρια. Λυπούμαστε διότι γενικώς αναφέρατε ότι εμείς είμαστε υπαίτιοι για τη μη υλοποίηση τους διότι δε συμφωνούμε. Αν’ αυτού προτείνουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν. Παρακαλούμε για τη θέση σας.»

Αναμένουμε ενημέρωση

Διαπιστώσαμε ότι δεν αναγράφονται οι τοποθετήσεις μας στις αποφάσεις του Δ.Σ. (π.χ. για το πρόγραμμα Θησέας όπου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις στην απόφαση 37/2007 της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ.). Παρακαλούμε να μας δίνετε άμεσα τα αναλυτικά πρακτικά των συνεδριάσεων και να αναγράφονται στις αποφάσεις οι προτάσεις ή διαφωνίες των δημοτικων συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Ζητούμε να είστε λίγο τυπικοί…

ΔΣ 27/6/07

Στο προηγούμενο ΔΣ δεν πήραμε απόφαση για ενέργειες πέραν του γενικότερου προειδοποιητικού μηνύματος.

 1. Η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Η μελέτη αυτή να λάβει υπόψη της όλες τις αντίστοιχες επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για το θέμα.
 2. Προτείνουμε να κατατεθεί στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης στο μέτρο του περιβάλλοντος ως έκτακτο αίτημα (Τεχνικό Δελτίο) στην επιτροπή παρακολούθησης για χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 600.000€ με τίτλο «Μελέτες - προπαρασκευαστικές ενέργειες – νομική κάλυψη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος Ποντοκώμης – Μαυροδενδρίου».
 3. Να ζητήσουμε να εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια όργανα ελέγχου των πραγματικών ελέγχων των ρύπων. Ζητούμενο είναι η πληρέστερη online ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε (CO2, μικροσωματίδια, κλπ)..
 4. Προτείνουμε την ουσιαστική ενεργοποίηση του ΚΕΠΕ πάνω στα θέματα περιβάλλοντος με οριζόντιο σχέδιο χρηματοδότησης και συνεργασία του με ειδικούς στο θέμα, πάντοτε με σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης. Επίσης το ΚΕΠΕ να τα δει αυτά μέσα από μια προγραμματική σύμβαση όπου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Πρόταση συμβολική:

Ο Δήμος να κλείσει για 1 ημέρα, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως προειδοποίηση για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δέχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε.»

Ερωτήσεις προς το Δήμαρχο

«Επαναλαμβάνουμε ότι θέλουμε απαντήσεις γραπτώς για όλα όσα ζητήθηκαν παραπάνω άμεσα.

Επιμένουμε να μας δοθεί άμεσα η λίστα των εργαζομένων με οποιαδήποτε μορφή στο Δήμο σε όλα τα νομικά μας πρόσωπα.

Και ζητούμε να μας ενημερώσετε εάν υπάλληλοι ή μη του Δήμου μας κάνουν χρήση των μηχανημάτων του Δήμου για ιδιωτικά έργα (κήποι, επιχωματώσεις, κλπ) με εντολή σας.

Σημειώνεται ότι για την τήρηση πρακτικών στο άρθρο 92 & 2 του νέου ΔΚΚ προβλέπεται «Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.

Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και το γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.»

Επίσης στο άρθρο 100 & 3 του ΔΚΚ περί λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται: «Το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από το δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός».


Εάν δεν τιμάται το ρόλο που σήμερα έχετε και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου λυπούμαστε αλλά θα αναγκαστούμε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.»

Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης


Ο κ. Λεσπουρίδης Μύρωνας αντικαταστάθηκε από την κ. Μελίδου Βαρβάρα μετά την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους.

Νέα πρόεδρος είναι η κ. Μελίδου Βαρβάρα και νέο μέλος στο Τοπικό Συμβούλιο η κ. Αγγελίδου Βάνα.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Καθυστέρηση στην συγκρότηση της επιτροπής του 3ου ΕΑΠ

Από το www.kozani.net 12-7-07:

“Την απορία του σχετικά με τη μη συγκρότηση και σύγκληση της επιτροπής του 3ου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, εκφράζει ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη, με έγγραφό του, προς το Νομάρχη Κοζάνης.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η αδράνεια αυτή έχει σαν συνέπεια να μην έχει γίνει η κατανομή ποσών στους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν προγραμματισμό έργων και ενεργειών.

Επίσης θέτει το ερώτημα, αν η παραπάνω στάση έχει να κάνει με το ενδεχόμενο τροποποίησης της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, ενδεχόμενο που βρίσκει αντίθετο το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη.

Τέλος ζητά να γίνει άμεσα η συγκρότηση και σύγκληση της επιτροπής, προκειμένου να μην χαθούν πόροι από τους ΟΤΑ.”

Διάφορα Θέματα

- ΤΕΔΚ

Κατέθεσα στην ΤΕΔΚ πρόταση για την πιστοποίηση των Δήμων η οποία συζητήθηκε στις 12-07-07 και έγινε δεκτή και την οποία επισυνάπτω.

Επίσης κατέθεσα στην ΤΕΔΚ στις 30-4-07 πρόταση για θεματικό συνέδριο για τη ΔΕΗ η οποία έγινε δεκτή και την οποία επισυνάπτω.

- Χοροί Συλλόγων Δήμου

Στις 19 και 20 Ιουλίου ο πολιτιστικός σύλλογος Σιδερών διοργανώνει χορό στα Σιδερά

Στις 27 και 28 Ιουλίου ο πολιτιστικός σύλλογος Ποντοκώμης διοργανώνει χορό στην Ποντοκώμη στο δημοτικό σχολείο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 01.07.07

Θέματα Δήμου

* Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 27 Ιουνίου 07

Διάφορα Θέματα

* Πυρκαγιά

* Θέματα εργαζομένων Δήμων με αμφίβολο καθεστώς απασχόλησης

* Πρόεδρος Τ.Δ. Ποντοκώμης

* Χωρίς απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για το Δήμο

* Θέματα αντιπολίτευσης

Θέματα Δήμου

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο 27 Ιουνίου 07

Στις 27.06.07 πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στην Ποντοκώμη (μετά από αίτημα του κ. Αθανασιάδη) με θέμα: «Δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας – Περιβάλλον». Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρέστησαν: Ο βουλευτής κ. Βλατής, ο Νομάρχης κ. Δακής, ο πρόεδρος του Ν.Σ. Σαχουλίδης, ο πρ. Νομάρχης κ. Ανδρεάδης, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, οι διευθυντές ΛΚΔΜ, ΑΗΣ Πτολεμαϊδας και Αγίου Δημητρίου και λίγοι δημότες (γεγονός που σχολιάστηκε…)
Επί του πρακτέου:

Εμείς τοποθετηθήκαμε λέγοντας ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μία γροθιά στο θέμα της βελτίωσης του περιβάλλοντος αναφορικά με τη ΔΕΗ.
Τοποθετήθηκαν όλοι σχεδόν οι θεσμικοί τονίζοντας ότι θα γίνουν προσπάθειες. Οι διευθυντές της ΔΕΗ είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα.
Ο κ. Αμανατίδης κατέθεσε την πρόταση να γίνει μία επιτροπή σε επίπεδο περιοχής στελεχωμένη με επιστήμονες και ζήτησε να κατατεθεί σε ψηφοφορία πράγμα που αρνήθηκε ο κ. Μιχαηλίδης λέγοντας ότι αυτά θα συζητηθούν σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Αθανασιάδης τοποθετήθηκε λέγοντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει επιτέλους να αφήσει η ΔΕΗ τον κόσμο να αναπνεύσει.
Τοποθετήθηκαν και οι κ. Χρήστος Μιχαηλίδης, Σάββας Μαυροματίδης και Γιάννης Παναγιωτίδης οι οποίοι ήταν αυστηροί με το θέμα της ΔΕΗ. Μάλιστα ο κ. Χρήστος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι μόλις πριν από λίγη ώρα παρέλαβε πρόταση για μέτρηση των ρύπων ύψους 75.000€ για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη υπό μία ομάδα πανεπιστημιακών υπό τον κ. Μελά (από το Φυσικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Στην τοποθέτηση μου, εκ μέρους του συνδυασμού μας, την οποία καταθέσαμε γραπτώς στα πρακτικά του Δ.Σ., αναφέραμε ότι για το θέμα της ΔΕΗ έχουμε κινητοποιηθεί ήδη από 30 Ιανουαρίου, 12 Φεβρουαρίου, 24 Φεβρουαρίου, κλπ [αναλυτικά οι θέσεις μας στα προηγούμενα ενημερωτικά σημειώματα] και επίσης αναφέραμε:

«Ας μιλήσουμε για το παρόν… Από πού να ξεκινήσει κανείς;
ü Από την σκόνη, τέφρα, μικροσωματίδια που κάνουν τη ζωή καθημερινά αφόρητη;
ü Από την επιχειρούμενη επέκταση του ορυχείου νοτιοδυτικού πεδίου με το μικρότερο δυνατόν για τη ΔΕΗ ΑΕ κόστος;
ü Από τις αποκαταστάσεις εδαφών με το ελάχιστο δυνατό κόστος;
ü Από το ότι ο περισσότερος κόσμος έχει προβλήματα υγείας;**
Κύριοι, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας προς τη ΔΕΗ ΑΕ οριστικά. Αρχίσαμε να τη χάνουμε και προς τους πολιτειακούς παράγοντες. Ας κοιτάξει η αυτοδιοίκηση να επιβεβαιώσει το τίτλο της, και να γίνει η τελευταία αλλά ισχυρή νησίδα αντίστασης στις πρακτικές της ΔΕΗ ΑΕ που είναι ενάντιες στα αιτήματα των πολιτών. Δεν είπαμε να κλείσει η ΔΕΗ ΑΕ αλλά όχι ολόκληρη η Ελλάδα να αξιοποιεί στην περιοχή μας τον πολύτιμο φυσικό πόρο -λιγνίτη, ο οποίος δεν πρόκειται να ανανεωθεί ποτέ, και εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε άπραγοι. Είναι πολιτική απόφαση σε επίπεδο κυβέρνησης ο περιορισμός ή μη του λιγνίτη και χρήση του φυσικού αερίου στη χώρα και δεν είναι απόφαση της αυτοδιοίκησης του νομού μας. Καλά είναι να σταματήσει η συζήτηση περί της τοπικής κοινωνίας και της σύμπραξης της ή μη με το λιγνίτη, διότι το απέδειξε μισό αιώνα τώρα με τη στάση της.
Σημερινό δημοσίευμα με τίτλο «ΔΕΗ: «Μέτωπο» κατά λιγνίτη»
αναφέρει: «Σταδιακό περιορισμό του λιγνίτη στο «καλάθι» των καυσίμων που αξιοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ενέργειας θα σημάνει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η οριστικοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος, που αναμένεται τον προσεχή Οκτώβριο. Σύμφωνα με παράγοντες της επιχείρησης, που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η αξιολόγηση της συνεισφοράς του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή για το άμεσο μέλλον θα λάβει υπόψη παραμέτρους όπως, το κόστος εξόρυξης που αυξάνεται (από 3 μέρη όγκου αγόνων προς 1 μέρος λιγνίτη, το 2003, σήμερα είναι 5 προς 1), την περιορισμένη διαθεσιμότητα νέων κοιτασμάτων, την αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων αγοράς ρύπων, τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί στις τοπικές κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαΐδας, και τη συνακόλουθη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί η ικανοποίηση των αιτημάτων τους.» Θέτω τα παρακάτω ερωτήματα: Ποιος θα αναλάβει το αθροιστικό περιβαλλοντικό κόστος το οποίο δεν επιλύθηκε τα προηγούμενα χρόνια; Υπάρχει έλλειψη μνήμης και σχεδιάζουμε σαν όλα να ξεκίνησαν με το πάτημα ενός κουμπιού; Οι αντιδράσεις μας αποτυπώνονται από τους υπεύθυνους της ΔΕΗ ΑΕ σε οικονομικά μεγέθη;
* Κύριοι εάν χρειαστεί να ενσωματωθεί «πράσινος φόρος» ο οποίος πρέπει να επιβαρύνει τα τιμολόγια της ΔΕΗ ΑΕ για να υπάρχει ανεκτό περιβάλλον στην περιοχή και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπορούμε εμείς να επιδοτούμε με την υγεία μας πρώτα από όλα την ανάπτυξη όλης της Ελλάδας. Και σε καμιά περίπτωση δε θα μπούμε σε λογικές συμψηφισμού «δίνουμε θέσεις εργασίας ως ΔΕΗ ΑΕ σφυρίξτε αδιάφορα ως τοπική κοινωνία…»
* Ας καταλάβουν και τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ, συνάδελφοι και φίλοι, ότι είναι στελέχη επειδή αναπνέουν σε αυτόν τον τόπο και ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να είμαστε παρόντες σε αυτόν τον τόπο. Ας συνδράμουν με τη στάση τους, τις ενέργειες τους στη βελτίωση των πραγμάτων και όχι στην υιοθέτηση άκριτα των επιταγών των ανώτερων στελεχών των που συμπτωματικά εδρεύουν στην Αθήνα και ενεργούν σαν να είμαστε πολίτες τελευταίας κατηγορίας!
* Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμμία περίπτωση απαντήσεις του τύπου «θα το δούμε τον Οκτώβριο» και μάλιστα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο! Το θέμα είναι πολιτικό και εδώ συζητάμε πολιτικά. Να σταματήσουμε να αναγορεύονται τα στελέχη τύπου κ. Αθανασόπουλου ως οι κύριοι συνομιλητές για τα θέματα του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας των κατοίκων της περιοχή μας. Δεν είναι διαδικαστικού τύπου θέματα είναι κορυφαία θέματα στα οποία πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις.
* Μιλούν για τη φόρτιση του δικτύου αυτές τις ημέρες του καύσωνα. Ρεκόρ κατανάλωσης σε όλη τη χώρα 10.512 MW την Τρίτη 26-6-07. Κανένας πουθενά δεν αποτύπωσε ότι ο κόσμος εδώ δηλητηριάζεται προοδευτικά για να μπορεί η Ελλάδα να δροσίζεται… Και απορώ διότι πολλές φορές για θέματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία κατακλύζουμε τις εφημερίδες αλλά για αυτό το θέμα τίποτα σημαντικό δεν γράφηκε. Εάν όλα κατακτούνται μόνο μέσα από συγκρούσεις ας μας το πουν ευθέως. Εάν δούμε αναβολές και καθυστερήσεις τότε μας λένε εμμέσως ξεσηκωθείτε εάν θέλετε να επιζήσετε.
* Σας προειδοποιούμε ότι εάν δε συμμορφωθεί η ΔΕΗ ΑΕ την επόμενη φορά θα την καταγγείλουμε με οποιοδήποτε τρόπο (ένδικο ή μη). Και εδώ δεν θα έχετε να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά πολλαπλά μέτωπα αντίδρασης. Δεν πρόκειται να μπούμε σε λογικές καθυστερήσεων λόγω οποιασδήποτε αιτίας διότι δυστυχώς ο μολυσμένος αέρας δεν κάνει τις αντίστοιχες διακρίσεις. Πιθανά παιχνίδια καθυστερήσεων για να κερδίζουν χρόνο να τα ξεχάσουν ορισμένοι. Ο καθένας ας κάνει το χρέος του λίγο περισσότερο από το μετερίζι στο οποίο ορίστηκε να αγωνίζεται.
* Ερώτημα πώς είναι δυνατόν ο ρυπαίνων να μετράει τους ρύπους του με δικά του όργανα; Δηλαδή ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι ο ίδιος… Έχουμε πληθώρα παρατηρήσεων όπως π.χ. ότι η μονάδα μέτρησης του θορύβου είναι απαρχαιωμένη, δεν έχει τη δυνατότητα μέτρησης παρά μόνο στιγμιαία.
* Δεν μπορεί το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου να προσφέυγει για τη ΔΕΗ και να κερδίζει την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς εδώ ακόμη να συζητάμε… [Παραθέτω και τη μελέτη του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου συνημμένα]
* Δημιουργήθηκε το «Σύμφωνο Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ Α.Ε. με την τοπική κοινωνία» κ. Νομάρχη και μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η ουσιαστική λειτουργία του εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρει. Το ποιος όργανο μιλάει για εμάς δεν είναι το κυρίαρχο. Κυρίαρχο είναι ο διεκδικητικός, τεκμηριωμένος λόγος που ζητούμε να αρθρώνει και τα ουσιαστικά αποτελέσματα που θα επιτύχει. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και μην σας παρασύρουν ως όργανο, και εμάς ως κοινωνία, σε μία παρελκυστική τακτική αναβολής αποφάσεων και θέσεων απογοητεύοντας τους πολίτες.
* Επειδή κάποιοι πιθανόν να προστρέξουν λόγω έλλειψης επιχειρημάτων να μιλήσουν για ξύλινη γλώσσα θα σας υπενθυμίσω ότι από τον Ιανουάριο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ζητήσαμε θεματικό συνέδριο για τη ΔΕΗ ΑΕ. Προφανώς δεν εισακουστήκαμε. Πρόσφατα αποφασίστηκε ευτυχώς από την ΤΕΔΚ, μετά από γραπτή μου πρόταση, η δημιουργία ενός θεματικού συνεδρίου με τη ΔΕΗ ΑΕ το οποίο και άρχισε ήδη να διοργανώνεται. Ας το καταλάβουμε, δεν είμαστε εμείς αυτοί που τα ξέρουμε όλα με ποιους τρόπους θα τα αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε τη ΔΕΗ ΑΕ να καθίσει μαζί μας και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Δεν θέλουμε να την κλείσουμε αλλά να στηρίξουμε το μέλλον της περιοχής μας το οποίο όμως πάνω από όλα πρέπει να έχει υγιείς κατοίκους.

Πέραν της απόφασης της 15ης Μαϊου 2007, που διατυπώθηκε παραπάνω και επιμένουμε να αποσταλεί παντού, προτείνουμε:

 1. Η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Η μελέτη αυτή να λάβει υπόψη της όλες τις αντίστοιχες επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για το θέμα.

 1. Προτείνουμε να κατατεθεί στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης στο μέτρο του περιβάλλοντος ως έκτακτο αίτημα (Τεχνικό Δελτίο) στην επιτροπή παρακολούθησης για χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 600.000€ με τίτλο «Μελέτες - προπαρασκευαστικές ενέργειες – νομική κάλυψη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος Ποντοκώμης – Μαυροδενδρίου».

 1. Να ζητήσουμε να εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια όργανα ελέγχου των πραγματικών ελέγχων των ρύπων. Ζητούμενο είναι η πληρέστερη online ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε (CO2, μικροσωματίδια, κλπ)..

 1. Προτείνουμε την ουσιαστική ενεργοποίηση του ΚΕΠΕ πάνω στα θέματα περιβάλλοντος με οριζόντιο σχέδιο χρηματοδότησης και συνεργασία του με ειδικούς στο θέμα, πάντοτε με σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης. Επίσης το ΚΕΠΕ να τα δει αυτά μέσα από μια προγραμματική σύμβαση όπου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Πρόταση συμβολική:

Ο Δήμος να κλείσει για 1 ημέρα, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και ως προειδοποίηση για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δέχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε.»

Η πρόταση μας ζητήθηκε να μην μπει σε ψηφοφορία από τον κ. Μιχαηλίδη ο οποίος έκλεισε λέγοντας ότι από αύριο θα είμαστε πιο αυστηροί με τη ΔΕΗ για τα θέματα περιβάλλοντος. Δεν επιμείναμε για ψήφιση διότι όλα σχεδόν, ούτως ή άλλως, έχουν ήδη ψηφιστεί ομόφωνα στο Δ.Σ. της 24-02-07.

Πυρκαγιά

Αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο και κατέκαψε το βουνό της Ποντοκώμης και χωράφια με σιτηρά κ.ά στο Μαυροδένδρι σβήστηκε επιτυχώς με την πυροσβεστική να αναφέρει ότι πιθανόν να ξεκίνησε από τη χωματερή στην Ποντοκώμη (δίπλα στο αμφιθέατρο).

Θέματα εργαζομένων Δήμων με αμφίβολο καθεστώς απασχόλησης

Σημειώνουμε ότι δε δεχόμαστε κάλυψη αμοιβών εάν δεν έχει συμφωνήσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο για εργάτες που εργάζονται χωρίς συμβάσεις ή με παράτυπο τρόπο. Είμασταν ξεκάθαροι και στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις δαπάνες της 21η Μαϊου όπου δεχθήκαμε την κάλυψη μεροκαμάτων σε εργάτες για να μη μείνει ο Δήμος χωρίς εργάτες λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε για την πρόσληψη των νέων συμβασιούχων με οκτάμηνα.

Επειδή τώρα έχουμε ως Δήμος προσλάβει με οκτάμηνα προσωπικό δε δεχόμαστε «μαύρη» εργασία. Αυτή είναι και η απάντηση στους δημότες μας που ανησυχούν και μας ρωτούν.

Πρόεδρος Τ.Δ. Ποντοκώμης

Έχει συμληρώσει δύο μήνες η καθυστέρηση από πλευράς Δήμου της αλλαγής του κ. Λεσπουρίδη με την κ. Μελίδου για το Τ.Δ. Ποντοκώμης. Ζητήθηκε από μέρους μου να επισπέυσει τις διαδικασίες. Θυμίζω ότι ο κ. Λεσπουρίδης, τον οποίο και τιμούμε για την προσφορά του, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από πρόεδρος του Τ.Σ. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

*Χωρίς απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για το Δήμο

Δεν έχει βγει ακόμη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των δύο ψηφοδελτίων τυο συνδυασμού μας και ανάδειξη ισόπαλου με εμάς το συνδυασμό του κ. Μιχαηλίδη. Αναμένεται…

Θέματα αντιπολίτευσης

Επειδή γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων για τη λειτουργία του Δήμου και τη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής καθώς και για προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται μπορείτε να μας ειδοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορο και θα θέσουμε τα θέματα απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι ήδη αναμένονται πληθώρα απαντήσεων σε ερωτήματα μας και εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το επόμενο χρονικό διάστημα, θα αναγκαστούμε πλην των άλλων να βγούμε και σε δημόσια καταγγελία.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button