Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 18.11.07

Θέματα

 • Δημοτικό Συμβούλιο 09-11-07
 • Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ
 • *Επίσκεψη Παπαρήγα (ΚΚΕ) στην περιοχή μας
 • *Συνέδριο ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15~17 Νοεμβρίου)
 • *Τοποθέτηση - πρόταση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για την Απασχόληση
 • *Τοποθέτηση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για τον Καποδίστρια 2

 • ***Δημοτικό Συμβούλιο 09-11-07

Θέσαμε προ ημερησία διάταξης:

1. Καταθέσαμε «να βγουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για όλες τις υπεργολαβίες που ο Δήμος αναθέτει σε πρόσωπα που έχουν ή όχι τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να αναλάβουν εργασία. Το έχουμε ζητήσει και στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος προτείνουμε να απευθύνονται σε όλους τους δημότες του Δήμου μας και να τοιχοκολληθούν μόνο στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου μας χωρίς να δοθεί δημοσιότητα στα ΜΜΕ. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αποφυγή προκλήσεων των ανέργων και χαμηλόμισθων του Δήμου μας. Ενδεχομένως με την ανακοίνωση της πρόσκλησης να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μπορεί ωστόσο να καταλήξουμε και στην έλλειψη κάποιων ειδικοτήτων ή πρόθεσης εργασίας από τους δημότες μας.»

Έγινε συζήτηση και ομόφωνα αποφασίστηκε να προταθεί στη Δημαρχιακή Επιτροπή να εξειδικεύσει τις θέσεις και μετά εάν δεν υπάρχει ομοφωνία να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ζητήσαμε «να φροντίσετε να μην υπάρχει υπόνοια διάθεσης μηχανημάτων και προσωπικού του Δήμου για ιδιωτικές εργασίες για να διαφυλάξουμε το κύρος του Δήμου μας απέναντι στους δημότες.»

Έγινε συζήτηση και ειπώθηκε ότι εάν γίνονται ιδιωτικά έργα δεν είναι σε γνώση της δημοτικής αρχής. Υπήρξε σχετική ένταση στο θέμα όπου σύσσωμη η αντιπολίτευση συμφώνησε ότι πρέπει να αποφεύγονται.

3. Ζητήσαμε να εξεταστεί η παροχή προς κυριότητα και χρήση στο Δήμο και μέσω αυτού στον πολιτιστικό σύλλογο του κτιρίου της παλιάς αστυνομίας στο Τ.Δ. Ποντοκώμης.

Δεσμεύτηκαν ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ποσό 26.959,50 €

Ψηφίστηκε ομόφωνα

2. Αναμόρφωση προυπολογισμού α] Διαγραφή από τον Κ.Α. 20.7135.06 ποσού 15.000,00 € για προμήθεια κάδων απορριμμάτων , μεταφορά στο σκέλος των εξόδων και δημιουργία Κ.Α. 15.7135.010 με το ποσό των 15.000,00 € για προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς. Β] κατάργηση των Κ.Α. 15 7133 με ποσό 6.000,00 € του Κ.Α. 15 7135.05 6.000,00 € και του Κ.Α. 20.7135.07 ποσού 3.000,00 € συνολικά 15.000,00 € και μεταφορά στον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων στον Κ.Α.35.6692 με το ποσό των 15.000,00 € για προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων.

Συμφωνήσαμε εφόσον οι κωδικοί οι οποίοι διαγράφηκαν έχουν αντιστοίχιση σε μη αναγκαίες δράσεις – έργα του Δήμο

3. Ψήφιση πιστώσεων.

Συμφωνήσαμε. Αφορούσαν έξοδα εκδηλώσεων.

4. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εξόδων μετακίνησης και ημερησίας εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου στην Αθήνα .

Συμφωνήσαμε

5. Αιτήσεις τεσσάρων εταιρειών για την χορήγηση εκτάσεων σε Δ.Δ. του Δήμου για Φωτοβολταικά .

Η τοποθέτησή μας ήταν ότι «Στο Δ.Σ. στις 4.9.07 ζητήσαμε να γίνει ανάκληση της απόφασης 69/2007 του Δ.Σ. μας για «καταρχήν παραχώρηση της έκτασης» στην εταιρεία ΛΕΝΙΟΣ ΙΙ ΕΠΕ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιπλέον σας θυμίζω ότι στα Δημοτικά Συμβούλια αναφερθήκαμε και συμφωνήσαμε στην μη απόδοση άλλων δημόσιων – δημοτικών εδαφών σε ιδιώτες εάν δεν ολοκληρωθεί το ΣΧΟΟΑΠ. Συνεπώς διαφωνούμε γιατί:

 • δεν είμαστε ενημερωμένοι ως προς τις ακριβείς τοποθεσίες και
 • πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα της χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών μέσα και από το ΣΧΟΟΑΠ»

Τελικώς μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η μη παραχώρηση έκτασης σε ιδιώτες εάν πρώτα δεν εξεταστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση του ΣΧΟΑΑΠ και την απόδοση συγκεκριμένων εκτάσεων σε ιδιώτες.

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 927,29 € με ΦΠΑ για συμμετοχή του Δήμου στην επέκταση δικτύου ΦΟΠ για ηλεκτροδότηση κτίσματος Γαβριηλίδη Θεοδώρου στο Δ.Δ. Λιβερών.

Συμφωνήσαμε

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 281,08 € με ΦΠΑ για ηλεκτροδότηση ΠΙΛΑΡ στο πάρκο «ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ» στο Δ. Δ. Μαυροδενδρίου.

Συμφωνήσαμε

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 281,08 € με ΦΠΑ για ηλεκτροδότηση ΠΙΛΑΡ του έργου : κρασπεδόρειθρα οδοφωτισμός δικτύου εισόδου Δ.Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ .

Συμφωνήσαμε

9. Αύξηση Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Διαφωνήσαμε διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια οικονομίας για να μην έχουμε προβλήματα με τους κατοίκους μας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Ας μη λησμονούμε ότι ο τόπος μας πρέπει να είναι ανταγωνιστικός ως τόπος κατοικίας.

Η προτεινόμενη αύξηση ήταν 4% η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

10. Αύξηση τελών ύδρευσης

Διαφωνούμε για παρόμοιους λόγους. Πάντως το θέμα συζητήθηκε εκτενώς

.

*Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την υποβολή αιτημάτων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλισθούν άδειες ηλεκτροπαραγωγής για τις εξής πέντε (5) Μονάδες:
- Μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 800 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης.
- Μονάδα ισχύος 450 MW, με καύσιμο λιγνίτη, στον ΑΗΣ Μελίτης.
- Μονάδα ισχύος 450 MW, τεχνολογίας ρευστοποιημένης κλίνης, με καύσιμο λιγνίτη, στην περιοχή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας.
- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στο Αλιβέρι.
- Μονάδα ισχύος 700 - 800 MW, με καύσιμο λιθάνθρακα, στη Λάρυμνα.
Στα πλαίσια αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων και, μεταξύ άλλων, θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαιτούμενων εδαφών για την εξασφάλιση καυσίμου για τη Μονάδα της περιοχής Κοζάνης Πτολεμαΐδας, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα της Νομαρχίας Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

2. Ενέκρινε την υλοποίηση της στρατηγικής για εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη, η οποία προβλέπει:
- Οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες και ενέργειες για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται στη βάση του ενεργειακού σχεδιασμού του Συστήματος της Κρήτης (κατασκευή νέων Μονάδων, μετατροπή/ μεταφορά απόσυρση Μονάδων) ενόψει της εισαγωγής του φυσικού αερίου στην Κρήτη.
- Να δρομολογηθούν όλες οι σχετικές ενέργειες για την υπογραφή συμφωνίας με τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για την τροφοδότηση των Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη με φυσικό αέριο (ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη θέση Κορακιά και δημιουργία των κατάλληλων υποδομών μεταφοράς αερίου).
- Να διερευνηθούν οι εναλλακτικές δυνατότητες προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) για την κάλυψη των αναγκών των Σταθμών Παραγωγής της Επιχείρησης στην Κρήτη.
Πιο συγκεκριμένα:
- Η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατασκευάσει δύο νέες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 250MW εκάστη και θα μετεγκαταστήσει στο νέο Σταθμό Κορακιάς τρεις αεριοστροβίλους από το Σταθμό Λινοπεραμάτων.
- Οι Μονάδες του Σταθμού των Χανίων θα μετατραπούν σε Μονάδες κατάλληλες για καύση φυσικού αερίου και δύο αεριοστρόβιλοι θα μετατραπούν σε Μονάδα συνδυασμένου κύκλου.
- Ο Σταθμός των Λινοπεραμάτων θα τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι το 2014 ενώ με την ολοκλήρωση των αγωγών φυσικού αερίου στη Μονάδα του Αθερινόλακκου μέχρι το 2016 οι Μονάδες που λειτουργούν εκεί θα μετατραπούν έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου.

3. Αποφάσισε να εκπονηθούν μελέτες για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναδιάρθρωσης της εταιρείας και να συνεχισθεί η σχετική διαβούλευση με βάση τις προτάσεις της Επιχείρησης και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τις μελέτες, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

Σχετικά με τις εγκριθείσες αποφάσεις ο κ. Τάκης Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., δήλωσε:
"Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη μελλοντική πορεία της ΔΕΗ, γιατί πήραμε κρίσιμες αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και στην αισθητή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Το πρόγραμμα του παραγωγικού εκσυγχρονισμού της Επιχείρησης είναι πολύ σημαντικό γιατί θα επιτρέψει την ένταξη στο Ηπειρωτικό σύστημα Μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών στο περιβάλλον, συνολικής ισχύος περίπου 3.200 MW.
Στα οφέλη από την πραγματοποίηση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού πρέπει ιδιαίτερα να εκτιμηθεί η ουσιαστική βελτίωση που θα προκύψει για το περιβάλλον, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα αλλά και υποχρέωση της ΔΕΗ απέναντι στις Τοπικές Κοινωνίες.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι, προωθούμε την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κρήτη με την ανάπτυξη τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θέση Κορακιά και με την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων από νέες.
To παραπάνω συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων που εγκρίθηκε ποτέ, ύψους άνω των τεσσάρων δισ. ευρώ, το οποίο θα οδηγήσει σε αισθητή βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων του παραγωγικού μας δυναμικού και των οικονομικών επιδόσεων της Επιχείρησης.
Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών αποφάσεων και των πολύ σημαντικού ύψους επενδύσεων εκσυγχρονισμού θα έχουν πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, τους μετόχους, το Περιβάλλον και τους εργαζόμενους της Επιχείρησης και γενικότερα για την Ελληνική Οικονομία".

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007

Από το Γραφείο Τύπου


*Επίσκεψη Παπαρήγα (ΚΚΕ) στην περιοχή μας

Στις 15 Νοεμβρίου επισκέφθηκε η κ. Παπαρήγα την περιοχή μας και το Δήμο μας όπου ανέπτυξε τις θέσεις του ΚΚΕ για τη ΔΕΗ ΑΕ. Ομόφωνα αποφασίστηκε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η παράθεση γεύματος στην κ. Παπαρήγα και στους συνεργάτες της από το Δήμο μας.


*Συνέδριο ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15~17 Νοεμβρίου)

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) στην Κυλλήνη με κυριότερα θέμα τον «Καποδίστρια 2» και τις σχεδιαζόμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Από το Δήμο μας συμμετείχαν οι Δημήτρης Μαυροματίδης (από την ΤΕΔΚ) και Τσακιλτζίδης Γιώργος από το συνδυασμό μας.

Τέθηκαν τρεις προϋποθέσεις με ομόφωνο ψήφισμα της ΚΕΔΚΕ:

 • 1η προϋπόθεση: η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Επιβάλλεται να αποτελεί μέρος, ενός συνολικού Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • 2η προϋπόθεση: Ανεξάρτητα από την επιλογή του τρόπου συνενώσεων - των εθελοντικών με κίνητρα ή των υποχρεωτικών με συνοδευτικά μέτρα - θα πρέπει να προηγηθεί ο σχεδιασμός των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων», με κριτήρια πληθυσμιακά, πολιτισμικά, χωροταξικά και κοινωνικοοικονομικά, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών, για να αποφευχθούν συνενώσεις, που θα υπαγορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια, τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις ναρκοθέτησαν τον πρώτο «Καποδίστρια».

· 3η προϋπόθεση: Απαρέγκλιτος όρος, για την επιτυχή έκβαση ενός νέου κύματος συνενώσεων δήμων, είναι η σύνταξη και υλοποίηση ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους ΟΤΑ, το οποίο θα χρηματοδοτείται με πόρους, ανεξάρτητους από τους ΚΑΠ, θα αξιοποιεί συμπληρωματικά τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ και θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα:

Ø την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και τη φορολογική αποκέντρωση,

Ø την κατασκευή των βασικών, απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφική ενότητα,

Ø τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους,

Ø την ανάπτυξη και οργάνωση των δημοτικών λειτουργιών και ιδιαίτερα των επιτελικών,

Ø την ολοκλήρωση της εισαγωγής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους Ο.Τ.Α.,

Ø τη βελτίωση των σχέσεων των Ο.Τ.Α. με το υπόλοιπο διοικητικό σύστημα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να περιέχει ένα ολοκληρωμένο και σαφές σύστημα εγγυήσεων και κινήτρων, με εξασφαλισμένη τη σχετική χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης και σε συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει ο κάθε νέος Δήμος να χρηματοδοτηθεί από την Κυβέρνηση, για την υλοποίηση ενός Δημοτικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βασικών Υποδομών του, δηλαδή της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, του ψηφιακού Δήμου.

Έγιναν τοποθετήσεις από τους συνέδρους αναφορικά με τα θέματα του Συνεδρίου.


*Τοποθέτηση - πρόταση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για την Απασχόληση

Κυρίες και κύριοι,

Τα περί μερικής απασχόλησης και Stage δεν χρειάζεται να τονίζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση διότι, ας το ομολογήσουμε, είναι ντροπή για όλους μας. Η ευελιξία που χρειάστηκε ο ιδιωτικός τομέας για να είναι ανταγωνιστικός ας μην «ποτίσει» την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στο κείμενο εργασίας σας αναφέρεται ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διακυβέρνηση και στην αξιοποίηση του κοινωνικού ταμείου.

Εγώ θα θέσω ένα ζήτημα το οποίο θίχτηκε ακροθιγώς στο κείμενο σας προς προβληματισμό:

Τα εργαλεία για την υλοποίηση πραγματικών συμφώνων απασχόλησης και τοπικών πρωτοβουλιών των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών απέχουν πολύ από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα (ΟΑΕΔ). Δηλαδή πρακτικά δεν έχουμε εργαλεία σε θεσμικό επίπεδο ως αυτοδιοίκηση. Ο ΟΑΕΔ έχει μπλέξει σε μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία παρόλο που τα στελέχη του καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να βοηθήσουν την απασχόληση.

Σήμερα οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εάν δεν απέτυχαν, επί της ουσίας τουλάχιστον δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αλλαγή νοοτροπίας, θεσμικό πλαίσιο που αυτοαναιρείται (ξεχωριστές επιδοτήσεις μέσα από τις ΤΠΑ και αυξημένες ανταγωνιστικές από τον ίδιο των ΟΑΕΔ!), κλπ

Θα καταθέσω μία πρόταση αναφορικά με τους άξονες που προδιαγράφονται για την ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης που είναι η δημιουργία πραγματικού παρατηρητηρίου απασχόλησης. Δεν μιλάμε για μία απλή σύζευξη ανέργων και επιχειρήσεων αλλά για δυναμικό εργαλείο, web based, με δυνατότητες ανεύρεσης στοιχείων που να είναι ένα προγραμματικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση.

Προτείνω τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ όπου οι ΤΕΔΚ θα συνεισφέρουν και θα διαχειρίζονται τα ζητήματα που αναλογούν τα γεωγραφικά όρια του νομού τους και στα οποία είναι πολιτικά υπεύθυνες. Θα έχουν αυτόνομη δυνατότητα παρέμβασης μέσω μίας διαρκούς ομάδας εργασίας σε επίπεδο Νομού. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στις ΤΕΔΚ να συλλέγουν και να τροφοδοτούν με στοιχεία το σύστημα. Ταυτόχρονα η ΚΕΔΚΕ θα το τροφοδοτεί με τα αποτελέσματα αναλύσεων και μελετών σε επίπεδο χώρας.

Σε αυτό το σύστημα τα δημοτικά και κοινοτικά γραφεία ενημέρωσης για την απασχόληση, άρθρο 75 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση κατά παρόμοιο τρόπο με τα ΚΕΠ.

Δηλαδή στην ουσία θα χτίσουμε ένα σύστημα δυναμικό, το οποίο δεν θα είναι στατικό, θα τροφοδοτείται με στοιχεία και θα έχει διττό ρόλο: αφενός μεν την δυνατότητα σύζευξης εργοδοτών και ανέργων - υποαπασχολουμένων και αφετέρου ένα αξιόπιστο εργαλείο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Άρα θα διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΟΤΑ.

Σημειώνω ότι ο ομιλών είχε την τύχη να είναι συντονιστής Τοπικής Πρωτοβουλίας στο Ν. Κοζάνης όπου η ΤΕΔΚ Κοζάνης ήδη σε συνεργασία με τη Ν.Α. Κοζάνης και άλλους φορείς προχωρεί δυναμικά στη δημιουργία της παραπάνω δομής για το νομό Κοζάνης. Στη διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση εάν κρίνετε χρήσιμο. Είμαστε πια στη χρονική φάση όπου τεχνολογία και προγραμματισμός μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε σύγχρονα πρακτικά ζητήματα – προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.Τοποθέτηση Δ. Μαυροματίδη στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνη 15-11-07) για τον Καποδίστρια 2

Κυρίες και κύριοι,

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή την εισήγηση που μας δώσατε ως ΚΕΔΚΕ και στην οποία εξειδικεύετε τις προτάσεις σας για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Για να μην επαναλαμβάνομαι σημειώνω ότι στο κείμενο σας η επιδιωκόμενη αναφερόμενη «σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας των ΟΤΑ ανά ανθρωπογεωγραφική ενότητα» είναι κατουσίαν η εθελούσια συνένωση η οποία επιζητάται από όλους την τελευταία εικοσαετία. Το ερώτημα που γεννάται είναι «τα θεσμικά κριτήρια πότε θα δοθούν για τις εθελούσιες συνενώσεις;»

Σε ένα σημείο του κείμενο σας αναφέρεται ότι το 2014 θα υποδειχθεί η αναγκαστική συνένωση για τους ΟΤΑ οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο δεν θα συμφωνήσουν.

Λοιπόν κύριοι συμφωνώ με όσα λέτε αλλά βάζω ένα «αλλά». Ο ομιλών είναι δημοτικός σύμβουλος μικρού καποδιστριακού δήμου με τη μικρή εμπειρία ενός καποδιστριακού μηχανικού που συμμετείχε σε ορισμένα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ ως παρατηρητής.

Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί είναι τόσο αυτονόητος ο «Καποδίστριας 2» και μάλιστα κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι ώριμες οι κοινωνίες να τον αποδεχθούν; Οι κοινωνίες είναι ενήμερες, όχι ώριμες…

Η απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κανείς στο παραπάνω ερώτημα είναι: για την ενδυνάμωση των ΟΤΑ με την ύπαρξη αξιόπιστου μηχανισμού υποστήριξης των Δήμων. Αυτό όμως δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τη διαδημοτική στήριξη των ΟΤΑ στα επί μέρους θέματα που αναφέρονται στο κείμενο εργασίας; Τους μηχανισμούς τους έχουμε. Τη γνώση για το πώς την έχουμε και τουλάχιστον κάποιοι μπορούν να ανατρέξουν και σε προηγούμενα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ. Θα μπορούσα απλοϊκά να πω ότι όπως προβλέφθηκαν, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το ΕΣΠΑ, η δυνατότητα συγκρότησης μηχανισμών υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν να προβλεφθούν και οι όποιες δομές οριζόντιας στήριξης των ΟΤΑ. Για τα παραπάνω εάν θέλετε είμαι στη διάθεση σας όποτε απαιτηθεί. Γνώμονας πάντα θα πρέπει να είναι η ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η χρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων δομών στήριξης.

Ως παράδειγμα θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2000, ως καποδιστριακός μηχανικός, συμμετείχα σε ομάδα έργου με στελέχη της ΤΕΔΚ και της Αναπτυξιακής (ΑΝΚΟ) όπου και καταθέσαμε επεξεργασμένη πρόταση για τη διαδημοτική συνεργασία με τη δημιουργία Συνδέσμου Τεχνικής Στήριξης (Σ.ΤΕ.Σ.). Στην πρόταση εκείνη προτείναμε την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης ως φορέα πολιτικού σχεδιασμού και την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής και υλοποίησης. Στόχος τότε ήταν η δημιουργία του τεχνοκρατικού υποβάθρου που θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και ελλείψεις της ΤΥΔΚ (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης) ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις που διαμορφωνόταν με το 3ο ΚΠΣ.

Κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μου δεν μπορεί να υλοποιηθεί κανένα σύστημα σχεδιασμού που θα καταλήγει σε εφαρμόσιμο επιχειρησιακό πρόγραμμα στο οποίο δεν θα συμμετέχουν οι υφιστάμενοι ΟΤΑ και οι ΤΕΔΚ. Οι ανισότητες είναι πολύ μεγάλες. Άλλα τα χαρακτηριστικά των Δήμων με αυτάρκεια και άλλα των προβληματικών. Άλλα των επαρκώς στελεχωμένων με μία κουλτούρα εύρυθμης λειτουργίας και άλλα αυτών που από την πρώτη στιγμή λειτουργίας τους είναι με προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι πρακτικά ήδη έχουμε τη δημιουργία δημοτικής συνείδησης και κουλτούρας μετά από 10 περίπου χρόνια και τώρα πρέπει να τολμήσουμε να πειραματιστούμε για τη δημιουργία νέας δημοτικής συνείδησης ιδιαίτερα των κατοίκων των μικρών ΟΤΑ χωρίς μεγάλα αστικά κέντρα.

Ας μην ξεχνάμε ότι τον πολίτη, δημότη, κάτοικο αυτής της χώρας δεν τον ενδιαφέρει εάν μία δράση ή ένα έργο γίνει από το Δήμο, τη Νομαρχία, την Περιφέρεια ή το κράτος.

Τον ενδιαφέρει απλά να γίνει με το σωστό τρόπο, στο σωστό χρόνο, με τη μέγιστη ωφέλεια.

Ο κοινός στόχος όλων μας είναι μία σύγχρονη διοικητική δομή η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αυτοδιοίκηση α’ βαθμού. Διαφορετικά θα μπούμε σε περιπέτειες πειραματισμών που θα έχουν ως απώλεια πόρους του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πάνω από 200 ΣΧΟΟΑΠ, έχουμε σχεδιασμό ΕΣΠΑ με 5 διοικητικές περιφέρειες και ζητήματα που έχουν σχέση με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ζητήσαμε, όσοι λέμε να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό ο «Καποδίστριας 2», να σταματήσουν άμεσα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα περισσότερα από το Θησέα, λόγω της επερχόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης;

Σχεδιάζουμε με δεδομένα Καποδίστρια α’, μιλάμε για Καποδίστρια β’ και στην ουσία αυξάνουμε άγαρμπα την αβεβαιότητα του συστήματος ιδιαίτερα στους μικρούς, θα μου επιτρέψετε να πω, «υπό απορρόφηση», ΟΤΑ.

Άρα ορθή η 1η προϋπόθεση που τίθεται από την ΚΕΔΚΕ ότι καμιά αποσπασματική μεταρρύθμιση που δεν είναι ενταγμένη σε Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Άρα να εμμένουμε ότι καμιά διαφοροποίηση δεν πρέπει να τολμηθεί εάν αυτή δεν γίνει συνολικά και συγκροτημένα με αναμόρφωση ουσιαστικά του 2ου βαθμού και της αιρετής περιφερειακής διοίκησης. Ας τολμήσουμε να πούμε ως αυτοδιοίκηση και να δείξουμε το ειδικό πολιτικό μας βάρος λέγοντας στην πολιτεία: «σύμφωνοι αλλά ας ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από το 2ο βαθμό και την περιφερειακή αναδιάρθωση της χώρας μας και μετά η Τοπική Αυτοδιοίκηση παράλληλα θα ακολουθήσει».

Η λογική του κόστους οφέλους με κοινωνικές παραμέτρους πρέπει πραγματικά να υπολογισθεί όπως και ο σχεδιασμός για τα νερά που πρέπει να βασίζεται στις ορισμένες από το θεσμικό πλαίσιο (Ν.3199/03) και που συζητείται σε διπλανή αίθουσα για το Περιβάλλον με τις Λεκάνες Απορροής Ποταμού. Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και αυτοί που μπορούν να συνεισφέρουν κυρίως, για να μην τονίσω μόνο, είναι οι έχοντες την εμπειρία στα τοπικά δρώμενα της κάθε περιοχής, και γνωρίζουν καλά οι ΤΕΔΚ.

Συνεπώς προτείνω:

συγκεκριμένο πρόγραμμα με ομάδα εργασίας από κάθε ΤΕΔΚ σε συνεργασία με τεχνοκράτες από την ΚΕΔΚΕ, το οποίο σε ορισμένο χρονικό διάστημα θα καταθέσει τις προτάσεις του στα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων σε επίπεδο Νομού (γενική συνέλευση ΤΕΔΚ).

Οι αναγκαστικές συνενώσεις θα ήταν απαραίτητες εάν δεν είχαμε την εμπειρία του Καποδίστρια α’ στην πράξη. Άρα να σταματήσουμε να μιλάμε τουλάχιστον άμεσα για υποχρεωτικές συνενώσεις. Δεν μας τιμά. Ζητούμε το μαστίγιο ή τον «μεγάλο» που πρέπει να μας νουθετήσει;

Ας μην αγωνιούν κάποιοι. Εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση που αναζητούμε εναγωνίως μεταρρυθμίσεις, εμείς είμαστε αυτοδιοίκηση που χρειαζόμαστε ουσία και αυτή μόνο μέσα από διάλογο μπορεί να προέλθει με συμμετοχή όλων όσων αφορά ο «Καποδίστριας 2» και που είναι οι κάτοικοι των ΟΤΑ μας. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια, είμαστε σίγουροι ότι από πλευράς προσόντων και μηχανισμών μπορούν όλες οι Δημοτικές Αρχές μας να εξασκήσουν project management σε δήμους με πολλά δημοτικά διαμερίσματα; Πολύ φοβάμαι πως όχι…

Κυρίες και κύριοι,

για να προχωρήσουμε στον Καποδίστρια 2 θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τοπικά δημοψηφίσματα, τα οποία προφανώς οι ίδιοι οι ΟΤΑ θα προκαλέσουν, ώστε να υπάρχει ουσιαστική νομιμοποίηση. Τέλος σημειώνω ότι καμιά ομάδα εργασίας με στόχο τον κάθετο σχεδιασμό δεν πρέπει να γίνει εάν δεν είναι οι ΤΕΔΚ υπεύθυνες. Ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ σε αυτή τη φάση να περιοριστεί στο ρόλο ενός helpdesk για τις ΤΕΔΚ και τους ΟΤΑ και να φροντίσει για τη χρηματοδότηση των ΤΕΔΚ. Έχουμε πολύ δουλειά εάν θέλουμε να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και να καταστήσουμε την αυτοδιοίκηση πυλώνα ευημερίας των πολιτών μας. Και σε αυτό το εγχείρημα δεν υπάρχουν μονόδρομοι…

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 5.11.07

Θέματα

-Δημοτικό Συμβούλιο 29-10-07 για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2008

-Ομιλία Νομάρχη Κοζάνης στην ημερίδα του Σπάρτακου 3.11.07 για μετεγκατάσταση Μαυροπηγής – Ποντοκώμης και δημιουργία νέας μονάδας

-ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

-Συνέλευση ένωσης ΤΕΔΚ Δυτικής Μακεδονίας 1.11.07 για το 4ο ΚΠΣ και τοποθέτηση

-Συνέδριο ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη για «Καποδίστρια β’»

Δημοτικό Συμβούλιο 29-10-07 για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2008

Θέμα 1ο [Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2008 μπορεί να αποσταλεί με mail.]

Ζητήσαμε πριν συζητήσουμε για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2008 να απαντηθεί ποιο ποσοστό του Τ.Π. 2007 έχει υλοποιηθεί και αν είναι ικανοποιημένη η συμπολίτευση από αυτό. [ο κ. Χαϊτίδης που εισηγήθηκε εκ μέρους της παράταξης του κ. Μιχαηλίδη είπε ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο δεν γνωρίζει επακριβώς]

Σημειώσαμε ότι κατά την άποψη μας τα Τεχνικά Προγράμματα του 2008 και του 2007 είναι σχεδόν ταυτόσημα. Χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των είκοσι (20) έργων του Τ.Π. 2007 για υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού & κοινωνικής πρόνοιας εμπεριέχεται στο Τ.Π. 2008 πλην τριών (3) (με αντικατάσταση π.χ. τη συντήρηση γηπέδου καλαθοσφαίρισης ΔΔ Σιδερών) και την προσθήκη του γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με χρηματοδότηση από το ΕΛΛΑΔΑ 2004. Δηλαδή ότι αφορά χρηματοδοτήσεις που είναι από Ιδίους Πόρους στο συντριπτικό τους ποσοστό είναι ίδιες (για να μην αναφερθούμε και στις υπόλοιπες κατηγορίες του Τ.Π. και κουράσουμε). Αυτό αφορά το σύνολο σχεδόν των Τ.Π. 2007 και 2008. Για μας σημαίνει πολιτικά ότι τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίστηκαν ή δεν υλοποιήθηκαν ή δεν «έπιασαν τόπο» ή κάτι τέλος πάντων δεν κάναμε σωστά ως Δήμος.

Επισημάναμε ότι υπάρχει η ενσωμάτωση του ΣΧΟΟΑΠ με πραγματικό προϋπολογισμό και η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οποία δρομολογήθηκαν αναγκαστικά λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που έχουμε στο Δήμο μας. Επίσης για τη μελέτη τηλεθέρμανσης (277.397€) θυμίσαμε ότι ζητήσαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. την παρουσίασή της διότι έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις αφενός μεν ως προς την οικονομική ωφελιμότητά της και αφετέρου ως προς το σχεδιασμό για τον πάροχο της τηλεθέρμανσης, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.

Ακόμη παραλείφθηκε από το Τ.Π. 2008 σε σχέση με τις μελέτες που υπήρχαν στο Τ.Π. 2007 μόνο η «μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κτενών». Αυτή υλοποιήθηκε στο τρέχον έτος ή άλλαξε τίποτα στο σχεδιασμό για τα Κτενά; [Απαντήθηκε από τη συμπολίτευση ότι θα το υλοποιήσει η Νομαρχία και γι’ αυτό παραλείφθηκε]

Τονίσαμε την απογοήτευση μας διότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα δεν λάβανε υπόψη ούτε καν τις προτάσεις που καταθέσαμε για το Θησέα που δύο φορές εντός του τρέχοντος έτους έφερε η συμπολίτευση ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπου καταθέσαμε εγγράφως τις προτάσεις μας.

Άρα κατά την άποψη μας δεν υπάρχει ουσιαστική αναπτυξιακή στόχευση για την επόμενη ημέρα στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη με το Τεχνικό Πρόγραμμα το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αναμένεται να είναι λογικά και στον επόμενο προϋπολογισμό.

Ακολούθησε συζήτηση στο Δ.Σ. Σημειώσαμε ότι έχουμε 2 προκλήσεις ταυτόχρονα εντός των επομένων 2 μηνών: τον Καποδίστρια β’ και την πιθανώς ανακοινωθείσα μετεγκατάσταση Ποντοκώμης από το Νομάρχη και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ. Έτσι εμείς θα προκαλέσουμε Δημοτικό Συμβούλιο για επανασχεδιασμό όλης της πολιτικής του Δήμου μας ανάλογα με τις εξελίξεις.

Ψηφίσαμε λοιπόν το Τεχνικό Πρόγραμμα ζητώντας να ενσωματωθούν οι προτάσεις μας στο Θησέα και όσα στο προηγούμενο διάστημα καταθέσαμε ως προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν κατατεθεί εγγράφως [τα οποία έγιναν δεκτά από το συνδυασμό του κ. Μιχαηλίδη] αφού ούτως ή άλλως στην κορυφαία διαδικασία που είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου, όπου θα φανεί και το μέρος του Τεχνικού Προγράμματος που θα υλοποιηθεί, θα γίνει από μέρους μας σχετική πολιτική τοποθέτησή καθώς και η σύγκριση των ετών 2007 και 2008.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα τελικώς ψηφίστηκε ομόφωνα με τις προσθήκες των κ. Αμανατίδη και Αθανασιάδη που θα δοθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Ζητήσαμε επίσης να δοθεί αντίγραφο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Στο επόμενο Δ.Σ. θα θέσουμε ερωτήματα για τη λειτουργία του Δήμου μας που λόγω του χαρακτήρα του παρόντος Δ.Σ. δε θελήσαμε να καταθέσουμε.

Ομιλία Νομάρχη Κοζάνης στην ημερίδα του Σπάρτακου 3.11.07 για μετεγκατάσταση Μαυροπηγής – Ποντοκώμης και δημιουργία νέας μονάδας

Ο Νομάρχης Κοζάνης κ. Δακής ενημέρωσε στην ημερίδα του Σπάρτακου σχετικά με τους λιγνίτες ότι συμφωνήθηκε με τον κ. Αθανασόπουλο μεταξύ άλλων και η δημιουργία νέου ΑΗΣ 450 ΜW και οι μετεγκαταστάσεις Μαυροπηγής – Ποντοκώμης. Παρών ήταν τόσο ο κ. Αθανασόπουλος όσο και οι όλοι οι Διευθυντές της ΔΕΗ ΑΕ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης ανταποκρινόμενο στο ρόλο του και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις του “ Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ ΑΕ με την τοπική κοινωνία του Νομού Κοζάνης”, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα τεκταινόμενα στη ΔΕΗ ΑΕ που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση από την επιχείρηση της πρότασης για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης χαιρετίζει τη δέσμευση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ κατά την κοινή συνεδρίαση στις 8/10/2007 με το Σύμφωνο Συνεργασίας για:

1. Την κατασκευή νέου Λιγνιτικού Σταθμού Ισχύος 450 MW στην Πτολεμαΐδα, σε αντικατάσταση των παλαιών μονάδων του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

2. Την άμεση κατάθεση Επιχειρησιακού Σχεδίου συγκεκριμένων δράσεων που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των λιγνιτορυχείων και των σταθμών παραγωγής.

3. Τη μετεγκατάσταση των οικισμών Μαυροπηγής και Ποντοκώμης που πλήττονται βάναυσα από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ και την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων που υπάρχουν κάτω από τα δύο αυτά δημοτικά διαμερίσματα.

4. Την από κοινού παρέμβαση της Ν.Α. Κοζάνης και της ΔΕΗ ΑΕ προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του ΑΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι επηρεάζεται καθοριστικά από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ.

5. Την κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο για την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της περιοχής μας.

Ταυτόχρονα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης διεκδικεί και απαιτεί:

 • Τη μετεγκατάσταση του ΔΔ Ακρινής του Δήμου Ελλησπόντου αλλά και τη σύνταξη από τη ΔΕΗ ΑΕ ενός συνολικού σχεδίου μετεγκαταστάσεων στην περιοχή, προκειμένου να μπορεί η τοπική κοινωνία να προγραμματίσει τις δράσεις και την υλοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης της.
 • Την προστασία του υδάτινου δυναμικού του ενεργειακού κέντρου με τη δημιουργία νέων λιμνοδεξαμενών – ταμιευτήρων, με την ορθολογική αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό των λιμνών Αλιάκμονα και Ιλαρίωνα, τη δημιουργία εσωτερικών υδροδεξαμενών στα ορυχεία και την εκμετάλλευση των εσωτερικών νερών των ορυχείων.
 • Την επαναπόδοση εδαφών και την εξυγιαντική διαμόρφωση τους, με φυτική γη, για αξιοποίηση κάθε μορφής δράσης.
 • Την δέσμευση της πολιτείας για την έλευση του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή μας.
 • Την διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή.
 • Την ενίσχυση του θεσμού της εντοπιότητας και των πληττομένων με άρση του ορίου ηλικίας στις προσλήψεις
 • Την διατήρηση του δημόσιου ενιαίου και καθετοποιημένου χαρακτήρα της ΔΕΗ ΑΕ που θα διασφαλίσει τον κυρίαρχο ρόλο της επιχείρησης στην αγορά ενέργειας.
 • Τον χαρακτηρισμό του λιγνίτη ως εθνικού καυσίμου και τη διασφάλιση της ορθολογικής εκμετάλλευσης μέχρι το τέλος όλων των κοιτασμάτων.

Με το παρόν ψήφισμα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης δηλώνει την πρόθεση και την αποφασιστικότητα του να συνεχίσει το διάλογο με τη ΔΕΗ ΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς όμως να παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του Συμφώνου Συνεργασίας και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται από τα θεσμοθετημένα όργανα της.


Συνέλευση ένωσης ΤΕΔΚ Δυτικής Μακεδονίας 1.11.07 για το 4ο ΚΠΣ και τοποθέτηση

Τοποθέτηση στο συνέδριο της ένωσης ΤΕΔΚ 1-11-07 για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 4η Προγραμματική Περίοδο

Κυρίες και κύριοι,

τον Μάϊο του 2007 κατατέθηκε από μέρους μας, πρόταση για την πιστοποίηση όλων των ΟΤΑ α’ βαθμού με οριζόντιο τρόπο, θέμα που συζητήθηκε στην ΤΕΔΚ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2007 όπου υπήρξε και η σχετική ομόφωνη απόφαση. Θυμίζω σε όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα της ΤΕΔΚ ότι στην εισήγηση μας ζητήθηκε πέραν της πιστοποίησης και η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης από την ΤΕΔΚ και την ΑΝΚΟ προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού για την ωρίμανση ως προς τις διαδικασίες των προς ένταξη πράξεων στο ΕΣΠΑ (4ο ΚΠΣ) με ενδεικτική χρηματοδότηση 500.000€ από το διαδημοτικό Θησέα. Τότε θεωρήθηκε από κάποιους υπερβολικό, ωστόσο το ποσό ψηφίστηκε. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες με θέμα τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» προσπαθεί να αντιμετωπίσει, κατά την άποψή μου όχι με ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο τρόπο αυτό το έλλειμμα σχεδιασμού και προγραμματισμού, για το οποίο εμείς ήδη ως ΤΕΔΚ κινηθήκαμε έγκαιρα.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι τον Οκτώβριο του 2000, συμμετείχα σε ομάδα έργου με στελέχη της ΤΕΔΚ και της ΑΝΚΟ όπου και καταθέσαμε επεξεργασμένη πρόταση για τη διαδημοτική συνεργασία με τη δημιουργία Συνδέσμου Τεχνικής Στήριξης (Σ.ΤΕ.Σ.). Στην πρόταση εκείνη προτείναμε την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης ως φορέα πολιτικού σχεδιασμού και την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως επιχειρησιακό μηχανισμό εφαρμογής και υλοποίησης. Στόχος τότε ήταν η δημιουργία του τεχνοκρατικού υποβάθρου που θα υπερβαίνει τις αδυναμίες και ελλείψεις της ΤΥΔΚ (που πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης) ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις που διαμορφωνόταν με το 3ο ΚΠΣ.

Τα παραπάνω τα αναφέρω διότι όλοι μας λίγο πολύ είτε γνωρίζουμε είτε οφείλουμε να γνωρίζουμε την ουσία που είναι η ισότιμη προγραμματική και επιχειρησιακή συμμετοχή των ΟΤΑ της περιφέρειας μας στο ΕΣΠΑ. Οφείλουμε, λοιπόν, με τις πολιτικές μας αποφάσεις να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις προς όφελος της αυτοδιοίκησης.

Εκτίμησή μου είναι ότι με το νέο νομοσχέδιο, παρόλο που είναι πολύπλοκο, δημιουργούνται νέα εργαλεία όπως η δημιουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας (ΑΟΠ), της ΔΗΜΟΣ ΑΕ, η δυνατότητα εκχώρησης σε άλλον φορέα της υλοποίησης έργου, μεταξύ αυτών και αναπτυξιακών εταιρειών καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας από τις ΤΕΔΚ ομάδων υποστήριξης των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Καταθέτω λοιπόν τις παρακάτω προτάσεις για να πάρουμε από κοινού αποφάσεις:

 • Δημιουργία από τις ΤΕΔΚ των ομάδων εργασίας για το ΕΣΠΑ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσω των αναπτυξιακών μας εταιρειών όπου θα συμμετέχουν εκτός από στελέχη της ΤΕΔΚ και το απαραίτητο προσωπικό με διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη η ομάδα εργασίας για την πιστοποίηση των ΟΤΑ α’ βαθμού ενεργοποιείται στο Ν. Κοζάνης. Προτείνω να διευρυνθεί η ομάδα εργασίας για την υποστήριξη των ΟΤΑ α’ βαθμού όπως γίνεται με την πρόβλεψη που υπάρχει για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο άρθρο 27 του προτεινόμενου προς ψήφιση νομοσχεδίου.
 • Τον ορισμό μίας ομάδας συντονισμού των ομάδων των ΤΕΔΚ με ένα στέλεχος από κάθε ομάδα σε επίπεδο νομού, εάν θέλουμε η Ένωση ΤΕΔΚ της Περιφέρειας μας να έχει ουσιαστικό προγραμματικό λόγο και να διαγιγνώσκει άμεσα τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια μας.
 • Να υπάρξει ψήφισμα της ένωσης ΤΕΔΚ που να σταλεί στο ΥΠΟΙΟ, στα κόμματα και στους βουλευτές της περιφέρειάς μας ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων της ΤΕΔΚ από την Τεχνική Στήριξη του ΕΣΠΑ κατά προτεραιότητα και όχι να καλύπτεται μόνο από ιδίους πόρους των ΟΤΑ όπως προβλέπει το τρέχον νομοσχέδιο (που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή).
 • Επειδή το ΕΣΠΑ χρονικά συμπίπτει με το διάλογο για το νέο «Καποδίστρια β’» θα θέλαμε να μάθουμε το οριστικό σχέδιο νόμου και τις προθέσεις της πολιτείας το αργότερο στο ερχόμενο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη διαφορετικά οφείλουμε ως ΟΤΑ να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό με την υπάρχουσα διαμορφωμένη κατάσταση, διότι στο ΕΣΠΑ έχουμε καθυστέρηση κατά ένα έτος (η υλοποίησή του άρχισε το 2007) και υπάρχει ορατός κίνδυνος να χάσουμε πόρους. Το ενδεχόμενο αυτό επιτείνεται και από την εμπροσθοβαρή κατανομή των πιστώσεων του 4ου ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας κυρίως στα πρώτα χρόνια υλοποίησής του. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητες συναινέσεις για τον «Καποδίστρια β’» ιδιαίτερα από τους ΟΤΑ που έχουν προγραμματίσει έργα με βάση τα σημερινά διοικητικά τους όρια. Αναφέρω ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ, βιολογικούς καθαρισμούς, κ.ά.

Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να τρέξουμε. Να δούμε την ουσία. Να αφήσουμε προσωπικές στρατηγικές ή στρατηγικές που αφορούν στενά και μόνο τα συμφέροντα του οίκου μας. Το 3ο ΚΠΣ μας έμαθε πολλά κυρίως στην ανάπτυξη συνεργασιών. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο στοίχημα που είναι η αναβαθμισμένη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι του τόπου μας.

Μαυροματίδης Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Συνέδριο ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη για «Καποδίστρια β’»

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στο Κάστρο Κυλλήνης, 14-16 Νοεμβρίου 2007, θα γίνει η αποσαφήνιση των θέσεων της αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης για τον «Καποδίστρια β’».

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button