Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Πρόσκληση ΔΕ 2.10.09

TΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 2η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Ψήφιση πιστώσεων για εργασίες :

α] Μεταφορά πολιτών για αιμοδοσία:Κουιμτζιδης Χαράλαμπος πόσου 230,00€
β] Απολύμανση σχολικών μονάδων Δήμου:Μαίνος Ε-Μουσιος Β. Ο.Ε πόσου 678,30€
γ] Καθαρισμός κουρτινών Δημαρχείου: Μπουλούση Χρυσούλα πόσου 71,40€

Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες :

α] Προμήθεια ειδών δεξίωσης για Πολυούχο Άγιο Τ.Δ Λιβερών:Σαμαράς Χρήστος πόσου 404.06€
β] Προμήθεια ξύλων για συνεργεία Δήμου:ΑΦΟΙ ΧΡ.ΤΖΙΜΗΚΑ Ο.Ε πόσου 479,60 €
γ] Προμήθεια υλικών για αυτόματο αρδευτικό δίκτυο για πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως Τ.Δ Ποντοκώμης:Ιωαννίδης Ιωάννης ποσου1,999.20 €
δ] Προμήθεια υλικών άρδευσης για συντήρηση πάρκου Ν.Σαμαρά στο Τ.Δ Ποντοκώμης :Παυλίδη Γρήγορης πόσου 797,30 €
ε] Προμήθεια υλικών για ανακατασκευή δομημένης καλωδίωσης ΚΕΠ:Ελευθεριαδης Περικλής πόσου 587,12 € και Μουρατογλου Α.Ε πόσου 1.030,88 €
στ] Προμήθεια φίλτρων νερού για την συντήρηση ψυκτών νερού :Κοτανίδης Γεώργιος Χαράλαμπος πόσου 994,54 €
ζ] Προμήθεια ειδών καθαριότητας για δημόσια κτίρια:Παπαδοπουλου Ελένη πόσου 1.500,00€
η] Προμήθεια σφραγίδων για υπηρεσίες Δήμου:Τασιαρλής Αλέξανδρος πόσου 520,00€
θ] Προμήθεια αντλίας για σιντριβάνι πισίνας Μαυροδενδρίου:Δ.Χαραλαμπίδη πόσου 2,261,00€
ι] Προμήθεια υλικών για εξωτερικό φωτισμό σχολικής άυλης Μαυροδενδρίου : Μουράτογλου Α.Ε πόσου 952,00€
κ] Προμήθεια ειδών για φιλοξενία Ιταλών Ποδηλατών:Ακριτίδης Δημήτριος πόσου 400,00€ και Παπαδοπούλου Ελένη 76,90€
κα] Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρου Δήμου:ΔΕΜΑΚ πόσου 11.865,72€

2) Οροί διακήρυξης του έργου:Επισκευή τοιχίων κεντρικής πλατειάς Τ.Δ Λιβερών

3) Ανάθεση της μελέτης :<<Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Δ Ποντοκώμης >>

4) Οροί διακήρυξης :Δημοπράτηση κοινοχρήστων αγρών στο Τ.Δ Ποντοκώμης έκτασης 245 στρ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Θέσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη 21/9/09

Εκτός ημερησίας διάταξης
1. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 24.08.09 επαναφέραμε την πρόταση που κατατέθηκε από μέρους μας (15.01.08 ) για διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ύδρευσης των οικισμών Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη με στόχο να τεκμηριωθεί η κάλυψη του συνόλου της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. Ωστόσο δεν αναγράφηκε στην απόφαση η ανάθεση της μελέτης όπως συμφωνήσαμε.

Απαντήθηκε ότι θα ενσωματωθεί στην απόφαση η ανάθεση της μελέτης.

Τακτικά θέματα
Έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας για την πολιτική που ακολουθείται από το Δήμο μας με όλους τους τρόπους (δείτε π.χ. το Δ.Σ. 25.11.08) Είναι γνωστές οι απόψεις μας. Δεν συμφωνούμε με την εκτέλεση του έργου του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου Μαυροδενδρίου διότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του Μαυροδενδρίου και τα χρήματα πρέπει να τα σεβόμαστε. Σήμερα επιλέγεται ο νόμιμος τρόπος εκτέλεσής τους για αποφάσεις που λήφθηκαν σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Προφανώς ψηφίζουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Θυμίζουμε ότι σας ζητήσαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. [24.08.09] το σχέδιο διαχείρισης των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας.

Το σχέδιο διαχείρισης θα μας δοθεί μόλις παραληφθεί το έργο 5x5. Τους τονίσαμε ότι όταν σχεδιάζουμε γνωρίζυμεκαι την επόμενη μέρα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΣ 21.09.09

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 21ην του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέματα:

1. Τρόπος εκτέλεσης του έργου επισκευή τοιχίων κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σιδερών .
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 766,72 € για ηλεκτροδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στο Τ.Δ. Μαυροδενδρίου.
3. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γεφυροπλάστιγκας Τ.Δ. Μαυροδενδρίου.
4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου»
5. Τροποποίηση προϋπολογισμού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσό 5.000,00 € για ενίσχυση του Κ.Α. 006733 ενίσχυση απόρων πολιτών .
6. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα κόμματα την προεκλογική περίοδο για την προβολή τους.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απάντηση ΔΕΗ στο Συνήγορο του Πολίτη για καταγγελία επεισοδίου ρύπανσης

Η απάντηση της ΔΕΗ στο Σύλλογο Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου για την καταγγελία για περιβαλλοντικό επεισόδιο που έγινε την 12.06.09 δίνεται στο energeiakozani (κλικ εδώ για πλήρη ανάγνωση)

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΕ 18.09.09

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 18 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκυή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ψήφιση πιστώσεων για :
α] Απ΄ευθείας ανάθεση γεύματος σε στρατιωτικές αρχές για θέματα πυρασφάλειας στην ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ποσού 150,00 €.
β] Απ΄ευθείας ανάθεση γεύματος στο θίασο «Βαμβακίδη» για πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμου στη ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ποσού 620,00€.
γ] Προμήθεια αναμνηστικών ειδών Δήμου για εκδηλώσεις πολιτισμού από ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ποσού 520,00 €.
δ] Καθαρισμό αύλειων χώρων σχολικών μονάδων του δήμου στη ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ποσού 1.575,00€.
ε] Καθαρισμός υπαίθριων χώρων νεκροταφείων Δήμου στη ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ποσού 1.180,00€.
στ] Προμήθεια μικροφώνων για δημοτικά καταστήματα από ΨΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ποσού 830,00€.
ζ] Προμήθεια βιβλίων Τ.Α. από Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσού 190,00€.
η] Προμήθεια κουρτινών για δημοτικά καταστήματα από ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ποσού 7.299,94€.
θ] Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας από ΜΠΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ποσού 2.987,00€
ι] Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές από ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ποσού 1.634,52€.
ια] Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού από ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ποσού 1.725,61€.
ιβ] Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή βυτίου και απορριμματοφόρου από ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ποσού 1.666,00€.
ιγ] Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή βυτίου και απορριμματοφόρου από ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΙΧΑΗΛ ποσού 119,00€.
ιδ] Επισκευή βυτίου και απορριμματοφόρου από ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ποσού 654,50€.
ιε] Servis αυτοκινήτου Δημάρχου από ΚΑΤΑΚΗ Α.Ε. ποσού 315,28€.


2] Χορήγηση αδειών καταστημάτων:
α] Κομμωτηρίου στην ΤΟΠΑΛΗ ΚΑΤΙΝΑ
β] Κυλικείου στον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3] Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων:
α] ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ

4] Απ΄ευθείας ανάθεση του έργου : «Συντήρηση σχολείου Τ.Δ. Λιβερών» στον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ποσού 6.921,04€.

5] Όροι διακήρυξης του έργου «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών»

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button