Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Αίτηση αντιπολίτευσης για Δημοτικό Συμβούλιο για "Καποδίστρια 2"

Αίτηση
(προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)

Το ζήτημα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι μείζον θέμα για την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δήμο μας. Ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στις 23-24 Ιουνίου στην Αθήνα για το παραπάνω θέμα και ενόψει των αναμενομένων ενεργειών της ΤΕΔΚ Κοζάνης (διοργάνωση συνέλευσης) το Δημοτικό Συμβούλιο, οι φορείς και οι πολίτες του Δήμου μας πρέπει να ενημερωθούν και να συνδιαμορφωθεί μία ενιαία άποψη.

Ζητούμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 95 & 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σχετική εισήγηση θα διανεμηθεί από μέρους μας άμεσα με τη γνωστοποίηση του χρόνου διεξαγωγής. Συμφωνούμε λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης των πολιτών η συνεδρίαση να γίνει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο του Τ.Δ. Ποντοκώμης.

Μαυροδένδρι 24-4-08

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1.
Μαυροματίδης Δημήτριος
2.
Τσακιλτσίδης Γεώργιος
3.
Μαυροπουλίδης Χρήστος
4.
Αμανατίδης Παύλος
5.
Αθανασιάδης Ανδρέας

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 17 4 08

Θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο 17.04.08

Επιστολές μας για εισηγήσεις και παροχή στοιχείων

Αίτηση αντιπολίτευσης για Δημοτικό Συμβούλιο

Οι Νέοι Στόχοι της ΔΕΗ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για το περιβάλλον στο Ν. Κοζάνης

Δημοτικό Συμβούλιο 17.04.08

Στο Δημοτικό Συμβούλιο παραβρέθηκε ο κ. Κουκουλόπουλος Πάρις ο οποίος τόνισε ότι δεν παραβρέθηκε στην Ποντοκώμη (λόγω του πρόσφατου ατυχούς γεγονότος) και ότι εάν το Δημοτικό Συμβούλιο το επιθυμεί μπορεί να παραβρεθεί στις 30.04.08 για παρουσίαση. Έκρινε σκόπιμο αυτοπροσώπως να παραβρεθεί στο Δ.Σ. και να δηλώσει την επιθυμία του Δήμου Κοζάνης να «φιλοξενήσει» την Ποντοκώμη. Στο τέλος του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο στις 30.04.08 ώρα 19:00 στην Ποντοκώμη με θέμα την παρουσίαση της πρότασης του Δήμου Κοζάνης για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης. Η πρόταση θα περιλαμβάνει δύο σενάρια σε έκταση αυτόνομη και στη ΖΕΠ.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο παρακολούθησε και ο Δήμαρχος Βερμίου κ. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής.

Προ ημερησίας διάταξης (από μέρους μας τέθηκαν):

1. [Εισήγηση Χ. Μαυροπουλίδης] Υπάρχει ένα θέμα με τις αιτήσεις δημοτών για σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν. Πέραν των άλλων πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα άρδευσης με «μπαστούνι» στην Ποντοκώμη όπως ήδη γίνεται στο Μαυροδένδρι.

Απαντήθηκε ότι το θέμα θα αποσταλεί στο Τοπικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση θα

τοποθετήσουν ρολόγια μετά το Πάσχα.

2. [Εισήγηση Χ. Μαυροπουλίδης] Τι γίνεται με το θέμα της θέρμανσης του χώρου που φιλοξενεί το ΚΔΑΠ;

Απαντήθηκε ότι θα φροντίσουν να υπάρχει θέρμανση.

3. [Εισήγηση Γ. Τσακιλτσίδης] Παρατηρήθηκαν χαλικοστρώσεις με έναν τρόπο άναρχο κατά την άποψή μας στο Μαυροδένδρι. Θα παρακαλούσαμε να μας πείτε με ποια κριτήρια έγιναν οι αμμοχαλικοστρώσεις στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου; Από πού προμηθευτήκαμε ως Δήμος το υλικό; Διότι παρατηρήθηκε το φόρτωμα αμμοχάλικου από τις στροφές του Δήμου μας προς την Κοζάνη. Ελπίζουμε να μην υπάρχει θέμα εμπλοκής του Δήμου μας με την χρήση αμμοχάλικου από το εγκαταλειμμένο λατομείο στην τοποθεσία που έγινε η εργολαβία από τη Ν.Α. Κοζάνης για λογαριασμό μας. Εμείς σημειώνουμε ότι είμαστε προβληματισμένοι με τη συμπεριφορά σας. Επιπλέον παρατηρείται η χρήση των μηχανημάτων του Δήμου μας από δημότες που ουδεμία σχέση έχουν τουλάχιστον τυπικά με το Δήμο μας (χωρίς σύμβαση εργασίας από όσα γνωρίζουμε). Εδώ υπάρχει θέμα σοβαρό, πέραν της χρήσης μηχανημάτων του Δήμου από ή για δημότες, αυτό της ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος (δέστε το πρόσφατο εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη).

Απαντήθηκε ότι το αμμοχάλικο προέρχεται από την εκβάνθυνση του δρόμου προς Κοίλα. Όσο για τα μηχανήματα ειπώθηκε ότι συμφωνούν και δεν θα επαναληφθεί.

4. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε και να επισπεύσετε τη διαδικασία καθαρισμού – εκβάθυνσης των παρακάναλων στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου – Ποντοκώμης και καθαρισμό του Σουλού. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τους αγρότες μας ιδιαίτερα λόγω της αύξησης των καυσίμων. Παρακαλώ να σταλεί επίσημα έγγραφο με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από μέρους μας στη ΔΕΗ δεδομένου ότι λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ έχουμε πτώση του υδροφορέα και για εμάς αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ η κάλυψη των αναγκών σε άρδευση των αγροκτημάτων μας. Σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από μέρους μας.

Απαντήθηκε ότι θα αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα της εκβάνθυνσης με εργολαβία της ΔΕΗ.

5. Περί της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης.

* Γιατί δεν τέθηκε το 15ήμερο στην εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο; Επειδή πρέπει να καταλήγουμε ας προσδιοριστεί χρονικά όχι αργότερα από το τέλος του Απριλίου. Όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά οφείλουν να είναι έτοιμοι δεδομένου ότι τους στείλαμε πριν το έγγραφο και την απόφαση του Δ.Σ. της 29.02.08 όπου αναγραφόταν.

* Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ;

* Τι έγινε με τον προσδιορισμό των δημοτικών – δημοσίων εκτάσεων του αγροκτήματος Ποντοκώμης; Προχωρήσαμε σε διαδικασία; Την απόφαση την λάβαμε το Φεβρουάριο [ΔΣ 29.02.08].

Απαντήθηκε ότι θα ειδοποιήσουν τους Δήμους να απαντήσουν έως 30 Απριλίου. Η προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ δεν υπογράφηκε ακόμη αλλά θα υπογραφεί. Για τις εκτάσεις ειπώθηκε ότι υπάρχουν αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια. Ο κ. Αθανασιάδης προβληματίστηκε με το ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για την πορεία απόφασης των κατοίκων της Ποντοκώμης.

6. Τέθηκε από μέρους μας και από τον κ. Αμανατίδη κοινό ερώτημα για το πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη νεολαία στο Μαυροδένδρι και τα θέματα περιβάλλοντος όπως ζητήθηκε. Το ερώτημα συνοδεύτηκε και από επίσημο έγγραφο όλης της αντιπολίτευσης (παρατίθεται παρακάτω).

Απαντήθηκε ότι αναμένουν ειδοποίηση από τους δημότες που έκαναν την επιστολή διότι έτσι συμφωνήθηκε. Διαφωνήσαμε λέγοντας ότι απεναντίας αναμένουν τον προσδιορισμό ημερομηνίας οι δημότες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεσμεύτηκαν ότι θα γίνει. Εμείς καταθέσαμε την αίτηση ώστε να γίνει υποχρέωση και με βάση και το Νόμο.

Ο κ. Αμανατίδης έθεσε το θέμα της μη υλοποίησης αυτών που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι δεν κρατούνται ορθές διαδικασίες.

Ο κ. Αθανασιάδης έθεσε θέμα για το εάν απαντήθηκε το ερώτημα του Δήμου σχετικά με την επιχειρούμενη απαλλοτρίωση και η απάντηση ήταν αρνητική.

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Κατανομή Α΄ τριμήνου 2008 ποσού 11.075,86 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Συμφωνήσαμε

Θέμα 2ο Συγκρότηση επιτροπής Οριστικών διανομών (Ε.Ο.Δ) για τη διετία 2008-2009

Προτείναμε τον κ. Μαυροπουλίδη Χρήστο και η παράταξη του κ Μιχαηλίδη τον κ. Παναγιωτίδη Παύλο. Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία όπου μειοψήφησε η πρόταση μας με 5 ψήφους αφού ψηφίστηκε μόνο από την αντιπολίτευση.

Θέμα 3ο Α] Τροποποίηση προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων για δημιουργία Κ.Α. 2113 τακτικά έσοδα από τέλη άρδευσης έτους 2007 ποσού 5.000,00 € . Β] Τροποποίηση προϋπολογισμού γα δημιουργία πίστωσης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0331 ποσού 10.000,00 € για δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2008. Γ] Δημιουργία πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού με το ποσό των 15.000,00 € στον Κ.Α. 6272 για άρδευση..

Συμφωνήσαμε

Θέμα 4ο Ψήφιση πιστώσεων α) ποσό 3.000,00 € για το Σύνδεσμο Λυμάτων εισφορά έτους 2008. β) Ψήφιση πιστώσεων α) για δεξίωση 25 ης Μαρτίου στην Ιωαννίδου Ελένη του Ζαχαρία ποσού δαπάνης 330,00 € , γ) Για προμήθεια ειδών δεξίωσης στον Τιντζογλίδη Ηλία ποσού445,30 € δ) Για προμήθεια στεφάνων στην Τσιμεντερίδου Σοφία ποσού 510,12 € και στην Τσαρσιταλίδου Σοφία ποσού 240,00 € .

Α) Ζητήσαμε ενημέρωση πλήρη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Σύνδεσμο Λυμάτων [4.02.08] με τακτικό θέμα για το σύνδεσμο λυμάτων (πρόσληψη προσωπικού, τιμολογιακή πολιτική, έσοδα- έξοδα, προγραμματισμός) με παρόντες και τους σχετιζόμενους με το Σύνδεσμο Λυμάτων από το Δήμο μας. Επίσης ζητήσαμε ενημέρωση και για όλα τα Νομικά Πρόσωπα στα οποία ο Δήμος συμμετέχει συμπεριλαμβανομένης και της Δημοτικής Επιχείρησης μας. Δεν έγινε ποτέ η ενημέρωση εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εδώ και στο εξής έως ότου γίνει αναλυτική ενημέρωση δεν θα ψηφίζουμε τις πιστώσεις και δεν την ψηφίσαμε.

Β) Συμφωνήσαμε υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει κυκλική εναλλαγή στα κέντρα εστίασης του Δήμου μας. Πράγμα το οποίο τονίσαμε και στη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Γ),Δ) Συμφωνήσαμε

Θέμα 5ο Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης Δημοτικών εκτάσεων προς τρίτους (ΚΕΧΑΙΔΗ – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ)

Σε ερώτημα μας οι εκτάσεις δόθηκαν στην προηγούμενη δημοτική περίοδο επί Δημαρχίας κ. Μιχαηλίδη. Εμείς διατυπώσαμε τον προβληματισμό μας για το πώς δόθηκαν οι εκτάσεις σε μη δημότες μας…

Θέμα 6ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Λιβερών»

Συμφωνήσαμε

Θέμα 7ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ» ΜΙ(1403526) της εταιρείας COSMOTE- κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στο Δ.Δ. Σιδερών του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη Ν. Κοζάνης

Στο προηγούμενο Δ.Σ. [4.3.08] ζητήσαμε την γραπτή άποψη – απόφαση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου. Θυμίζω ότι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανασιάδης ζήτησε τεχνικό Σύμβουλο για θέματα ακτινοβολίας των κεραιών που τοποθετούνται πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή. Έχει γίνει τίποτα; Εάν ναι τότε συμφωνούμε αλλιώς διαφωνούμε.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τον κ. Αθανασιάδη να βάζει θέματα και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής από τις κεραίες.

Θέμα 8ο Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την COSMOTE για εκμίσθωση χώρου 500 τ.μ. στο Δ.Δ. Ποντοκώμης

Ανάλογη τοποθέτηση με το προηγούμενο θέμα.

Θέμα 9ο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2008

Συμφωνήσαμε

Θέμα 10ο Απένταξη του έργου «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Δήμου Πτολεμαίδας με τους οικισμού Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 253.755,86 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ένταξη των παρακάτω έργων:

α) Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 84.770,39 € στο 45% του ΘΗΣΕΑ

β) Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 480.000,00 € με χρηματοδότηση 452.590,93 στο 35 % του ΘΗΣΕΑ και 27.409,07 € από ιδίους πόρους.

γ) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης στο μηχάνημα πολλαπλών» προϋπολογισμού 78.000,00 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

Ζητήσαμε γραπτώς να ενημερωθούμε για την τηλεθέρμανση στο παρόν Δ.Σ. [4.2.08 και 7.10.07]. Δεν ήρθε ως τακτικό θέμα. Ζητήσαμε να μας ενημερώσετε για τον προγραμματισμό που έχετε ως Δήμος και ποτέ δεν έγινε. Πάλι μας αιφνιδιάζετε. Διαφωνούμε με την πρακτική σας. Εξετάσατε π.χ. την ένταξη του έργου του δικτύου ύδρευσης στο ΕΣΠΑ (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης); Λυπούμαστε πολύ για τον τρόπο που λειτουργείτε. Παρόλο που συμφωνούμε με την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης στο Σιδερά μας αναγκάζετε να ψηφίσουμε λευκό στο θέμα και σε όλα τα θέματα προγραμματισμού που θα εισηγείστε έως ότου στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάσετε τον προγραμματισμό σας.

Ο κ. Αμανατίδης ψήφισε το έργο μόνο ως προς το ότι είναι ύδρευση τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει προγραμματισμός και εισηγήσεις.

Εδώ τέθηκε θέμα από τον κ. Αθανασιάδη να προχωρήσει σε κάθε περίπτωση η τηλεθέρμανση και γιατί αργεί από την ΑΝΚΟ τόσο πολύ. Χρειάζεται να υλοποιηθεί άμεσα και από τον Τοπικό Πόρο λόγω μετεγκατάστασης. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ας μπει από τη νέα κατανομή του πόρου και εμείς είπαμε ας αποσύρει την παλιά κατανομή. Αυτό επιβεβαιώνει για εμάς τον πρόχειρο σχεδιασμό της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Θέμα 11ο Διαγραφή χρεών ως κακώς βεβαιωθέντων α) Εκμίσθωσης υπόστεγων Λαϊκής αγοράς Ποντοκώμης β) Μισθωμάτων Νικολαίδη Παρασκευά.

Δεν συμφωνήσαμε εφόσον αφού δεν υπήρξε εισήγηση από υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου μας. Το θέμα τονίστηκε και από τους κ. Αμανατίδη και Αθανασιάδη. Ειδικά για το (β) το θέμα ήταν γνωστό από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Πάντως σε γραπτό ερώτημα μας (παρατίθεται παρακάτω) δεν υπήρξε εισήγηση.

Επιστολές μας για εισηγήσεις και παροχή στοιχείων
Την 16.04.08 εστάλησαν τρεις επιστολές από μέρους μας στο Δήμο όπου ζητούνται στοιχεία :

Επιστολή 1η:

Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία για τα υπ. αριθμ. (πρόσκληση 2216/14-4-08):

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.875,OO€ για προμήθεια φωτεινών πινακίδων για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. από T0P VISION LTD και

23. Ανάθεση έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Ποντοκώμης & Δ.Δ. Λιβερών»

Επιστολή 2η:

Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία πόσες εργολαβίες πρασίνου και προμήθειες φυτών έχουν ανατεθεί από το Δήμο μας από 1-1-07 και ποιοι είναι οι ανάδοχοι.

Επιστολή 3η:

Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία (εισηγήσεις) για τα υπ. αριθμ. (πρόσκληση 2206/14-4-08):

10. Απένταξη του έργου «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Δήμου Πτολεμαίδας με τους οικισμού Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 253.755,86 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ένταξη των παρακάτω έργων:

α) Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 84.770,39 € στο 45% του ΘΗΣΕΑ

β) Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 480.000,00 € με χρηματοδότηση 452.590,93 στο 35 % του ΘΗΣΕΑ και 27.409,07 € από ιδίους πόρους.

γ) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης στο μηχάνημα πολλαπλών» προϋπολογισμού 78.000,00 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

11. Διαγραφή χρεών ως κακώς βεβαιωθέντων α) Εκμίσθωσης υπόστεγων Λαϊκής αγοράς Ποντοκώμης β) Μισθωμάτων Νικολαίδη Παρασκευά

Αίτηση αντιπολίτευσης για Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτηση

(προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)

Στο Δ.Σ. της 4 Μαρτίου 08 συζητήθηκε γραπτό αίτημα 27 νέων δημοτών του Μαυροδενδρίου για Λαϊκή Συνέλευση στο Μαυροδένδρι για θέματα ΔΕΗ και Περιβάλλοντος που να διοργανωθεί με μέριμνα του Δήμου και να κληθούν όλοι οι κάτοικοι του Μαυροδενδρίου. Επειδή έως σήμερα δεν έγινε το Δ.Σ. παρακαλούμε να οριστεί άμεσα δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 95&2 στο Μαυροδένδρι με κεντρικό μοναδικό θέμα αυτό που περιγράφεται στην παραπάνω αίτηση των συνδημοτών μας του Τ.Δ. Μαυροδενδρίου.

Μαυροδένδρι 17-4-08

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Μαυροματίδης Δημήτριος
 2. Τσακιλτσίδης Γεώργιος
 3. Μαυροπουλίδης Χρήστος

 1. Αμανατίδης Παύλος

 1. Αθανασιάδης Ανδρέας

Οι Νέοι Στόχοι της ΔΕΗ

Ενδιαφέρον άρθρο – ρεπορτάζ για τους νέους στόχους της ΔΕΗ ΑΕ. Κλικ στην σύνδεση…

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για το περιβάλλον στο Ν. Κοζάνης

Η αναλυτική εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αίτηση αντιπολίτευσης για Δημοτικό Συμβούλιο

Αίτηση

(προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)


Στο Δ.Σ. της 4 Μαρτίου 08 συζητήθηκε γραπτό αίτημα 27 νέων δημοτών του Μαυροδενδρίου για Λαϊκή Συνέλευση στο Μαυροδένδρι για θέματα ΔΕΗ και Περιβάλλοντος που να διοργανωθεί με μέριμνα του Δήμου και να κληθούν όλοι οι κάτοικοι του Μαυροδενδρίου. Επειδή έως σήμερα δεν έγινε το Δ.Σ. παρακαλούμε να οριστεί άμεσα δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 95&2 στο Μαυροδένδρι με κεντρικό μοναδικό θέμα αυτό που περιγράφεται στην παραπάνω αίτηση των συνδημοτών μας του Τ.Δ. Μαυροδενδρίου.

Μαυροδένδρι 17-4-08

Οι αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Μαυροματίδης Δημήτριος
Τσακιλτσίδης Γεώργιος
Μαυροπουλίδης Χρήστος
Αμανατίδης Παύλος
Αθανασιάδης Ανδρέας
κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Θέματα Δημαρχιακής Επιτροπής 18.04.08

Θέματα Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου:

1] Απ'ευθείας ανάθεση εργασίας «Τοπογραφική αποτύπωση δημοτικών οδών Δ.Δ. Ποντοκώμης» στον Παπαδόπουλο Θεόδωρο, ψήφιση πίστωσης 833,00 €.

2] Απ'ευθείας ανάθεση εργασίας «Νομική υποστήριξη για κατοχύρωση ιδιοκτησίας του Δήμου» στη δικηγόρο Κουϊμτζίδου Ελπίδα, ψήφιση πίστωσης 952,00 €.

3] Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.331,49€ για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση απορριμματοφόρου από Αφοι ΚΟΥΡΤΙΔΗ& ΣΙΑ Ο.Ε.

4] Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,006 για προμήθεια υλικών για αίθουσα Α.Μ.Ε.Α. Νηπιαγωγείου Ποντοκώμης από ΧΟΡΟΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

5] Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.350,656 για προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης από ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

6] Ψήφιση πίστωσης ποσού 474,156 για προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου για Δημοτικό Κατάστημα Ποντοκώμηςαπό ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ.

7] Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ για προμήθεια ανταλλακτικών για UNIMOG από ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΌΠ/ΠΗ Ε.Π.Ε.

8] Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.190,00€ για προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων από ΤΣΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

9] Ψήφιση πίστωσης ποσού 952,00€ για προμήθεια χλωριωτών από ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ.

10] Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.499,65€ για προμήθεια υλικών συντήρησης κεραμοσκεπής Μ.Π.Σ. Μαυροδενδρίου από ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΟ.

11] Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.253,076 για προμήθεια υλικών συντήρησης κεραμοσκεπής Μ.Π.Σ. Μαυροδενδρίου από ΧΑΪΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

12] Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.532,32€ για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων από Ηλεκτραποθήκη ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ.

13] Ψήφιση πίστωσης ποσού 72,21€ για προμήθεια ανταλλακτικών για οχήματος 4X4 από ΚΑΤΑΚΗ Α.Ε.

14] Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.760,006 για προμήθεια πίνακα αντιστάθμισης άεργου ισχύος 105ΚνΑ από ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ

15] Ψήφιση πίστωσης ποσού 14,954,80 € -για προμήθεια φυτών για χώρους δενδροφυτεύσεων δήμου από ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ.

16] Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ για προμήθεια φωτογραφιών εκδηλώσεων δήμου από ΜΠΛΕΝΤΣΟ ΧΡ.

17] Ψήφιση πίστωσες ποσού 14,875,00€ για προμήθεια φωτεινών πινακίδων για εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. από ΤΟΡ

18] Ψήφιση πίστωσες ποσού 12.495,00€ για προμήθεια φορτηγού μη ανατρεπόμενου από ΜΑΧΧ ΜΟΤΟRS

19] Ανάκληση της αριθμ 29/2008 απόφασης Δ.Ε.

20] Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου:«Συντήρηση κτιρίου δημοτικής επιχείρησης Δ.Δ.Ποντοκώμης».

21] Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση δημαρχείου Δ.Δ.Μαυροδενδρίου».

22] Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Δ.Δ.Μαυροδενδρίου»

23] Ανάθεση έργου ; «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ.Ποντοκώμης & Δ.Δ. Λιβερών»

24] Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοσίων χώρων ενόψει εορτών του Πάσχα

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη 17.04.08

Από την υπ. αριθμ. 2206/14-4-08 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέματα:

1. Κατανομή Α΄ τριμήνου 2008 ποσού 11.075,86 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

2. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικών διανομών (Ε.Ο.Δ) για τη διετία 2008-2009.

3. Α] Τροποποίηση προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων για δημιουργία Κ.Α. 2113

τακτικά έσοδα από τέλη άρδευσης έτους 2007 ποσού 5.000,00 € .

Β] Τροποποίηση προϋπολογισμού γα δημιουργία πίστωσης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0331 ποσού 10.000,00 € για δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2008.

Γ] Δημιουργία πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού με το ποσό των 15.000,00 € στον Κ.Α. 6272 για άρδευση.

4. Ψήφιση πιστώσεων α) ποσό 3.000,00 € για το Σύνδεσμο Λυμάτων εισφορά έτους 2008.

β) Ψήφιση πιστώσεων α) για δεξίωση 25 ης Μαρτίου στην Ιωαννίδου Ελένη του Ζαχαρία ποσού δαπάνης 330,00 € , γ) Για προμήθεια ειδών δεξίωσης στον Τιντζογλίδη Ηλία ποσού445,30 € δ) Για προμήθεια στεφάνων στην Τσιμεντερίδου Σοφία ποσού 510,12 € και στην Τσαρσιταλίδου Σοφία ποσού 240,00 € .

5. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης Δημοτικών εκτάσεων προς τρίτους (ΚΕΧΑΙΔΗ – ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ).

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Λιβερών».

7. Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ» ΜΙ(1403526) της εταιρείας COSMOTE- κινητές τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στο Δ.Δ. Σιδερών του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη Ν. Κοζάνης .

8. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από την COSMOTE για εκμίσθωση χώρου 500 τ.μ. στο Δ.Δ. Ποντοκώμης .

9. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για το έτος 2008.

10. Απένταξη του έργου «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Δήμου Πτολεμαίδας με τους οικισμού Μαυροδενδρίου και Ποντοκώμης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» προϋπολογισμού 253.755,86 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ένταξη των παρακάτω έργων:

α) Μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 84.770,39 € στο 45% του ΘΗΣΕΑ

β) Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιδερών – Λιβερών προϋπολογισμού 480.000,00 € με χρηματοδότηση 452.590,93 στο 35 % του ΘΗΣΕΑ και 27.409,07 € από ιδίους πόρους.

γ) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού «Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης στο μηχάνημα πολλαπλών» προϋπολογισμού 78.000,00 € από το 45 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑ.

11. Διαγραφή χρεών ως κακώς βεβαιωθέντων α) Εκμίσθωσης υπόστεγων Λαϊκής αγοράς Ποντοκώμης β) Μισθωμάτων Νικολαίδη Παρασκευά.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 2 4 08

ΘΕΜΑΤΑ

 • Δημοτικό Συμβούλιο 28.03.08
 • Εκλογές Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
 • Δελτίο Τύπου ΚΕΔΚΕ για Καποδίστρια 2

Δημοτικό Συμβούλιο 28.03.08

Προ ημερησίας διάταξης (από μέρους μας τίθενται):

1. Θυμίζουμε ότι ζητήσαμε στο Δ.Σ. της 04.02.08 να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη της επανυποβληθείσας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη ΔΕΗ ΑΕ για τη διάνοιξη του ορυχείου Ποντοκώμης.

2. Για να μπορεί κάποιος να λέει ότι ενδιαφέρεται για το περιβάλλον πρέπει να τακτοποιεί τα του σπιτιού του, τα του Δήμου του. Πρέπει να υπάρχει άμεσα ανακύκλωση στο Δήμο μας. Το θέσαμε και παλιότερα. Επίσης στο Δ.Σ. της 27 Ιουνίου 2007 τέθηκε από μέρους μας και το θέμα με τις χωματερές. Ζητήσαμε να γίνει συνεννόηση με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για να τοποθετούνται όλα τα σκουπίδια (και κλαδιά, κλπ). Για το θέμα της ανεξέλεγκτης απόθεσης ζητήσαμε να σταλεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο περιβαλλοντικού περιεχομένου σε κάθε σπίτι του Δήμου μας το οποίο θεωρήθηκε περιττό. Επειδή έρχεται καλοκαίρι και δεν θέλουμε και άλλη πυρκαγιά από παράνομη χωματερή έχουμε λάβει τα μέτρα μας ως Δήμος;

Ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε επί των παραπάνω ότι για την ανακύκλωση θα προχωρήσουμε με τη ΔΙΑΔΥΜΑ κάποια στιγμή μετά από συνεννόηση που έγινε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση.

3. Σταθμός τεύτλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα: «Αποδεκτό ομόφωνα έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πτολεμαΐδας, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, το αίτημα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για εγκατάσταση και λειτουργία νέου Κέντρου Συγκέντρωσης Τεύτλων σε οικοπεδική έκταση της πρώην λιπασματοβιομηχανίας ΑΕΒΑΛ… Για τη λειτουργία του θα απασχοληθούν εφτά εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων …Το νέο Κέντρο Συγκέντρωσης Τεύτλων στην ΑΕΒΑΛ, εξυπηρετεί και τους παραγωγούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα μετέφεραν τη συγκομιδή τους στο Μαυροδένδρι, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις, οπότε θα έχουν μείωση του κόστους μεταφοράς των τεύτλων, δυνατότητα παράδοσης μεγαλύτερων ποσοτήτων, θα κινούνται με ασφάλεια, αφού δεν θα είναι αναγκασμένοι να διέρχονται μέσω της Εγνατίας οδού όπου η κίνηση των οχημάτων είναι αυξημένη και βέβαια δεν θα δημιουργούν προβλήματα παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων.»

Εξετάσαμε το ζήτημα και την αναμενόμενη μείωση της επισκεψιμότητας του σταθμού μας; Εξετάσαμε το θέμα της αποφυγής του κλεισίματος στο μέλλον με ότι αυτό σημαίνει για τους αγρότες μας και για το Δήμο μας; Δεν είναι τυχαίο ότι πέραν όλων των άλλων το Δ.Σ. Πτολεμαϊδας το συσχετίζει με την απασχόληση και την ανάπτυξη του χώρου της ΑΕΒΑΛ... Πέραν όμως των άλλων θα έχει μεγάλη επίπτωση τυχόν κλείσιμο του σταθμού στους αγρότες μας.

Στο θέμα απάντησαν ότι κάποια στιγμή ο Σταθμός των Τεύτλων θα κλείσει λόγω της σιδηροδρομικής γραμμής η οποία δεν θα υπάρχει όταν γίνει επέκταση ορυχείου! Τους τονίσαμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε τόσο απλοϊκά!

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Επικύρωση αποτελεσμάτων εκλογής του Τοπικού συμβουλίου νέων του Δήμου μας ανακήρυξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών, συγκρότηση του Τοπικού συμβουλίου νέων.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία πρώτα από όλα στο 1ο Συμβούλιο Νέων του Δήμου μας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ψηφίσαν 172 νέοι και νέες στο Δήμο μας όταν στην Πτολεμαϊδα με 10πλάσιο πληθυσμό ψήφισαν μόλις 271 και στα Γρεβενά ούτε 40! Αυτό ελπίζουμε να φανερώνει και τη διάθεση για ενασχόληση με τα κοινά των νέων του Δήμου μας.

Ωστόσο θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η διαδικασία ήταν μάλλον ατυχής. Ρωτήσαμε τι συνέβη κατά την επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων τον Πρόεδρο τη Εφορευτικής Επιτροπής και Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Διότι λάβαμε πολλές διαμαρτυρίες από τους νεολαίους του Δήμου μας. Σημειώνω ότι για λόγους ηθικής τάξης έπρεπε να εξαιρέσει μόνος τον εαυτό του από τη στιγμή που υπήρξε υποψήφιος σύμβουλος νεολαίας με πρώτο βαθμό συγγένειας με τον ίδιο.

Ο κ. Τσιμεντερίδης (ως Πρόεδρος του Δ.Σ.) είπε ότι δε συνέβη τίποτα πρακτικά εκείνη την ημέρα παρά μία παρεξήγηση. Εμείς δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μιχαηλίδη Νίκο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής και ο καθένας από τους παριστάμενους (30 άτομα περίπου) ας βγάλει τα συμπεράσματα του.

Θέμα 2ο Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Διαδρόμων Κεντρικής Πλατείας Δ.Δ. Μαυροδενδρίου». Προϋπολογισμού 169.724,74 €.

Στα Δ.Σ. της 04.09.07 και 04.02.08 θέσαμε το θέμα της πλατείας.

Στο Δ.Σ. της 4 Σεπτεμβρίου 08 ζητήσαμε «…να μας ενημερώσετε επισήμως για την κεντρική πλατεία στο Μαυροδένδρι μέρος της οποίας αποξηλώθηκε. Εμείς σας δηλώνουμε ότι θεωρούμε πολυτέλεια να επενδύονται χρήματα σε έργα «βιτρίνας» όταν υπάρχουν ουσιαστικότερες ανάγκες ακόμη και για την περιποίηση ή κατασκευή χώρων πρασίνου περιμετρικά των οικισμών μας. Ακόμη όμως και να πάρετε αυτήν την απόφαση της αποξήλωσης, θα έπρεπε αυτό να γίνει μερικές μέρες πριν την εγκατάσταση εργολάβου ενώ εμείς ως Δήμος ακόμη δεν έχουμε δημοπρασία αφού δεν ολοκληρώθηκε η μελέτη! Επιπλέον με την αποξήλωση μέρους της πλατείας ξεγυμνώθηκαν και οι ρίζες δέντρων πολλών ετών με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα ξήρανσής τους.

Μας είπατε ότι θα γίνει με 60.000€ περίπου, χρήματα (άμεση επιχορήγηση) που θα δώσει η ΔΕΗ ΑΕ και ότι το θεωρείτε αναγκαίο έργο.»

Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Από τον Αύγουστο 07 όταν και αποξηλώσατε την πλατεία πέρασαν 7 μήνες.

Στον προϋπολογισμό 2008 ψηφίσατε 100.000€ για «Κατασκευή πεζοδρομίων - διαδρόμων κεντρικής πλατείας δ.δ. Μαυροδενδρίου - ΔΕΗ και ίδιοι πόροι (65+35).

Το θέμα όπως το εισηγείστε (χωρίς γραπτή εισήγηση όπως πάντα!) είναι για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Που θα βρεθεί η επιπλέον χρηματοδότηση; Μας αναγκάζετε για λόγους διαμαρτυρίας και μόνο για τον τρόπο που λειτουργείτε να καταψηφίσουμε την πρόταση.

Τονίσαμε, πέραν των άλλων ότι υπάρχει αναντιστοιχία λόγων και πράξεων από την παρούσα Δημοτική Αρχή:

1. Το παρόν έργο θα δημοπρατηθεί άμεσα χωρίς την τυπική χρηματοδότηση (με το οριστικό έγγραφο ένταξης στον Τοπικό Πόρο να αναμένεται να αποσταλεί μετά από την αλλαγή) ενώ σε αντίστοιχη περίπτωση με τη μελέτη μέτρησης της περιβαλλοντικής ρύπανσης δεν υπογράφηκε γιατί περιμένουμε και τυπικά το έγγραφο χρηματοδότησης!

2. Θα γίνει αλλαγή στα έργα του Τοπικού Πόρου (αφού το έργο της γεφυροπλάστιγγας έχει 2 χρηματοδοτήσεις από τον Τοπικό Πόρο) από το ποσό της τελευταίας κατανομής (1.079.000€) όπου ισχυριζόταν η παρούσα Δημοτική Αρχή ότι θα …χάναμε τα λεφτά του Τοπικού Πόρου εάν δεν αποφασίζαμε άμεσα! Ενώ θυμίζουμε ότι ζητήσαμε [04.02.08] να καθυστερήσει η ψήφιση της κατανομής του Τοπικού Πόρου κατά 2 μήνες για να στραφεί ο Τοπικός Πόρος στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου μας.

Θέμα 3ο Επεξεργασία ερωτηματολογίου που συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ και απευθύνεται στους δημότες του Δ.Δ. Ποντοκώμης σχετικά με τη Μετεγκατάσταση του οικισμού.

Εμείς δεν μπαίνουμε στην ουσία του ερωτηματολογίου. Θυμίζω ότι στις 4 Μαρτίου 08, σε αυτή την αίθουσα καταθέσαμε γραπτώς την τοποθέτησή μας όπου εξηγούσαμε τους λόγους για τους οποίους η σύνταξη ερωτηματολογίου προς αποστολή στους κατοίκους της Ποντοκώμης δεν πρέπει να γίνει τώρα. Θυμίσαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου [της 29 Φεβ 08] όπου μεταξύ άλλων ζητήσαμε και ομόφωνα αποφασίστηκε:

  • να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία να αποσταλεί στη ΔΕΗ ΑΕ και κοινοποίηση σε όλους τους συναρμόδιους φορείς σχετικά με την προετοιμασία άμεσα από μέρους της πρότασης χρονοδιαγράμματος.
  • απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύνταξη μελέτης «περιβαλλοντικής αξιολόγησης» για το Τ.Δ. Ποντοκώμης και η παράλληλη εκκίνηση των διαδικασιών εντός 15 ημερών που να εκκινεί και τυπικά το διάλογο με όλους όσους ενδιαφέρονται να «φιλοξενήσουν» την Ποντοκώμη.
  • ενέργειες απόκτησης ιδιοκτησίας με συνδρομή Ν.Α. και Περιφέρειας ώστε ο Δήμος να εισπράξει τις αποζημιώσεις και όχι το κράτος.

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να δοθεί ή να σχεδιασθεί ερωτηματολόγιο τώρα διότι θα χρειαστεί κατά την μελέτη «περιβαλλοντικής αξιολόγησης» να προστεθούν στοιχεία.

Πρακτικά πριν αναλυθούν πλήρως τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας νέος πρότυπος οικισμός και πριν εστιαστούν οι χώροι που μπορούν να «φιλοξενήσουν» τη Νέα Ποντοκώμη, δεν μπορεί να σταλεί ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει εκείνες τις ερωτήσεις προς τους κατοίκους, σαφείς και εστιασμένες μόνο στις ανάγκες της μετεγκατάστασης, που να αναλύουν τις προτεραιότητες των κατοίκων για το νέο τόπο κατοικίας τους. Πρέπει να περιμένουμε, λοιπόν, πρώτα τις τεκμηριωμένες απαντήσεις των Δήμων εντός 15 ημερών που θέλουν να «φιλοξενήσουν» την Ποντοκώμη, και αφού αναθέσουμε επισήμως [το τονίσαμε στα Δημοτικά Συμβούλια 04.02.08 και 29.02.08] την αξιολόγηση των χώρων (όπου προφανώς μεταξύ των άλλων ενεργειών του μελετητή – αξιολογητή θα συμπεριλαμβάνεται τόσο η σύνταξη ερωτηματολογίου όσο και η ενημέρωση της λαϊκής συνέλευσης), να φτάσουμε στη λήψη απόφασης από το σύνολο των κατοίκων της Ποντοκώμης για τους προτεινόμενους χώρους.

Κοντολογίς ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι εργαλείο για την ανάλυση - αξιολόγηση από την ομάδα μελέτης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε προτεινόμενου χώρου τόσο ως προς τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του (φυσικό περιβάλλον, ύδρευση, κλπ) όσο και ως προς τις επιθυμίες των κατοίκων (επιθυμητή απασχόληση, πολιτισμικά στοιχεία, πολεοδομικό περιβάλλον, κλπ). Το παραπάνω πρέπει να αφεθεί στον μελετητή που αποφασίσαμε να είναι η ΑΝΚΟ να προτείνει κατόπιν του προσδιορισμού των θέσεων. Επίσης ο μελετητής θα ζητήσει, εάν απαιτηθεί, διευκρινιστικά στοιχεία για λογαριασμό του Δήμου για την αξιολόγηση.

Ο κ. Αθανασιάδης πρότεινε να υπάρξει Νομικός Σύμβουλος και να σταλεί πέραν της ΔΕΗ και στην Πολιτεία επιστολή για δέσμευση. Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για διερεύνηση.

Ο κ. Αμανατίδης πρότεινε την ενεργοποίηση τυπικά της Επιτροπής την οποία και εμείς υποστηρίξαμε. Ανταπαντήθηκε ότι όποτε χρειάζεται θα συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα.

Θυμίσαμε, πάντως, ότι τα παραπάνω τα προτείναμε και τα αποφασίσαμε πριν από ένα χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29.02.07 και προφανώς και τα στηρίζουμε. Στο θέμα του Νομικού Συμβούλου ζητήσαμε να αποσταλεί και επιστολή στον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης για συνδρομή διότι εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε πρώτα του δικηγόρους της Κοζάνης.

Ο κ. Χαϊτίδης, ως Αντιδήμαρχος, κατέθεσε εισήγηση αναφορικά με το ερωτηματολόγιο. Μετά την παραπάνω συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκαν όσα παραπάνω καταγράφηκαν οπότε και να μην αποσταλεί ερωτηματολόγιο.

Το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΚΟ ως μελετητή για την υποστήριξη της μετεγκατάστασης («περιβαλλοντική αξιολόγηση») όπως αποφασίστηκε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 29.02.08.


Εκλογές Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

Μετά από εκλογές που έγιναν μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Δημοτικού Συμβούλιου Νεολαίας προέκυψαν:

Πρόεδρος

: Μελίδης Στράτος

Αντιπρόεδρος

: Μιχαηλίδης Σταύρος

Γραμματέας

: Γεωργιάδης Ανέστης

Ταμίας

: Χαϊτίδης Κων/νος

Μέλος

: Τσιμεντερίδου Μαρία

Δελτίο Τύπου ΚΕΔΚΕ για Καποδίστρια 2

Με αφορμή «”διαρροές” για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας και τον χαρακτήρα που αυτή θα έχει στον πρώτο βαθμό Αυτοδιοίκησης», οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Ν. Κακλαμάνη με επιστολή που απευθύνει προς όλους τους δημάρχους της χώρας, σημειώνει μεταξύ των άλλων ότι:

«Επειδή τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν απηχούν ούτε κατ’ ελάχιστο τις απόψεις μας και ταυτόχρονα ναρκοθετούν την ομοφωνία μας, σχεδόν, απέναντι στην μεγάλη αυτή πρόκληση της αποκέντρωσης με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλώ όλους να επιδείξουν την δέουσα σοβαρότητα».

Σημειώνει ότι το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώνει τις επόμενες μέρες τις προτάσεις για τα προαπαιτούμενα της διοικητικής μεταρρύθμισης. Αυτές θα συζητηθούν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ και σε όλες τις ΤΕΔΚ για να διατυπωθούν οι τελικές θέσεις της Αυτοδιοίκησης.

Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε συνέδριο στα μέσα Μαΐου και πάνω σ΄ αυτές θα κληθούν Κυβέρνηση και Πολιτικά Κόμματα να τοποθετηθούν.

«Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην επιστολή ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, οι αιρετοί της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, σε κλίμα αρραγούς ενότητας και ενισχυμένοι με την απόφαση του Τακτικού μας Συνεδρίου, θα πράξουν στο ακέραιο το καθήκον τους απέναντι στον τόπο και την Αυτοδιοίκηση. Ελπίζουμε στο ίδιο πνεύμα να κινηθούν και οι άλλοι παράγοντες του πολιτικού μας συστήματος, έτσι ώστε όλοι μαζί να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών που μας εξέλεξαν».

Ολόκληρη η επιστολή στο:

http://www.kedke.gr/index.asp?app=newsshow.asp&id=394

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 29 Φεβ 08 για Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης :22 /2008

ΘΕΜΑ: Μετεγκατάσταση οικισμού Δ.Δ. Ποντοκώμης

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη σήμερα 4/3/2008 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 1271/29/2/2008 έγγραφη πρόσκληση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95Δ.Κ.Κ.Ν. 3463/2006.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντες έντεκα (11) καθώς παρακάτω :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ................................................... ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1. ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2. ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

5. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

8. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Παρόντος του Δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη, άρχισε η συνεδρίαση στην οποία παρευρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Μυρωνίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συζήτηση του θέματος «Ενημέρωση για την μετεγκατάσταση οικισμού Δ.Δ. Ποντοκώμης από τον κ. Νομάρχη Κοζάνης και εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α. Ε « παραβρέθηκαν οι:

. Νομάρχης Κοζάνης κ. Γ. Δακής

. Βουλευτές του Νομού κ. Α. Αθανασιάδης και Μ. Παπαδόπουλος

. Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού συμβουλίου κ. Πλακεντάς Παναγιώτης

. Οι Νομαρχιακοί σύμβουλοι κ. Ι. Ανδρεάδης , Α. Σουμελίδης και Δ. Λαμπρόπουλος .

. Ο Δημοτικούς σύμβουλος Πτολεμαιδας κ. Ε. Λεσγίδης και

. Ο Διευθυντής ΛΚΔΜ κ. Χ. Δαβάκος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι η πρόσκληση αυτή του δημοτικού συμβουλίου παρουσία και των κατοίκων έγινε ύστερα από προσωπικές συνεννοήσεις με τον κ. Νομάρχη ο οποίος το ζήτησε με σκοπό να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους για το θέμα της Μετεγκατάστασης του οικισμού Δ.Δ. Ποντοκώμης ,στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο .

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον κ. Νομάρχη για τη συμβολή του και δήλωσε ότι και ο ίδιος εκφράζει την αγωνία του για τις εξελίξεις και ότι όλοι ανέμεναν το Νομάρχη για να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους του Δ.Δ. Ποντοκώμης για το συγκεκριμένο θέμα και το μέλλον του οικισμού Μαυροδενδρίου.

Ο Νομάρχης Κοζάνης ενημέρωσε με γραπτή εισήγησή του , απαντώντας στις ερωτήσεις μελών

του δημοτικού συμβουλίου και των εκπροσώπων συλλόγων και φορέων ότι θα στηρίξει την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης όπως έπραξε μέχρι σήμερα μάλιστα προσκόμισε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο εκπόνησε η ΑΝΚΟ προς επεξεργασία από το Δημοτικό συμβούλιο.

Ο Διευθυντής ΛΚΔΜ κ. Χρ. Δαβάκος αναφερόμενος για το θέμα είπε ότι, είχα εκφράσει την αισιοδοξία μου ότι η Ποντοκώμη θα μετεγκατασταθεί επειδή υπάρχει σημαντικό κοίτασμα λιγνίτη σε αγρόκτημα και οικισμό, έχομε εμπειρία από άλλες μετεγκαταστάσεις που η διαδικασία κράτησε πολλά χρόνια αλλά δεν είναι φταίξιμο της ΔΕΗ .

Το μήνα Μάρτιο θα γίνει ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο για την μετεγκατάσταση οικισμών και θα αρχίσει η κτηματογράφηση , στην Κοινότητα Μαυροπηγής ήδη ξεκίνησε, από τον Απρίλιο και μετά θα γίνει και στην Ποντοκώμη .

Οι Βουλευτές του Νομού κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και Αλέξανδρος Αθανασιάδης με τοποθέτησή τους εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους .

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαυροματίδης Δημήτριος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τεκμηρίωση που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τα επόμενα βήματά μας και κατέθεσε μεταξύ άλλων τις προτάσεις του στο Προεδρείο προς ψήφιση.

1. Να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία να αποσταλεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και να την κοινοποιήσει σε όλους τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την προετοιμασία άμεσα από μέρους της πρότασης χρονοδιαγράμματος για την αναγκαστική απαλλοτρίωση Ποντοκώμης .

2. Να ληφθεί απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για τη σύνταξη μελέτης «Περιβαλλοντικής αξιολόγησης» για το Τ.Δ. Ποντοκώμης και η παράλληλη εκκίνηση των διαδικασιών εντός 15 ημερών που να εκκινεί και τυπικά το διάλογο με όλους όσους ενδιαφέρονται να «φιλοξενήσουν» την Ποντοκώμη.

3. Να γίνουν ενέργειες απόκτησης ιδιοκτησίας με συνδρομή Ν. Α. και Περιφέρειας ώστε ο Δήμος να εισπράξει τις αποζημιώσεις και όχι το κράτος.

Ο σύμβουλος Αμανατίδης Παύλος αναφερόμενος είπε ότι η προσέγγιση του κ. Νομάρχη στο θέμα μέχρι σήμερα είναι πολύ θετική , το πρόβλημα της ΔΕΗ Α. Ε είναι διπλό .

Α] Μόλυνση περιβάλλοντος στο οποίο δεν έχουν δοθεί λύσεις.

Β] Μετεγκατάσταση Δ.Δ. Ποντοκώμης , να γίνει δημοψήφισμα των κατοίκων που θέλουν να πάει ο οικισμός.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ Αθανασιάδης Ανδρέας ζήτησε δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και έθεσε το θέμα της τμηματικής απαλλοτρίωσης των 430 στρεμμάτων που προχωρεί η ΔΕΗ ΑΕ στο αγρόκτημα Ποντοκώμης.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Να σταλεί στη ΔΕΗ ΑΕ αίτημα , με κοινοποίηση στους συναρμόδιους φορείς , για να προσδιορίσει άμεσα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από μέρους της για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης (Μ.Π.Ε, Αναγκαστική απαλλοτρίωση , αποζημιώσεις κ.λ.π.).
 2. Η σύνταξη επιστημονικής μελέτης «Περιβαλλοντικής αξιολόγησης» με τη συνεργασία της ΑΝΚΟ Α. Ε η οποία έχει κάνει προεργασία για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης .
 3. Η αποστολή άμεσα σε όλους τους Δήμους και Περιφέρεια ερώτημα , για το ενδιαφέρον τους ώστε να δεχθούν στα διοικητικά τους όρια τον οικισμό Ποντοκώμης . Να αποσταλούν οι προτάσεις τους στο Δήμο.
 4. Ο προσδιορισμός των δημοσίων εκτάσεων του οικισμού Ποντοκώμης και οι ενέργειες χαρακτηρισμού τους από μέρους της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως δημοτικές εκτάσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22 /2008.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button