Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 26.05.08

 • Δημοτικό Συμβούλιο 23.05.08
 • Θέματα Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης 15.05.08

--------------------------------------

Δημοτικό Συμβούλιο 23.05.08

Θέματα εκτός ημερησία διάταξης:

Θέμα 1ο

Τέθηκε αίτημα του Δήμου Πτολεμαϊδας για παρουσίαση της πρότασής του για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης την Κυριακή 1 Ιουνίου 08. Επίσης τέθηκε το θέμα και της παρουσίασης πρότασης από το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (προετοιμασία από την ΑΝΚΟ).

Εμείς τονίσαμε τα παρακάτω:

«Εκφράζουμε την αγωνία μας διότι ως Δήμος καθυστερούμε στη συνέχιση των διαδικασιών για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης. Θεωρούμε ότι όσα αποφασίσαμε δεν υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να είναι έκδηλη η αγωνία του κόσμου.

Θέσαμε προθεσμία 15 ημερών στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29.02.08 στην Ποντοκώμη για την κατάθεση προτάσεων με την εκκίνηση και τυπικά των διαδικασιών.

Επαναπροσδιορίστηκε η ημερομηνία μετά και από ερώτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17.04.08 στις 30 Απριλίου 08.

Ουσιαστικά έχουμε 2 δήμους με 3 προτάσεις: 2 του Δήμου Κοζάνης και 1 του Δήμου Μουρικίου.

Επειδή οι εξελίξεις σχετικά με την ενέργεια και τη ΔΕΗ ΑΕ «τρέχουν» εμείς οφείλουμε να βρούμε γρήγορα τον τόπο μετεγκατάστασης και άμεσα η ΔΕΗ με προγραμματική σύμβαση των τεσσάρων τουλάχιστον μερών, Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη, Δήμος υποδοχής, ΔΕΗ ΑΕ, Πολιτεία (Περιφέρεια ή Υπουργείο Ανάπτυξης) με αντικείμενο την προχρηματοδότηση των έργων υποδομής δημόσιου χαρακτήρα (ανάλογες συμβάσεις έγιναν στις περιπτώσεις πετυχημένων μετεγκαταστάσεων στη Γερμανία).

Θυμίζουμε ότι ζητήσαμε τη δέσμευση από τη ΔΕΗ ΑΕ [Δ.Σ. 29.02.08] του προγραμματισμού της μετεγκατάστασης.

Είναι ο μόνος τρόπος να αποδειχθεί ότι η μετεγκατάσταση θα προχωρήσει.

Για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προτείνω να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

 1. Να δοθεί στο σύμβουλο περιβαλλοντικής αξιολόγησης (ΑΝΚΟ ΑΕ) η εντολή για το επόμενο βήμα που είναι η αξιολόγηση των παραπάνω χώρων άμεσα με σημερινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ενδεικτική ημερομηνία έως 10 Ιουνίου 08.
 2. Σύγκλιση λαϊκής συνέλευσης στην Ποντοκώμη όπου να διατυπωθούν ερωτήματα από τους δημότες με παρουσία του Συμβούλου (ΑΝΚΟ). Ενδεικτική ημερομηνία 11~15 Ιουνίου 08.
 3. Εισήγηση της ΑΝΚΟ (μετά από επεξεργασία των ερωτημάτων) προς το Δημοτικό Συμβούλιο και Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης και κοινοποίηση της στο Σύλλογο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημ. Υψηλάντη. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει αναλύσεις σε σχέση με τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα – προοπτικές των προτεινόμενων χώρων μετεγκατάστασης και απαντήσεις πιθανόν που δεν θα έχουν προβλεφθεί κατά την προηγούμενη λαϊκή συνέλευση και θα έχουν διατυπωθεί είτε στη λαϊκή συνέλευση είτε εγγράφως κατόπιν στο Σύμβουλο Αξιολόγησης. Ενδεικτική ημερομηνία 25~30 Ιουνίου 08.
 4. Απόφαση είτε με λαϊκή συνέλευση είτε με Τοπικό Δημοψήφισμα. Το Τοπικό Δημοψήφισμα πρέπει να επιλεγεί μόνο εφόσον υπάρχουν προβλήματα διαδικαστικού χαρακτήρα που μπορούν να προκαλέσουν αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της τελικής λαϊκής συνέλευσης. Και αυτό διότι προφανώς θα είναι περισσότερο χρονοβόρο. Η λαϊκή συνέλευση εάν προτιμηθεί να ανακοινωθεί στον τύπο τουλάχιστον 10 ημέρες πιο πριν. Ενδεικτική ημερομηνία 10~15 Ιουλίου 08.

Οι παραπάνω χρόνοι μπορούν να διαφοροποιηθούν σε συνεννόηση με την ΑΝΚΟ. Πάντα πρέπει να έχουμε την καλύτερη διαχείριση του χρόνου.»

Για το βήμα 1 απαντήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι η ΑΝΚΟ ήδη προετοιμάζεται και για να μπορεί να συμπεριληφθεί και η αξιολόγηση της Πτολεμαϊδας καλό είναι να γίνει γρήγορα ώστε αρχές Ιουνίου να γίνει παρουσίαση.

Ο κ. Αθανασιάδης ενημέρωσε ότι ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση ώστε να διαμορφωθούν ερωτήματα από τα μέλη του τη Δευτέρα στις 19:00 αναφορικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης στο κλειστό αμφιθέατρο.

Θέμα 2ο

Θέσαμε:

«Στις 6 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο των Κοίλων θα υπάρξει γενική συνέλευση της ΤΕΔΚ Κοζάνης για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ζητήσαμε εγκαίρως με αίτηση όλης της αντιπολίτευσης (24.04.08) να πραγματοποιηθεί ένα ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούν οι δημότες μας και να έχουμε μία κατά το δυνατόν κοινή απόφαση για το παραπάνω θέμα το οποίο θα κορυφωθεί στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 23~24 Ιουνίου στην Αθήνα.»

Η Δημοτική Αρχή ζήτησε να γίνει την ίδια ημέρα η συνεδρίαση στο τέλος. Τονίσαμε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό διότι πρέπει να τοποθετηθούν φορείς, κόμματα και πολίτες και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μετά το δικαστήριο (29.05.08) και πριν τις 06.06.08.

Τακτικά Θέματα

Θέμα 1ο Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2008 στον Γεωργιάδη Γεώργιο του Ιωάννη στο Μαυροδένδρι.

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 2ο Έγκριση συμμετοχής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών γυναικών στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού των γυναικών Τ.Σ. Ποντοκώμης α) Μελίδου Βαρβάρα β) Αγγελίδου Άννα γ) Χοροζίδου Ελένη, από 19 έως 22 Ιουνίου στα Ιωάννινα.

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 3ο Υποβολή πρότασης στον Τ.Π.Α. για αλλαγή του έργου « Κατασκευή Γερυφοπλάστιγγας Τ. Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 79.000,00 €, το οποίο είναι ενταγμένο με προϋπολογισμό 60.000,00€ στα έργα γέφυρας του Τ.Π.Α. , στο έργο με τίτλο « Κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 79.000,00 €

Η τοποθέτησή μας:

«Αποδείχτηκε η ορθότητα των ισχυρισμών μας περί προχειρότητας στα βασικά θέματα αποφάσεων του Δήμου μας.

Επισημαίνω τα γεγονότα:

Δημοτικό Συμβούλιο 13.09.08: Ερώτηση από μέρους μας για το λόγο αποξήλωσης της πλατείας τον Αύγουστο του 08 όπου αποξηλώθηκε για να κατασκευαστεί η καινούρια η οποία δεν είχε ακόμη μελέτη!

Στον προϋπολογισμό του 2008 έχουμε στον κωδικό 7322.01 ποσό 100.000€ για την πλατεία (65.000 από τη ΔΕΗ και 35.000 από ιδίους πόρους). Ωστόσο ψηφίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης έργου στο Δ.Σ. 24.03.08 για 169.724,74 € χωρίς από ότι φαίνεται σήμερα να έχει διασφαλιστεί όλο το ποσό!

Το έργο έχει ανάδοχο και σήμερα συμπληρώνουμε το υπόλοιπο ποσό!

Ως προς τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε άλλο τι συμβαίνει. Το έχουμε εξαντλήσει ως θέμα από το Δ.Σ. της 04.02.08

Δεν πρόκειται να αναδείξουμε άλλο το θέμα επί του παρόντος για να μην υπάρξει πρόβλημα στο έργο γέφυρα…

Επειδή δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε και να δεχτούμε τον τρόπο λειτουργίας σας ψηφίζουμε λευκό…»

Σε ερώτημα τι σημαίνει λευκό διευκρινίσαμε ότι από τον Κώδικα και τον κανονισμό προσμετρείται ως καταψήφιση.

Το θέμα το καταψήφισε ο κ. Αθανασιάδης γιατί αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος εσπευσμένης ψήφισης των έργων του Τοπικού Πόρου.

Ο κ. Αμανατίδης το ψήφισε σημειώνοντας όμως την έλλειψη προγραμματισμού του Δήμου, θέμα το οποίο τονίστηκε πολλές φορές.

Θέμα 4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Προμήθεια οργάνων μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων» προϋπολογισμού 22.000,00 €.

Ψηφίστηκε ομόφωνα. Θυμίσαμε την πρόβλεψη και για το Μαυροδένδρι όσων είπαμε και συναποφασίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 16.05.08

Θέμα 5ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών του έργου εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Λιβερών..

Ομόφωνη απόφαση

Θέμα 6ο Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ( 1725 Ποντοκώμη) της εταιρίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. στη θέση Αυγό πλησίον του Τ.Δ. Ποντοκώμης

Ανάλογες διαδικασίες γνωμοδότησης και απόφασης Τοπικού Συμβουλίου που ακολουθήσαμε και για τις άλλες όπως στο Δ.Σ. της 05.03.08. Η θέση αυτή ήταν κοινή όλης της αντιπολίτευσης.

Θέμα 7ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού με το ποσό των 20.000,00 € για πολιτική προστασία.

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 8ο Απόφαση περί υποβολής ή μη του τέλους (2% - 5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λόγω μικρού πληθυσμού.

Ψηφίστηκε ομόφωνα η μη επιβολή του τέλους.

Θέμα 9ο Αποδοχή ποσού 600.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Αναδάσωση Δημοτικών εκτάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων.

Θέμα 10ο Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Κάλυψη δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις υδρευτικές γεωτρήσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» Τροποποίηση προυπολογισμού εσόδων εξόδων.

Θέμα 11ο Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Δημ. Υψηλάντη» Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων

Όπως στο τρίτο θέμα…

Θέμα 12ο Σύσταση συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Ψηφίστηκε ομόφωνα

Θέμα 13ο Συμπλήρωση τεχνικού προγράμματος έτους 2008 με τα παραπάνω έργα.

Όπως στο τρίτο θέμα…

Θέμα 14ο Ψήφιση πιστώσεων δαπανών εκδήλωσης 21ης Μαΐου.

Διαφωνήσαμε, μετά από εισήγηση του κ. Τσακιλτζίδη Γιώργου, η ψήφιση πίστωσης 450€ για στεφάνια από επιχεί

ρηση που εδρεύει στο Μαυροδένδρι και τη διατηρεί πρόσωπο με πρώτο βαθμό συγγένειας με Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής αφού το ποσό θεωρήθηκε πολύ υψηλό σε σύγκριση με αντίστοιχη επιχείρηση του Δήμου.

Θέμα 15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων α] Μεταφορά από το αποθεματικό Κ.Α. 911 ποσού 1500,00 € και ενίσχυση του Κ. Α. 10 7135.01 όπου είναι γραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 € για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος Β] Έγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1699.02 ποσού 20.000,00 € και στα έξοδα ενισχύουμε τον Κ.Α 10.6011 αποδοχές υπαλλήλων.

Ψηφίστηκε ομόφωνα.

--------------------------------------

Θέματα Δ.Σ. ΤΕΔΚ Κοζάνης 15.05.08

Δύο θέματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

1. «Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών -μη επικίνδυνων- Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας».

Το σχέδιο το εκπόνησε για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η ΔΙΑΔΥΜΑ και το παρουσίασε στέλεχος της. Η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική και αφορά 15 φορείς στη Δυτική Μακεδονία. Στην παρουσίαση, μεταξύ άλλων, τέθηκαν από μέρους μου οι παρακάτω επισημάνσεις για αναγράφηκαν στα πρακτικά:

i. Σχετικά με το χώρο απόθεσης της λυματολάσπης (η οποία θα αποτίθεται στο ΧΥΤΑ αφού θα αποξηραίνεται και πιθανόν να χρησιμοποιείται ως λίπασμα) ζήτησα να γραφεί στα πρακτικά ότι η ΤΕΔΚ δεν θα συναινέσει εφόσον για τη λυματολάσπη δεν διασφαλιστεί η μη επίπτωση στην υγεία των κατοίκων των όμορων οικισμών (Ποντοκώμης, Μαυροδενδρίου, Ακρινής). Και αυτό γιατί βλέπουμε την αντίδραση στην Αττική για τη λυματολάσπη και πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Συμφώνησαν όλοι στο παραπάνω και είπαν ότι .

ii. Σχετικά με τους χώρους απόθεσης μπαζών πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση όπου θα γίνεται διαλογή και επαναχρησιμοποίηση μεγάλου μέρους των μπαζών μέσα στα εγκαταλειμμένα λατομεία όπως γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες. Θα έχουμε με αυτό τον τρόπο ενίσχυση της πράσινης οικονομίας με απασχόληση σε ανακύκλωση.

iii. Υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης των κατοίκων και όχι των Δημοτικών Αρχών (αφού ισχυρίστηκε το στέλεχος που έκανε την παρουσίαση ότι ενημερώνονται οι Δήμαρχοι). Άρα αυτό το έλλειμμα πρέπει να καλυφθεί από τη ΔΙΑΔΥΜΑ με δική της ευθύνη. Ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκστρατεία ενημέρωσης με την εφαρμογή ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους από αρχές Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο ζητήσαμε να αποσταλεί στα μέλη της ΤΕΔΚ και ότι έπρεπε με βάση την κείμενη νομοθεσία να είναι έτοιμο από το Δεκέμβριο του 2005!

2. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης.

Αποφασίστηκε η γενική συνέλευση να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Ιουνίου στο συνεδριακό κέντρο των Κοίλων ώρα 10:00 με θέμα τη διοικητική μεταρρύθμιση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΣ 23.05.08

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 23η του μηνός ΜΑΪΟΥ 2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέματα:

 1. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2008 στον Γεωργιάδη Γεώργιο του Ιωάννη στο Μαυροδένδρι.
 2. Έγκριση συμμετοχής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών γυναικών στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού των γυναικών Τ.Σ. Ποντοκώμης α) Μελίδου Βαρβάρα β) Αγγελίδου Άννα γ) Χοροζίδου Ελένη, από 19 έως 22 Ιουνίου στα Ιωάννινα
 3. Υποβολή πρότασης στον Τ.Π.Α. για αλλαγή του έργου « Κατασκευή Γερυφοπλάστιγγας Τ. Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 79.000,00 €, το οποίο είναι ενταγμένο με προϋπολογισμό 60.000,00€ στα έργα γέφυρας του Τ.Π.Α. , στο έργο με τίτλο « Κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 79.000,00 €
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την «Προμήθεια οργάνων μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων και μετεωρολογικών παραμέτρων» προϋπολογισμού 22.000,00 €.
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών του έργου εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ. Λιβερών.
 6. Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική έκθεση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ( 1725 Ποντοκώμη) της εταιρίας WIND HELLAS Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. στη θέση Αυγό πλησίον του Τ.Δ. Ποντοκώμης.
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού με το ποσό των 20.000,00 € για πολιτική προστασία.
 8. Απόφαση περί υποβολής ή μη του τέλους (2% - 5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λόγω μικρού πληθυσμού.
 9. Σύσταση συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας .
 10. Αποδοχή ποσού 600.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Αναδάσωση Δημοτικών εκτάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων.
 11. Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Κάλυψη δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις υδρευτικές γεωτρήσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη» Τροποποίηση προυπολογισμού εσόδων εξόδων.
 12. Αποδοχή ποσού 200.000,00 € από τον Τ.Π.Α. για το έργο «Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Δημ. Υψηλάντη» Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων.
 13. Συμπλήρωση τεχνικού προγράμματος έτους 2008 με τα παραπάνω έργα.
 14. Ψήφιση πιστώσεων δαπανών εκδήλωσης 21ης Μαΐου
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων α] Μεταφορά από το αποθεματικό Κ.Α. 911 ποσού 1500,00 € και ενίσχυση του Κ. Α. 10 7135.01 όπου είναι γραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 € για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος Β] Έγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1699.02 ποσού 20.000,00 € και στα έξοδα ενισχύουμε τον Κ.Α 10.6011 αποδοχές υπαλλήλων.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ενημέρωση περί του Δήμου Δημ Υψηλάντη 16 5 08

Θέματα

-Δημοτικό Συμβούλιο 11.05.08
-Επιστολή Γεωργιάδη Ανέστη 12.01.08
-Διαμαρτυρία της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης για την «υποδοχή» της από το Δήμο Υψηλάντη
-Παρουσίαση πρότασης Δήμου Μουρικίου
-Διοικητική μεταρρύθμιση
-Υπερβάσεις ρύπων
-Εξώδικα στους καταληψίες των ταινιοδρόμων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου από την ΔΕΗ

--------------------------------------

Δημοτικό Συμβούλιο 11.05.08

Ώρα 19:00 στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέμα:

ΔΕΗ – ΝΕΟ ΟΡΥΧΕΙΟ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Ο κ. Ιωαννίδης Λευτέρης, ένας εκ της ομάδας νέων που ζήτησαν τη λαϊκή συνέλευση, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτησή του για το νέο ορυχείο και να πάρει απόφαση για τη μη επέκτασή του. Επίσης έθεσε τα θέματα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής μας

Στην εισήγησή μας θυμίσαμε:

 1. Ότι το παρόν δημοτικό συμβούλιο ζητήθηκε από ομάδα νέων του Μαυροδενδρίου εγγράφως στις 4 Μαρτίου 08 με τη διαβεβαίωση τότε ότι θα γινόταν το αργότερο αρχές Απριλίου.
 2. Ότι λόγω της καθυστέρησης αυτής της ζητήσαμε με έγγραφο μας στις 17 Απριλίου, σύσσωμη η αντιπολίτευση, να γίνει αυτό δημοτικό συμβούλιο.

Εκτίμηση μας είναι ότι ήρθε η ώρα λόγω των ιδιαίτερα κρίσιμων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως Δήμος να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σαφείς. Εμείς λοιπόν με γραπτά τα οποία μπορεί οποιοσδήποτε να τα αναζητήσει είτε κατατιθεμένα στα πρακτικά του παρόντος του Δημοτικού Συμβουλίου είτε στο διαδίκτυο καταθέτουμε τις προτάσεις μας.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2007, πριν 15 μήνες καταθέσαμε ειδικά για το Μαυροδένδρι μεταξύ άλλων για το περιβάλλον:

 1. Προτείνουμε για το Μαυροδένδρι την εκπόνηση πραγματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα λαμβάνει υπόψη τη σημερινή λειτουργία της ΔΕΗ και την αναμενόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος για το Μαυροδένδρι από τη διάνοιξη του ορυχείου της ΔΕΗ. Η μελέτη αυτή προτείνουμε να γίνει υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με προγραμματική σύμβαση είτε με πανεπιστήμιο του εσωτερικού είτε του εξωτερικού το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτάσεις για παρεμβάσεις - επεμβάσεις. Σε αυτήν τη μελέτη να θεωρείται δεδομένο η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης ως υπόθεση εργασίας.
 2. Η εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή. Η μελέτη αυτή να λάβει υπόψη της όλες τις αντίστοιχες επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για το θέμα.
 3. Προτείνουμε να κατατεθεί στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης στο μέτρο του περιβάλλοντος ως έκτακτο αίτημα (Τεχνικό Δελτίο) στην επιτροπή παρακολούθησης για χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 600.000€ με τίτλο «Μελέτες - προπαρασκευαστικές ενέργειες – νομική κάλυψη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος Ποντοκώμης - Μαυροδενδρίου»
 4. Να ζητήσουμε να εξεταστεί το θέμα από τα αρμόδια όργανα ελέγχου των πραγματικών ελέγχων των ρύπων. Ζητούμενο είναι η πληρέστερη online ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε (CO2, μικροσωματίδια, κλπ). Να ανατεθεί στην ΑΝΚΟ η προετοιμασία της πρότασης - μελέτης για την υλοποίηση των παραπάνω.
 5. Να εξειδικεύσουμε με τη Ν.Α. Κοζάνης το κοινό πλαίσιο ενεργειών που θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στο νομικό επίπεδο. Θα χρειαστεί να προσφύγουμε το πιθανότερο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο συνήγορο του πολίτη, στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Να χρησιμοποιήσουμε δικηγόρο σύμφωνα με τα πατήματα της Μαυροπηγής.
 6. Να γίνει χρήση του άρθρου 101 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία άμεσα Επιτροπής Περιβάλλοντος και Απασχόλησης με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων, τις συναντήσεις με φορείς (ΔΕΗ, ΝΑ, Περιφέρεια, κλπ) για τα παραπάνω θέματα. Θυμίζω ότι η επιτροπή έχει εκπροσώπους οριζόμενους από κάθε παράταξη σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΔΚΚ. Η Επιτροπή αυτή μαζί με τον υπό ίδρυση σύλλογο περιβάλλοντος πιστεύουμε ότι μπορεί να τρέξει αποδοτικότερα και προπαντός έξω από πολιτικές σκοπιμότητες τα θέματα που μας «καίνε» . Μάλιστα προτείνετε να είναι πενταμελής (5) όπου συμπεριλαμβάνεται πλην των εκλεγμένων συνδυασμών και η Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία.

Η τελευταία πρόταση διαμορφώθηκε ως κοινή με παρόμοια του κ. Αμανατίδη που ζήτησε και τη συμμετοχή τεχνοκρατών όπως και αποφασίστηκε.

Τι έγινε επί των παραπάνω; Επί της ουσίας τίποτα! Δηλώσεις επί δηλώσεων σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, κλπ. Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δημ. Υψηλάντη, είτε απλοί κάτοικοι με πρωτοβουλία τους κινητοποιήθηκαν και ο Δήμος μας απλά παρευρισκόταν…

Στις παραπάνω θέσεις μας επιμέναμε με υπευθυνότητα. Δεν πέσαμε καμιά στιγμή στη λούμπα τοπικισμών και ανέξοδων υποσχέσεων. Ποτέ δεν ξεχωρίσαμε τα χωριά μας.

Διαμαρτυρηθήκαμε για την κατανομή 1.079.000€ από τον Τοπικό Πόρο τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 08 όσο και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης όπου καταθέσαμε: «Η θέση μας είναι ότι ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για το Δήμο μας πρέπει να διοχετευθεί μόνο στις απαραίτητες μελέτες για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και την περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου. Ο Θησέας και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα να διοχετευθούν προς τα υπόλοιπα έργα τα οποία ο Δήμος μας προγραμματίζει και να μην αμελούμε το 4ο ΚΠΣ (ΕΣΠΑ)».

Για την απασχόληση με αφορμή την προκήρυξη του Ιανουαρίου 07 της ΔΕΗ είχαμε ζητήσει μεταξύ άλλων:

 1. Ζητούμε την ενεργοποίηση κοινής επιτροπής (αναλύθηκε παραπάνω για κοινή επιτροπή με το περιβάλλον) με χρήση του άρθρου 101 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06) σε συνδυασμό με το άρθρο 49 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ζητούμε να υπάρξει πρόταση για κατηγοριοποίηση της μοριοδότησης σε κατοίκους πρώτα, σε δημότες δευτερευόντως και μετά για τους υπόλοιπους κατοίκους. Να αποσταλεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επ’ αυτού προς τα αρμόδια όργανα (ΔΕΗ ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΣΔΔΑ).
 3. Ζητούμε με ομόφωνη απόφαση να κατατεθεί η άρση των ορίων ηλικίας. Είναι απαράδεκτο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που προαναφέραμε.

Μάλιστα είχαμε δώσει ανάλυση με ποσοστά της τότε προκήρυξης για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας. Αλλά τότε μας κατηγόρησαν ότι εμείς δεν αφήσαμε το Δήμαρχο να παρανομήσει δίνοντας βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας σε μη μόνιμους κατοίκους! Αυτά για να μην ξεχνάμε…

Υπήρξε ένταση με το Προεδρείο και τον κ. Κ. Μιχαηλίδη αναφέροντας ότι κινδυνολογούμε! Δεν συνεχίσαμε την εισήγηση μας. Ο κ. Κ. Μιχαηλίδης είπε ότι κατέθεσε πριν ένα χρόνο μηνυτήρια αναφορά στη ΔΕΗ (ακούστηκαν διάφορες απόψεις ότι δεν είναι αρκετό αυτό).

Αργότερα αναλύσαμε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει ειδική μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το Μαυροδένδρι ειδικά με δεδομένη τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης (πράγμα το οποίο ζητάμε επιμόνως 15 μήνες!). Θεωρούμε ότι η υπογραφή από πανεπιστημιακούς εξειδικευμένους σε τέτοια θέματα θα βοηθούσε τη με τεκμηρίωση στόχευση σε επόμενη φάση για τα αιτήματα που θα θέσουμε ως Δήμος για το Μαυροδένδρι. Αυτά με τη νομική στήριξη πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν τον αγώνα μας. Αυτήν την άποψή μας την υποστηρίζουμε σε κάθε συμβούλιο. Θυμίζουμε ότι είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Εκτίμηση μας είναι ότι εάν ματαιωθεί η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης τότε τα παραπάνω θα γίνουν για την Ποντοκώμη εφόσον το «μέτωπο» του ορυχείο θα είναι από την Ποντοκώμη.

Επίσης σημειώθηκε από μέρους μας και η επέκταση της μέτρησης των ρύπων για το Μαυροδένδρι από την προγραμματική σύμβαση με το ΑΠΘ.

Για τα θέματα απασχόλησης επιμείναμε στις θέσεις μας.

Ο κ. Αμανατίδης ζήτησε να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος στο Δήμο μας και αυτή να είναι η πρώτη απαίτησή μας από τη ΔΕΗ. Ζήτησε επίσης οι αποφάσεις που παίρνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο να υλοποιούνται.

Ο κ. Αθανασιάδης ζήτησε μελέτη βιωσιμότητας για το Μαυροδένδρι, έκανε αναφορά για την υποστήριξη που πρέπει να έχουν όλοι οι σύλλογοι μεταξύ τους ως περιοχή, επέμεινε στη νομική στήριξη και ζήτησε και αυτός την επέκταση της σύμβασης ρύπων για το Μαυροδένδρι. Επιπλέον ζήτησε να υπάρξει και απόφαση Δ.Σ. με την οποία να ζητείται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις μετεγκαταστάσεις (να επιτρέπεται ανεξάρτητα της ύπαρξης κοιτάσματος ή όχι στο υπέδαφος).

Σημειώσαμε ότι η μελέτη βιωσιμότητας (που ζητά ο κ. Αθανασιάδης) είναι ταυτόσημη με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ζητούμε και συμφώνησαν όλοι οι παραβρισκόμενοι.

Ζητήσαμε να υπάρξει απόφαση και για την απασχόληση (αυτά που προηγουμένως θέσαμε).

Επίσης θυμίσαμε ότι ζητήσαμε να κινηθούμε ως Δήμος [κλικ Δ.Σ. 15.01.08, 04.02.08] αναφορικά με τη ΔΕΗ και τις απαιτήσεις της για την κάλυψη ηλεκτροδότησης της υδρευτικής γεώτρησης λόγω υποβάθμισης του υπόγειου υδροφορέα .

Το ίδιο ζητήσαμε και τις γεωτρήσεις των αγροτών μας αφού ζητήσαμε να έρθει τακτικό θέμα για τα προβλήματα των αγροτών του Δήμου μας [κλικ Δ.Σ. 17.04.08]

Αποφασίστηκε τελικά ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο:

 1. Μελέτη βιωσιμότητας – περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μαυροδενδρίου
 2. Διεύρυνση σύμβασης με το ΑΠΘ για τη μέτρηση των ρύπων με σταθμό μέτρησης και στο Μαυροδένδρι
 3. Η πρόταση για αλλαγή θεσμικού πλαισίου από την Πολιτεία για το θέμα των μετεγκαταστάσεων
 4. Οι προτάσεις για την απασχόληση – άρση ορίων ηλικίας.

Επίσης ζητήσαμε αποφάσεις που πάρθηκαν στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια κατά καιρούς να υλοποιούνται και όχι να λαμβάνονται ξανά. Αναφέραμε π.χ. τις αποφάσεις του [Δ.Σ. 26.02.07]

--------------------------------------

Επιστολή Γεωργιάδη Ανέστη 12.01.08

Ο απολογισμός ενός παρατηρητή… Επισημάνσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο και το περιβάλλον [κλικ να τη διαβάσετε…]

--------------------------------------

Διαμαρτυρία της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης για την "υποδοχή" της από το Δήμο Υψηλάντη

Άλλη μια αναιτιολόγητη επίθεση προς την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ . Αυτή τη φορά εκδηλώθηκε στις 12/5/2008 στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δ. Υψηλάντη από το δήμαρχο κ. Μιχαηλίδη. Αφορμή η τοποθέτηση ενός στελέχους της Κίνησης και κατοίκου του Μαυροδενδρίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εναντιώθηκε στην διάνοιξη του ορυχείου Ποντοκώμης και πρότεινε στο Δήμο Υψηλάντη να κάνει το ίδιο. Τότε η Δήμαρχος εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση τόσο στο μέλος μας, όσο και στην Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, κατηγορώντας τους ότι υπονομεύουν την ανάπτυξη, δεν έχουν προτάσεις, δεν σκέφτονται την ανεργία των νέων, κλπ.[Κλικ για αναλυτικό δημοσίευμα]

Εδώ να σημειώσουμε ότι κανένας από την αντιπολίτευση δεν καταφέρθηκε ενάντια στην οικολογική κίνηση Κοζάνης. Για να προσδιορίσουμε τα του τίτλου…

--------------------------------------

Παρουσίαση πρότασης Δήμου Μουρικίου

Παραβρέθηκε η κ. Βρυζίδου Παρασκευή (Δήμαρχος Μουρικίου) στο κλειστό αμφιθέατρο στις 13.05.08 με πρόταση για τόπο μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης δίπλα στο Τ.Δ. Κρυόβρυσης. [Σχετικό δημοσίευμα…]

--------------------------------------

Διοικητική μεταρρύθμιση

Φούντωσε ο διάλογος για τον Καποδίστρια 2. Η ΤΕΔΚ Κοζάνης αναμένεται να ορίσει γενική συνέλευση γι’ αυτό το θέμα εντός των επόμενων ημερών. Θυμίζω ότι στις 23-24 Ιουνίου γίνεται θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα με αυτό το θέμα και σήμερα συνέδριο της ΕΝΑΕ (Νομαρχίες) γι’ αυτό το θέμα. Εμείς ζητήσαμε, ως αντιπολίτευση Δημοτικό Συμβούλιο στο αμφιθέατρο για την ενημέρωση των δημοτών [σχετική αίτηση 24.04.08].

--------------------------------------

Υπερβάσεις ρύπων

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 2007: Αρνητικός και πάλι ο απολογισμός.

Συνεχίζονται οι υπερβάσεις, ο ελλιπής έλεγχος και η ατιμωρησία της ΔΕΗ.

[Κλικ για αναλυτικό δημοσίευμα]

Υπογράφουν οι:

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Οικολογική Κοινωνική Παρέμβαση Πτολεμαΐδας
Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δ. Υψηλάντη
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ελλησπόντου
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής
Σύλλογος Πληττομένων Μαυροπηγής

--------------------------------------

Εξώδικα στους καταληψίες των ταινιοδρόμων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου από τη ΔΕΗ

[Κλικ για αναλυτικό δημοσίευμα]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη 11.05.08


Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει την Κυριακή 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μαυροδένδρι με θέμα το περιβάλλον και το Μαυροδένδρι. Θυμίζουμε ότι το Συμβούλιο ζητήθηκε από ομάδα νέων δημοτών του Τ.Δ. Μαυροδενδρίου (4 Μαρτίου 08) και με έγγραφο από την αντιπολίτευση του Δήμου (17 Απριλίου 08).

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Θέματα Δημαρχιακής Επιτροπής 09.05.08

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημαρχιακής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9 ΜΑΙΟΥ 2008 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 μ.μ- στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 €για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού από ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΝΑ.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 83,30 € για προμήθεια αλυσίδων για όχημα 4X4 από ΠΙΣΤΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ.
 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 234,75 € για προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση IVECO από ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ.
 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.442,28 € για προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές Δήμου από ΚΥΒΡΑΚΙΔΗ Γ.& ΥΙΟΣ Ο.Ε.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.243,15 € για προμήθεια τεχνικώνεργαλείων από ΑΧΕL.
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για προμήθεια άξονα τέντας για κλειστό αμφιθέατρο Ποντοκώμης από ΓΡΙΒΑ ΑΝΔΡΕΑ .
 7. Απευθείας ανάθεση γεύματος προς επισήμους για την 21η Μαίου 2008
 8. Απευθείας ανάθεση γεύματος προς το συγκρότημα «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΟΜΝΗΝΟΙ».

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button