Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Πρόσκληση ΔΕ 30.11.10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30 πμ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες, εργασίες, υπηρεσίες:

α. Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές δήμου από ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ποσού 500,00€.
β. Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση βοθροκαθαριστικού οχήματος δήμου από ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΙΧΑΗΛ ποσού 672,82€.
γ. Προμήθεια χλωρίου για δεξαμενές (εξαμήνου) από ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ποσού 2.269,98€.
δ. Προμήθεια θερμοσίφωνα για ΚΕΠ από ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ποσού 110,70€.
ε. Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση χορτοκοπτικών μηχανημάτων δήμου από ΤΣΑΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 2.402,56€.
στ. Προμήθεια ελαστικών για οχήματα δήμου από ΑΓΡΑΦΙΤΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ποσού 2.406,62€.
ζ. Προμήθεια ανταλλακτικού για ηχητικό σύστημα οχήματος ΚΗΙ 8531 από ΡΑΝΤΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 320,00€.
η. Προμήθεια ανταλλακτικών για σάρωθρο από ΔΕΜΑΚ Α.Ε. ποσού 391,14€.
θ. Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων από ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ποσού 1.051,65€.
ι. Προμήθεια ξύλων και πανιών για εκλογές από ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ποσού 179,58€.

ια. Προμήθεια ξύλων και πανιών για εκλογές από ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 147,60€.
ιβ. Προμήθεια υλικών ύδρευσης για συντήρηση δημόσιων κτιρίων από ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ποσού 1.621,70€.
ιγ. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσιο Μαυροδενδρίου από ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ποσού 187,63€.
ιδ. Προμήθεια ανταλλακτικών για απορριμματοφόρο από ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΙΧΑΗΛ ποσού 130,38€.
ιε. Συντήρηση επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8531 από ΚΑΤΑΚΗΣ Α.Ε. ποσού 182,73€.
ιστ. Συντήρηση απορριμματοφόρου από ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ποσού 61,50€.
ιζ. Συντήρηση βοθροκαθαριστικού από ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ποσού 184,50€.
ιη. Συντήρηση βυτίου νερού από ΤΖΙΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ποσού 3.487,05€.

2.Ακύρωση της αριθ. 59/2009 απόφασης Δ.Ε. για ανάθεση μελέτης του έργου:
«Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ποντοκώμης» στους: 1) Γκάση Δημήτριο & 2)
Καλημέρη Χαρίσιο, λόγω μη έγκαιρης παράδοσης.

3.Ανάθεση μελέτης του έργου: «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Ποντοκώμης»
στους: α) Τσικουρώνα Ευδοξία πολιτικό μηχανικό & 2) Καραθάνο Δημήτριο
μηχανολόγο μηχανικό.

4.Έγκριση της αριθ. 144α/2010 απόφασης Δημάρχου για αντικατάσταση γεώτρησης
Μαυροδενδρίου.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

306 άτομα στο ΛΚΔΜ (8μήνα)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων έξι (306) για το Νομό Κοζάνης ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΛΚΔΜ που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

klik για πλήρη ανάγνωση από το kozan.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

44 θέσεις στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (8μηνα)

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το www.kozan.gr...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button