Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Θέση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης για την ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Σήμερα την 28 Μαίου 2009 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ : Θέση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης για την ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μελίδου Βαρβάρα
2. Αγγελίδου Αννα
3. Λαζαρίδης Γεώργιος
4. Χοροζίδου Ελένη
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανασιάδης Λαυρέντης

Η Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου την ανακοίνωση της ΔΕΗ για την ίδρυση της νέας μονάδας στην ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ η οποία συνδέεται σύμφωνα και με την ανακοίνωση με την μετεγκατάσταση του οικισμού μας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι για να δημοπρατηθεί η μονάδα θα πρέπει ακώλυτα να γίνει η αναγκαστική απαλλοτρίωση και ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Επιμένουμε στις αποφάσεις των φορέων για τη συνολική και όχι τμηματική απαλλοτρίωση του οικισμού και του αγροκτήματος Ποντοκώμης.

2. Αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης. Έτσι θα ξεπεραστεί αυτή η «ατυχής» αναφορά από μέρους της ΔΕΗ και θα αποδείξει η πολιτεία το πραγματικό ενδιαφέρον της.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελίδου ΄Αννα
Χοροζίδου Ελένη
Λαζαρίδης Γεώργιος

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΕ 02.06.09

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάκληση της αριθ. 9.1/2009 απόφασης Δ.Ε.

2) Απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας: «Πιστοποίηση ανελκυστήρα Δημαρχείου» Τ.Δ.Ποντοκώμης» στην QMS CERT ΕΠΕ προϋπολογισμού 280,00€, ψήφιση πίστωσης.

3) Ψήφιση πιστώσεων για :
α] Προμήθεια αγαθών για άπορους δημότες από ΠΗΤΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ποσού 700,00 €.
β] Προμήθεια πασσάλων για φυτά δενδροφυτεύσεων δήμου από ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ποσού 952,00 €.
γ] Προμήθεια ανταλλακτικών για χορτοκοπτικό Unimog από ΧΑΛΚΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ποσού 271,32 €.
δ] Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρα από ΑΦΟΙ Ε. ΠΛΙΑΚΗ Ο.Ε. ποσού 1.300,00€.
ε] Προμήθεια εποχιακών εαρινών φυτών από ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ποσού 2.550,00€
Στ]Προμήθεια υδραυλικών ειδών από ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ποσού 1.506,05€
ζ] Προμήθεια ειδών καθαριότητας από ΤΥΦΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ποσού 1.002,02€.
η] Προμήθεια αγαθών για άπορους δημότες από ΤΥΦΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ποσού 549,51.
θ] Συντήρηση οχήματος ΚΗΥ 8939 στον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 119,00€
ι] Επισκευή οχήματος ΚΗΙ 8531 στον ΜΑΥΡΟΦΥΛΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ ποσού 416,50€
κ] Προβολή δραστηριοτήτων δήμου στα τηλεοπτικά κανάλια : WEST CHANNEL, TOP CHANNEL & FLASH ποσών: 1.785,00€, 952,00€ & 952,00€ αντίστοιχα.
κα]Καθαρισμός χώρων εκδηλώσεων 21η Μαΐου 2009 ποσού 4.000,00€.

4) Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Τ.Δ. Σιδερά – Κτενών».

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Θέσεις προτάσεις του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το Δ. Συμβούλιο

Κύριε Πρόεδρε,

Α. Για το σταθμό μέτρησης ρύπανσης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η θέση μας :
1.Ο έλεγχος και η κοινοποίηση των μετρήσεων του υφιστάμενου σταθμού πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΑΠΘ το οποίο έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής.
2. Με την εμπλοκή άλλου φορέα στην κοινοποίηση των μετρήσεων, ο δήμος χάνει την δυνατότητα της πρωτοβουλίας στη διαχείρισης της πληροφορίας.
3. Να αναβαθμιστεί ο σταθμός σωματιδιακής ρύπανσης της Ποντοκώμης με ειδικό λογισμικό και τις κατάλληλες συσκευές ώστε να είναι δυνατή η τηλεμετάδοση των μετρήσεων και η δημοσιοποίησή τους σε ιστοσελίδα του δήμου, του συλλόγου και στην ειδική για το πρόγραμμα ιστοσελίδα που είναι υπό κατασκευή από το ΑΠΘ.
4. Από κει θα μπορεί να λαμβάνει , μετά από σχετικά αίτηση-άδεια κλπ ως είθισται , κάθε ενδιαφερόμενος , φορέας ή ιδιώτης.
Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που απαιτείται να διατηρήσει την αυτονομία του και μην ξεχνάμε την αξία διαχείρισης της πληροφορίας, στην οποία θέλουμε νάχει πρώτη πρόσβαση και αποκλειστική ευθύνη διαχείρισής της ο πολίτης του δήμου μας .

Β. Επέκταση των μετρήσεων στο Μαυροδέντρι.
Μετά τη συζήτηση με το ΑΠΘ (πρώτη παρουσίαση αποτελεσμάτων) εκτιμούμε ότι πρέπει ο Δήμος μας να προχωρήσει άμεσα στην αγορά νέου οργάνου μέτρησης σωματιδιακής ρύπανσης για το Δ.Δ Μαυροδενδρίου με όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις σε σχέση με το πρώτο όργανο ώστε να ολοκληρωθεί το δίκτυο αναλυτών στο δήμο μας , σύμφωνα με το πλάνο συνεργασίας που πρότεινε ο καθηγητής κ. Μελάς.

Γ. Αναπάντητα ερωτήματα και στάση μας
Έχουν περάσει δύο μήνες από το έγγραφο με ΘΕΜΑ: «Ερωτήματα προς ΔΕΗ ΑΕ για αγωγό και σιδηροδρομική γραμμή στο ορυχείο Ποντοκώμης» που αποστείλαμε στον πρόεδρο της ΔΕΗ κ Αθανασόπουλο.
Θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχει απάντηση στο Δήμο από τη διοίκηση της ΔΕΗ , και αν όχι παρακαλούμε να μας εκθέσετε τις προτάσεις σας αντίδρασης του Δήμου σ’ αυτή την προσβολή , κι αν δεν υπάρχει από μέρους σας τέτοια πρόθεση , παρακαλούμε να μας δοθεί αντίγραφο του εγγράφου που έχει αποσταλεί , με το πρωτόκολλο του Δήμου , καθότι σκοπός μας είναι να απευθυνθούμε στο Συνήγορο του Πολίτη, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

Πηγή: pontokomicom.blogspot.com

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Μπλακ άουτ σε 2.035 προσλήψεις της ΔΕΗ λόγω πλαστών βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας;

Αναδημοσίευση- Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, 25.05.09

Σε πλαστά πιστοποιητικά εντοπιότητας που εξέδωσαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες ανά την Ελλάδα έχει «κολλήσει» ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 2.035 εργαζομένων στη ΔΕΗ, ο οποίος εξαγγέλθηκε για πρώτη φορά το… 2004, προκηρύχθηκε το 2007 και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2009.

Πέρα από τις καθυστερήσεις στη ΔΕΗ και το ΑΣΕΠ, ο διαγωνισμός έχει μπλοκαριστεί τώρα λόγω των ενστάσεων που κατέθεσαν οι… πραγματικοί ντόπιοι κατά εκείνων που εμφανίζονται ως κάτοικοι των περιοχών όπου υπάρχουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, όσοι υποψήφιοι πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας προτάσσονται στην κατάταξη, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μορίων και επιπέδου κατάταξης.

Τα μόρια

Σημειώνεται ότι τα μόρια συγκεντρώνονται ανάλογα με τις σπουδές (πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, ξένες γλώσσες), την εργασιακή εμπειρία, το χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση, τη συνέντευξη ή και την πρακτική δοκιμασία σε ορισμένες ειδικότητες.

Ολα αυτά υποχωρούν μπροστά στην εντοπιότητα, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας, όπως και η μόνιμη κατοικία.

Οπως φαίνεται, στήθηκε βιομηχανία παραγωγής πλαστών πιστοποιητικών από τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι, σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΗ, εφόσον αποδειχθεί η πλαστότητα, αντιμετωπίζουν και ποινικές ευθύνες. Προς το παρόν, το αποτέλεσμα είναι νέες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού, που αναμένεται, σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ κ. Ειρήνη Τζαννέτου, στα τέλη του έτους.

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ήταν 36.700 το 1993 και έχουν μειωθεί σε 23.500 σήμερα.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση σε ανοικτή συζήτηση

Καλούνται οι δημότες σε ανοικτή συζήτηση – ενημέρωση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ποντοκώμης τη Δευτέρα 25 Μαϊου και ώρα 8:00 μ.μ.
Η συζήτηση θα έχει την εκτίμηση της κατάστασης όπως διαμορφώθηκε ως σήμερα καθώς και την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης και την προκήρυξη της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5.

Δημήτρης Μαυροματίδης

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΣ 28.05.09

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 28 του μηνός ΜΑΙΟΥ 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέμα την ψήφιση απολογισμού οικονομικού έτους 2008.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δηλώσεις και προβληματισμοί για νέα μονάδα

Πηγή- αναδημοσίευση: Πρωινός Λόγος, Παναγιώτης Πλιάτσος 21.05.09

Την ικανοποίηση του συνόλου των φορέων του Νομού Κοζάνης, η οποία εκφράζεται με δηλώσεις και σχετικά δελτία Τύπου, έχει αποσπάσει πλέον η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ να εγκρίνει τη δημοπράτηση της νέας, σύγχρονης και αντιρρυπαντικής μονάδας στην Πτολεμαϊδα. Ωστόσο, υπάρχει και ένας έντονος προβληματισμός από πολλές πλευρές σχετικά με την όλη διαδικασία, αλλά και την αξιοσημείωτη παράγραφο στην απόφαση της ΔΕΗ που επισημαίνει πως «η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής».
Πάντως, σε σχετική, χθεσινή και γραπτή δήλωσή του, ο δήμαρχος Πτολεμαϊδας Γρηγόρης Τσιούμαρης αποφεύγει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα των μετεγκαταστάσεων που θέτει η ΔΕΗ και τονίζει πως ««δικαιώθηκα για την πίστη μου στην κατασκευή αυτής της μονάδας, η οποία θα αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία της περιοχής, αφού πρόκειται για μια μονάδα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Δικαιώθηκα και για την επιμονή μου να κρατώ διαρκώς το θέμα στην επικαιρότητα. Στα εγκαίνια του μνημείου του λιγνιτωρύχου θυμούνται όλοι ότι τόνισα «ότι δεν διανοείται κανείς πως η φημολογούμενη μονάδα νέας τεχνολογίας θα φύγει από την περιοχή και μαζί με αυτή η απόλυτη τεχνογνωσία στα κεφάλαια της ενέργειας και του περιβάλλοντος πάνω στα οποία δομήθηκε η επιβίωση της περιοχής του παρόντος και του μέλλοντος». Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η Πτολεμαϊδα διατηρεί την τεχνογνωσία, τις θέσεις εργασίας και βέβαια την τηλεθέρμανση, που είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μας, εξασφαλίζοντας πλέον 140 μεγαβάτ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος καθώς οι νέες εξελίξεις θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής για το μέλλον και στην προετοιμασία για τη μεταλιγνιτική περίοδο».

Ο Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη Κυριάκος Μιχαηλίδης εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ΔΕΗ, τονίζοντας παράλληλα, μιλώντας στον «Πρωινό Λόγο» και την ετοιμότητα της δημοτικής αρχής για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε χθες ο Δήμος αναφέρεται πως «με τη δημοπράτηση του νέου Α.Η.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, δικαιώνεται. Επιτέλους ξεκινά η διαδικασία απόσυρσης του ρυπογόνου ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ που με τους ρύπους του «έπνιγε» την περιοχή μας για δεκαετίες. Η δημοπράτηση αποτελεί και προσωπική δικαίωση του Δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη γιατί χρόνια τώρα το ζητάει δημόσια και το έχει καταθέσει ως πρόταση τόσο στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. όσο και στο Σύμφωνο Συνεργασίας και Συνύπαρξης Δ.Ε.Η. και Τοπικής Κοινωνίας. Αποτελεί δικαίωση για όλο το Δημοτικό Συμβουλίου Δημητρίου Υψηλάντη, τους Συλλόγους Περιβάλλοντας και τους φορείς που σύσσωμα εργάστηκαν για το σκοπό αυτό. Είναι ιστορική η απόφαση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Κυβέρνησης και σηματοδοτεί εξελίξεις θετικές για τον τόπο μας οι οποίες θα επιταχύνουν και τη διαδικασία μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης, γιατί η δημιουργία του νέου σταθμού είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη μετεγκατάσταση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Έρχονται καλύτερες μέρες για τους κατοίκους του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής».

Αντιδράσεις από Δημήτρη Μαυροματίδη

Από την πλευρά του, σε παρέμβασή του στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο ανακηρυχθείς δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη Δημήτρης Μαυροματίδης επισημαίνει τα εξής: «Μπαίνουν συνθήκες "εάν - τότε" (if-then). Δηλαδή λέει μεταξύ άλλων το Δελτίο Τύπου: "Τα τεύχη διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ...θα τεθούν προς έγκριση από το διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Η δημοσίευση της προκήρυξης θα γίνει, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη εκτέλεση του έργου, ιδίως της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής." Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Ανακοινώνουμε στην τοπική κοινωνία ότι θα πάρουμε απόφαση με ..."εφόσον"; Μετά από τόσο διάλογο; Μετά από τόση δουλειά;
Κύριοι εάν οι οικισμοί Ποντοκώμης και Μαυροπηγής δεν θέλανε να μετεγκατασταθούν δεν θα έπαιρναν αποφάσεις ούτε θα έμπαιναν σε συνεχόμενες λαϊκές συνελεύσεις. Επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και η ΔΕΗ με την αναφορά της προσβάλει ειδικότερα τους δύο οικισμούς, μία λύση υπάρχει: Άμεση νομοθετική ρύθμιση πέραν του νόμου περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εντός τριμήνου για τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης που να περιλαμβάνει με σαφήνεια την ανάληψη του κόστους της μετεγκατάστασης. Χωρίς "ψιλά γράμματα"...Καθαρές παστρικές κουβέντες από μέρους μας. Το ίδιο αναμένουμε και από μέρους της ΔΕΗ για να θεωρήσουμε αυτό το Δελτίο Τύπου ως "ατυχές"... «

Δήλωση του Μιχάλη Παπαδόπουλου

Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ για τη νέα μονάδα της Πτολεμαϊδας χαιρέτισε με γραπτή του δήλωση ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος τονίζει τα εξής: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τους πολίτες του Νομού Κοζάνης. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε. δημοπρατείται η νέα μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, «Πτολεμαϊδα V». Ένα ακόμη διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας γίνεται πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή. Ως πολίτης πρώτα και μετά ως εκπρόσωπος του τόπου στο Εθνικό Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση, χαιρετίζω με ικανοποίηση την αρχή της υλοποίησης ενός αιτήματος που και τις θέσεις εργασίας θα διασφαλίσει και το εθνικό μας καύσιμο (λιγνίτης) θα προστατεύσει, αλλά και περιβαλλοντολογικά θα δώσει στην περιοχή «ανάσα ζωής». Ο αγώνας μας για ένα Νομό Κοζάνης σύγχρονο, αειφόρο και πρωταγωνιστή στις προκλήσεις της νέας εποχής, συνεχίζεται.»

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Τοποθέτηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για έργα ΕΣΠΑ Δημ. Υψηλάντη

Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της 18 Μαιου 09, κατά τη διάρκεια της συζήτηση για το ΕΣΠΑ (4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) έγινε παρέμβαση από μέρους μου για δύο έργα.
Το πρώτο. Επειδή προβλεπόταν θερμοκηπιακό πάρκο κατά μήκος των αγωγών τηλεθέρμανσης (ενδεικτικός προϋπολογισμός 7.000.000 €) πρότεινα να τροποποιηθεί σε θερμοκηπιακά πάρκα Ελλησπόντου και Δημ. Υψηλάντη αφού θα έχουν διαφορετικούς φορείς διαχείρισης. Ειδικότερα το θερμοκηπιακό πάρκο Δημ. Υψηλάντη θα χωροθετηθει στο Μαυροδένδρι λόγω της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης και πρέπει να γίνει σχετική έρευνα για τη χωροθέτησή του.
Το δεύτερο. Επειδή δεν υπήρχε καμμιά αναφορά για τις μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης και Μαυροπηγής πρότεινα να προβλεφθούν δαπάνες από το ΕΣΠΑ για επιμέρους έργα. Διότι τόνισα ότι εδώ και ένα χρόνο κατέθεσα και στο Σύμφωνο Συνεργασίας και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και στην ΑΝΚΟ ότι χρειάζεται σχέδιο συγκροτημένο με πόρους από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Άλλωστε μέριμνα μας ως νομός Κοζάνης πρέπει να είναι η καλύτερη χρήση του Τοπικού Πόρου κι ότι μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ να το αξιοποιούμε.
Επίσης ζήτησα η Τεχνική Στήριξη για τις μετεγκαταστάσεις (που για την Ποντοκώμη την έχει η ΑΝΚΟ), τόσο για εξοικονόμηση πόρων όσο και για οικονομία κλίμακας να προταθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο στην τεχνική στήριξη του ΠΕΠ (ΕΣΠΑ) και να αφορά τους οικισμούς Μαυροπηγής και Ποντοκώμης και εάν προκύψει στις 20.05.09 και της Ακρινής.
Οι προτάσεις μου θα εξεταστούν και το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί η ενσωμάτωσή τους.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΕ 21.05.09

Τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1} Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση υπαίθριου αμφιθεάτρου Τ.Δ.Ποντοκώμης» προϋπολογισμού 6.968,64€ στον Μιχαηλίδη Γεώργιο, ψήφιση πίστωσης.
2} Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση κερκίδων δήμου» προϋπολογισμού 5.063,45€ στον Παππά Παναγιώτη, ψήφιση πίστωσης.
3} Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων Τ.Δ.Ποντοκώμης» προϋπολογισμού 6.842,50€ στον Μιχαηλίδη Γεώργιο, ψήφιση πίστωσης.
4} Απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Δ.Δ. Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 1.785,00€ στο Γαβρίδη Παναγιώτη, ψήφιση πίστωσης.
5} Όροι διακήρυξης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Ποντοκώμης.
6} Ψήφιση απολογισμού δήμου χρήσης 2008.
7} Προέγκριση καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» Τοπάλη Κατίνας στο Τ.Δ. Ποντοκώμης.
8} Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2009,των: Α] ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Β] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, Γ] ΚΕΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ.
9) Ψήφιση πιστώσεων για :
α] Προμήθεια φρεατίων ύδρευσης από ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ποσού 2.332,40 €.
β] Προμήθεια προσκλήσεων για εορτασμό 21ης Μαΐου 2009 από ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΝΑ ποσού 354,025 €.
γ] Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση φορτηγάκι από MAXX MOTORS ΑΕΒΕ ποσού 389,96 €.
ε] Συντήρηση φορτηγάκι στην MAXX MOTORS ΑΕΒΕ ποσό 132,03€.
Στ]Συντήρηση οχήματος 4Χ4 στον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ποσό 407,91€.
ζ] Ασφάλιση λεωφορείου ΚΗΙ 5227 στην PERSONAL Ασφαλιστική ποσό 680,50€.
η] Δημοσίευση ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με 8/μηνη σύμβαση στις εφημερίδες «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» & «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ποσό 414,12€ στην κάθε μία
θ]Τοπογραφική αποτύπωση δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου στον Τσανακτσίδη Παναγιώτη ποσό 1.200,00€.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Έκθεση (1η 08.05.09) καθηγητή Μελά για ρύπανση Δημ. Υψηλάντη

Παρακάτω δίνονται τα βασικά συμπεράσματα της 1ης έκθεσης του καθηγητή κ. Μελά για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη. Τα συμπεράσματα και η έκθεση αναλυτικά δίνονται παρακάτω:

Περίληψη - Συμπεράσματα

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται κυρίως τα αποτελέσματα της φάσης 1.1 η οποία αφορά την εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και τρίμηνη πιλοτική λειτουργία τους. Κατά τη διάρκεια αυτή της φάσης έγινε ο προσδιορισμός της θέσης και εγκαταστάθηκε ένας αναλυτής σωματιδίων (ΒΑΜ 1020) και ένας μικρός μετεωρολογικός σταθμός. Ο ΒΑΜ 1020 είναι ένα πιστοποιη-μένο όργανο μέτρησης λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων το οποίο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυτόματα και για όλο το 24ωρο μετρήσεις σωματιδιακής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων. Διαθέτει την απαιτούμενη αντλία, την κεφαλή δειγματοληψίας PM10 και την κεφαλή δειγματοληψίας PM2.5, τον αγωγό δειγματοληψίας, σύστημα θέρμανσης του αγωγού δειγματοληψίας για την αποφυγή συμπύκνωσης του δείγματος και σύστημα ελέγχου της ροής. Στα πλαίσια αυτής της φάσης έγινε καταγραφή των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης και των μετεωρολογικών παραμέτρων στην επιλεγμένη περιοχή για τρεις μήνες με τη βοήθεια του εξοπλισμού ο οποίος περιγράφηκε παραπάνω.
Συμπληρωματικά παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση και μέρος των αποτελεσμάτων της φάσης 1.2. Στα πλαίσια αυτής της φάσης πραγματοποιήθη-καν μετρήσεις μικρότερης διάρκειας στο Δ.Δ. Μαυροδενδρίου. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με το φορητό όργανο GRIMM το οποίο ανήκει στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του ΑΠΘ και αφορούσαν τα επίπεδα των PM10, PM2.5 και PM1.
Σκοπός αυτών των μετρήσεων είναι η καλύτερη τεκμηρίωση της χωρικής κατανομής της ρύπανσης και ιδιαίτερα η επίδραση στο Δ.Δ. Μαυροδενδρίου καθώς και η μέτρηση εξαιρετικά μικρών σωματιδίων.
Αν και η φάση 1.1 του προγράμματος αφορά διάστημα μόνο τριών μηνών, έγινε μια προκαταρκτική ανάλυση των μετρήσεων και προέκυψαν κάποια πρώτα συμπεράσματα.

* Κατά την περίοδο των μετρήσεων στο σταθμό Μαυροδενδρίου δεν σημειώνονται ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις PM10. Το ποσοστό υπερβάσεων του ημερήσιου ορίου των 50 μg/m3 ήταν 20% αλλά αφορά μικρό αριθμό μετρήσεων και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

* Στο 17% των ημερών (15 ημέρες) που πραγματοποιήθηκαν οι με-τρήσεις, η μέση ημερήσια συγκέντρωση ΡΜ10 στην Ποντοκώμη ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο για την ανθρώπινη υγεία. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις PM10 εμφανίζονται στο σταθμό της Ποντοκώμης τις πρωινές ώρες (μέγιστη τιμή στις 11.00 τ.ώ.).

* Η υψηλότερη μέση ημερήσια συγκέντρωση ΡΜ10 που καταγράφηκε στην Ποντοκώμη ήταν τα 80μg/m3 στις 1 Απριλίου 2009 ενώ η υψηλότερη μέση ωριαία συγκέντρωση ήταν τα 304μg/m3 στις 19 Ιανουαρίου 2009.

* Οι μετρήσεις του ανέμου δείχνουν τον έντονο καναλισμό της ροής ο οποίος οφείλεται στη γεωμορφολογία της λεκάνης της Εορδαίας, με τον κύριο άξονα της σε βόρεια - βορειοδυτική, νότια – νοτιοανατολική διεύθυνση. Οι μεγαλύτερες μέσες συγκεντρώσεις ΡΜ10 καταγράφονται στον σταθμό της Ποντοκώμης όταν στην περιοχή της Ποντοκώμης πνέουν άνεμοι βορειοανατολικού τομέα, διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το ορυχείο νοτίου πεδίου της ΔΕΗ. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι στον τομέα διευθύνσεων Ν έως Ε, οι μέσες τιμές των ΡΜ10 είναι μεγαλύτερες των 50μg/m3.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση όπως δόθηκε από τον καθηγητή κ. Μελά.

Έκθεση καθ. Μελά για Δημ.Υψηλάντη 8.5.09


Έκθεση καθ. Μελά για Δημ.Υψηλάντη 8.5.09 energeiakozaniκλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου

Από ανακοίνωση του Συλλόγου στο mayrodendri.blogspot.com:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10/05/2009

1) Αναλάβαμε ως σύλλογος την μέριμνα του ποτίσματος των δένδρων μου φυτέψαμε. Αποφασίστηκε να γίνει προγραμματισμός των ποτισμάτων και να συμμετέχουν αρκετά άτομα ώστε να μην επωμιστούν λίγοι αυτήν δουλειά. Επίσης αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ενα πανό στον χώρο με την επωνυμία του συλλόγου αλλά και το σήμα του.
2) Δυστυχώς πριν από λίγες μέρες μέλος του συλλόγου διαπίστωσε πως η κατάσταση στον χώρο κοντά στο μοντελοδρόμιο είναι, λόγω των σκουπιδιών πάρα πολύ άσχημη. Παρότι στην συνάντηση με τον δήμαρχο κάναμε διάφορες προτάσεις για να πάψει να υπάρχει αυτή η άσχημη εικόνα, δυστυχώς τίποτα δεν έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Αποφασίστηκε να ξαναγίνει κουβέντα με τον δήμο αλλά και να τεθεί από εμάς στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Πρόθεση μας είναι να αναδειχθεί το ζήτημα ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα που φαίνετε και στις φωτογραφίες.
3) Τέλος, αποφασίστηκε η διοργάνωση ενός καλοκαιρινού πάρτι στον χώρο του δάσους στον Όσιο Δαυίδ μέσα στον Ιούνιο. Θα είναι μάλλον η τελευταία μας δράση για αυτήν την σεζόν. Σύντομα θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για αυτήν μας την δράση.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΕ 11.05.09

Τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 11 ΜΑΪΟΥ 2009 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1] Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μαυροδενδρίου, προϋπολογισμού 6.972,21€, στον Νικολαίδη Στυλιανό, ψήφιση πίστωσης.
2] Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ναχούρ Τ.Δ. Ποντοκώμης» με ανάδοχο των ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Β. ΣΤΥΛΙΑΝΟ που πρόσφερε έκπτωση 30%.
3] Ψήφιση πιστώσεων για :

Προμήθεια σακούλες ανακύκλωσης από ΑΦΟΙ Γ.ΠΟΥΠΤΗ Ο.Ε. ποσού 297,50 €.
Προμήθεια πυροτεχνημάτων για εορτασμό του Πάσχα από PRAXIS GSK – ΚΑΥΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ποσού 1.987,20€.
Προμήθεια δένδρων για δενδροφύτευση στο Μαυροδένδρι από ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ποσού 2.997,50€.
Προμήθεια βιβλίων για διοικητικές υπηρεσίες από εκδόσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσού 85,00€.
Προμήθεια αναμνηστικών για δενδροφύτευση στο Μαυροδένδρι από ΔΩΡΟΤΥΠΟ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ ποσού 297,50€.
Προμήθεια υλικών για συντήρηση αγροτικών οδών από λατομεία ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ποσού 1.379,23€.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Συζήτηση τακτικών θεμάτων Δ.Σ. (05.05.09)

Θέματα που παρουσίασαν κατά την άποψή μας ενδιαφέρον από τα τακτικά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Μαϊου 2009:

Καταψηφίσαμε τη δαπάνη 2.000,00 € από τα τακτικά μας έσοδα για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού γηπέδου» Τ.Δ. Μαυροδενδρίου. Θυμίσαμε την τοποθέτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25.11.08 όπου είχαμε καταθέσει μεταξύ άλλων: "Είναι πιο επείγον να θωρακίσουμε το Μαυροδένδρι (το καταθέτουμε από το Φεβρουάριο του 2007) για την πιθανή «ακρινοποίηση» του ή αν ματαιωθεί η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης να γίνει αυτό για την Ποντοκώμη παρά να γίνουν οι πυλώνες για το γήπεδο ποδοσφαίρου."

Στο τρίτο τακτικό θέμα με τίτλο "Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, καθορισμός ημερών εκτός έδρας ψήφιση πίστωσης." ο κ. Χαϊτίδης Δημήτρης ως εισηγητής προσπάθησε να "πείσει" το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κ. Μιχαηλίδης κατέβηκε για ...αναζήτηση χρημάτων για το Δήμο. Τους είπαμε ότι πια δεν τους έχουμε καμμιά εμπιστοσύνη και ότι αυτήν τη δύσκολη περίοδο ζητήματα που θα μπορούσαν να λυθούν τηλεφωνικά δεν χρειάζονται παρουσίες στην Αθήνα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι μόνο με με Δήμο δεν ασχολείται...

Δεν ψηφίστηκαν οι πιστώσεις για γεύματα της 25η Μαρτίου. Ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη Δημαρχιακή Επιτροπή ο κ. Μιχαηλίδης σε αίτημα δικό μας (το οποίο το συμφωνήσαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο) να κατανέμονται οι συνεστιάσεις εκ περιτροπής σε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου ο κ. Μιχαηλίδης αρνήθηκε επικαλούμενος προσωπικούς λόγους (!). Του θυμίσαμε ότι δεν είναι προσωπική του υπόθεση ο Δήμος αλλά θέμα λειτουργίας θεσμών και σεβασμού των δημοτών μας και των χρημάτων του. Δεν ψηφίστηκε από όλη την αντιπολίτευση.

Ο κ. Τσεπραηλίδης Γιώργος αντικατέστησε τον κ. Τσακιλτσίδη στην τράπεζα αίματος του Δήμου μετά την παραίτηση του τελευταίου για προσωπικούς λόγους.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαυροδενδρίου. Σε ερώτηση μας το έργο κόστισε 125.000€ μετά την έκπτωση (65.000€ με απευθείας χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ! και 79.000 € από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης). Ζητήθηκε αύξηση 14,4% σύμφωνα με την εισήγηση για επιπλέον εργασίες. Τέθηκε το θέμα από μέρους μας της απασχόλησης μηχανημάτων του Δήμου μας στην αρχή για την πλατεία (π.χ. καθαιρέσεις) και βεβαιώθηκε από το μηχανικό του Δήμου μας ότι είναι επιπλέον εργασίες. Ψηφίστηκε ομόφωνα μετά τις απαντήσεις που δόθηκαν.

Ζητήθηκε από μέρους μας και πάρθηκε απόφαση για την πιστοποίηση του Δήμου μας και με πιστοποιητικό τύπου Α' δεδομένου ότι άλλαξε η νομοθεσία. Δηλαδή η δυνατότητα του δήμου μας να υλοποιεί έργα του ΕΣΠΑ (4ο ΚΠΣ). Ψηφίστηκε ομόφωνα.

Προειδοποιήσαμε ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας χρειάζεται μία επιπλέον μελέτη από μέρους μας διότι το θέμα είναι πιο σύνθετο. Προβλέφθηκαν στον οργανισμό πολλές θέσεις μεταξύ αυτών και 10 θέσεις δημοτικής αστυνομίας (του οποίους ζήτησε το ΥΠΕΣΔΔΑ). Τον ψηφίσαμε γιατί έχει να κάνει με τη λειτουργία του Δήμου μας. Σημειώσαμε ότι δεν μπορεί το ΥΠΕΣΔΔΑ να επιβάλει σε Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις και ότι ενδεχομένως υποκρύπτει μελλοντικά επιβολή αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς τους ανάλογους πόρους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι πρέπει να διαφυλάξουμε την οικονομική ευρωστία του Δήμου μας. [Σημειώνεται ότι τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν σημαίνει νέες προσλήψεις. Για να γίνουν αυτές χρειάζονται νέες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γίνονται πάντα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες (ΑΣΕΠ).]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button