Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Πρόσκληση ΔΣ 5.05.09

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 5 του μηνός ΜΑΙΟΥ 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέματα:

1.Τροποποίηση προΰπολογισμοΰ με μεταφορά πιστώσεων από TO αποθεματικό ΚΑ.911 ποσού 17.000,00 € στον Κ.Α. 20. 6264 με το ποσό των 15.000,00 € για συντήρηση λοιπών μηχανημάτων και δημιουργία πίστωσης στον Κ.Α. 40.7412.11ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Μελέτη ηλεκτροφωτισμού γηπέδου» Τ.Δ.Μαυροδενδρίου
Εισηγητής: Χαριτωνίδης Χρήστος
2.Ψήφιση πίστωσης για απόδοση εισφοράς ποσού 3.000,00 € στο Σύνδεσμο Λυμάτων.
Εισηγητής : Τσακιλτσίδης Ε. Γεώργιος
3.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, καθορισμός ημερών εκτός έδρας ψήφιση πίστωσης.
Εισηγητής : Χαϊτίδης Δημήτριος
4.Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στην Μαυροματίδου Στυλιανή στο κατάστημά της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Μαυροδένδρι.
Εισηγητής : Παναγιωτίδης Παύλος
5.ψήφιση πιστώσεων
α] για Τσιμεντερίδου Σοφία προμήθεια στεφανιών ποσό 457,80 €
β] Τσαρσιταλίδου Σοφία προμήθεια στεφανιών ποσό 240,00 €
γ] Δεμιρτζίδη Ιωάννη ποσό 819,06 € για είδη δεξίωσης
δ] Παπαδοπούλου Ελένη ποσό 533,01 € για είδη δεξίωσης
ε] Μιχαηλίδου Ελισάβετ γεύμα 25ης Μαρτίου ποσό 590,00 €
στ] Ιωαννίδου Ελένη Δεξίωση 25ης Μαρτίου ποσό 554,00 €
Εισηγητής: Χαριτωνίδης Χρήστος
6.Αίτηση Τσακιλτσίδη Ε. Γεωργίου για παραίτηση του ως υπευθύνου από την Τράπεζα αίματος του Δήμου, ορισμός νέου υπευθύνου .
Εισηγητής: Παναγιωτίδης Παύλος
7.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «κατασκευή πεζοδρομίων διαδρόμων κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Μαυροδενδρίου.
8.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων».
Εισηγητής: Κατακαλίδης Νικόλαος
9.Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Δ.Ποντοκώμης προϋπολογισμοΰ 116.000,00 € από χρηματοδότηση ΕΑΠ Τ.Π. Ανάτττυξης
Εισηγητής : Κατακαλΐδης Νικόλαος .
1Ο.Έγκριση εγχειριδίου, διαδικασιών και λειτουργικό οργανόγραμμα για τη διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη κατά τη μεταβατική περίοδο και υποβολή αίτησης.
11. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δικαστική περιπέτεια - αδικία Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη

Ζητήσατε το τι συνέβη πραγματικά τα τελευταία 2,5 χρόνια με την περιπέτεια του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη (ο μοναδικός δήμος που άλλοι εκλέγονται και άλλοι εξασκούν καθήκοντα!) και τις ενέργειες - προσπάθειες που μεθοδεύτηκαν για να μην εγκατασταθούμε ως Δημοτική Αρχή. Παραθέτω λοιπόν τα γεγονότα όπως πραγματικά συνέβησαν με τα απαραίτητα έγγραφα (κλικ για να συνδέεστε):

Α’ φάση [Οκτώβριος 2007~Ιούλιος 2008]

Στις 22 Οκτωβρίου 2006 γίνεται ανακήρυξη του συνδυασμού μας στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη με 2 σταυρούς διαφορά. Μετά από ένσταση του αντίπαλου συνδυασμού ακυρώνονται δύο ψηφοδέλτια και μετά από κλήρωση (την ίδια μέρα) κερδίζει ο μειοψηφών αρχικά και ισοψηφών με δικαστική απόφαση προηγούμενος Δήμαρχος κ. Μιχαηλίδης.
Γίνεται προσφυγή κατά της κλήρωσης και για παράνομες μεταδημοτεύσεις στο Τριμελές Πρωτοδικείο Κοζάνης (όχι στο ΣτΕ) και απορρίπτεται για τυπικούς λόγους.
Εκδικάζεται η προσφυγή μας κατά της ακύρωσης των 2 ψηφοδελτίων στο ΣτΕ (Φεβ 07) και το οποίο μετά από 14 μήνες ζητεί την επανεξέταση της υπόθεσης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης. Μετά από 2 μήνες δικαστική διαδικασία το Τριμελές Πρωτοδικείο ακυρώνει τα 2 ψηφοδέλτια του συνδυασμού μας (Ιούλιος 2008) και διατάσσει ξανά κλήρωση από την οποία ανακηρύσσεται για δεύτερη φορά ο συνδυασμός μας ( ο από την κάλπη εκλεγμένος Δήμαρχος Δ.. Μαυροματίδης).

Β’ φάση [αναβολή ορκωμοσίας Ιούλιος 2008]


Την 23 Ιουλίου 2008 ορίζεται ορκωμοσία για την 26η Ιουλίου μέρους μας, με την ιδιότητα του ανακηρυγμένου Δημάρχου, αφού προηγουμένως επισκεφθήκαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Την 23η Ιουλίου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά από συνεννόηση με τον εγκατεστημένο δήμαρχο (κ. Μιχαηλίδη) στέλνει ερώτημα στο ΥΠΕΣΔΔΑ για τη δυνατότητα ορκωμοσίας μας.
Την 24 Ιουλίου ο εγκατεστημένος Δήμαρχος (προβαίνει σε προσφυγή στο ΣτΕ που κατατίθεται στο Πρωτοδικείο Κοζάνης. Δύο ώρες μετά την ίδια ημέρα (24 Ιουλίου) ο εγκατεστημένος δήμαρχος ανακοινώνει στα τοπικά ΜΜΕ (ΕΡΑ Κοζάνης) ότι έχει έγγραφο από το ΥΠΕΣΔΔΑ που σταματά την ορκωμοσία μας! Στο έγγραφο -από την Αθήνα- μάλιστα γίνεται αναφορά στην προσφυγή που κατέθεσε μόλις πριν 2 ώρες στην Κοζάνη!!! Την ίδια ημέρα ζητούμε επίσημα ενημέρωση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος όμως ουδέποτε δέχθηκε να συνομιλήσει μαζί μας.
Την 25η Ιουλίου, ώρα 13:00 αποστέλλεται με υπάλληλο της Περιφέρειας έγγραφο του ΓΓ Περιφέρειας σε εμάς με επισυναπτόμενα έγγραφα την εντολή του ΥΠΕΣΔΔΑ και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (γραφείο Κοζάνης). Σημειώνεται ότι το έγγραφο που παραδόθηκε λιγότερο από μία ημέρα και ζητούσε την αναβολή της ορκωμοσίας μας, πράγμα το οποίο και πράξαμε σεβόμενοι τους θεσμούς παρόλο που μιλήσαμε για πολιτική εμπλοκή. Επισημαίνεται ότι η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αφορούσε την εγκατάσταση μας και όχι την ορκωμοσία μας.
Την 28η Ιουλίου αποστέλλεται έγγραφο από μέρους μας στην Περιφέρεια για αναβολή της ορκωμοσίας μας μέχρι η απόφαση να καταστεί αμετάκλητη σε τήρηση της παραπάνω απόφασης.


Γ’ φάση [Αύγουστος ~ Οκτώβριος 2008)


Επειδή η προσφυγή του αντιδίκου, ήταν προσχηματική διότι δεν προέβαινε κατά της ανακήρυξης στο Τριμελές Πρωτοδικείο, ως όφειλε, αποστέλλουμε στις 6 Αυγούστου έγγραφο στον ΓΓ της Περιφέρειας όπου εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η απόφαση είναι αμετάκλητη και ζητούμε την άμεση εγκατάστασή μας.
Ο ΓΓ της Περιφέρειας παρόλες τις οχλήσεις μας δεν απαντά. Μετά από 40 ημέρες και πλέον αναγκαζόμαστε να στείλουμε 2η επιστολή απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους την οποία έλαβαν και πρωτοκόλλησαν την 19η Σεπτεμβρίου όλοι οι αποδέκτες.
Την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου αποστέλλεται με courier απάντηση του ΓΓ της Περιφέρειας με πρωτόκολλο 17 Σεπτεμβρίου (!!!) στο οποίο κατ’ ουσίαν δεν απαντά στις αιτιάσεις και δεν συνοδεύεται από κανένα έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά.
Επίσης την Πέμπτη 25 Σεπ αποστέλλεται με courier με πρωτόκολλο 19 Σεπ έγγραφο του ΓΓ της Περιφέρειας πάλι χωρίς ουσιαστική απάντηση.
Το ΥΠΕΣΔΔΑ απάντησε με ελλιπέστατη τεκμηρίωση αρνητικά σε μας τον Οκτώβριο του 2008.Δ’ φάση (ΣτΕ Νοέμβριος 2008 έως σήμερα)


Η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ (Ε4059/2008) πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2008. Ο εισηγητής (κ. Ποταμιάς) ζήτησε την απόρριψη της προσφυγής του κ. Μιχαηλίδη τόσο ως προς το παραδεκτό της προσφυγής όσο και ως προς την ουσία της με βάση σχετική νομολογία που ήδη το ΣτΕ είχε εκδώσει.

Έκτοτε παρόλες τις επισημάνσεις μας προς το ΣτΕ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μας κ. Σωτηρέλη προς τον προεδρεύσαντα κ. Ρίζο δεν έχει εκδοθεί απόφαση με αποτέλεσμα η κοινωνία να βρίσκεται σε έντονη αναστάτωση και να βοά δεδομένης και της κρίσιμης κατάστασης στην περιοχή που όλοι γνωρίζουμε.

Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από τον κ. Μιχαηλίδη (ο οποίος πρώτος προσέφυγε στα δικαστήρια μη σεβόμενος τη λαϊκή ετυμηγορία), μειοψηφούντα στις εκλογές του 2006 και εκτελούντα με δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις χρέη δημάρχου έως σήμερα. Και δεν περιμένουμε διότι όταν του ζητήσαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο να πράξει τα αυτονόητα αρνήθηκε!!!

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ερώτηση στη βουλή για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη

Κοινή ερώτηση στη Βουλή υπέβαλαν οι Βουλευτές Ν. Κοζάνης Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Αλέκος Αθανασιάδης, μαζί με τους συναδέλφους τους Χάρη Καστανίδη, Γιώργο Ντόλιο, Ντίνο Ρόβλια και Θεοδώρα Τζάκρη, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο και Δικαιοσύνης Νίκο Δένδια με θέμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης απόφασης και τήρησης της νομιμότητας για το Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη Κοζάνης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί
Μετά από έντονη αντιδικία ως προς την ανάδειξη δημοτικής αρχής στον Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη, συζητήθηκε τελικά στο Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 20 Νοεμβρίου 2008, η αίτηση αναίρεσης του Κυριάκου Μιχαηλίδη κατά του Δημητρίου Μαυροματίδη, ανακηρυχθέντος Δημάρχου του ως άνω Δήμου, βάσει της απόφασης 116/2008 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης. Ο εισηγητής της υπόθεσης ζήτησε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του κ. Μιχαηλίδη, τόσο ως προς το παραδεκτό, όσο και ως προς το ουσία βάσιμο, με βάση την πάγια σχετική νομολογία του Δικαστηρίου.
Έκτοτε, και παρά το ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Μαυροματίδη καθηγητής Γιώργος Σωτηρέλης υπέβαλε επανειλημμένα, τόσο κατά την συζήτηση, όσο και μετέπειτα, το αίτημα για γρήγορη έκδοση της απόφασης, καταστρατηγείται αδικαιολόγητα η διάταξη του άρθρου 68 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3603/2006), που ορίζει ότι η «απόφαση του ΣτΕ εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από την άσκηση της αναίρεσης».
Η καθυστέρηση αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει ήδη 9 μήνες από την άσκηση της αίτησης αναίρεσης και περισσότεροι από 5 μήνες (!) από την εκδίκαση της υπόθεσης, χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι υπουργοί
Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου:
Α. Να τηρηθεί ο νόμος και να εκδοθεί το συντομότερο η απόφαση του Δικαστηρίου, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης της οποίας αγγίζει τα όρια της αρνησιδικίας, αν ληφθεί υπόψη ότι βασική μέριμνα του νομοθέτη, σε όλες τις φάσεις της εκλογικής δίκης, είναι η ταχύτατη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.
Β. Να γίνει σεβαστή η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία επιτάσσει την ταχύτερη δυνατή εγκατάσταση του ήδη ανακηρυχθέντος Δημάρχου, πολλώ δε μάλλον όταν είναι γνωστό ότι η αναστολή της εν λόγω εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την γρήγορη εκδίκαση της υπόθεσης (παρ. 3 και 4 του άρθρου 68), έγινε όλως προσχηματικά αλλά και με πρωτοφανή σπουδή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σπουδή, βέβαια, η οποία βρίσκεται σε κραυγαλέα αντίθεση με την μετέπειτα κωλυσιεργία τόσο της έκδοσης απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και του υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος
δεν επέδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον, παρότι ήταν πλήρως ενήμερος, με επιστολή που απεστάλη στον ίδιο (και κοινοποιήθηκε στον πρωθυπουργό) από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Μαυροματίδη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πραγματοποιήθηκε η δενδροφύτευση στο Μαυροδένδρι

Σήμερα πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο Μαυροδένδρι με πρωτοβουλία του Συλλόγου Περιβάλλοντος Μαυροδενδρίου. Φυτεύθηκαν περίπου 300 δέντρα. Φωτογραφία με φόντο τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Δενδροφύτευση στο Μαυροδένδρι

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

231 θέσεις για το Ν. Κοζάνης στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 231 ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής ειδικότητες:

κλικ για πλήρη ανάγνωση από το kozan.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ένταξη στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης λαογραφικού μουσείου Μαυροδενδρίου

Εντάχθηκε στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (5η Επιτροπή Παρακολούθησης) το έργο :"Μετατροπή κτιρίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαυροδενδρίου σε λαογραφικό μουσείο" με πίστωση 150.000 € ως προτεινόμενο έργο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Εντάχθηκε στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης η περιβαλλοντική προστασία του Μαυροδενδρίου

Εντάχθηκε στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, στην τελευταία (5η) Επιτροπή Παρακολούθησης, το έργο: "Μελέτη βιωσιμότητας οικισμού Μαυροδενδρίου δεδομένης, της διάνοιξης του ορυχείου και της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης" με πίστωση 50.000€. Θυμίζουμε ότι με δήλωσή του ο πρόεδρος του Ν.Σ. κ. Π. Πλακεντάς είχε δεσμευθεί στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 25.01.09 (σε ερώτημα του δημότη κ. Ιωαννίδη Λευτέρη) για την έγκριση της παραπάνω μελέτης και ανακοινώθηκε στο έκτακτο Νομαρχιακό Συμβούλιο της 28.01.09 από το Νομάρχη Κοζάνης κ. Γ. Δακή. Οι θέσεις μας για τη μελέτη είναι γνωστές εδώ και δύο χρόνια και αποτελεί αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΕ 07.04.09

Συνεδρίαση Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Όροι διακήρυξης του έργου :Ασφαλτόστρωση δρόμου «Ναχούρ» Τ.Δ. Ποντοκώμης προϋπολογισμού 78.000,00€.
2] Όροι διακήρυξης του έργου :Ασφαλτόστρωση δρόμου Τ.Δ. Σιδερά - Κτενών προϋπολογισμού 175.000,00€.
3] Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Συντήρηση αποδυτηρίων Τ.Δ. Μαυροδενδρίου, προϋπολογισμού 6.961,50€, στον Παππά Παναγιώτη, ψήφιση πίστωσης.
4] Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Δ. Σιδερών, προϋπολογισμού 5.884,55€, στον Σαπαλίδη Παύλο, ψήφιση πίστωσης.
5] Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Επισκευή υποδομών οδοποιίας δήμου, προϋπολογισμού 6.936,65€, στον Νικολαϊδη Στέλιο, ψήφιση πίστωσης.
6] Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Λιβερών, προϋπολογισμού 6.927,23€, στην ΚΤΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο.Ε., ψήφιση πίστωσης.
7] Ψήφιση πιστώσεων για : Προμήθεια λιπάσματος για χώρους πρασίνου Δήμου από Ελευθεριάδη Νικόλαο ποσού 4.783,95 €.
8] Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στον ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο Τ.Δ. Σιδερών.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Ενδιαφέρουσα ημερίδα για την καλλιέργεια Τρούφας

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Συνάντηση εργασίας ΑΝΚΟ 31.03.09 για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 31.03.09 και ώρα 18:00 διάρκειας 3,5 ωρών πρωτοβουλία της ΑΝΚΟ με παρόντες απότο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη τους κ. Μιχαηλίδη, Δ. Χαϊτίδη, Αν. Αθανασιάδη, Δ. Μαυροματίδη.
Παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ το χρονοδιάγραμμα της μετεγκατάστασης και δόθηκε το κόστος του προεκτιμημένου προϋπολογισμού έργων ύψους 47,5 εκ ευρώ.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button