Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Πρόσκληση ΔΣ 24.03.10

Σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 24/03/2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ με θέματα :
1. Παρατηρήσεις επί της νέας ΜΠΕ της ΔΕΗ Α.Ε. για επέκταση προς τα Δυτικά των Λιγνιτωρυχείων «Μαυροπηγής» και «Νοτιοδυτικού πεδίου» που βρίσκονται στην περιοχή Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης.
2. Ενημέρωση για θέματα μετεγκατάστασης Ποντοκώμης
α] Τελική πρόταση της ΑΝΚΟ για τις μελέτες για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη στην περιοχή νότια της ΖΕΠ Κοζάνης.
β] Έγγραφο Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης για αποδοχή πρότασης Δ.Σ. για νομική υποστήριξη του Δήμου.
γ] Μνημόνιο συνεργασίας με θέμα «Συντονισμό και αξιολόγηση των θεμάτων και των διαδικασιών που αφορούν στην κατοχύρωση της αμετάκλητης υλοποίησης της μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης Ν. Κοζάνης .
3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΚΟ Α.Ε ,Την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας , τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και το Δήμο Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Δημ. Υψηλάντη στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης Α΄ Φάση) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης - ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
4. Μελέτη βιωσιμότητας οικισμού Μαυροδενδρίου
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου δημοτικής επιχείρησης Τ. Δ. Ποντοκώμης.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου»
7. Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Βόρειας εισόδου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου.
8. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά τριάντα (30) μέρες για το έργο «Κατασκευή γεφυροπλάστιγκας Τ. Δ. Μαυροδενδρίου.
9. Αίτηση εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFON για εκμίσθωση έκτασης Ε= 625 μ2.
10. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο Λυμάτων.
11. Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή υπαλλήλων που ασχολείται με την ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών .
12.Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη πρόσκαιρων εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών για δέκα (10) άτομα.
13. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Φώτογλου Απόστολο για σταυλικές εγκαταστάσεις .
14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και συμβούλων στην Αθήνα καθορισμός ημερών εκτός έδρας ψήφιση πίστωσης για πληρωμή την απαιτούμενης δαπάνης .
15. Αποδοχή ποσών από τον Τ.Π.Α. ψήφιση των πιστώσεων.
α] Για Ασφαλτόστρωση δρόμου Τ.Δ. Σιδερά Κτενών προϋπολογισμού 60.401,13 €.
β] Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Ποντοκώμης προϋπολογισμού 43.742,99 €
γ] Συντήρηση αθλητικών υποδομών Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη προϋπολογισμού 45.000,00 €
δ] Προμήθεια κλωβού και μετεωρολογικών οργάνων για σταθμό ρύπανσης Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη 15.000,00 €.
ε] Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού προϋπολογισμού 22.610,00 €.
ζ] Προβολή περιβαλλοντικών θεμάτων και μετεγκαταστάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη 10.000,00 €
η] Προμελέτη διερεύνησης δημοτικού φωτοβολταΐκού πάρκου προϋπολογισμού 15.000,00.
θ]Προμελέτη για δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων πράσινη επιχειρηματικότητα προϋπολογισμού 15.000,00 € .
ι. Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη 200.000,00 €
κ. Προμήθεια υπολογιστών με αξιοποίηση δικτύου της ΤΕΔΚ , για ελεύθερη πρόσβαση δημοτών στο INTERNET στο Μαυροδένδρι και στο Τ.Δ. Ποντοκώμης προϋπολογισμού 20.000,00 €
15. Αποδοχή ποσού 7.889,70 € από τον Τ.Π.Α για μελέτη συντήρησης δημοτικού καταστήματος Ποντοκώμης τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση ή δημιουργία πιστώσεων.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Πρόσκληση ΔΕ 08.03.10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημαρχιακής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 8η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1] Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες, εργασίες, υπηρεσίες:

α]Προμήθεια ειδών καθαριότητας για δημόσια κτίρια από ΠΗΤΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ποσού 766,94€.
β]Προμήθεια ειδών κυλικείου για δημαρχείο από ΠΗΤΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ποσού 535,60€.
γ]Προμήθεια αγαθών για άπορους δημότες από ΠΗΤΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ποσού 399,79€.
δ]Προμήθεια αναμνηστικών ειδών δήμου για αποστολή στην Τουρκία από ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ποσού 502,00€.
ε]Προμήθεια γραφίτη για φωτοτυπικό μηχάνημα δημαρχείου από ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 741,37€.
στ]Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για δημόσια κτίρια από ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ποσού 1.458,02€.
ζ]Προμήθεια σακούλες για ανακύκλωση από ΑΦΟΙ Γ.ΠΟΥΠΤΗ Ο.Ε. ποσού 809,20€.
η]Προμήθεια σημαιών από ΓΚΡΙΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ποσού 1.547,00€.
θ]Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση απορριμματοφόρου από ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ Ο.Ε.ποσού 300,00€
ι]Αποχιονισμός δημοσίων χώρων στους :
-ΚΟΪΜΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ποσό 1.500€
-ΣΙΒΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ « 1.200
-ΜΠΟΥΛΟΚΩΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟ « 1.200
-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ « 1.400
-ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ποσό 1.200€
-ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ « 500€
ια]Μεταφορά πολιτών για αιμοδοσία στον ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ποσού 410,00€.
ιβ]Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στις εφημερίδες «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» και «ΠΡΩΙΝΗ» ποσών 542,64€ & 435,54€ αντίστοιχα.
ιγ]Ασφάλιση οχημάτων δήμου στην εταιρεία «PERSONAL” ποσών: 481,50€ για το ΚΗΥ 8924, 428,50€ για ΜΕ88525,ΜΕ52631,ΜΕ57731, 2.336,00€ για ΚΗΙ5227,ΚΗΙ8530,ΚΥΗ8939,ΚΥΗ8936,ΚΗΙ8531,ΚΗΙ4143.
ιδ]Επιγραφή οχήματος 4Χ4 στην ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΝΑ ποσού 160,65€.
ιε]Συντήρηση αντλιοστασίων Μαυροδενδρίου από ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ποσού 785,40€.

2] Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδου τένις Mαυροδενδρίου».

3] Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη».

4] Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων για το έτος 2010 για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας :
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΜΙΣΚΕΡΤΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ
ΚΟΥΜΙΣΚΕΡΤΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΜΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Αίτημα στο Δ.Σ. για συζήτηση Μελέτης Βιωσιμότητας Μαυροδενδρίου

Προς: Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη (υπόψη Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου)

Θέμα: Τακτικό θέμα για τη μελέτη βιωσιμότητας (περιβαλλοντικής αξιολόγησης) Μαυροδενδρίου

Παρακαλούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα της μελέτης βιωσιμότητας του οικισμού Μαυροδενδρίου και των ενεργειών του Δήμου μας.

Με εκτίμηση,
Μαυροματίδης Δημήτρης
Τσακιλτζίδης Γεώργιος
Μαυροπουλίδης Χρήστος

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button

Προσλήψεις εποχιακού προσωπικού στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη

Ο Δήμος Δημ.Υψηλάντη πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό) 5 άτομα. Πρόκειται για 1 άτομο ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρου,1 ΔΕ Υδραυλικών,1 ΔΕ Χειριστών Φορτωτή και 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.:24613-52214

Πηγή: www.ergasiakozani.gr

κλικ για πλήρη ανάγνωση...
AddThis Social Bookmark Button