Loading...

Τελευταία νέα από το www.mavromatidis.gr...

Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης: Διάθεση λυμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ποντοκώμη 02 Σεπ 2008

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

Σήμερα την 02 Σεπ 2008 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 μμ,το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ : Διάθεση λυμάτων


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Μελίδου Βαρβάρα
  2. Αγγελίδου Αννα
  3. Χοροζίδου Ελένη
  4. Λαζαρίδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Αθανασιάδης Λαυρέντης

Η Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου την επιστολή του Συνδέσμου Λυμάτων με την οποία μας ζητείται να υποδείξουμε άμεσα χώρο απόθεσης λυμάτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Σε απάντηση της επιστολής σας με αριθμό 37/26.08.08 θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες στο Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης το οποίο ερωτάται με τη επιστολή του κ. Τσακιλτζίδη Γεώργιου αρμόδιου Αντιδημάρχου και Προέδρου του Συνδέσμου Λυμάτων για την υπόδειξη χώρου με τρόπο που δεν αρμόζει σε δημοτική αρχή.

Επί της ουσίας για την υπόδειξη χώρων που ζητείτε με το σχετικό έγγραφό σας γνωρίζετε πολύ καλά, ως πρόεδρος του συνδέσμου λυμάτων που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ότι πρέπει να πληρούνται κάποιες προδιαγραφές υγιεινής.

Παρακαλούμε λοιπόν να μας ενημερώσετε:

Α) για τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο χώρος που μας ζητείται να υποδείξουμε για την υποδοχή βοθρολυμάτων ώστε να μπορέσουμε εάν υπάρχουν τέτοιοι χώροι να σας υποδειχθούν εφόσον απαιτείται εγγράφως από μέρους σας.

Β) για το χώρο απόθεσης ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, με δική σας αποκλειστική ευθύνη και εντολή, ως Προέδρου, κατά τα προηγούμενα χρόνια και για τον οποίο χώρο ουδέποτε αποφασίστηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Ποντοκώμης.

Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να μεριμνήσετε για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Τ.Δ. Ποντοκώμης με νόμιμες διαδικασίες .

Εάν δεν μας απαντήσετε άμεσα και επιμείνετε για την υπόδειξη χώρων σας ενημερώνουμε ότι θα απευθυνθούμε στη Δνση Υγιεινής από την οποία θα ζητήσουμε τα ανωτέρω.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μελίδου Βαρβάρα


ΤΑ ΜΕΛΗ


Αγγελίδου ΄Αννα

Χοροζίδου Ελένη

Λαζαρίδης Γεώργιος


AddThis Social Bookmark Button